Ropa

Ropa, "černé nebo tekuté zlato"

Černé zlato, zemní olej (míze země), (surová) nafta neboli ropa je hnědou až nazelenavou hořlavou kapalnou směsí uhlovodíků. Podle geochemie vznikla ropa již před mnoha miliony lety z odumřelých mořských mikroorganismů a drobných živočichů. Teoreticky můžeme říci, že ropa pořád vzniká, proces je stále stejný, ale z lidského hlediska považujeme období desítek milionů let za neslučitelný s dalšími úvahami a geologicky se tak hovoří o čase minulém. Z těchto důvodů se také ropa řadí mezi neobnovitelné zdroje.

Proces vzniku ropy je dlouhodobý a provází jej termogenický rozklad (rozklad organické hmoty pod vlivem tepla a tlaku). Organický materiál se postupem času za přítomnosti tepla (od 60 do 120 stupňů Celsia) a tlaku přemění na ropu. Samotná ropa je následně uložena pod nepropustnými vrstvami, obvykle od několika set metrů pod povrchem. Najdeme ale i úložiště, která jsou více jak 10 km pod zemským povrchem.

 • Ropa se využívá při 95 % produkci veškerých potravin.
 • Na každý notebook je potřeba ropa rovna čtyřnásobku jeho hmotnosti.
 • https://finex.cz/komodita/ropa/
 • https://www.tradecz.cz/ropa-komodita-pro-obchodovani-na-burze/

Zdanění u benzínu a nafty v Česku a v dalších zemí EU: https://www.finance.cz/532989-zdaneni-benzinu/?

Těžba ropy

Těžba ropy probíhá pomocí vrtů, ty mohou být mořské či zemské. Typicky se těžba ropného pole dělí na primární, sekundární a terciální. Při primární těžbě ropy se poměrně snadno vytěží cca 30 až 60 % daného vrtu. V tento moment nejsou potřebné pumpy, tlak je dostatečný na vyvěrání nebo se použije pomocný vrt, kterým se dodává potřebné médium.

Jakmile tento způsob nedostačuje, využije se sekundární způsob těžby, typicky těžba pomocí čerpání ropy. Tím získáme cca dalších 10 až 20 %.

Terciální způsob vyžaduje snížení viskozity zbývající ropy pro její snadnější vyčerpání. Lze tím dosáhnout na dalších 5-15 %, ale je to již velmi nákladné.

Těžba ropy závisí na zásobách ropy a finančních nákladech. Pokud je cena ropy nízká, tak se sekundární a terciální těžba nemusí vyplatit a zahájí se až v době, kdy cena ropy vzroste. Celosvětově má největší zásoby ropy Venezuela, Saudská Arábie, Kana, Irán, Irák, Kuvajt, Spojené arabské emiráty, Rusko, Libye, Nigérie, USA, Kazachstán, Čína, Quatar a Brazílie. 

 • Největšími producenty ropy jsou USA, Saúdská Arábie, Rusko, Kanada...
 • Největšími spotřebiteli ropy jsou USA, EU, Čína, Indie, Japonsko...
 • Největšími vývozci ropy jsou Blízký východ, Rusko, Saúdská Arábie, USA...

Druhy ropy

Ropa se obvykle dělí podle původu, ale můžete se setkat i na dělení dle hustoty (lehká - light, středně těžká a těžká - heavy), případně i dle obsahu síry na sladkou - sweet (obsahuje málo síry) a kyselou - sour (obsah nad 0,5 % síry). Typické je ale rozdělení dle původu a to na:

 • Brent: naleziště v Severním moři, ropa z Evropy, Afriky a Blízkého východu určená pro "západ".
 • WTI: West Texas Intermediate, severoamerická ropa.
 • Dubai: ropa pro asijso-pacifickou oblast.
 • Minas: těžká ropa z Dálného východu.
 • Tapis: lehká ropa z Dálného východu.
 • OPEC: mezivládní organizace sdružující 14 zemí exportujících ropu, skládá se z lehké i těžké ropy (v průměru je těžší než WTI i Brent a má i větší obsah síry).

Pod pojmem barel ropy si můžete představit 158,98 litrů (42 amerických galonů), v závislosti na druhu ropy může vážit od 97 do 167 kg.

Ropné šoky v historii:

V historii jsme mohli vidět silnou závislost cen ropy na vývoji ekonomiky. Mohli jsme zaznamenat i tzv. ropné šoky. Ropný šok je situace, kdy kvůli logistice nebo politice roste poptávka po ropě nad nabídkou, roste cena ropy, a to se projevuje na výstupech závislých na ropě. 

 • Říjen 1973 první ropný šok, členové Organizace arabských zemí vyvážejících ropu vyhlásili ropné embargo, na konci embarga v březnu 1974 vzrostla cena ropy téměř o 400 %, z 3 USD za barel na téměř 12 USD po celém svět, Pád burzy cenných papírů v letech 1973-74 končí. 1973 22,30 $ (zavřelo se zlaté okno - USD přestal být krytý zlatem), Smithsoniánský systém se zhroutil (systém plovoucích měnových kurzu).
 • 1979 druhý ropný šok, odehrával se v roce 1979 s dopady až do poloviny osmdesátých let dvacátého století. Šok vznikl jako reakce na probíhající Íránskou islámskou revoluci. V USA se ceny ropy v té době až zdvojnásobily, a to na bezmála 40 dolarů za barel (cca 140 dolarů v dnešních cenách). 
 • V lednu 1999 dosáhla cena ropy výrazného minima 12 dolarů za barel, kdy asijská ekonomická krize snížila poptávku. Od této hodnoty cena ropy začala stoupat až na maximum 70,85 dolarů za barel 29. srpna 2005 v důsledku hurikánu Katrina 
 • 24.2.-9.3.2020 třetí ropný šok (ropná cenová válka vyvolaná Saúdskou Arábií), postupný pokles ropy o více jak 100 %.
 • Pondělí 20. dubna 2020 čtvrtý ropný šok se bezpochyby zapíše do historie burzovního obchodování a ne zrovna v tom nejlepším světle. Cena americké lehké ropy (WTI) se totiž propadla o neuvěřitelných 300 procent do záporných hodnot. Květnové kontrakty (tzv. futures) se vlivem zpomalení ekonomiky i posledního upisovacího dne dostaly do minusu 38 dolarů, což je vůbec poprvé od zavedení oficiálních statistik v roce 1946. Znamená to, že prodávající platí kupujícímu za to, že si o něj ropu vezme.

Ropné zásoby vydrží světu min.do roku 2061 (je to dáno novými technologiemi těžby a novými nalezišti a proto tento termín není konečný a bude se dále posouvat)  - jejich výše je cca 1,66bilionů barelů (zdroj: BPER), 6 z níže uvedených státu je členem OPEC (paradoxem je, že podle odhadů ze 70 roků minulého století mělo dojít k vyčerpání zásob ropy již dnes!!) . Současná denní spotřeba ropy se odhaduje okolo cca 85 milionů barelů (2019).

Odhaduje se, že OPEC, který dodává 40 % světové ropy (29,27 mil. barelů ropy denně), bude dodávat odhadem asi o 560 000 barelů denně více, než bude příští rok potřeba, kvůli nárůstu objemu americké břidlicové produkce. 

