Sid Smutný

Sid Smutný

Vladimír Sid Smutný, žák Jaroslava Chvátala. MÝM DAREM JE PROVÁZET MUŽE A ŽENY, SKRZE NÁROČNÉ A TEMNÉ OBDOBÍ.

 • https://www.coachme.cz/
 • Používá kineziologii, svalový test.
 • Dříve pracoval v Microsoftu.
 • Vychovává lídry, kteří by jednou (po transformaci, po roce 2025) mohli tuto zemi řídit.
 • Dostal jsem jeden z úkolu: přinést Čechům a Slovákům sebevědomí a sebehodnotu, ale dá se to udělat pouze přes duši (nesmí být nescelená nebo roztříštěná) - učím scelování duše. Všude, kde jsme ublížili jsme nechali část duše a potřebujeme ji dostat zpět přes lásku, odpuštění, přijetí a prací na sobě (přijetí zodpovědnosti za to, co se mě děje).
  Připravuji v roce 2021 projekty, pro více lidí, které pracují s karmou a se zvedáním vědomí.
 • Můžeš dělat zázraky, čistit lidem karmu, ale potom tu karmu musíš přijmout (pokud chceme páchat dobro a zachraňovat všechny ostatní, tak musíte také převzít tu karmu lidí), nemůžete pomáhat lidem, kteří nechtějí pomoc přijmout a kteří nejsou ochotni přijmout odpovědnost za svůj život. Tím, že přijmete odpovědnost za své činy a vše co se nám v životě stalo a děje (to jsme vytvořili my, přestože ale nevíme jak), tak si stoupáme do své síly, jsme tvůrci a ne obětí (z oběti se rodí tvůrce vlastního života), které jsou závislé a ve strachu. Lidí kolem nás, na které se zlobíme, tak jsou jen naším zrcadlem a proto když nás rozčílí, tak si je dejte do svého srdce a uleví se vám. Tím jsme tvůrci a přebíráme odpovědnost za to, co se nám děje.
 • Člověk na úrovni ducha potřebuje dvě věci: očistit si svou minulost a najít své poslání (smysl života).

