Hydrofobie

Hydrofobie

odpor vůči vodě a díky tomu to efektu je možné aby plavat to, co zdánlivě plavat nemůže. Například železo. Vědci po ozáření povrchu železných koulí supervýkoným laserem (pomocí extrémně krátkých pulzů femtosekundového laseru naleptali povrch upravovaného kovu a vytvořili na něm miniaturní struktury) objevili mikroskopickou strukturu, která selektivně odráží určitou barvu, tento proces mění vnitřní povrchové vlastnosti samotného kovu a nejde jen o povlak, barva nevybledne ani se neodlupuje. Takto ozářené koule i po ponoření na dobu dvou měsíců se laserem ošetřené struktury kovu okamžitě po uvolnění zátěže odrazily zpět na hladinu vody, podařilo se tak vytvořit kovovou strukturu, která natolik odpuzuje vodu, že se prostě odmítá potopit.

  • povrch kovu se stává superhydrofobním, tedy velmi silně odpuzujícím vodu, přestože teto povrch poškodíte nebo provrtáte
  • stejnou úpravu použít pro jakýkoliv kov i jiné materiály 
  • femtosekundové lasery naleptají povrch kovů v nanočásticích, které zachycují vzduch, a vytvářejí povrchy hydrofobní nebo odpuzující vodu 

https://nanoed.tul.cz/pluginfile.php/1912/course/section/1224/Jan%20Gavura.pdf 

zobrazit více..
Loading...