 • Energetická návratnost (ERoEI) ropy na Blízkém východě 30, ostatní ropa  10 - 30, zdroj: Cílek a Kašík 2007.
 • Celosvětové statistiky o ropě.
 • Od dubna května 2019 narůstá riziko vzniku "zástupných válek" ve Venezuele a Irán - Arabský poloostrov - společným jmenovatelem je ropa a USA, hrozí tzv. ropný šok, podobně jako v roce 1973, kdy cena ropy stoupla o 400 %.
 • Současně váznou dodávky ropy z těchto zemí: Venezuela a Irán (sankce USA), Liby.e
 • Pokud dojde ke zvýšení ceny ropu o 1 USD, znamená to pro ruskou pokladnu příjmy ve výši miliard dolarů. 
 • Klíčovým hráčem na trhu s ropou jsou Saudové, těží cca 11 milionů barelů denně (2018), takže není problém zvýšit produkci o 1 až 2 miliony barelů a jsou schopni rychle a pružně regulovat výrobu a ceny (cena kolem 70 USD za barel je pro Saudy optimální, mají vyrovnaný nebo přebytkový rozpočet, naopak vyšší cena totiž pomáhá konkurentům Saudů) v roce 2019 byli lídrem těžby USA s objemem cca 17 milionů barelů.
 • V poslední dekádě se ropná produkce USA více než zdvojnásobila na 12,3 milionu barelů za den, čímž ze země udělala největšího producenta ropy na světě. více
 • Mezní cena efektivity těžby ropy pro Rusko je 30-40 dolarů za barel, pro ropu z břidlic v USA je to 40 USD, pokryjí pouze režie.
 • Po ropě z 97 milionů barelů za den v roce 2018 stoupat do roku 2025 každoročně v průměru zhruba o milion barelů za den. Do roku 2040 se bude zvyšovat každoročně o zhruba 0,1 milionu barelů za den. V roce 2040 dosáhne hodnoty 106 milionů barelů za den. 
 • IEA očekává, že do roku 2040 bude na silnicích jezdit 330 milionů elektrických aut - zvýšila tedy svůj výhled z loňského roku o 30 milionů vozů. Tato auta nahradí spotřebu zhruba čtyři miliony barelů za den.
 • Největší nárůst těžby ropy předpokládá agentura se sídlem v Paříži ve Spojených státech (na 11 milionů barelů za den v roce 2035 z šesti milionů barelů za den v roce 2018), dále Iráku a v Brazílii. Podíl organizace OPEC a Ruska na produkci ropy klesne v následujícím desetiletí podle IEA na 47 procent. více
Zásobníky ropy
Zásobníky ropy

Světové ropné velmoci s největšími světovými zásobami (v mld. barelů)

Eopná krize v roce 1973 (ropa vzrostla ze 3 USD na 12 USD), saudská ropná společnost ARAMCO zřejmě zásoby ropy ve svých ložiscích nadhodnocuje zhruba dvojnásobně. Saúdská Arábie dokáže barel ropy produkovat i za 6 dolarů. Pokud bychom ale do ceny započetly sociální náklady, které ropa subvencuje, dostáváme se k 60 dolarům. (info.cz) Saudi Aramco říká, poptávka po ropě dosáhne svého vrcholu během 20 let (12.11.2019).

 • Venezuela                          301 sankce USA, snaha o svržení současného režimu, vznik                                                          konfliktu
 • Saudská Arábie                 266 klíčový hráč s ropou
 • Irán                                      158 +53 sankce USA, možná blokace Hormuzského průlivu -                                                             hrozí Válka v Perském zálivu, Čína je největším                                                                                odběratekem ropy z Iránu (2018)
 • Kanada                                170 (náročná těžba, ropné písky, hranice rentability je někde mezi 60 -80 USD))
 • Irák                                       142
 • Kuvajt                                   101
 • Spojené arabské emiráty    98
 • Rusko                                   80
 • Libye                                    48 občanská válka
 • USA                                      36

"Škrtící body ropy", jako jsou Suezský kanál, Jihočínské moře nebo Molucká úžina, kterými proudí velká část energetických surovin zejména pro Čínu, Japonsko a Koreu. 

Největší producenti ropy 2019:

 • USA 17,21 milionů barelů denně.
 • Rusko 11,58 milionů barelů denně.
 • Saudská Arábie 9,8 milionů barelů denně.

Největší denní produkci má Saudi Aramco, Rosněfť, Exxomobil, BP atd. více: https://archiv.ihned.cz/c1-66746640-napeti-na-trhu-s-ropou-nepolevuje

Ropa, zprávy z tisk

3.6.2021 Ruský ministr energetiky Novak: Pokud budou společnosti následovat doporučení IEA ohledně financování nových energetických projektů, cena ropy může dosáhnout 200 USD/barel. Firmy letos i příští rok zvýší své investice (Reuters).

15.3.2021 Spojené státy předstihly Saúdskou Arábii coby druhého největšího dodavatele surové ropy do Indie (Reuters). 

19.2.2021 Do USA v těchto dnech směřuje z Evropy větší počet tankerů naložených pohonnými hmotami, kterých se kvůli mrazům v Texasu teď v USA nedostává. Texas je klíčovým státem, kde se těží a zpracovává ropa, kvůli mrazům se však objem těžby v USA tento týden podle odhadů snížil asi o 40 % a mnoho rafinerií nemá co zpracovávat.

18.2.2021 Co začalo jako problém s elektřinou v několika amerických státech, se přelilo do šoku na světovém ropném trhu. Více než 4 miliony barelů produkce denně (téměř 40 % hrubé americké produkce) jsou nyní podle obchodníků a vedoucích pracovníků ze hry. Jedno z největších světových středisek pro rafinaci ropy zaznamenalo drastické snížení produkce. Plavební cesty, které pomáhají americké ropě proudit do zbytku světa, byly po většinu týdne narušeny.

"Trh podceňuje ztracené množství produkce ropy z Texasu v důsledku špatnému počasí," řekl Ben Luckock, vedoucí obchodu s ropou u komoditního giganta Trafigura Group. Cena ropy Brent ve čtvrtek vzrostla nad 65 USD za barel, kde nebyla už od loňského ledna. Spready indikující utažení nabídky také prudce stouply. Před deseti měsíci přitom cena klesla pod 16 USD následkem poptávkového šoku způsobeného Covid-19.

Narušení související s počasím bylo v minulosti z velké části problémem USA. Nyní jde nepochybně o globální problém. Trhy se surovou ropou v Evropě také rostou, jak obchodníci nahrazují chybějící vývozy z USA. A OPEC a jeho spojenci se musí rozhodnout, jak dlouho ještě budou držet miliony barelů svých dodávek mimo trh.

https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4610658/velky-mraz-v-texasu-se-prelil-do-globalniho-trzniho-soku.html

17.2.2021 Jsme závislí na dodávkách plynu z Ruska, totéž lze říct o dovozu jaderného paliva. Zcela opačná situace nastala v případě ropy. Jak lze vyčíst z detailních čísel Českého statistického úřadu, loni se k nám surovina pro výrobu nafty, benzinu a plastů dovážela z deseti různých zemí. První místo sice stále patří Rusku, ale jeho podíl klesá. Naopak v meziročním srovnání skokově narostl dovoz ze Spojených států amerických, Velké Británie a Norska.

Podíl dovozu z Ruska loni dosáhl necelých 49 procent. Na českém trhu ztrácejí i tradiční další dodavatelé z postsovětského prostoru - tedy Ázerbájdžán a Kazachstán. Druhý jmenovaný stát loni přišel o tradiční třetí příčku, více ropy - co se týká objemu i finanční hodnoty - prvně v historii do Česka dodaly Spojené státy americké. Objem dodávek ze severoamerické země meziročně narostl o 163 procent na 728 tisíc tun (to je 11,8 procenta celkového dovozu).

