Ekonomika minulost a budoucnost

ul>
 • časová osa světové hospodářské historie
 • Pád světového měnového systému
 • 2010-2019 toto období můžeme označit "dekádou dluhů, nadprodukce zboží a peněz"

  Minulou dekádu poznamenaly následky velké hospodářské krize (2008), zatímco jejímu konci dominovaly obavy z blížící se recese. Přišly chytré telefony, umělá inteligence a ve výrobě se ke slovu čím dál víc dostává automatizace. K tomu připočtěte brexit, klimatické změny a obchodní války

  • Celkově se objem firemního dluhu (jistina plus nesplacený dluh) zvýšil o více než 50 % a brzy překoná 10 bilionů USD. Na konci předešlé dekády to bylo zhruba 6 bilionů. Největší americké korporace, jejichž akcie jsou zařazené do indexu S&P 500, mají za sebou skoro 70 % této částky: skoro 7 bilionů USD. 
  • V minulé desetiletce sehrály zásadní úlohu centrální banky, které mají lví podíl nejen na pokrizovém oživení, ale v případě ECB také na institucionální resuscitaci eurozóny (politika nulových a záporných sazeb, kvantitativní uvolňování).  
  • Peníze vynaložené na pořízení investičních statků jako stroje nebo technologie, byly v posledních 10 letech přinejlepším rozkolísané
  • Více než do dalšího rozvoje firmy vracely peníze akcionářům, zpětný odkup akcií. ukazatele zisku na akcii (EPS), se za 10 let skoro zdvojnásobil, čistý zisk narostl jen o 50 %
  • Investoři požadují výnos i v době nízkých sazeb. Zájem je proto i o dluhopisy, které od nejhorší kategorie "prašivých" bondů dělí jenom jeden nebo dva stupně. Právě tento dluh tvoří nyní více než polovinu dluhu s investičním ratingem. Na začátku dekády to byla zhruba třetina.  

  Ekonomické trendy v dekádě 2020 až 2029 "dekáda konfliktů, transformace" nebo "udržitelnosti"

  poslední dekáda byla dekádou (2010-2019) internetu věcí, příštích deset bude o internetu a inteligenci věcí (s kolektivní inteligencí) a také "elektrickou dekádou". Nástrojem pro realizaci těchto cílů budou pravděpodobně "vrtulníkové peníze", MMT, nebo jiné nástroje, které povedou k další koncentraci majetku a polarizaci společnosti. Základním rysem tohoto desetiletí bude "nestabilita a extrémy ve všem".

