Společnost

Společnost

Politika je podle Petra Robejška oddělena od skutečné společnosti, ve které žijí tzv. žluté vesty - chudí a stále chudnoucí lidé.

 • kniha a přednášky Společnost 5.0 (patý civilizační zlom s využitím principu Homeostáze), vize profesora Staňka společnosti budoucnosti
 • Čeká nás střet civilizací - změna dominance z USA (peníze, zisk) na Čínu (v 15. století byla Čína největší civilizací na planetě) - možná totální planetární katastrofa. 
 • Kolik máme času na změnu? Na přelomu roku 2019 a 2020 nás čeká bod zlomu (prof. Bárta, prof. Staněk a mnoho dalších...)
 • S klimatem jsme na tom špatně, situace se bude jenom horšit, zmatek a polarizace společnosti budou pokračovat (a to jsou lepší stránky, horší stránka je světová revoluce), co v sobě obsahuje hodně strachu potenciálně v sobě obsahuje hodně agrese, Václav Cílek 26.11.2019
 • na to abychom byli schopni vyřešit narůstající globální problémy (ekologie, chudoba, zdroje energie, vzdělání, změny klimatu) je nutné se pokusit vybudovat celoplanetární civilizaci (prof. Bárta)
 • není možné žít na ohraničené planetě a současně donekonečna zvětšovat ekologickou stopu (malá menšina, která hromaděním vlastního bohatství postavila nad zájmy většiny, tím uvrhla do krize ostatní většinu a všechnu živou přírodu), byl narušen a selhal demokratický proces. Jednou z alternativ je nástup Technokracie, aby uskutečnila potřebné opatření, prosadila ekonomickou transformaci a po splnění této úlohy odstoupila (předpokladem je, že lidstvo dokáže připravit mechanismus mimořádné změny systému vládnutí a najde dostatek lidí s potřebnou mravní, intelektuální výbavou a odvahou řídit takovou transformaci) Graeme Maxton
 • Pro politické lídry je kvůli rozporům mezi voliči čím dál těžší uskutečňovat reformy. Občané jsou stále více polarizovaní a politiky, kteří se snaží najít společnou řeč, trestají. 
 • více informací v knize Cesta v desetileté metamorfózy

7.3.2020 V Číně příroda koronavirem reguluje přelidnění. Na přemnožená prasata také přišel prasečí mor, říká kardiolog Jan Pirk, přednosta Kardiocentra IKEMu. V Číně je populace přemnožená a u každého živočišného druhu, když se přemnoží, tak se něco stane. Příroda to začne korigovat." Na počty nakažených a zemřelých v Číně je potřeba nahlížet v měřítku a přihlížet k okolnostem.

Polarizace společnosti (konflikt chudých a bohatých) a její projevy:

 • "Chudina má dnes hlas (i volební) a internet", dvě páky, které problematizují moc těch, kteří jsou tam nahoře... říká komentátor a politolog Petr Robejšek

 • roste polarizace ve společnosti, jak finanční, sociální, mocenská a další (i možností) - výsledkem (neřešením problému) bude konflikt (Prof. Staněk)

 • populace se stěhuje do měst (do roku 2050 bude žít až 75% obyvatel) na malou plochu a venkov se vylidňuje

 • nástup moderních technologií a robotizace - úbytek pracovních míst, bude zdaněna práce robotů?

 • společnost není připravena na rychlé technologické změny (elektromobilita, virtuální realita, robotizace, umělá inteligence)

 • omezování svobody slova (jiný názor), šíření dezinformací, propaganda, ovlivňování mínění lidí i voleb

 • neřešení problémů vede společnost ke "kontrolované společnosti", která se nabízí jako řešení

Kontrolovaná společnost (optimalizace struktury společnosti)

Humánní technokracie a Totalitní technokracie, jakou cestou se vydá Evropa Česká republika?

 • miliardy senzorů snímají data pomocí technologií Smart
 • biometrické rozpoznávání osob
 • sbíraná data se ukládají do cloudových úložišť - Big data, které se analyzují v Big analitika, tyto data se propojují a vytváří se Big model slouží na modelování ve virtuální realitě (vytváří se virtuální model reality)
 • díky využití technologí smart, internetu věcí, internetu lidí, umělé inteligence se vytvoří obrovský datový tok zobrazuje fungování společnosti - díky tomuto modelování minimalizuje rizika a maximalizuje pozitivní efekty
 • díky těmto technologiím se původní statický model mohl transformovat na "tokový model"
 • Čína, kontrolovaná společnost se sociálním bonusem

Civilizační modely:

 • Arabský civilizační model, převážně náboženské postuláty
 • Asijský civilizační model, skupinová odpovědnost
 • Americký civilizační model, hromadění bohatství
 • Evropský civilizační model, prioritou je volný čas a kvalita života
 • Jihoamerický model, návrat k tradicím předků (Mayové, Toltékové, Aztékové atd.)
 • více

Společnost zprávy z trhu:

9.4.2020 Vláda na pomoc kultuře zasažené opatřeními proti koronaviru uvolní přes miliardu korun. Nezávislé umění z toho dostane 440 milionů korun, na podporu regionální kultury půjde 300 milionů korun. Příspěvkové organizace v resortu, kam mezi 29 institucí patří třeba Národní divadlo, Národní muzeum či Národní památkový ústav, dostanou z balíčku zatím 300 milionů korun (Reuters)

zobrazit více..
Loading...