ekonomickydenik.cz/cesko-zacalo-dovazet-ropu-z-usa-i-norska-rusove-ztraceji/

15.2.2021 Největší ruský producent ropy Rosněfť se dohodl s největší polskou rafinerskou společností PKN Orlen na novém kontraktu o dodávkách ropy prostřednictvím ropovodu Družba. Informovala o tom dnes agentura Reuters s odvoláním na zdroje obeznámené s jednáním (ČTK)
2.2.2021 Americký ropný a plynárenský gigant ExxonMobil se loni propadl od ztráty 22,4 miliardy USD (483 miliard Kč) ve srovnání se ziskem 14,3 miliardy USD v roce předchozím. Firma tak zaznamenala celoroční ztrátu poprvé od vstupu na burzu v roce 1972. Exxon dnes uvedl, že pokles cen ropy a plynu v důsledku pandemie snížil také hodnotu jeho majetku (ČTK)
29.1.2021 Největší ruský producent ropy Rosněfť se možná nedokáže dohodnout s největší polskou rafinerskou společností PKN Orlen na pokračování dodávek ropy prostřednictvím ropovodu Družba. Agentuře Reuters to řekly zdroje obeznámené s jednáním. 
18.1.2021 Nově zvolený americký prezident Joe Biden plánuje zrušit povolení pro kontroverzní ropovod Keystone XL za devět miliard dolarů (asi 195 miliard Kč) hned v první den v nejvyšší funkci. Uvedla to kanadská televize CBC News s odvoláním na své zdroje. Biden bude uveden do Bílého domu ve středu 20. ledna (ČTK) 
14.1.2021 Těžba ropy v Norsku loni podle předběžných údajů stoupla o 20 procent na 1,7 milionu barelů denně, přestože těžbu omezily stávky a vládní restrikce, jejichž cílem bylo podpořit globální ceny ropy. Uvedl to dnes státní úřad nazvaný Norské ředitelství pro ropu (NPD), který je zodpovědný za regulaci ropných zdrojů. Další růst těžby úřad čeká i v dalších letech, i když odhad růstu na roky 2021 až 2023 snížil (ČTK) 
15.12.2020 Zahájení očkování proti novému koronaviru nepovede k rychlému odstranění negativního vlivu pandemie covidu-19 na globální poptávku po ropě. Ve své pravidelné měsíční zprávě o situaci na trhu s ropou to dnes uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Zároveň snížila odhad celosvětové poptávky po ropě na letošní i příští rok (ČTK) 
10.12.2020 Cena ropy Brent poprvé od března překročila 50 USD/b, když futures v Londýně stouply až o 2,7 %. Prognózu spotřeby zvedá silná poptávka z Asie a optimismus plynoucí z pokroku ve vakcíně (Bloomberg) 
7.12.2020 Spotřeba pohonných hmot v Česku za prvních devět měsíců letošního roku meziročně klesla o šest procent. Hlavním důvodem byla přijatá opatření proti šíření koronaviru a omezená mobilita lidí (ČTK) 
4.12.2020 Dánsko nebude rozšiřovat těžbu ropy a zemního plynu v Severním moři a nejpozději v roce 2050 zastaví získávání těchto surovin úplně. Příslušný zákon schválil ve čtvrtek večer místní parlament. (ČTK) 
2.12.2020 ConocoPhillips, největší americký nezávislý producent ropy, propustí v Houstonu až 500 zaměstnanců, což je asi pětina jeho zaměstnanců v ústředí. Producenti ropy a zemního plynu letos snížili hodnotu svých aktiv přibližně o 80 miliard dolarů a zbavili se desítek tisíc pracovních míst, protože pandemie koronaviru stlačila ceny energií dolů 
11.11.2020 OPEC snížil odhad globální poptávky po ropě pro zbytek tohoto a celý příští rok s poukazem na slabší než očekávané hospodářské prognózy a rostoucí čísla o nákaze koronavidem. Světová spotřeba ropy podle něj letos klesne meziročně o cca 9,8 milionu barelů denně. Příští rok stoupne o 6,2 milionu denních barelů na roční bázi. V obou případech to je sestupná revize o cca 0,3 mil. barelů proti říjnové prognóze (CNBC) 
2.11.2020 Ceny ropy klesají, Brent -4 % na 36,41 USD/b, Cena zlata roste o 0,3 % na 1883,23 USD/unci (Reuters) 
29.10.2020 Ceny ropy dnes klesly na nejnižší hodnoty od června a od začátku týdne nabírají ztráty na skoro 10 %. Brent spadl pod 38 USD/b a se ztrátou skoro 5 % se přibližuje hranici 37 USD/b. WTI klesá o více než 5 % na barel (FT, Reuters) 
12..10.2020 Rok 1974
Chicago Tribune před pár lety popisoval, jak v roce 1974 vyslal americký prezident svého ministra financí a jeho lidi do Saúdské Arábie. Na oko formalita, ale ve skutečnosti měli velké cíle - ukončit dobu, kdy byla ropa používána jako geopolitická zbraň. K tomu přesvědčit tuto doposud "nepřátelskou zemi", aby dolary získané prodejem ropy do USA použila na nákup amerických vládních obligací. A také zabránit tomu, aby Sovětský svaz posílil své pozice v arabském světě. Co bylo výsledkem? Odpověď z velké části záleží na úhlu pohledu.
Tribune dodává, že kolem roku 1974 si do "saúdských kapes", chtěla šáhnout celá řada zemí, Američanům se nakonec podařilo to, že Saúdská Arábie držela už v roce 1977 20 % všech amerických vládních obligací držených zahraničními subjekty. Chicago Tribune zmiňuje i to, že celá akce byla tajena 40 let, nemluvilo o ní ani ministerstvo financí, ani Fed. Ministerstvo dokonce ani nezveřejňovalo data týkající se toho, kolik drží Saúdská Arábie vládních obligací, používalo jen agregovaný ukazatel hovořící o zemích, které vyváží ropu. Celkové vyznění článku je pak takové, že Američanům se podařilo dosáhnout pro ně výhodné dohody kvůli tomu, že dolary proudily zpět do USA a financovaly americké dluhopisy (tedy dluhy).
 • pokud nějaká země dosahuje obchodních přebytků, musí v principu jiným zemím půjčovat na to, aby si její produkci mohly koupit. Pokud Německo vyváží BMW do USA a Američané v odpovídající hodnotě nevyvezou něco do Německa, musí Němci Američanům na svá auta půjčit. V praxi to vypadá tak, že Američané poptávají eura (dříve marky) na nákup BMW, ale tato eura nebudou, pokud Němci nebudou zároveň kupoval americké obligace - nabízet eura a poptávat dolary.
 • exporty jsou jen jednou stranou mince, tou druhou je, co se s penězi utrženými prodejem do zahraničí stane. Pokud nejsou poslány (investovány) zpět do světa, kolečko se kvůli pohybu měnového kurzu zadrhává. A to je dobré mít na paměti i u hodnocení toho, čeho Američané v roce 1974 vlastně dosáhli. 
 • pokud má někdo příjmy z exportů, musí řešit, co s těmito příjmy. Pokud je nebude exportovat (půjčovat jiným na své exporty), kurz jeho měny posílí a to stávající situaci změní. 
 • https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4517371/rok-1974-americky-ministr-financi-vyrazi-na-tajnou-misi-do-saudske-arabie.html<br>
12.10.2020 Libye využila statut vyšší moci a obnovila těžbu ropy na svém největším ropném poli na Sahaře, což je další rána pro OPEC+, který usiluje o snižování produkce
(Bloomberg) 
15.9.2020 Vitol, největší nezávislý obchodník s ropou, říká, že světové zásoby ropy se budou ztenčovat a zaujímá tak mnohem více býčí odhad než někteří jeho konkurenti. Začátkem léta dosahovaly zásoby 1,2 mld. barelů a od té doby sklouzly na asi 300 mil. barelů. Podle CEO Vitolu ještě letos klesnou na 250 - 300 mil. barelů
