ZEP TEPI

ZEP TEPI (ZERO point, bod nula)

Když na Zemi vládli bohové nebo mimozemšťané, vody propasti ustupovaly, prapůvodní temnota byla vyhoštěna a ze světla vyšel lidský bio-genetický experiment (napůl člověk a napůl zvíře - Sfinga symbolizuje nové stvoření). S koncem Atlantidy (bod zlomu, bod rovnodennosti) došlo ke vzniku ZEP TEPI.

 • 36 400 př.nl nebo 10 500 (10 450) př.nl.

 • ZEP TEPI zánik prostřednictvím potopy světa - exploze, revoluce (voda znamená kolektivní bezvědomí, bod zlomu, odstředivý pohyb, bod jarní rovnodennosti - sázení semen setba), z temnoty vzniká nový svět, symbolem je Sfinga hlava (člověk) a tělo (zvíře) -- opozice (dualita, která je cestou k poznání a dokončení vývoje).

 • ZEP TEPI II, ukončení cyklu prostřednictvím "digitální potopy světa" - imploze, evoluce (vzduch znamená kolektivní vědomí, bod zlomu, dostředivý pohyb, bod podzimní rovnodennosti -sklizeň), vzniká nový svět, symbolem je Vědomí (jednota- člověk a tělo, zvíře) -- opozice (dualita) se transformuje v jednotu (kolektivní vědomí, Vesmír, Bůh, akáša, barevný svět). Vzniká Nová země.

ZEP TEPI, Počátek Času, kdy Éset a Usírev stvořili Nil, tuto zemi a její obyvatele. Změny na konci této doby ledové kolem roku 10.500 př.n.l., kdy mimořádně vysoké záplavy pokryly povodňovou oblast a zničily všechno v údolí Nilu a v jeho deltě. Byl začátek oteplení.

 1. ZEP tepi prvopočátek časů - bod rovnodennosti (jarní rovnodennost), 10500 př. n.l. (věk Lva) - sfinga, poprvé se objevil Sírius, čeká nás tedy nový bod rovnodennosti přechodu věku ryb do věku Vodnáře (ZEP TEPI II).
 2. Noe a jeho příběh spojený s potopou světa (voda znamená kolektivní bezvědomí), může být symbolikou zásahu vyšší inteligence prostřednictvím živlu vody do vývoje na Zemi (podle prof. Bárty v té době nefungoval Golfský proud - pumpa naší planety).

Planeta dýchá, pulsuje (má svoji inteligenci) a nasává vodu, kterou následně vypustí a dojde k potopě světa (pokaždé v polovině precesního cyklu v den rovnodennosti jednou za 13 000 roků dojde k apokalypse - potopě). Voda nad a pod zemí (symbol Vodnáře) cyklicky pulsuje a řídí ji cyklický kyvadlový proces  (mezi souhvězdím Draka a Orionu) v průběhu precese, který je propojen s dvěma precesními cykly rovnodennosti (. Nyní se voda z oceánů ztrácí, jako před Tsunami a následně dojde k jejím zmnožení (Viktor Schauberger). Minerál, který akumuluje vodu pod povrchem se jmenuje Ringwoodit - v přechodové zóně pláště v hloubce 410 do 660 km je jeden až třikrát ekvivalent vody ve světě. Tento proces je provázán se "solární zábleskem" a transformací člověka (Vědomý člověk), který dokáže cyklické potopy světa harmonizovat, protože se propojí s kosmickým vědomím. Další faktorem, který je propojen s tímto procesem jsou vulkány.

ZEP tepi prvopočátek časů - bod rovnodennosti (precese rovnodennosti, bod zlomu), cca 10500 př. n.l. (věk Lva s lidskou hlavou, pád meteoritu clovis, zvýšení hladiny oceánů o desítky metrů, možná byla potopa světa a Noemova archa, příchod očistné vody, zánik Atlantidy, Sfinga v Egyptě - symbol nedokončeného vývoje člověka), Sfinga fungovala jako astronomická pomůcka pro označení vycházejícího Slunce v den jarní rovnodennosti ve věku Lva (cca 10 450 př. n. l.), které protínalo přesně i souhvězdí Lva a byla tak jeho domem. Na tuto neuvěřitelnou shodu upozornili Robert Bauval a Graham Hancock. Aby tajemstvím okolo Sfingy a jejího účelu nebyl konec, podle staré egyptské pověsti dokonce Sfinga střeží místo, kde prý leží tzv. počátek času.

 • Jako dva lvi sedící zády k sobě (směr západ - východ) a směřující od sebe představují dualitu (včera a zítra) a tento vzor byl nalezen i na Sfinze.
 • Bod zlomu (bod rovnodennosti, Zero point) den se mění v noc a naopak.

Konec věku Ryb a nástup věku Vodnáře (2000 2022), bod jarní rovnodennosti (bod zlomu), protipól - opozice věku Lva (Sfinga) jaký živel podpoří očistu? Bude to vzduch? Před cca 12 000 roky to byla očistná voda, potopa světa (symbol Noemova Archa), Nyní je to z vody (věk Ryb) na vzduch (věk Vodnáře) - cesta zrození dítěte z lůna matky (voda) na vzduch po digitální potopě světa.

