Klimatické změny

Klimatické změny lidské populaci pouze ukazují stav, kdy je narušený tok, přirozená rovnováha materiálního a duchovního světa v UNIVERZU. Narůstající extrémy v Přírodě a společnosti signalizují přicházející "BOD ZLOMU", protože je postupně zablokován přirozený tok jak v materiální, tak duchovní oblasti (dynamická rovnováha JIN a JANG) a tím dochází k samo destrukčnímu procesu v materiálním světě (ekonomika, Příroda atd, kde nefunguje přirozený tok v materiální a duchovní rovině to postupně zaniká), příroda hledá novou cestu, aby se vyrovnal tok dynamické rovnováze v UNIVERZU (na planetě působí přírodní zákony)

Společnost vnímá současně probíhající klimatické změny třemi způsoby:

  • Klimatické změny jsou způsobené činností člověka (příčinou jsou skleníkové plyny ze spalování fosilních paliv, průmysl, intenzivní zemědělství atd.), tento názor zastává většinová populace (za posledních 200 roků je nárůst způsoben z 90 % činností člověka)
  • Klimatické změny jsou způsobené přirozenými procesy ve vesmíru a na planetě (přirozený cyklický jev, který se opakuje)
  • Klimatické změny jsou způsobené kombinací výše uvedených dvou faktorů

Prof. Miroslav Bártaminimálně třetinové zavinění na klimatické změně má člověk (celoplanetárně ovlivňuje a mění planetu), nepopíratelnou pravdou ale také je, že přírodní prostředí se v čase mění

O klimatických změnách píše také Graeme Maxton v knize: Změna nebo kolaps

Čelíme ekologické krizi, která ohrožuje přežití lidského druhu a svým rozsahem a naléhavostí přesahuje naše představy. Existují ale i řešení, která je nutno realizovat IHNED!

Někteří přední světoví vědci se domnívají, že lidstvo bude svědkem hromadného vymírání druhů, které způsobí vysoké emise skleníkových plynů v atmosféře (růst teploty nad 1,5 °C, proces vymírání již začal).  

  • Lidstvo totiž za 1 rok vyprodukuje tolik emisí, jako Země přirozeným způsobem vyprodukuje za 10 let 
  • Následkem působení skleníkových plynů se také překyselují oceány, což vědci považují za nejvíce alarmující 
  • Světoví klimatologové tvrdí, že pokud hodnota podílu oxidu uhličitého v ovzduší vzroste na 500 ppm, teplota na Zemi vzroste o 6 - 8 stupňů Celsia, vědci ale neumí určit datum, kdy k tomu dojde. 
zobrazit více..
Loading...