23.7.2020 Ruská společnost Gazprom Něfť dodala Číně v červenci první arktickou ropu severomořskou trasou. Cesta, na kterou jsou třeba ledoborce a speciální tankery, trvala téměř padesát dní. Peking však není jen pasivním příjemcem arktického nerostného bohatství, do regionu aktivně proniká. Rusko-čínskou spolupráci podnítily západní sankce po anexi Krymu v roce 2014. Zejména Washingtonu to působí stále větší starosti.
Více na https://www.e15.cz/zahranicni/zapad-sankcemi-povzbudil-rusko-cinskou-spolupraci-v-arktide-ted-ho-zneklidnuje-1371760?
20.7.2020 Chevron se dohodl na koupi ropné a plynárenské společnosti Noble Energy Inc. za pět miliard USD (116 miliard Kč) formou výměny akcií. Je to první velká dohoda v ropném a plynárenském průmyslu od vypuknutí pandemie nemoci covid-19 (ČTK)
20.7.2020 Ropná firma BJ Services podala v USA žádost o bankrotovou ochranu před věřiteli poté, co se drasticky snížila poptávka a nedostatek hotovosti kvůli koronavirové pandemii (Reuters) 
14.7.2020 OPEC očekává, že poptávka po ropě z jeho členských států v příštím roce výrazně oživí (o 25 % na průměrných 29,8 milionu barelů/den) a překoná úrovně z doby před koronavirovou krizí (Bloomberg) 
29.6.2020 Společnosti, které pro hlavní producenty ropy provozují vrtné soupravy na moři, čelí druhé vlně bankrotů za čtyři roky uprostřed historického poklesu cen energií. Díky tomu budou přeživší vrtné firmy pravděpodobně ještě pevněji svázané s těmi velkými ropnými. Kolaps těžby na moři bude mít široký dopad. Těžaři a jejich dodavatelé rozvíjeli inovace, které pomohly břidlicovým i větrným společnostem na moři tím, že přišli s monitorováním a řízením na dálku. V loňském roce přímo generovali asi 25 % světové produkce ropy. Ale ropné společnosti teď snižují své vlastní výdaje o 30 % až 50 %, aby udržely hotovost a výplaty dividend. Žádná záchranná síť tedy neexistuje. Vítězi budou ty společnosti, kterým se podaří refinancovat dluhy a které přežijí příští dva roky, uvedli zástupci průmyslu. Společnosti poskytující služby na moři možná budou muset zlikvidovat až 200 z asi 800 stávajících plovoucích zařízení, aby se znovu dostaly na ziskové sazby za pronájem, řekl David Carter Shinn, vedoucí analýzy u Bassoe Offshore. Je jen malá naděje na oživení v příštích několika letech. Mnoho producentů ropy odstoupuje od projektů, které vyžadují zisk 60 USD za barel, což naznačuje, že s těmito cenami v dohledné době nepočítají. Aby ušetřily peníze, ukončily firmy jako Chevron, Exxon Mobil, Petronas a Royal Dutch Shell vrtné smlouvy. Náhlé zastavení explorace je pro vrtné firmy ničivé. Odepisují miliardy dolarů z hodnoty svých flotil.
8.6.2020 Mexiko se nepřipojí k dohodě dalších předních světových těžařů ropy ze skupiny OPEC+ o prodloužení současného snížení těžby, jehož cílem je podpořit ceny ropy. Uvedla to mexická ministryně pro energetiku Rocío Nahleová (ČTK) 
4.6.2020 Ropné a plynárenské společnosti v Mexickém zálivu v USA začaly uzavírat těžbu na moři před první tropickou bouří sezóny. Eperti uvedli, že restartování vrtů a rafinérií bude letos trvat déle a bude nákladnější kvůli COVID-19 (Reuters)
25.5.2020 Společnost Baker Hughes, která je předním dodavatelem těžebních technologií a zařízení, ve své pravidelné týdenní statistice uvedla, že počet aktivních vrtů v USA v uplynulém tedy 21. týdnu klesl o dalších 21 na celkových 318 zařízení. Meziročně je počet aktivních vrtů nižší o 665 zařízení.
Počet aktivních vrtů v Kanadě se snížil o 2 na výsledných 21. Meziročně je počet vrtů nižší o 57 zařízení.
Počet vrtů je nyní nejnižší od roku 2000.
V globálním souhrnu se počet aktivních vrtů ke konci dubna tohoto roku snížil o 144 na 915 zařízení, což je o 147 vrtů méně než před rokem. 
25.5.2020 Írán poskytuje Venezuele 1,53 mil. barelů ropy, což kritizují americké úřady. Oba národy jsou vystaveny sankcím Washingtonu. Vedoucí loď pětičlenné flotily, která nese palivo dodávané Íránem do Venezuely, se přiblížila jednomu z přístavů PDVSA. Prezident Nicolas Maduro v neděli poděkoval Teheránu 
20.5.2020 Pandemie koronaviru způsobila v několika měsících v Angole to, co ani 27letá občanská válka nesvedla: zastavila těžbu ropy v druhém největším africkém producentovi ropy. Důsledky by mohly být závažné
(Reuters) 
15.5.2020 Americký ministr zahraničí Pompeo říká, že do Běloruska tento týden míří první dodávka americké ropy. USA tak podle něj plní závazek z letošního února. Spojené státy začínají dodávat ropu do Běloruska, první tanker s nákladem 80.000 tun suroviny dorazí začátkem června do litevského přístavu Klajpeda, odkud ropu přepraví železnice do běloruské rafinerie (ČTK) 
(Reuters) 
12.5.2020 Ještě na počátku roku se objem ropy skladované v tankerech pohyboval v blízkosti 60 mil. barelů a průměr za posledních 5 let dosáhl na 71 mil. barelů. Vzhledem k nedostatku vnitrozemských skladovacích kapacit, který má souvislost hlavně s propadem poptávky spojeném se šířením koronaviru, se námořní skladovací kapacity výrazně zvýšily. Aktuálně se v útrobách tankerů skladuje 167 mil. barelů ropy. Tato skladovací kapacita je přibližně dvojnásobkem kapacity oklahomského Cushingu, který je největším ropným hubem v USA. 
 • několikanásobně vzrostla také cena pronájmu ropných tankerů. Pronájem největších supertankerů se vyšplhal až nad 200 tis. dolarů denně. 
 • https://www.kurzy.cz/zpravy/544218-graf-dne-mnozstvi-ropy-skladovane-v-tankerech-prudce-vzrostlo/
11.52020 Saúdská Arábie sníží od června jednostranně výstup ropy o další 1 milion barelů ropy denně
(Bloomberg) 
7.5.2020 V dubnu klesla o 35 mil. barelů denně, což představuje přibližně třetinu globální denní poptávky. Naproti tomu nabídka ropy na trhu se téměř nezměnila. Dle dat agentury Bloomberg dosud nabídka ropy ve Q2 2020 dosahuje na 99 mil. barelů ropy denně. Oproti prvnímu kvartálu se tak jedná o pokles o pouhých 1 - 2 mil. barelů denně. Důsledkem masivního přebytku nabídky nad poptávkou je rychlý růst zásob na souši i ve formě plovoucích zásobníků (tankerů) na moři. Růst zásob byl dokonce tak rychlý, že se americká ropa poprvé v historii obchodovala v negativním teritoriu. Tuto epizodu sice máme za sebou, ale jednalo se o poslední podobnou situaci?
Americké zásoby se blíží pětiletým maximům. Navíc je v USA k dispozici jen přibližně dalších 150 mil. barelů volné kapacity. Pokud by zásoby rostly dosavadním tempem, tak by byly zásobníky naplněny za 15 týdnů. Ropa je čím dál více skladována v tankerech na moři. Dostupná data ukazují, že množství ropy v tankerech vzrostlo od půlky března o 20 % (240 mil. barelů). Zdroj: Bloomberg 
Nejvíce optimistický odhad hovoří o tom, že poptávka za Q2 bude nižší o 12 mil. barelů ve srovnání s koncem roku 2019 - tedy okolo 88 mil. barelů. Naše odhady ukazují, že v případě nejlepšího scénáře by se mohla poptávka vzpamatovat k úrovni 90 - 95 mil. barelů ropy denně. Pokud se podíváme na situaci z roku 2008, je zřetelné, že poptávka po ropě klesala 5 kvartálů a po 10 kvartálech se poptávka vrátila na úrovně z roku 2007.

