Čím je způsobena degradace půdy?

 • zásadní úbytek minerálů v půdě (obsah živin v půdě)
 • okyselování půdy
 • pěstování monokultur zejména pro průmysl (řepka -biopaliva, kukuřice - palivo do bioplynových stanic)
 • pokles vrstvy humusu v půdě (větrná a vodní eroze)
 • vysychání půdy způsobené přehříváním krajiny (růst teplot a pokles srážek)
 • pokles hladiny podzemní vody, pokles schopnosti krajiny a půdy zadržovat vodu
 • stlačování půdy těžkou technikou
 • hluboká orba
 • rozpadávání nezpevněné půdy a následná eroze prachu větrem a ornice vodou
 • eroze - odplavování úrodné vrstvy (ornice) - větrná, sluneční a vodní
 • mrtvá půda bez biomasy - eliminace života v půdě - pesticidy, herbicidy, fosfáty a další umělá hnojiva - hubí živočišnou flóru (např. žížaly a houby) - půdní mikrobióm, který zvyšuje vsakování vody dvakrát až třikrát
 • špatné provzdušnění půdy
 • nepoužívají se až na výjimky přírodní hnojiva (zelené hnojení, chlévská mrva...), mizí zdroj organické biomasy v půdě (včetně živočichů)
 • rušení a rozorávání mezí - odtékající vodě v cestě nestojí žádné překážky a s vodou odtéká i ornice (dochází tak k degradaci půdy a krajiny)
 • meliorace
 • umělé snižování hladiny podzemní vody (meliorace, příkopy na odvedení dešťové vody, čerpání podzemních hloubkových zdrojů vody atd.)
 • neexistuje vlastnický vztah k půdě - orientace na krátkodobý a rychlý zisk korporací (pole, hospodářské lesy atd.), chybí rovnováha mezi dáváním a braním (homeostáza)
 • není zachována rovnováha příjmu a výdeje, nyní pouze sklízíme a nevracíme zpět přírodě (nedostatek minerálů, organismu a dalších složek v půdě)
 • průmyslově obhospodařovaná půda je tzv. Mrtvá, neobsahuje téměř žádné živočichy, které pomáhají zúrodňovat a provzdušňovat půdu (např. žížala, krtek, mikroorganismy, mykorhiza) - půdní mikrobióm
 • více
zobrazit více..
Loading...