 • Vývoj člověka je dokončen a vytváří se prostor pro vznik HOMO Aquarius (dualita se transformuje v jednotu), nemusí se to však realizovat pokud nebude dostatek energie, další příležitost bude za cca 26 000 roků.
 • Podzimní rovnodennost, nástup věku Vodnáře (imploze, sjednocení duality v jednot) protipól ZEP TEPI II (digitální potopa - metavesmír, 2018 -2032), možná mezi dvěma zatmění Slunce 21. června, 14. prosince 2020 a KONJUNKCÍ JUPITERU A  SATURNU - 21.12.2020
 • Pyramidy v Gíze leží ve třetině vzdálenosti mezi rovníkem a severním pólem (tam působí energie podobně jako v pyramidách).

Vývojový cyklus člověka:

 • Potopa světa a počátek času, ZEP TEPI (cca 10 450 př. n. l. nebo cca 36 500 př.n.l.) vznik duality, transformace prostřednictvím potopy světa - EXPLOZE (bod zlomu), vzniká nový svět, symbolem je Sfinga - hlava (člověk) a tělo (zvíře) - opozice (dualita, nedokončený vývoj člověka) - proti pól věku Vodnáře .
 • "Digitální potopa (metavesmír)" a nový počátek ZEP TEPI II (2020 -2032??) - transformace prostřednictvím IMPLOZE při přechodu do věku Vodnáře, tedy z vody na vzduch? konjunkce (jednota, dokončení vývoje člověka, vědomí) - transformace duality (Homo sapiens) v jednotu (HOMO Aquarius) - cesta zrození dítěte z lůna matky (voda) na vzduch - dokončení vývoje a spojení s kolektivním Vědomím (zvýšením vibrací se duše osvobodí z cyklu inkarnací pochopením závislosti a lásky, kterou člověk hledá vně a nikoliv v sobě-bohu).
 • 2030 - 2040 Malá doba ledová, v té době totiž klesne sluneční aktivita až o 60 % (A v následujícím 26. cyklu (v letech 2030 - 2040) by mělo dojít k desynchronizaci těchto vln, což povede k dočasnému útlumu sluneční činnosti, a to až o 60 % oproti normálu). 
 • https://www.cestovinky.cz/clanek/egyptska-velka-sfinga-neni-sfinga-slouzila-astronomum

Podle mytologie byl BEN BEN (Gebel Ghibli) první co vynořilo z vod a vyšlo Slunce, které  vyšlo ve směru pohledu mohyly (Sfingy) na počátku počátku věku ZEP TEPI

https://www.crystalinks.com/precession.html

https://www.crystalinks.com/zeropoint.html 

https://clubjaguar2.blogspot.com/2019/07/article-zep-tepi.html

https://www.ancient-origins.net/ancient-places-africa/36400-bc-historical-time-zep-tepi-theory-002617

https://www.pinterest.co.uk/pin/74450200060736123/?

Světelný efekt pyramid (velká pyramida má osm stran, mají mírné vlomení na všech 4 stranách) při rovnodennosti, pouze dvakrát ročně (pyramida je rozdělena na světlou a tmavou stín), směřuje na sever s přesností na 5 setin stupně

Pyramidy v Egyptě (vybudované ve staré říši) leží na třetině vzdálenosti mezi rovníkem a severním pólem

3 pyramidy a Orionův pás (Mintaka, nejmenší pyramida - Menkaure Al nitak, velká pyramida) - odraz obrazu na nebesích před 10 500 př. n.l. ne přesněji 36 420 př. n.l. na úsvitu jarní rovnodennosti (dokonalé vyrovnání je vidět pouze jednou za 100 000 roků a to bylo  v roce 36 420 př. n.l.)

Velké pyramidy ustály 3 silné zemětřesení, poslední zničilo Káhiru (Cairo) ve 13. století, má 2 miliony bloků a údajně se stavěla 20 roků

Velká Chufuova pyramida v Gíze, zřejmě dokáže shromažďovat elektromagnetickou energii a koncentrovat ji do vnitřních komor i do prostoru pod základnou. S tímto závěrem přišli vědci z Petrohradské státní univerzity, kteří svou studii nedávno publikovali v časopise Journal of Applied Physics. https://morezprav.cz/mix/velka-pyramida-v-gize-je-obrovskym-kondenzatorem-elektromagneticke-energie

Také známý jasnovidec a "spící prorok" Edgar Cayce (1877 - 1945) sdělil, že uvnitř pyramidy, v úhlech chodeb, druzích kamení a vnitřních rozměrech je zaznamenána budoucnost národů a vývoj světového náboženského myšlení. Stejně jako on i skotský žurnalista a okultní badatel Lewis Spence (1874 - 1955) považoval egyptské pyramidy za odkaz zničené Atlantidy. Ve své knize "Symbolická proroctví Velké pyramidy" vysvětluje, že Velká pyramida v Gíze byla záměrně postavena jako prorocký monument. Píše v ní, že všechny významné události lidské historie jsou jasně zakódovány v rozměrech, stavebních liniích, dimenzionálních klíčích a křížení linií uvnitř pyramidy.