Goldman Sachs a Morgan Stanley očekávají stabilizaci cen a předpovídají pozvolnou korekci nad úroveň 50 dolarů v roce 2021. Za předpokladu globální poptávky po ropě ve výši 90 - 95 mil. barelů by úroveň 50 dolarů za barel měla stačit ke stabilizaci trhu.

Fakta uvedená výše ukazují na to, že nás čeká dlouhé období přebytku nabídky nad poptávkou. Trhy by měly nadále ovlivňovat zprávy o postupně rostoucí poptávce a nabídce omezené kvótami OPEC+. Cena WTI by tak mohla pokračovat v růstu až k úrovni 28 - 30 dolarů za barel. Brent by dokonce mohl posílit až k 38 - 40 dolarům za barel. Cena ropy však bude reagovat také na dlouhodobé fundamentální faktory. Šok z nadprodukce by mohl ceny udržet v pohybu do strany. Úroveň 18 - 20 dolarů by mohla sloužit jako silná spodní limita pro WTI (25 dolarů pro Brent). Jak už historie vícekrát ukázala, pohyb do strany může trvat dlouhé měsíce.

Obchodníci by také neměli zapomínat, že futures severomořského Brentu se obchoduje na burze ICE. V případě Brentu jsme nebyli svědky žádného výrazného nárůstu počtu otevřených pozic (Open Interest) ze strany ETF fondů (ani z jiné). Cena Brentu by tak měla lépe popisovat aktuální situaci na trhu.

https://www.kurzy.cz/zpravy/543526-jaky-dalsi-vyvoj-cen-ropy-muzeme-ocekavat/ 

7.5.2020 Sawiris (egyptský miliardář a zakladatel společnosti Orascom IH) také uvedl, že ropná cenová válka mezi Saudy a Ruskem byla uměle vykalkulovaná s cílem zahlušit rozpínající se americkou břidlicovou těžbu. Sawiris vyjádřil důvěru v kroky Saudů v dlouhodobém ohledu.
Poté, co propad cen vykoná své a vybije nadbytečnou konkurenci, tak se ceny vrátí někam k 50 - 60 USD za barel. Možná během cca 18 měsíců i výše směrem ke 100 USD za barel.
6.5.2020 jakou cenu ropy potřebují vládní rozpočty "ropných" zemí na to, aby byly vyrovnané.

https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4400542/ropa-po-krizi.html 

6.5.2020 Americká investiční banka Goldman Sachs na příští rok počítá s výrazným růstem cen ropy, který se podle ní dostaví v reakci na výrazné omezování produkce suroviny v hlavních těžebních zemích. Jedním z faktorů, které hovoří pro růst cen, je podle analytického týmu banky i postupný růst poptávky po ropě, jak se začíná obnovovat ekonomická aktivita.
Ropa Brent, která je určující pro stanovování cen suroviny v celém světě, se podle analytického týmu Goldman Sachs Equity Research dostane v průměru na 55,63 USD za barel. Banka s citelným růstem počítala i předtím, dosud ale měla spočítaný průměr na 52,50 USD. V případě americké lehké ropy West Texas Intermediate (WTI) analytici zvýšili očekávaný průměr na 51,38 z dosavadního odhadu 48,50 USD za barel. 
4.5.2020 Ropa do příštího roku zdraží o víc než 100 %Nižší produkce ropy díky škrtům OPEC+ spolu s částečným oživením poptávky po ropě by měla příští rok zvýšit ceny, uvedli analytici Goldman Sachs Equity Research v poznámce. Tato banka zvýšila svou prognózu na ropu Brent na rok 2021 na 55,63 USD za barel z 52,50 USD a na ropu WTI na 51,38 USD za barel ze 48,50 USD 

https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4398687/goldman-sachs-ropa-do-pristiho-roku-zdrazi-o-vic-nez-100-procent.html

27.4.2020 Největší čínská banka Industrial and Commercial Bank of China hodlá omezit expozice svých klientů na produkty spojené s ropou a dalšími komoditami. Globální komoditní trh je v současnosti ve větším ohrožení, říká banka (FT) 
24.4.2020 Ropa opět do záporu: CNBC také cituje Vandanu Hari ze společnosti Vanda Insights, podle které u současného růstu cen ropy ani nemá smysl hovořit o obratu. Jde totiž jen o "nadýchnutí se před dalším ponorem". Tato situace je dána tím, že pokud nedojde k výraznějšímu snížení těžby, naplněné kapacity pro skladování ropy budou spolu s utlumenou poptávkou tlačit ceny opět dolů. Pohybujeme se tak ve světě, který "neví jak z pandemie ven". rozhodující je na trhu s ropou stále slabá poptávka a rostoucí zásoby. 
21.4.2020 Americká vláda chce pomoci ropným firmám, aby zabránila ztrátě pracovních míst v odvětví

Prezident Donald Trump dnes prohlásil, že požádal vládu o vypracování plánu finanční pomoci pro ropné společnosti. Ceny ropy prudce klesají a cena americké ropy se propadla pod nulu.

20.4.2020 Květnový kontrakt americké lehké ropy se dostal do záporu - poprvé v historii (Bloomberg). Poprvé v historii ten, kdo ropu prodává, platí zákazníkům za odběr. Za každý odebraný barel vypláceli prodávající 37,63 dolaruNa vině jsou dopady koronavirové krize na poptávku a také obavy z nedostatku kapacit pro skladování této suroviny ve Spojených státech. Nastupující červnový kontrakt, který má mnohem vyšší vypovídací hodnotu, klesl o 18 procent na 20,43 dolaru za barel. Severomořská ropa Brent s dodáním v červnu ztrácela v průběhu dne necelých sedm procent, obchodovala se kolem 26 dolarů za barel.

Nízká cena si už ale svou daň vybírá. Jen v minulém týdnu bylo v Americe uzavřeno 13 procent nalezišť. Náklady na vytěžený barel i s jeho logistikou se ve Spojených státech pohybují kolem 30 dolarů, pro porovnání v Saúdské Arábii nedosahují ani tří dolarů.  

https://www.forbes.cz/cena-rpy-se-propadla-minusu-hrozi-krach-tezaru-i-cerpacich-stanic/

Květnový kontrakt americké lehké ropy klesl pod 1 USD na 0,1 USD (-99%) za barel, aktuálně 2,41 USD/barel (Bloomberg) 

Americká lehká ropa WTI předvedla denní propad až o 40 % (WTI cca 11 USD, Brend je 26,7 USD, - 7%), což je nejhlubší denní pád od ropné krize v roce 1982 (Bloomberg) 

Ruské ministerstvo energetiky nařídilo domácím producentům ropy, aby těžbu této komodity v rámci globální dohody snížili v období květen-červen oproti únorovým úrovním o 20 (Reuters)

20.4.2020 Cena americké ropy WTI klesá až o 18 % k hranici 15 USD za barel, důvodem je slabá poptávka po ropě na americkém trhu kombinovaná se snižujícími se kapacitami skladů (CNBC)  O předminulém víkendu se sice klíčoví světoví těžaři dohodli na masivním omezení těžby, a to o takřka 10 milionů barelů denně, avšak poptávka klesá ještě dramatičtěji, až o 30 milionů barelů denně. Ropy je tak stále přebytek a zintenzivňují potíže s jejím uskladněním. Tyto potíže se projevují například rozevřením nůžek mezi cenou ropy typu Brent a cenou americké lehké ropy WTI. Rozdíl v ceně obou druhů ropy se dnes zvýšil až takřka na třináct dolaru na barel, nejvýše od roku 2015. Rozevření nůžek do takové šíře odráží obavu obchodníků, že problém s uskladněním ropy se fatálně vyhrotí dříve na americkém kontinentu. Některé druhy ropy se na americkém kontinentu už se prodávají jen z jednotky dolarů - třeba v Texasu za dva dolary za barel - nebo ojediněle i za zápornou cenu, kdy kupující dostává ještě navrch zaplaceno, neboť uvolňuje místo k uskladnění. Levná ropa a nezájem o paliva ale není postrachem jen v Texasu. S tím, jak na českých silnicích ubývají řidiči ochotní tankovat, klesá tuzemským čerpacím stanicím objem doplňkového prodeje - například nápojů či potravin. Z tohoto druhotného prodeje přitom v běžných časech měly často citelně vyšší marži než z prodeje samotných paliv. 
14.4.2020 Saúdskoarabský ministr energetiky princ Abdalazíz bin Salmán včera uvedl, že celosvětové dodávky ropy se po započítání dohody skupiny OPEC+, příslibů členských zemí skupiny G20 a nákupů do strategických rezerv fakticky sníží o zhruba 19,5 milionu barelů denně (ČTK) 
13.4.2020 Ropná "válka" končí, těžit se bude méně. Dohodla se na tom organizace OPEC s Ruskem i dalšími
Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a další přední světoví těžaři v čele s Ruskem, úhrnem nazývaní OPEC+, se dohodli na snížení těžby v květnu a v červnu o 9,7 milionů barelů denně, což představuje zhruba deset procent světových dodávek suroviny.
Domluvu blokoval odpor Mexika, které si nakonec vynutilo diplomatické vítězství. Svou těžbu sníží pouze o sto tisíc barelů denně. Podle agentury Bloomberg těžbu o dalších 3,7 milionu barelů sníží Spojené státy, Brazílie a Kanada. Omezení těžby je stanoveno na dva roky, ale ne stejnou měrou jako po první dva měsíce. Od července do konce roku bude těžba omezena už jen o 7,6 milionu barelů denně, posléze do dubna 2022 o 5,6 milionů barelů, napsala agentura Bloomberg.
Více na https://www.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/ropna-valka-konci-tezit-se-bude-mene-dohodla-se-na-tom-organizace-opec-s-ruskem-i-dalsimi-1368657?
9.4.2020 organizace zemí vyvážejících ropu (třináctičlenný OPEC se Saúdskou Arábií v čele) a Rusko, druhý největší producent kapalných paliv na světě hned po USA, se ve čtvrtek během videokonference dohodly na snížení těžby v květnu a červnu o 10 až 11 milionů barelů denně, uvedl íránský ministr ropného průmyslu. Od července bude snížení těžby skupinou OPEC+ mírnější, bude činit osm milionů barelů denně. Další změna má být od ledna 2021, kdy bude snížení těžby zmírněno na šest milionů barelů denně. Z dohody budou osvobozeni tři členové OPEC, a to Írán, Venezuela a Libye. Rusové a Saúdští Arabové dali na srozuměnou, že omezení těžby je možné pouze za předpokladu, že tak učiní rovněž USA, největší světový producent.

