Ing. Mojmír Hampl MSc, Ph.D.

Ing. Mojmír Hampl MSc, Ph.D.

Ing. Mojmír Hampl MSc, Ph.D. (13.3.1975), letech 2006-2018 byl členem bankovní rady České národní banky. V období let 2008 až 2018 zároveň působil jako viceguvernér ČNB

Mojmír Hampl, názory, teze:

6.11.2020

 • Listopadovou, splátku po ukončení moratoria nezaplatí řádově jednotky procent klientů, kteří o odklad splátek požádali. To je ale jen začátek, přičemž podíl špatně splácených úvěrů v celém sektoru by tak vyskočil až k šesti % ze zhruba dvou.
 • Na základě informací z jednotlivých bank se zdá, že střední odhad objemu pohledávek, které zůstanou nesplaceny, je zhruba 23 %. Banky v průměru počítají s tím, že míra defaultu bude vyšší u právnických osob než u fyzických. 
 • U fyzických se navíc všeobecně očekává, že větší míru nesplácení budou mít nezajištěné spotřebitelské půjčky, výrazně menší pak hypotéky. Jen připomeňme, že v moratoriu jsou hypotéky za zhruba 179 miliard korun.
 • Pokud by druhý lockdown trval déle, pak by se kvalita portfolií mohla dále zhoršit.  
 • https://www.e15.cz/rozhovory/mojmir-hampl-o-osudu-bankovniho-byznysu-rozhodne-delka-lockdownu-1374896?<br>

Mojmír Hampl a Miroslav Tůma 20.3.2020

 • cílem léčby coronaviru není eliminace nemoci za každou, třeba i prohibitivní cenu, ale že kvalita života by měla být po zásahu lepší než před ním. Jak pro jednotlivce, tak pro celou společnost platí, že léčba by neměla být horší než choroba sama. Už v tomto okamžiku je zřejmé, že ekonomické dopady budou gigantické.
 • předběžné odhady hovořící o dopadu na hrubý domácí produkt kolem pěti procent, tedy přes 250 mld. korun (částka blížící se rozpočtu zdravotních pojišťoven za celý rok), mohou být nakonec i podhodnocené
 • chřipkou, je každý rok postiženo u nás několik set tisíc lidí a jejím následkům podlehne i přes 3 000 osob, nedochází k opatřením, které by zásadním způsobem poškozovala ekonomiku
 • Každá společnost je schopna vydat na boj s nemocemi jen určitou část toho, co vytvoří. V našem případě to je ročně zhruba 7,5 procenta hrubého domácího produktu. V kontextu českého zdravotnictví je cena jednoho roku plnohodnotného života vyčíslena na 1,2 mil. korun. A jak to vypadá s náklady na boj s koronavirem? 
 • Vezmeme-li předběžně odhadovanou ztrátu hrubého domácího produktu kolem 250 mld. korun a počet pravděpodobných úmrtí v důsledku koronaviru při méně drastických opatřeních, dostaneme se k částce nejméně desítek, možná však až stovek milionů korun na snížení o každé jedno úmrtí. Je to do očí bijící nepoměr a opět tedy vlastně riziko, že tyto prostředky nebudou k dispozici na léčbu jiných nemocných
 • drakonická opatření poškodí drakonicky ekonomiku a způsobí významný zásah do ekonomiky mnoha domácností v podobě významného výpadku příjmu a nárůstu nezaměstnanosti a neschopnosti splácet závazky
 • z ekonomického harakiri se budeme vzpamatovávat ještě hodně dlouho v Česku, ale i celém vyspělém světě, který reaguje na paniku budící slovo "koronavirus" obdobně
 • Máme značné pochyby o tom, že rizika koronaviru jsou opravdu tak velká, aby vládu opravňovala k tak významným zásahům a vynaložení takových finančních prostředků bez diskuse a časového omezení. 
 • Je proto nezbytně nutné zahájit debatu o tom, kdy, za jakých okolností a kvantitativních podmínek se uvedené restrikce uvolní. Pokud jsme ve válce, což je jistě politicky nadnesený termín, musíme mít všichni jasno, v jakém okamžiku ji budeme považovat za vyhranou. K jakému cíli vlastně směřujeme. 

https://archiv.ihned.cz/c1-66738020-byvali-sefove-cnb-tuma-a-hampl-nechame-v-zajmu-ochrany-zivota-umrit-celou-ceskou-ekonomiku

zobrazit více..
Loading...