Nálezy záhadných starověkých tunelů, které vedou napříč celou Evropou. Táhnou se od severního Skotska až směrem ke Středomoří. Sloužily jako starověké dálnice anebo ke zcela jinému účelu?

https://www.extrastory.cz/velka-pyramida-v-gize-ukryva-cetna-proroctvi-spatril-v-ni-napoleon-svuj-pristi-osud.html

https://www.starovekyegypt.net/velka-pyramida.php 

Důvod existence těchto sofistikovaných chodeb zůstává záhadou. Mnoho odborníků však věří, že tato obrovská, 12 tisíc let stará síť, byla postavena jako ochrana před predátory a jinými nebezpečími tehdejší doby. Někteří se domnívají, že tyto záhadné tunely sloužily jako moderní dálnice, které umožňovaly přepravu lidí a spojovaly vzdálená místa napříč Evropou.

https://morezprav.cz/mix/pod-evropou-se-nachazi-12-000-let-stara-rozsahla-sit-podzemnich-tunelu-k-cemu-slouzi

Skryté znalosti DÁVNÝCH CIVILIZACÍ:

 • Tři pyramidy v Gíze kopírují polohu hvězd na nebi (pásu souhvězdí Orion), pyramidy na zemi jsou vůči Nilu ve stejném postavení jako je pás Orionu vůči mléčné dráze. Takže to vypadá, že na obloze je stejná mapa jako na zemi a naopak (korelační teorie Orionu). Dokonalá shoda nastává právě před 10 500 roků př.n.l. 
 • Egypťané věřili (kněz Maneto), že na počátku jim vládli bohové žijící na Zemi. TENTO POŽEHNANÝ ČAS NAZÝVALI ZEP TEPI. Žulový chrám na náhorní plošině v Gíze a Hufuova pyramida jsou pospojovány s bohem Osiridem (vládl v polovině desátého století př.n.l.) a jeho manželkou Isidou. Symbolem Osirida bylo souhvězdí Orionu. Symbolem Isidy byla hvězda Sírius. 4 šachty velké pyramidy mířili přesně do souhvězdí Orionu (ale v roce 2 500 př.n.l.). Šachta v komoře královny míří na hvězdu Sírius. Severní šachty jsou nasměrovány  na souhvězdí Draka a Malé medvědice.
 • TEPRVE NEDÁVNO BYL V LOKALITĚ EGYPTSKÉ SAKÁRY NALEZEN DŮKAZ, který je řazen do stejných historických epoch (8 -10 tisíc let př.n.l..) Göbekli Tepe spadá do stejné doby. Nyní sílí tlaky, abychom uznali, že civilizace je mnohem starší než jsme si mysleli.
 • Monumenty podél řeky Nilu vznikly proto, aby uložen a zachován důležitý časový údaj (projekt započal roku 10 500 př. n.l.a dokončen byl roku 2 500 př.n.l.). 
 • Dendera (hlavní chrám bohyně Hathor) a zvěrokruh, který zobrazuje hvězdnou oblohu, kterou lidé viděli před 10 500 př.n.l. (jedná se o časový snímek). Zaznamenává obrovskou katastrofu ve sluneční galaxii. Mezi Marsem a Jupiterem je zaznamenána neznámá planeta, jejím symbolem je SETH (bůh války a zmaru, zlý bůh chaosu a pouště, bratr Usirův) a byla zničená. Byl tak zaznamenán zánik planety Phaeton. Druhé dějství bylo spojeno s naší planetou. Po zániku planety Phaeton se čas na Zemi zastavil, běžel opačným směrem a až později se vrátil zpět do svých kolejí (meteorit obrátil rotaci planety opačným směrem). 
 • Velká potopa - hladina vody stoupla o 120 m, pod vodou zůstalo více jak 27 milionů km2 země (to je cca rozloha Evropy a Číny dohromady). To zničilo vše včetně paměti civilizací. Přeživší osídlili různé části světa a tedy i Gízu, Střední Amerika (Mayské osady v Yukatánu v Mexiku). Podle historických údajů vznikla Egyptská civilizace naráz jako zázrakem. Přírodní katastrofy se periodicky opakují, je to cyklus cca 26 000 roků a na zemi se opakoval již vícekrát. Tato periodičnost je vyjádřena velmi důmyslným uspořádáním dekanů.  . 
 • 29.1.1986 havárie UFO (výbuch elektrárny Černobyl), zůstaly zde kovové koule a sítko (byli vyrobeny ze vzácných prvků zemin (které se nachází i na poloostrově Kola).. 
 • Arktická hysterie (účinky ochuzeného Uranu). Uran umí léčit i zabíjet.
 • Göbekli Tepe (Turecko) je pravděpodobně chrám, který je orientován na hvězdy. Souhvězdí severního kříže (souhvězdí Labutě). Do této oblasti mohla přijít skupina z Oblasti Ruska (Kostěnská kultura na Donu, nebo města Vladimir). 
zobrazit více..
Loading...