Spojené státy argumentují, že jejich těžaři vzhledem k ekonomickým těžkostem vyvolaným nízkou cenou už tak učinili. Energetická agentura USA (EIA), jež je součástí ministerstva energetiky, ve středu oznámila, že americká těžba ropy minulý týden klesla o 600 tisíc barelů denně (z necelých 13 milionů barelů denně). Letos by se podle prognózy EIA mělo v USA těžit průměrně 11,8 milionu barelů ropy denně a příští rok asi 11 milionů barelů (údaje bez plynového kondenzátu).

https://zahranicni.ihned.cz/c1-66748830-rusko-a-saudska-arabie-se-pokusi-ukoncit-cenovou-valku-na-ropnem-trhu-hovori-se-o-rekordnim-snizeni-tezby

6.4.2020 Díky ropnému cenovému šoku, nás čeká vlny úpadků v americkém (aby mohly financovat přímé náklady, potřebují, aby barel stál alespoň 40 dolarů) a světovém ropném sektoru. Bude-li se cena americké ropy točit několik měsíců kolem 30 dolarů, bude to mít podle něj pro mnohé firmy těžící z břidlic smrtící následky. Pandemie vyvolaná novým typem koronaviru ochromila světové hospodářství a s ním i poptávku po ropě. Ta od počátku února klesla o 30 % zhruba na 70 milionů barelů denně. Ropný průmysl ještě nikdy v historii nepostihl takový kolaps poptávky. https://archiv.ihned.cz/c1-66746640-napeti-na-trhu-s-ropou-nepolevuje
5.4.2020 Americký prezident Donald Trump řekl, že by zavedl cla na cizí ropu, pokud by to bylo nutné pro ochranu domácího ropného průmyslu. Informovala o tom agentura Bloomberg s odvoláním na sobotní tiskovou konferenci v Bílém domě, v níž se Trump věnoval převážně pandemii ve Spojených státech. (ČTK) 
2.4.2020 Těžba ropy v Rusku v březnu zůstala na únorových 11,29 milionu barelů denně. S odvoláním na údaje ruského ministerstva energetiky to dnes uvedla agentura Interfax. Těžba se nezměnila, přestože se Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojenci, v čele právě s Ruskem, v březnu nedohodli na prodloužení dohody o omezení těžby. Ceny ropy následně spadly nejníže za 18 let (ČTK) 
1.4.2020 Americký prezident Trump oznámil, že top světoví producenti ropy USA, Rusko, Saúdská Arábie se setkají nad dalším vývojem trhu s ropou (Bloomberg) Ceny ropy vykázaly rekordní čtvrtletní pokles, a to zejména kvůli březnovému propadu, za kterým stály obavy z dopadů koronaviru na poptávku a cenová válka mezi Saúdskou Arábií a Ruskem. Severomořská ropa Brent se od začátku roku propadla o 66 %, během března se snížila o 55 %, což byl rekordní měsíční pokles. Ceny ropy klesají, Brent o 3,6 % na 25,4 USD/b, WTI o 2 % na 20,1 USD/b (Reuters) 
31.3.2020 Afričtí producenti ropy kvůli kolapsu cen suroviny čelí nejen ztrátě příjmů, které nejvíce potřebují, aby se mohli vypořádat s epidemií onemocnění způsobeného novým koronavirem, problém ji způsobuje i pokles těžce získaného podílu na trhu, který se jim asi už nikdy nepodaří získat zpět. Země jako Nigérie, Angola či Alžírsko nemohou konkurovat svým bývalým spojencům Saúdské Arábii a Rusku, kteří mají nižší náklady a kteří teď zaplavují trh ropou.

https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4375773/reuters-propad-cen-ropy-ohrozuje-africke-producenty.html

30.3.2020 Saúdská Arábie hodlá podle ministerského úředníka zvýšit od května vývoz ropy na 10,6 milionu barelů/denně. Království bude samo spotřebovávat méně ropy na výrobu elektřiny, nahradí ji zemním plynem. Spolu s útlumem spotřeby kvůli karanténě tak zbyde víc suroviny na export.

30.3.2020 Cena americké ropy WTI v neděli přechodně spadla o více než 6 % pod 20/USD za barel, dostala se nejníže za 18 let (FT) 
18.3.2020 Ceny ropy se v případě severomořské Brent dostávají na minima od 2003, u americké lehké ropy WTI od 2002. Aktuálně 26,2 a 22,95 USD/barel 
17.3.2020 Analytici americké banky Goldman Sachs upravili již podruhé za poslední 2 týdny své odhady pro průměrnou cenu ropy WTI ve 2Q roku na pouhých 22 USD, pro Brent pak 20 USD za barel.
Předchozí odhady ze začátku března se pohybovaly na 29 respektive 30 USD. Propad cen vychází z předpokladů propadu poptávky kvůli koronaviru a ze započaté cenové války mezi Saúdskou Arábií a Ruskem po jeho odstoupení od doposud fungující dohody o snižování produkce. Goldmani očekávají, že akciové trhy se po odeznění pandemie rychle zotaví, situace na ropě bude ale odlišná a oživení bude výrazně pozvolnější a zabere mnohem více času. Analytici počítají také s výraznější vlnou restrukturalizací, jež výrazně ozdraví celé prostředí. Propad cen vymete neefektivní a pokulhávající producenty.
10.3.2020 Ruští bankéři se připravují na období nízkých cen ropy, poté, co se Kreml ve snaze vyhnout se přiškrcování své produkce pustil do cenové války se Saúdskou Arábií. Ministerstvo financí v pondělí uvedlo, že ruský státní fond o velikosti 150 miliard dolarů by mohl státnímu rozpočtu pomoci překlenout období nízkých ropných cen v okolí 25 USD za barel až po dobu deseti let. Centrální banka už na 30 dní přerušila denní nákupy deviz do státních rezerv, aby snížila tlak na další pokles domácí měny. Dolar k rublu přidal skoro šest procent po otevření ruských trhů po svátcích a je nejsilnější od roku 2016. 
9.3.2020 Ropa typu Brent se dnes při začátku obchodování historicky propadla, o více než 14 dolarů na barel, a to v řádu sekund. Propad o 31 procent je nejvýraznější od Války v Iráku roku 1991. Stalo se tak v důsledku jiné války, naštěstí jen cenové, kterou o víkendu Saúdská Arábie vyhlásila Rusku a vlastně všem dalším ropným těžařům. Moskva totiž minulý týden odmítla přistoupit na další snížení těžby ropy, po němž právě Rijád nejhlasitěji volal. Padá nejen cena ropy, ale také třeba měny zemí, které mají z ropy značné příjmy. Norská koruna dnes vůči dolaru znehodnotila na nejslabší úroveň od roku 1985. 
6.3.2020 Cena severomořské ropy brent před jednáním OPEC+ klesá o 2,7 % na 48,65 USD/barel, je nejníže od července 2017 (Bloomberg), zlato 1684, EUR/USD 1,305, BITCOIN 91 36, Dow Jones 26 121 bodů (28 225 stav 24.2.2020 -14%), stříbro 17,35 USD
28.2.2020 recese začala 24.2.2020, dnes kleslo stříbro o 6 % 16,4 a zlato o 4 % 1568, klesá také EUR/USD na 1,1, koruna, klesá koruna na 25,5, klesá také BITCOIN 8 548 USD, Ropa Brend 50,49 (za týden pokles 11%), celý týden klesá i index Dow Jones 24 903 bodů (28225 stav 24.2.2020 -14%)
25.2.2020 Libyjská National Oil Corporation uvedla, že propad v ropné produkci kvůli uzavírkám ropných polí vyústí ve ztrátu 2,1 mld. USD od 24. ledna. Její ropná produkce je k 23. únoru 122 430 barelů denně
(Reuters)
 • Saúdská Arábie bude na trh v dubnu dodávat 12,3 mil. barelů ropy, o 2,5 milionu barelů denně více, než jaká byla předešlá produkce (FT)  