  • Ve vzduchu visí otázka: přijde 3. světová válka nebo černá labuť? Studená válka 2.0 již začala
  • Na poli měnové politiky se můžeme dočkat dalších experimentů, a to třeba až jisté formy tzv. helikoptérových peněz zohledňující minimální redistribuční dopady (oproti kvantitativnímu uvolňování) 
  • Firmy budou muset přemýšlet jinak než dosud, změnit současný model a převzít zodpovědnost za všechny fáze výroby (recyklace výrobku - odstranit nevyužitelný odpad, to je tzv, uzavřený okruh), na výrobu budou muset používat obnovitelné zdroje včetně energie
  • Změna pracovních úvazků (práce z domu, více zaměstnání, krátkodobě)
  • Stále větší objem dluhopisů bude mít záporný výnos (drobní střadatelé a jejich penzijní fondy budou trpět) - cesta jak snížit nesplatitelné dluhy a omezit jejich úrokovou zátěž, naopak poroste úrok pro většinové obyvatelstvo (půjčky, hypotéky atd.)
  • Zdražování výrobků, energie, vody a potravin (díky faktorům, ekonomickým, klimatickým, energetickým, dopravním, geopolitickým, sociálním atd.), hrozí i lístkový systém na potraviny
  • Zvyšování daní (zejména na financování elektromobility, změnu energetického mixu, klimatických projektů, výpadky příjmů způsobené koronakrizí), růst byrokracie, omezování svobod a restriktivní nařízení
  • Stárnutí populace EU bude způsobovat zátěž pro penzijní a zdravotní systém, které budou kolabovat nebo omezovat dostupnou péči (zdravotnictví už nebude bezplatné)
  • Kolaps sociálního, penzijního a zdravotního systému, v českém zdravotnictví bude v roce 2030 chybět 82 až 114 miliard korun, náklady na zdravotní péči se v tomto roce mohou vyšplhat na 528 až 600 miliard korun.
  • Vysoké investice do elektromobility, energetiky, dopravy (vysokorychlostní železnice), klimatických změn ohrozí stabilitu a konkurenceschopnost EU jako celku v globálním měřítku
  • Aplikace MMT a podobných experimentů, hledající nové vztahy pro peníze a společnost (obyvatele, firmy, stát, daně, nepodmíněný příjem, zdanění UI atd).
  • Dál porostou dluhy států, firem a obyvatel (důsledkem bude řetězová krize spojená s konflikty a změnou společenského řádu - Technokracie a její obdoby s kontrolovanou společností a sociálním bonusem). Kdo nežije na dluh nemůže být konkurence schopný v kapitalismu 21. století 
  • USA přistoupí také k záporným úrokovým sazbám
  • Čeká nás transformace současného globálního finančního systému (pád USD a dalších měn díky nesplatitelným dluhům států) v Digitální měnovou reformu s digitálmími měnami a vznikem kontrolované společnosti
  • Implementace "zelené agendy", lze očekávat konkrétní kroky ve snaze o dosažení uhlíkové neutrality (například "Zelený úděl" z dílny Evropské komise), tyto kroky mohou vést k nižší konkurenceschopnosti Evropy v globálním měřítku a pokles exportu, levný a dostupný zdroj energie zatím chybí
  • Pokud bude jaderná energetika označená jako "špinavá" způsobí to řadě zemí v EU (např. Česko, Slovensko, Polsko) problém pro dosažení uhlíkové neutrality a současně to zdraží výstavbu a financování jádra, sníží konkurence schopnost těchto ekonomik atd., 
  • Nákladný proces zásadní strukturální proměny ekonomik (z fosilní ekonomiky na ekologickou a technologickouu ekonomiku), který bude v kombinaci s postupující automatizací vytvářet vítěze a poražené.  
  • Boj o světového lídra, bude pokračovat konfrontace mezi USA a Čínou (Íránem, Ruskem atd.), objeví se i konfrontace s nadnárodními digitálními firmami
  • Evropa bude dále pokračovat v aplikaci záporných sazeb, hrozbou je růst inflace a nástup digitálních měn, které ohrozí stávající bankovní systémy, stejný problém se dá očekávat i v USA , vše směřuje k hluboké mnoho úrovňové krizi
  • Bude pokračovat Čínská rozpínavost i dominance moderních technologií (nové přerozdělení světa Jalta II)?
  • Dojde k vyhrocení obchodních i jiných vztahů mezi EU, USA a dalšími zeměmi
  • Bude dále narušována integrita EU a obchodní vztahy
  • Klíčové budou prezidentské volby v USA (2020) a cesta jakou se vydají, zda budou dále usilovat o dominantní roli garanta světového volnotržního řádu, nebo definitivně rezignují na systém Pax Americana a převládnou de-globalizační tendence (díky robotizaci a moderním technologiím již nepotřebuji levnou pracovní sílu).
  • v Evropě bude pokračovat globální technologická válka mezi USA a Čínou (Evropa se stává technologickým bojištěm a zaspala v technologickém vývoji), USA se Evropany snaží získat na svoji stranu výměnou za to, že jim budou USA i nadále poskytovat ochranu v rámci NATO proti Rusku, Číně. Evropa bude směřovat k "digitální demokracii" nebo importované "totalitní technokracii" ze západu nebo z východu
  • Technologické firmy získají dominantní postavení ve světa a převezmou roli současných států, které budou zatížené nesplatitelnými dluhy a nespokojeností obyvatel
  • Dojde k dalšímu růstu ekonomické a příjmové nerovnosti (koncentrace majetku) a následně dojde ke zdanění bohatých (ve hře je i konfiskace majetku) a znárodňování firem, kolaps kapitalismu 21. století povede ke změně společenského řádu
  • Bude se řešit příjmová a majetková nerovnost, protože hrozí vznik občanských válek a nepokojů
  • Dojde k zásadní změně v systému daní a také dojde na zdanění robotů a umělé inteligence
  • UFO - mimozemské civilizace, kolonizace vesmíru po roce 2022, změny sfér vlivu na Zemi

  Pád světového měnového systému

  Co nám ukázala pandemie koronaviru?

  https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4306736/desetileti-dluhu-velke-obchody-ale-i-vetsi-riziko.html

  https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4306705/rozbresk-ekonomicke-trendy-nastupujici-dekady-aneb-na-co-se-pripravit.html

  zobrazit více..
  Loading...