Zlatý rybník

Zlatý rybník (zlaté jezero)  je vyjádření podstaty jevu, kdy společnost sbírá neustále informace o všech aktivitach a ty skladuje ve zlatém rybníku. Vytěžit zlatý rybník z ekonomického pohledu znamená zpeněžit (monetizovat) metadata v rámci reklamních platforem (a v budoucnu vzniknou ještě další možnosti, jak donekonečna tento rybník těžit), protože spotřebitelé nemají dostatečnou kontrolu nad svými daty a mnohdy netuší, že tyto metadata poskytují. Jde o „novodobý digitální obchodní model“, jak nabízených služeb (mail, WI-FI, cloud atd.) zdarma vytěžit s minimem nákladů maximum!

Digitální nadnárodní korporace a zlatý rybník ("zlaté jezero")

 • zlatý rybník s kapry je efektivní nástroj, který dokáže zdarma získané metadata přetavit do finanční podoby nekonečného toku "hotovosti"
 • v současné době čekají tyto metadata uložená v cloudech na vhodný způsob metamorfózy a zpeněžení
 • naplněné zlaté rybníky (jejich informační tok, následné skladování a metamorfózu v těžbu nekonečného toků peněz) budou mít násobně větší hodnotu v budoucnusti, než jaká je současná tržní hodnota firem, pokud bude existovat současný kapitalismus 21. století nebo DVS
 • zlatý rybník mění způsob vlastnitví, již nepotřebujete vlasnit auto (a zaplatit kupní cenu), bude  pouze pronajaté
 • digitální virtuální měna (např. LIBRA) se stane novou světovou měnou v digitálním prostředí
 • Algoritmy se vyvíjejí takovými způsoby, které firmám umožňují profitovat z našeho dřívějšího, současného a budoucího chování (znají naše preference lépe než my sami a mohou nás postrkovat k takovému jednání, které dokážou ještě víc zhodnotit)
 • Technologické firmy však proces vytváření nových přání a tužeb pomocí velkých dat a algoritmů jednak zrychlily, ale i převrátily (cíleně a selektivně ovlivňují naše rozhodovaní, myšlení, názory a manipulují za účelem zisku či politického zvýhodnění atd.)!
 • Digitální obchodní model je založený na akumulaci a těžbě zlatého rybníku, díky němu získají globální společnosti "nekonečný" tok ekonomických rent, které jsou tvořené neustálou spotřebou zboží a služeb
 • provozovatelé digitálních platforem dobývají hodnotu skrze monopolizaci vyhledávání a služeb e-shopů, vzniká nový obchodní model tzv. "model digitalních platforem"
 • Technologické nadnárodní společnosti (Amazon, Googlr atd.) svých rozsáhlých sítí původně využívaly k tomu, aby daly prostor rozmanitým dodavatelům, což spotřebitelům značně svědčilo, nyní je ale díky "modelu digitálních platforem" vyzdímali a již je nepotřebují, využívají svého dominantního postavení k potlačování konkurence
 • Čeká nás nějaký nový vývojový střet civilizací po 500 letech (dobytí Mexika, získání zlata a stříbra, tyto komodity se stali hybatelem světové globalizace) působení kapitalismu? Budou to osobní data, která se stanou novou rozbuškou v třetím desetiletí?
 • Efektivní globální využití daňové arbitráže a pracovníků na dohodu (s cílem vyhnout se nákladům na zdravotní pojištění a další zaměstnanecké výhody) navíc naleptává trhy a instituce, o něž se ekonomika platforem opírá (získávají tak výhodu vůči společnostem s lokálním působením. Dokáží štáty a jejich vlády využít digitální platformy ve prospěch obyvatel? Například data, která lidé generují při používání aplikací Mapy Google nebo Citymapper (či kterékoli jiné platformy spoléhající na technologie financované daňovými poplatníky), by se měla používat ke zlepšování veřejné dopravy a dalších služeb a neměla by vytvářet pouze soukromé zisky. Algoritmy a velká data by mohla být využita ke zlepšování veřejných služeb, pracovních podmínek a blahobytu všech lidí. V současnosti se však tyto technologie používají k podkopávání veřejných služeb, propagaci pracovních dohod, porušování soukromí jednotlivců a destabilizaci světových demokracií – to vše v zájmu osobního zisku.
 • Díky rozvoji "ekonomiky digitálních platforem", které aplikují nadnárodní technologické společnosti narůstá polarizace, důsledkem může být střed mezi státy a globálními technologickými společnosti. Jak zareaguje spotřebitel, na kterou stranu se přidá? Co tento střet způsobí?

Jak funguje obchodní model ve zlatém rybníku?

NOVÝ OBCHODNÍ MODEL SOUČASNOSTI: MAILOVÁ SCHRÁNKA ZADARMO. CLOUD ZADARMO, SOCIÁLNÍ SÍŤ ZADARMO, WI-FI ZADARMO.NE, není to zadarmo, je to naopak, my platíme informacemi o nás, které tyto společnosti po nás sbírají ZDARMA (my platíme a společnosti to mají zdarma). NADNÁRODNÍ DIGITÁLNÍ SPOLEČNOSTI TAK ZÍSKÁVAJÍ DATA, KTERÉ JIM POSKYTUJEME MY VŠICHNI ZA POCIT, ŽE MÁME NĚCO ZADARMO! NÁSLEDNĚ TENTO ZLATÝ RYBNÍK VYTĚŽÍ POMOCÍ cílené reklamy, ALGORITMŮ A DALŠÍCH TECHNOLOGIÍ. NA KONCI TOHOTO ŘETĚŽCE JSOU BILIARDOVÉ TRŽNÍ HODNOTY TĚCHTO GIGANTŮ!

Mě tento obchodní model, ve zjednodušené podobě, připomíná chytání ryb na udici a návnadu (nejlépe nějakou velmi šťavnatou, které neodoláte), stačí mít trpělivost a v pravou chvíli zaseknout (už jste nenávratně chyceni a převezeni do společného rybníka) a už můžete poskytovat plynulý tok informací do „zlatého rybníka“ za pobyt v něm (kapr) následně platíte až do konce života!

 • Zlatý rybník s kapry je digitální virtuální ekosystém ve kterém dochází k metamorfóze (šetření obyvatel se mění v na trvalé utrácení a žití na dluh Data v cloudech nestárn) na nekonečný tok utrácení ve zlatém rybníce (digitální virtuální ekosystém)
 • Informační data v digitálním světě získávají globální digitální firmy zadarmo a následně se průběžně sbíraná data ukládají do cloudů ("zlatý rybník"), a následně se transformují do hotovostního toku, které plyne jak od podnikatelů (zadavatelů reklamy), tak od všech spotřebiltelů a dalších subjektu. Tento tok nekonečné hotovosti je navíc opatřen bezpečnostním protokolem, který brání vyschnutí toku, a má podobu dopaminové závislosti na moderních technologiích. Data v cloudech nestárnou a naopak získavájí strategickou hodnutu a jejich význam a neustále cena roste.

 

více o souvislostech v knize: Cesta v desetiletí metamorfózy z pohledu laika

více o souvislostech v knize: Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika

 

zobrazit více..
Loading...