Ekonomika minulost a budoucnost

Ekonomika, minulost a budoucnost

2010-2019 toto období můžeme označit "dekádou růstu nesplatitelných dluhů, nadprodukce zboží a peněz"

Minulou dekádu poznamenaly následky velké hospodářské krize (2008), zatímco jejímu konci dominovaly obavy z blížící se recese. Přišly chytré telefony, umělá inteligence a ve výrobě se ke slovu čím dál víc dostává automatizace. K tomu připočtěte brexit, klimatické změny a obchodní války

 • Celkově se objem firemního dluhu (jistina plus nesplacený dluh) zvýšil o více než 50 % a brzy překoná 10 bilionů USD. Na konci předešlé dekády to bylo zhruba 6 bilionů. Největší americké korporace, jejichž akcie jsou zařazené do indexu S&P 500, mají za sebou skoro 70 % této částky: skoro 7 bilionů USD. 
 • V minulé desetiletce (2010-2019) sehrály zásadní úlohu centrální banky, které mají lví podíl nejen na pokrizovém oživení, ale v případě ECB také na institucionální resuscitaci eurozóny (politika nulových a záporných sazeb, kvantitativní uvolňování).  
 • Peníze vynaložené na pořízení investičních statků, jako stroje nebo technologie, byly v posledních 10 letech přinejlepším rozkolísané.
 • Více, než do dalšího rozvoje firmy, vracely peníze akcionářům, realizovali zpětný odkup akcií. ukazatele zisku na akcii (EPS), se za 10 let skoro zdvojnásobil, čistý zisk narostl jen o 50 %.
 • Investoři požadují výnos i v době nízkých sazeb. Zájem je proto i o dluhopisy, které od nejhorší kategorie "prašivých" bondů dělí jenom jeden nebo dva stupně. Právě tento dluh tvoří nyní více než polovinu dluhu s investičním ratingem. Na začátku dekády to byla zhruba třetina.  
 • Dluhy firemDluhy států.

Na konci roku 2020 dosahoval dluh výše cca 300 bilionů USD.

Ekonomické trendy v dekádě 2020 až 2029 "dekáda digitalizace, konfliktů, transformace" nebo "(ne)udržitelnosti" a také dekádou boje o ovládnutí vědomí člověka.

Poslední dekáda byla dekádou (2010-2019) internetu věcí, příštích deset bude o internetu a inteligenci věcí (s kolektivní inteligencí) a také "elektrickou dekádou". Nástrojem pro realizaci těchto cílů bude digitalizace, DVS, Velký reset, "vrtulníkové peníze", MMT, elektromobilita, uhlíková neutralita, nebo jiné nástroje, které povedou k další koncentraci majetku a polarizaci ve společnosti. Základním rysem tohoto desetiletí bude "nestabilita a extrémy ve všem".

Po roce 2020 vstupujeme do fáze zkázy a chaosu 2020 -2032 "Calhounova experimentu" (smrti, populace pouze stárne a vymírá, nástupu je Technokracie), rezignovali na "společenské a rodinné funkce", spíme jíme a staráme se pouze o sebe, část populace nemá zájem o opačné pohlaví, někteří se věnují kultu svého těla, unikají do virtuální reality, dochází k hloupnutí zejména mladé populace, narůstá agresivita atd., jsme psychicky rozložení (naplňuje se duchovní a fyzická smrt jedinců), máme strach ze měny a budoucnosti, nejsme ochotni se přizpůsobovat, čeká nás kontrolovaná společnost se sociálním bonusem (DVS) nebo jiná forma kontrolované společnosti (společnost řídí umělá inteligence místo člověka, která podporuje degeneraci lidstva, nastává "digitální potopa světa"), kde dobrovolně vstupujeme do "digitálních koncentračních táborů" přecházíme do virtuální reality, kde vládne digitální diktátor. Místem, kde se naplní fáze zkázy budou velké aglomerace, kde žije více jak 60 % světové populace (velké aglomerace na pobřeží jsou také ohroženy stoupající hladinou oceánů) a tento trend dále koncentrace do měst dále narůstá. Klíčové bude myšlení lidí (nikoliv místo pobytu). Právě blahobyt a závislost na virtuální realitě a technologiích budou klíčovými faktory. Odpoutáním se ze závislostí, změna paradigma jedince a společnosti, "otevřené srdce" a tvůrčí proces vědomého člověka je lékem na fázi zkázy a chaosu.