14.2.2020 Bělorusko začne odebírat ropu z ruského tranzitního ropovodu Družba, pokud mu Moskva nedodá požadovaný objem suroviny, varoval dnes běloruský prezident Alexandr Lukašenko. Informovala o tom běloruská státní tisková agentura Belta. Minsk a Moskva se dosud nedomluvily na podmínkách letošních dodávek ropy (ČTK) 

29.1.2020 Čína hodlá letos nadále rozšiřovat svoje kapacity pro zpracování ropy. Do provozu by se podle analytiků mohly dostat další rafinerské kapacity odpovídající 460.000 barelů za den. Čína je druhým největším světovým zpracovatelem ropy po USA (Reuters) 

28.1.2020 Černá labuť roku 2020 ROPA, jen co odeznělo bezprostřední napětí spojené s americko-íránským konfliktem, se globální trhy dostávají znovu pod tlak, tentokrát v souvislosti s rostoucí obavou z šíření čínského koronaviru. Ten přináší ztráty napříč rizikovými aktivy, přičemž ušetřeny nezůstaly ani měny ve středoevropském regionu. Ještě dramatičtější je pak propad v případě  ropy Brent, která jen za poslední týden odepsala téměř 10 % a sesunula se až pod hranici 60 dolarů za barel, nejníže od října minulého roku. více

20.1.2020 Brazilský ministr energetiky Bento Albuquerque říká, že Brazílie během červencové návštěvy v Saúdské Arábii zahájí rozhovory o připojení k ropnému kartelu OPEC (Reuters) 

16.1.2020 Rostoucí produkce ropy ze zemí mimo OPEC v čele s USA spolu s obrovskými globálními zásobami ropy znamená, že trh může ustát politické šoky, jako např. USA-Írán, uvedla ve čtvrtek Mezinárodní energetická agentura (IEA). "Zdá se, že prozatím riziko velké hrozby pro dodávky ropy ustoupilo," uvedla v měsíční zprávě IEA. "Dnešní trh, kde produkce mimo OPEC silně roste a zásoby OECD jsou o 9 mil. barelů nad 5letým průměrem, poskytuje solidní základnu, z níž lze reagovat na jakékoli eskalace geopolitického napětí" (Reuters)

14.1.2020 Ceny ropy klesají poté, co nejnovější data ukázala vzestup americké ropné produkce na nový rekord 13 milionů denních barelů. Zásoby benzínu a destilátů stouply minulý týden více, než se čekalo. Narostly i zásoby ropy v překladišti Cushing, i když celkově zásoby ropy v USA minulý týden klesly: Brent -1,4 % na 63,6 USD/b, WTI -1,4 % na 57,4 USD/b (Bloomberg)

8.1.2020 Tankerový gigant Bahri podporovaný Saúdskou Arábií pozastavil po íránských raketových útocích na americké základy v Iráku podle zdrojů dodávky skrz Hormuzský průliv (FT)

7.1.2020 Irák, který je mezi zeměmi OPEC druhým největším výrobcem, s denní produkcí 4,7 milionu barelů. Globálně prostě neexistuje dostatečná kapacita, aby bylo možné mezeru způsobenou americkými sankcemi proti irácké ropné produkci nějak zaplnit. 

3.1.2020 byl zabit velitel íránských elitních jednotek Sulejmání. Írán útok odsoudil, několikrát padla slova o odvetě a spolu s tím i odmítnutí dodržování jaderné dohody z roku 2015. Z americké strany zase zní, že zabití Sulejmáního bylo nutným krokem k odvrácení války, nikoli k jejímu rozpoutání. Americký prezident Trump je každopádně připraven jednat, pokud by se Írán pokusil zaútočit, a to dle vlastních slov prostřednictvím "velké odvetné akce". Vedle toho vzkázal do Iráku, kde tamní parlament vyzval vládu, aby ukončila přítomnost cizích vojáků v zemi, že pokud se tak stane, mohou čekat sankce. 

Hormuzkým průlivem (v nejužším místě je průliv široký 21 mil) proudí denně 21 miliónů barelů ropy = 21% globální spotřeby, plných 76% ropy a ropných destilátů, které prošly v roce 2018 průlivem skončilo na asijských trzích. 65% skončilo v Číně, Indii, Japonsku, Jižní Korei a Singapuru. 

21.12.2019 Ruská plynárenská společnost Gazprom zaplatí Ukrajině 2,9 miliardy dolarů (66,6 miliardy korun), a vyřeší tak vleklý spor o tranzit plynu, kterým se zabývala arbitráž ve Stockholmu. Informovala o tom agentura Reuters. Gazprom v pátek se zástupci Ukrajiny podepsal protokol o pětiletém pokračování tranzitu ruského plynu přes ukrajinské území dál do Evropy. Smlouva podle Gazpromu také předpokládá, že Ukrajina stáhne veškeré zbylé žaloby, o nichž soudy zatím nerozhodly. více

 • Na základě nové dohody by měla Ukrajina podle Gazpromu v příštím roce přepravit do Evropy 65 miliard metrů krychlových ruského plynu, zatímco teď je to 90 miliard ročně. V letech 2021 až 2024 klesne roční tranzit na 40 miliard metrů krychlových ročně. Pětiletý kontrakt obsahuje i klauzuli o možném prodloužení na dalších deset let.

3.12.2019 Ukrajinský provozovatel ropovodů Ukrtransnafta se dohodl s ruskou Transněftí na desetiletém prodloužení smlouvy o tranzitu ropy. Ukrajinská společnost to uvedla ve svém dnešním sdělení, s tím, že dohodu dnes podepsali představitelé obou firem v Záhřebu. Smlouva vstoupí v platnost 1. ledna příštího roku a platit bude do ledna 2030 (ČTK) 

25.11.2019 Ruský prezident Vladimir Putin a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching zahájí 2. prosince prostřednictvím telemostu provoz plynovodu Síla Sibiře, kterým bude proudit ruský plyn do Číny. Oznámil to dnes mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Síla Sibiře je s náklady 55 miliard dolarů doposud nejdražším ruským plynovodem, napsala agentura DPA (ČTK)

11.11.2019 Konkurenční Írán zveřejnil objev nového ropného pole s oznámenou kapacitou 53 mld. barelů. Pokud by to byla pravda (a ropa by byla vytěžitelná), tak by to zvýšilo ropné zásoby Íránu o třetinu. Teď jen najít schopnost ropu vyvézt.

17.9.2019 Saúdská Arábie v současné chvíli obnovila necelých 70 % z produkce 5,7 milionu barelů/den ropy, kterou ztratila při útoku dronů na její zařízení, říká vysoce postavený zdroj agentury Reuters

15.9.2019 ropa může podle analytiků během pondělí skokově podražit o pět až deset dolarů za barel. Někteří odborníci předpokládají, že by mohla brzy stát i 100 dolarů. Ještě v pátek se přitom barel severomořské ropy Brent obchodoval jen zhruba za 60 dolarů, tedy asi za 1400 korun.

9.9.2019 Spojené státy v současnosti produkují 13 milionů barelů ropy za den, toto číslo by v příštím roce mohlo vzrůst na 13,5 milionu b/d, cituje agentura Reuters představitele USA (Reuters) 

2.9.2019 Těžba ropy v Rusku se v srpnu zvýšila na 11,249 mil. barelů denně, což byl nejvyšší údaj od března. Těžba tak byla nad úrovní, ke které se Rusko zavázalo v prosincové dohodě s OPECem a dalšími předními producenty. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnilo ruské ministerstvo pro energetiku. V červenci těžba činila 11,15 mil. barelů denně

28.8.2019 . Čína z USA kupuje cca 120 000 barelů ropy denně. USA nyní celkově vyvážejí cca 3 milióny barelů ropy denně, což odpovídá cca čtvrtině celkové americké ropné produkce. A zavádí na americkou ropu cla ve výši 5 %.

