ZEP TEPI

p>kdy na Zemi vládli bohové nebo mimozemšťané, vody propasti ustupovaly, prapůvodní temnota byla vyhoštěna a ze světla vyšel lidský bio-genetický experiment (napůl člověk a napůl zvíře - Sfinga symbolizuje nové stvoření). S koncem Atlandidy (bod zlomu, bod rovnodennosti) došlo ke vzniku ZEP TEPI.
 • 36 400 př.nl nebo 10 500 (10 450) př.nl

 • ZEP TEPI zánik prostřednictvím potopy světa - exploze, revoluce (voda znamená kolektivní bezvědomí, bod zlomu, odstředivý pohyb, bod jarní rovnodennosti - sázení semen setba), z temnoty vzniká nový svět, symbolem je Sfinga hlava (člověk) a tělo (zvíře) -- opozice (dualita, která je cestou k poznání a dokončení vývoje), 

 • ZEP TEPI II zánik prostřednictvím "digitální potopy světa" - imploze, evoluce (vzduch znamená kolektivní vědomí, bod zlomu, dostředivý pohyb, bod podzimní rovnodennosti -sklizeň), vzniká nový svět, symbolem je Vědomí (jednota- člověk a tělo, zvíře) -- opozice (dualita) se transformuje v jednotu (kolektivní vědomí, Vesmír, Bůh, akáša, barevný svět)

ZEP TEPI, Počátek Času, kdy Éset a Usírev stvořili Nil, tuto zemi a její obyvatele. Změny na konci této doby ledové kolem roku 10.500 př.n.l., kdy mimořádně vysoké záplavy pokryly povodňovou oblast a zničily všechno v údolí Nilu a v jeho deltě. Byl začátek oteplení.

 1. ZEP tepi prvopočátek časů - bod rovnodennosti (jarní rovnodennost), 10500 př. n.l. (věk Lva) - sfinga, poprvé se objevil Sírius, čeká nás tedy nový bod rovnodennosti přechodu věku ryb do věku Vodnáře (ZEP TEPI II)
 2. Noe a jeho příběh spojený s potopou světa (voda znamená kolektivní bezvědomí), může být symbolikou zásahu vyšší inteligence prostřednictvím živlu vody do vývoje na Zemi (podle prof. Bárty v té době nefungoval Golfský proud - pumpa naší planety)

Planeta dýchá, pulsuje a nasává vodu, kterou následně vypustí a dojde k potopě světa (pokaždé v polovině precesního cyklu v den rovnodennosti jednou za 13 000 roků dojde k apokalypse - potopě). Voda nad a pod zemí (symbol Vodnáře) cyklicky pulsuje a řídí ji cyklický kyvadlový proces  (mezi souhvězdím Draka a Orionu) v průběhu precese, který je propojen s dvěma precesními cykly rovnodennosti (. Nyní se voda z oceánů ztrácí, jako před Tsunami a následně dojde k jejím zmnožení (Viktor Schauberger). Minerál, který akumuluje vodu pod povrchem se jmenuje Ringwoodit - v přechodové zóně pláště v hloubce 410 do 660 km je jeden až třikrát ekvivalent vody ve světě. Tento proces je provázán se "solární zábleskem" a transformací člověka (Vědomý člověk), který dokáže cyklické potopy světa harmonizovat, protože se propojí s kosmickým vědomím. Další faktorem, který je propojen s tím to procesem jsou vulkány.

ZEP tepi prvopočátek časů - bod rovnodennosti (precese rovnodennosti, bod zlomu), cca 10500 př. n.l. (věk Lva s lidskou hlavou, pád meteoritu clovis, zvýšení hladiny oceánů o desítky metrů, možná potopa světa a Noemova archa, příchod očistné vody, zánik Atlantidy, Sfinga v Egyptě), Sfinga fungovala jako astronomická pomůcka pro označení vycházejícího Slunce v den jarní rovnodennosti ve věku Lva (cca 10 450 př. n. l.), které protínalo přesně i souhvězdí Lva a byla tak jeho domem. Na tuto neuvěřitelnou shodu upozornili Robert Bauval a Graham Hancock. Aby tajemstvím okolo Sfingy a jejího účelu nebyl konec, podle staré egyptské pověsti dokonce Sfinga střeží místo, kde prý leží tzv. počátek času.

 • jako dva lvi sedící zády k sobě (směr západ - východ) a směřující od sebe představují dualitu (včera a zítra) a tento vzor byl nalezen i na Sfinze
 • bod zlomu (bod rovnodennosti, Zero point) den se mění v noc a naopak

Konec věku Ryb a nástup věku Vodnáře (2000 2022), bod jarní rovnodennosti (bod zlomu), protipól - opozice věku Lva (Sfinga) jaký živel podpoří očistu? Bude to vzduch? Před cca 12 000 roky to byla očistná voda, potopa světa (symbol Noemova Archa), Nyní je to z vody (věk Ryb) na vzduch (věk Vodnáře) - cesta zrození dítěte z lůna matky (voda) na vzduch po digitální potopě světa.