 • Ve vzduchu visí otázka: přijde 3. světová válka, nebo černá labuť? Studená válka 2.0 již začala.
 • Na poli měnové politiky se můžeme dočkat dalších experimentů, např. MMT, nové digitální měny, tzv. helikoptérových peněz zohledňující minimální redistribuční dopady (oproti kvantitativnímu uvolňování), Kurzarbeit.
 • Firmy budou muset přemýšlet jinak než dosud, změnit současný model a převzít zodpovědnost za všechny fáze výroby (recyklace výrobku - odstranit nevyužitelný odpad, to je tzv. uzavřený okruh), na výrobu budou muset používat obnovitelné zdroje včetně energie.
 • Změna pracovních úvazků (práce z domu, více zaměstnání, krátkodobě) a ztráta sociálních jistot.
 • Stále větší objem dluhopisů bude mít záporný výnos (drobní střadatelé a jejich penzijní fondy budou trpět) - cesta jak snížit nesplatitelné dluhy a omezit jejich úrokovou zátěž, naopak poroste úrok pro většinové obyvatelstvo (půjčky, hypotéky atd.).
 • Zdražování výrobků, bydlení, energie, vody a potravin (díky faktorům, ekonomickým, klimatickým, energetickým, dopravním, geopolitickým, sociálním atd.), hrozí i lístkový systém na potraviny.
 • Zvyšování daní (zejména na financování elektromobility, změnu energetického mixu, klimatických projektů, důchodového systému, zbrojení, výpadky příjmů způsobené koronakrizí), růst byrokracie, omezování svobod a restriktivní nařízení.
 • Stárnutí populace EU bude způsobovat zátěž pro penzijní a zdravotní systém, které budou kolabovat nebo omezovat dostupnou péči (zdravotnictví už nebude bezplatné).
 • Kolaps sociálního, penzijního a zdravotního systému, v českém zdravotnictví bude v roce 2030 chybět 82 až 114 miliard korun, náklady na zdravotní péči se v tomto roce mohou vyšplhat na 528 až 600 miliard korun. Podobný problém bude i důchodovém systému, kdy náklady do roku 2040 vzrostou nad 12% HDP ročně.
 • Vysoké investice do elektromobility, energetiky, dopravy (vysokorychlostní železnice), klimatických změn ohrozí stabilitu a konkurenceschopnost EU jako celku v globálním měřítku.
 • Aplikace MMT, digitálního nepodmíněného příjmu a podobných experimentů, hledající nové vztahy pro peníze a společnost (obyvatele, firmy, stát, daně, nepodmíněný příjem, zdanění UI atd.).
 • Dál porostou dluhy států, firem a obyvatel (důsledkem bude řetězová krize spojená s konflikty a změnou společenského řádu - Technokracie a její obdoby s kontrolovanou společností a sociálním bonusem). Kdo nežije na dluh nemůže být konkurence schopný v kapitalismu 21. století.
 • Čeká nás transformace současného globálního finančního systému (pád USD a dalších měn díky nesplatitelným dluhům států) v Digitální měnovou reformu s digitálmími měnami a vznikem kontrolované společnosti.
 • Implementace "zelené agendy", lze očekávat konkrétní kroky ve snaze o dosažení uhlíkové neutrality (například "Zelený úděl" z dílny Evropské komise), tyto kroky mohou vést k nižší konkurenceschopnosti Evropy v globálním měřítku a pokles exportu, levný a dostupný zdroj energie zatím chybí.
 • Pokud bude jaderná energetika označená jako "špinavá" způsobí to řadě zemí v EU (např. Česko, Slovensko, Polsko) problém pro dosažení uhlíkové neutrality a současně to zdraží výstavbu a financování jádra, sníží konkurence schopnost těchto ekonomik atd., 
 • Nákladný proces zásadní strukturální proměny ekonomik (z fosilní ekonomiky na ekologickou a technologickou ekonomiku), který bude v kombinaci s postupující automatizací vytvářet vítěze a poražené.  
 • Boj o světového lídra, bude pokračovat konfrontace mezi USA a Čínou (Íránem, Ruskem atd.), objeví se i konfrontace s nadnárodními digitálními firmami.
 • Evropa bude dále pokračovat v aplikaci záporných sazeb, hrozbou je růst inflace a nástup digitálních měn, které ohrozí stávající bankovní systémy, stejný problém se dá očekávat i v USA, vše směřuje k hluboké mnoho úrovňové krizi. USA přistoupí také k záporným úrokovým sazbám či provedou měnovou reformu.
 • Bude pokračovat Čínská rozpínavost i dominance moderních technologií (nové přerozdělení světa Jalta II)?
 • Dojde k vyhrocení obchodních i jiných vztahů mezi EU, Čínou, USA a dalšími zeměmi.
 • Bude dále narušována integrita EU, integrita státnosti (v jednotlivých zemích) a obchodní vztahy.
 • Klíčové budou prezidentské volby v USA (2020) a cesta jakou se vydají, zda budou dále usilovat o dominantní roli garanta světového volnotržního řádu, nebo definitivně rezignují na systém Pax Americana a převládnou de-globalizační tendence (díky robotizaci a moderním technologiím již nepotřebuji levnou pracovní sílu).
 • v Evropě bude pokračovat globální technologická válka mezi USA a Čínou (Evropa se stává technologickým bojištěm a zaspala nejen v technologickém vývoji), USA se Evropany snaží získat na svoji stranu výměnou za to, že jim budou USA i nadále poskytovat ochranu v rámci NATO proti Rusku, Číně. Evropa bude směřovat k "digitální demokracii", nebo importované "totalitní technokracii" ze západu nebo z východu.
 • Technologické firmy získají dominantní postavení ve světa a převezmou roli současných států, které budou zatížené nesplatitelnými dluhy a nespokojeností obyvatel, dojde ke vzniku DVS.
 • Dojde k dalšímu růstu ekonomické a příjmové nerovnosti (koncentrace majetku) a následně dojde ke zdanění bohatých (ve hře je i konfiskace majetku) a znárodňování firem, kolaps kapitalismu 21. století povede ke změně společenského řádu.
 • Bude se řešit příjmová a majetková nerovnost, protože hrozí vznik občanských válek a nepokojů.
 • Dojde k zásadní změně v systému daní a také dojde na zdanění robotů a umělé inteligence.
 • UFO - mimozemské civilizace, kolonizace vesmíru po roce 2022, změny sfér vlivu na Zemi.

Pád světového měnového systému

Co nám ukázala pandemie koronaviru?

https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4306736/desetileti-dluhu-velke-obchody-ale-i-vetsi-riziko.html

https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4306705/rozbresk-ekonomicke-trendy-nastupujici-dekady-aneb-na-co-se-pripravit.html

zobrazit více..
Loading...