22.8.2019 Environmentální skupiny obnovily snahy zakázat frakování poté, co společnost Cuadrilla byla donucena dočasně snížit činnost v Lancashire po největších zemětřeseních v rámci tohoto projektu, která dosáhla 1,55 stupně Richterovy škály (FT)

21.8.2019 Íránský prezident Rouhani prohlásil, že pokud by íránský export ropy poklesl na nulu, nebyly by námořní dopravní cesty stejně bezpečné jako dříve (Reuters)

24.6.2019 V jižní části ropovodu Družba, kterou teče ropa i do Česka, byla opět naměřena zvýšená kontaminace. Informaci, kterou ČTK získala od několika zdrojů, potvrdil vicepremiér a

20.6.2019 V části ropovodu Družba vedoucí z Běloruska do Polska byla ve středu zjištěna nová kontaminace ropy organickými chloridy. více Pravděpodobnou příčinou kontaminace ropy v ropovodu družba mezi Běloruskem a Polskem - krátkodobého zvýšení koncentrace organických chloridů - bylo podle serveru RBC automatické spuštění systému ředění na běloruské přečerpávací stanici. Dnešní měření ukázalo, že znečištění v úseku mezi Běloruskem a Polskem se vrátilo pod stanovený limit. Proto mohly být dodávky ropy obnoveny. O obnovení dodávek podle Transněfti rozhodla polská strana, píše RBC

Těžba ropy v rámci OPEC se v dubnu 2019 oproti předchozímu měsíci snížila o 90.000 barelů denně na čtyřleté minimum 30,23 milionu barelů denně. Celkově nabídka na světovém trhu klesla o 300.000 barelů denně na 99,3 milionu barelů denně. Hlavní podíl na tom má Kanada, Kazachstán, Ázerbájdžán a Írán. 15.5.2019  

15.5.2019 IEA: Růst těžby ropy v USA nahradí výpadek Íránu a Venezuely, Vedle dopadů sankcí USA na těžbu ve Venezuele a Íránu jsou dalším faktorem problémy v Libyi, znečištění ruské ropy a také útoky na ropné kapacity Saúdské Arábie. Zatím sice propad nabídky nenastal, ale budoucnost je podle IEA nejasná.

13.5.2019 Obsah organického chlóru v ruské ropě v přístavu Ust-Luga se dnes vrátil na normální hodnoty, informují zdroje agentury (Reuters), Mol věří, že obnoví regulérní příjem dodávek ropovodem Družba do 17. kětna

1.5..2019 Úplné embargo íránské ropy je tu od 2.5.2019, cena by se mohla vyšplhat až na 100 dolarů za barel. Ovlivní všechny včetně Česka, ropa od začátku roku 2019 vzrostla o 33%, další růst by byl šokem, který poškodí průmysl, domácnosti a zrychlí inflaci 

 • dovoz zastavili již Jižní Korea, Taiwan, Japonsko, Itálie a Řecko, postoj Turecka, Indie a Číny je nejasný, pokud USA zaškrtí i tyto dovozy, Iran zablokuje Hormuzský průliv- hrozí Válka v Perském zálivu mezi ropnými monarchiemi a Spojenými státy na jedné straně a Íránem na straně druhé.
 • Pokud Spojené státy skutečně uspějí v odstranění Íránu z trhu s ropou, v létě dojde k nedostatku 1,7 milionu barelů ropy denně (USA zvyšují těžbu a tlačí na Saudskou Arábii, aby zvýšila těžbu, zasedání OPEC je 25.5.2109 , bude řešit výpadek cca 1-2 miliony barelů ? černého zlata", pokud OPEC nezvýší těžbu, znamená to růst ceny

15.4.2019 Ruská ropa proudící do Evropy byla v druhé polovině dubna znečištěna vysokou hladinou organických chloridů (je korozní a může poškodit jak potrubí ropovodu, tak rafinerie). Podle analytika firmy Energy Aspects Christophera Hainese mohlo být znečištěno asi 30 milionů barelů ropy, dost na to, aby se vešla do 15 supertankerů. Vlády jednotlivých zemí, které jsou odběrateli ruské ropy, také uvolňují strategické rezervy, aby jejich rafinerie měly náhradu za kontaminovanou ropu. více

11.4.2019 ropa od počátku letošního roku citelně zdražila. Barel severomořského Brentu stojí nyní zhruba o 40 procent více, americká lehká ropa WTI o 30 procent. Snížení produkce je mimo jiné (dobrovolné 1,2 milionů barelů i díky uvalení sankcí USA na Venezuelu a Írán (,7 milionů barelů)

Ropa, prof. Staněk (2019)

 • už před několika lety nás strašily ropným vrcholem - tato hrozba se nenaplňuje, nachází se nová naleziště ropy i zemního plynu...
 • v Jiho-Čínském moři jsou obrovské zásoby ropy a zemního plynu na planetě - proto Čína soustavně buduje nové umělé ostrovy v Jiho-čínském moři, aby si mohla nárokovat okolní území (pásmo exteritoriality) do vzdálenosti 12 mil.
 • severní ledový oceán - na dně je druhé nejvýznamnější naleziště ropy a zemního plynu
 • Japonci vyvinuli novou technologii těžení ropy pomocí nanotechnologií (nanotechnologická ropná zařízení), kdy dokáží vytěžit až 90% zásob (současnou technologií lze vytěžit pouze 50%)
 • USA se díky ložiskům břidličnému plynu a ropy stanou lídrem a do roku 2024 předstihnou Rusko a ohrozí pozici Saúdské Arábie jako největšího světového vývozce ropy. V roce 2018 produkovali 2,2 milionu barelů denně. Do roku 2024 přidají další čtyři miliony barelů a jejich podíl na celkovém nárůstu kapacit bude činit 70 procent. Irák, který se podle prognózy IEA stane třetím největším zdrojem nové nabídky a motorem růstu v rámci OPEC (zdroj IEA -Mezinárodní agentura pro energii )

Ropa geopolitika, gradace tlaku USA

geopolitika více

 • Nejméně od poloviny dubna 2019 narůstá riziko vzniku "zástupných válek" ve Venezele a Irán- Arabský poloostrov - společným jmenovatelem je ropa a USA, hrozí tzv. ropný šok, podobně jako v roce 1973, kdy cena ropy stoupla o 400%
 • 2.5.2019 Plán vzpoury " Operace svoboda"venezuelské opozice selhal. Maduro zůstává u moci, Madura k odstoupení nepřiměla ani prvomájová demonstrace, jež měla být tou největší v historii země. Prvomájová demonstrace měla být tou největší v historii země. Ulice ale nezavalila řeka lidí tak jako 23. ledna, kdy se Guaidó ujal funkce dočasného prezidenta. Bylo to další zklamání, a to jen den poté, co selhal Guiadův plán odstranit Madura skrze ozbrojené povstání. Narůstá zde riziko vojenské intervence 
 • 1.5..2019 Úplné embargo íránské ropy je tu od 2.5.2019, cena by se mohla vyšplhat až na 100 dolarů za barel. Ovlivní všechny včetně Česka, ropa od začátku roku 2019 vzrostla o 33%, další růst by byl šokem, který poškodí průmysl, domácnosti a zrychlí inflaci  
 • 15.4.2019 Ruská ropa proudící do Evropy byla v druhé polovině dubna znečištěna vysokou hladinou organických chloridů (je korozní a může poškodit jak potrubí ropovodu, tak rafinerie). Podle analytika firmy Energy Aspects Christophera Hainese mohlo být znečištěno asi 30 milionů barelů ropy, dost na to, aby se vešla do 15 supertankerů. Vlády jednotlivých zemí, které jsou odběrateli ruské ropy, také uvolňují strategické rezervy, aby jejich rafinerie měly náhradu za kontaminovanou ropu. 
 • tlak USA na Německo a další okolní státy EU na zastavení výstavby ropovodu a provoz Nord strem 2, důvodem je nákup ropy a zemního plynu z USA jako vyřešení závislosti na Rusku
zobrazit více..
Loading...