 • vývoj člověka je dokončen a vytváří se prostor pro vznik HOMO Aquarius (dualita se transformuje v jednotu), nemusí se to ale realizovat pokud nebude dostatek energie, další příležitost bude za cca 26 000 roků
 • podzimní rovnodennost, nástup věku Vodnáře (imploze, sjednocení duality v jednot) protipól ZEP TEPI II (2018 -2032), možná mezi dvěma zatmění Slunce 21. června a 14. prosince 2020
 • Pyramidy v Gíze leží ve třetině vzdálenosti mezi rovníkem a severním pólem (tam působí energie podobně jako v pyramidách)

Vývojový cyklus člověka:

 • Potopa světa a počátek času, ZEP TEPI (cca 10 450 př. n. l. nebo cca 36 500 př.n.l.) vznik duality, transformace prostřednictvím potopy světa - EXPLOZE (bod zlomu), vzniká nový svět, symbolem je Sfinga - hlava (člověk) a tělo (zvíře) - opozice (dualita, nedokončený vývoj člověka) - proti pól věku Vodnáře 
 • Digitální potopa a nový počátek ZEP TEPI II (2020 -2032??) - transformace prostřednictvím IMPLOZE při přechodu do věku Vodnáře, tedy z vody na vzduch? konjunkce (jednota, dokončení vývoje člověka, vědomí) - transformace duality (Homo sapiens) v jednotu (HOMO Aquarius) - cesta zrození dítěte z lůna matky (voda) na vzduch - dokončení vývoje a spojení s kolektivním Vědomím (zvýšením vibrací se duše osvobodí z cyklu inkarnací pochopením závislosti a lásky, kterou člověk hledá vně a nikoliv v sobě-bohu)
 • https://www.cestovinky.cz/clanek/egyptska-velka-sfinga-neni-sfinga-slouzila-astronomum

Podle mytologie byl BEN BEN (Gebel Ghibli) první co vynořilo z vod a vyšlo Slunce, které  vyšlo ve směru pohledu mohyly (Sfingy) na počátku počátku věku ZEP TEPI

https://www.crystalinks.com/precession.html

https://www.crystalinks.com/zeropoint.html 

https://clubjaguar2.blogspot.com/2019/07/article-zep-tepi.html

https://www.ancient-origins.net/ancient-places-africa/36400-bc-historical-time-zep-tepi-theory-002617

https://www.pinterest.co.uk/pin/74450200060736123/?nic_v1=1airA2q6xHTY1fcI37CKvC6QjKA021WjNdbz8L7IrMJB6qfhEWKhdT64yj%2B4Q6ArAt 

Světelný efekt pyramid (velká pyramida má osm stran, mají mírné vlomení na všech 4 stranách) při rovnodennosti, pouze dvakrát ročně (pyramida je rozdělena na světlou a tmavou stín), směřuje na sever s přesností na 5 setin stupně

Pyramidy v Egyptě (vybudované ve staré říši) leží na třetině vzdálenosti mezi rovníkem a severním pólem

3 pyramidy a Orionův pás (Mintaka, nejmenší pyramida - Menkaure Al nitak, velká pyramida) - odraz obrazu na nebesích před 10 500 př. n.l. ne přesněji 36 420 př. n.l. na úsvitu jarní rovnodennosti (dokonalé vyrovnání je vidět pouze jednou za 100 000 roků a to bylo  v roce 36 420 př. n.l.)

Velké pyramidy ustály 3 silné zemětřesení, poslední zničilo Káhiru (Cairo) ve 13. století, má 2 miliony bloků a údajně se stavěla 20 roků

Velká Chufuova pyramida v Gíze, zřejmě dokáže shromažďovat elektromagnetickou energii a koncentrovat ji do vnitřních komor i do prostoru pod základnou. S tímto závěrem přišli vědci z Petrohradské státní univerzity, kteří svou studii nedávno publikovali v časopise Journal of Applied Physics. https://morezprav.cz/mix/velka-pyramida-v-gize-je-obrovskym-kondenzatorem-elektromagneticke-energie

Také známý jasnovidec a "spící prorok" Edgar Cayce (1877 - 1945) sdělil, že uvnitř pyramidy, v úhlech chodeb, druzích kamení a vnitřních rozměrech je zaznamenána budoucnost národů a vývoj světového náboženského myšlení. Stejně jako on i skotský žurnalista a okultní badatel Lewis Spence (1874 - 1955) považoval egyptské pyramidy za odkaz zničené Atlantidy. Ve své knize "Symbolická proroctví Velké pyramidy" vysvětluje, že Velká pyramida v Gíze byla záměrně postavena jako prorocký monument. Píše v ní, že všechny významné události lidské historie jsou jasně zakódovány v rozměrech, stavebních liniích, dimenzionálních klíčích a křížení linií uvnitř pyramidy.

Nálezy záhadných starověkých tunelů, které vedou napříč celou Evropou. Táhnou se od severního Skotska až směrem ke Středomoří. Sloužily jako starověké dálnice anebo ke zcela jinému účelu?

https://www.extrastory.cz/velka-pyramida-v-gize-ukryva-cetna-proroctvi-spatril-v-ni-napoleon-svuj-pristi-osud.html

https://www.starovekyegypt.net/velka-pyramida.php 

Důvod existence těchto sofistikovaných chodeb zůstává záhadou. Mnoho odborníků však věří, že tato obrovská, 12 tisíc let stará síť, byla postavena jako ochrana před predátory a jinými nebezpečími tehdejší doby. Někteří se domnívají, že tyto záhadné tunely sloužily jako moderní dálnice, které umožňovaly přepravu lidí a spojovaly vzdálená místa napříč Evropou.

https://morezprav.cz/mix/pod-evropou-se-nachazi-12-000-let-stara-rozsahla-sit-podzemnich-tunelu-k-cemu-slouzi

zobrazit více..
Loading...