7.2.2021 Sid Smutný - Tvorcovia

6.11.2020 Transformace lidstva jako naše naděje

 • Od února 2020 nastala éra Vodnáře, která nás učí ženskou energii (ženský princip, odpovídá našemu nevědomí, vše skryté bude odhaleno) klidně i násilím, odžíváme tzv. kolektivní karmu (nevědomí a minulost), od února do října 2020 se ožilo cca 49 % kolektivní karmy. Vědomý člověk může odžívat karmu pocity (strach, stud, vztek atd.). Vědomí lidstva se zvedá doprožitím toho, co jsme vytvořily (negativní pocity), tedy karmy. Za období od února do října 2020 se zvedlo vědomí lidstva o 58 %, z apatie a beznaděje na strach a úzkost. Do roku 2029 odžijeme 78% kolektivní karmy a dalších 22 % budeme odžívat dalších 170 roků.
 • Největší transformace se odehraje do roku 2029 a už v roce 2025 nám bude dobře (otvírání srdce lidstva). 4.11.2020 byl bod obratu lidstva, dotkli jsme se dna a stoupáme nahoru. Je ukončeno staré a je období nejistoty, které bude trvat 4 -5 roků a potom půjdeme nahoru.
 • Na povrch se vylilo nevědomí (karma), jeho obsah je destruktivní a musíme to odžít pocity nebo odpustit.
 • V Čechách jsou dvě velká kolektivní traumata Bílá hora a vyvraždění Slavníkovců, na Slovensku jsou tři (odžijeme to během 3 roků) - bylo tady více temnoty vývoj bude rychlejší.  
 • Covid je nechuť žít a současně je to kombinace viny (je zpomalená energetika lidí), covid je nemoc duše (duchovní upozornění).
 • V půlce prosince 2020 přijdou na Zem krásné energie (někde mezi probuzením a osvícením), to pozvedne lidstvo, v lednu nebo únoru 2021 může končit covidové šílenství a přepneme se do jiného módu (nový čínský rok), Rok 2020 byl rychlý a náročný, ožili jsme si cca 50 % karmy, nic takového už nepřijde. Říká se, že přijde EVENT (jednorázová vlna vysoké energie na Zem), dle mého to tak nebude, nebude to jednorázová energie, která vše vyřeší a změní. Celosvětově bude dobře na světě duben 2026, Čechy a Slovensko březen 2025. V Roce 2025 přijdou moudří a laskaví lídři (Čechy a Slovensko).
 • Program: nezasloužím si lásku, štěstí leží často na srdeční čakře (pozn. díky tomu neproudí energie lásky, protože máme zavřené srdce).
 • Rok 2021 bude hodně o penězích, za pár roků zmizí peníze.
 • Vše co děláme by mělo být v souladu s celkem, pokud půjdu proti proudu budu stále častěji dostávat upozornění a budu pod tlakem (vše je na rozhodnutí duše jedince)
 • Od roku 2023-4 může být potrestána většina lidí, kteří zneužili svoji moc, pokud se začnou chovat morálně a eticky, mohou to odvrátit.
 • Kolem roku 2025 uznáme duši a duchovnost, za vše si můžeme sami, nikdy se nám neděje nic, co bychom nevytvořili včetně nemocí (rodové linie).
 • V našich krajích se může odehrát velká část světové transformace, která stojí na tom, že je potřeba alespoň 166 000 lidí, kteří jsou tzv. "probuzení" na celém světě a nyní je jich cca 10 000 probuzených. Období 2012 - únor 2021 je zhroucení starého světa, potom je mezidobí (2021-2024), nové se začne tvořit od roku 2025 (změna globalizace k individualizaci, rozvoj darů jednotlivce). Příchod volné energie kolem roku 2030 (protože musíme odžít velkou část karmy, jinak si lidé energii kradou).
 • Utopie, kterou popisují v knihách, může být kolem roku 2070 a úplné dokončení lidské transformace a odčinění dluhů bude někdy v roce 2175 a vydrží to tak 600 roků. Budoucnost nutné chápat jako potenciál, nemusí se naplnit.
 • Vše co jsme vytvořili a také to co se nachází na Zemi je součástí jednoho celku, nelze z toho nic vydělovat, vše musíme přijmou a propojovat láskou (ubližováním sobě ubližujeme planetě a naopak) a přispívat celku.
 • Vakcína proti covidu nemůže vyléčit duši. Lidi podpoří smích, slunce - vitamin D, pohyb, manty 15 min. denně: dovoluji si říci životu ANO, pečovat o své vztahy (odráží náš vztah sám k sobě).
 • Změny, které budou probíhat na planetě budou tvořit individuality, není to tedy kolektivní, ale jednotlivci spolutvoří s božstvím a co vytvoří odevzdávají Vesmíru (důležité je mít víru a odevzdat to, ať se to děje).
 • Modlitby, přímluvné modlitby (za děti). 1.MORRNAHNINA MODLITBA: Božský stvořiteli, Otče, Matko, Synu v jednotě... Pokud jsme se já, celá moje rodina i příbuzenstvo a všichni mí předkové v myšlenkách, slovech, skutcích a svém jednání dopustili vůči Tobě, Tvé rodině, příbuzným či předkům čehokoli zlého od počátku stvoření až do dneška, prosíme tě o odpuštění. Dopřej nám očištění, uvolnění a odstranění všech negativních vzpomínek, bloků, energií a vibrací a přeměn těchto nechtěných energií v čisté světlo... a tak se staň. https://nasi-andele.webnode.cz/havajska-metoda-leceni-ho%C2%B4oponopono/. 2.Davidův žalm
 • Karma je to, co jsme vytvořili jiným.
 • Doporučuje: být sám se sebou na 2-3 dny sám se sebou, alespoň jednou ročně. Co mám v sobě změnit na příští rok.
zobrazit více..
Loading...