Kolaps

Kolaps

Kolaps je způsob transformace civilizací o kterých mluví egyptolog Prof. Miroslav Bárta. Definoval 7 zákonů zániku civilizací, které získal analýzou zániku civilizací za posledních 10 000 roků.

 • kolaps je pouze jednou stranou mince " vzestup a pád"
 • kolapsu se nelze vyhnout, žádný strom neroste do nebe
 • kolaps je příležitostí pro restart společnosti

Podle rektora Prof. Ing. Petra Skleničky CSc (1964): Kolaps krajiny předchází kolapsu společnosti. Nad suchem zvítězíme jen změnou myšlení 

Kolaps, názory prof. Bárty (15.10.2019 Fokus VM)

 • Při kolapsu společnost ztrácí komplexitu (různorodost, diverzitu), kolaps není zánik ani vymření, je to pouze snížení složitosti systému, který (kapři si svůj rybník nevypustí) se musí zbavit nefunkčních částí, které blokují jeho regeneraci a další vzestup.
 • Kolaps civilizace dokázal člověk vždy vyřešit, úspěšná civilizace je založená na tom, že dokáže přicházejícím výzvám čelit, neúspěšná bude vystřídána novou civilizací.
 • Nyní jsme v bodě, kdy se rozhoduje jakou cestou se vydáme (úspěšná a nebo neúspěšná civilizace).
 • Změny civilizací zhruba po jednom tisíciletí (tzv. Bondův cyklus) jsou provázeny také zásadními změnami klimatu.
 • Kolaps je v podstatě transformace, která odstraňuje nefunkční aspekty a naopak přináší novou realitu a uspořádání věcí a nezřídka jedna civilizace, která vystřídala tu předchozí je nesená geneticky těmi stejnými lidmi, kteří postoupili do další úrovně svého intelektuálního, mentálního, technologického vývoje.
 • Dají se kolapsy včas odhadovat? To neumíme, protože velký skok (transformace) je odstartován velkým spouštěčem, který není úplně signifikantní (nyní se blížíme k bodu zlomu, protože stoupají mandatorní výdaje státu, mizí společenská smlouva, elity ztrácí svoji legitimitu, klima je nestabilní - to je balík fenoménů, že problém se blíží). 
 • Dokážeme kolaps oddálit? Máme schopnosti, znalosti, technologie na to abychom o tom mohli uvažovat, jinou věcí je, jestli jsme schopni tyto rozhodnutí udělat (záleží to také na vzdělanosti společnosti a Gaussově křivce).

Studiem takzvaných kolapsů společností se prof. Miroslav Bárta soustavně zabývá už několik let. A výsledkem jeho práce v této oblasti jsou knihy autorských kolektivů s názvy Něco překrásného se končí (2008), Kolaps a regenerace (2011) a Civilizace a Dějiny (2013). 

Mezi největší rizika a hrozby v roce 2019 jsou pokládány:

zdroj: Světové ekonomické fórum

 1. extrémní počasí
 2. klimatická změna (podle Dany Drábové se změně klimatu zabránit nedá)
 3. riziko přírodních katastrof
 4. krádež dat
 5. kyberútoky

Graeme Maxton, kniha: Zmena alebo kolaps

Kolaps civilizací

každá civilizace se zrodí, rozvíjí se a zaniká - nasává kolaps, následně se transformuje a je nejčastěji geneticky propojena s nastupující civilizací (na starém vzniká nové) to dvěma způsoby 

 • Z vejce (tvořivý proces). 
 • Nebo popela (destruktivní proces - pták Fenix, vznikající z popela).

Kolaps civilizací, zprávy z tisku: 

1.8.2021 Nový Zéland, Austrálie, Irsko, Island a Velká Británie jsou podle studie publikované v akademickém žurnálu Sustainability nejvhodnější místa k přežití v případě kolapsu globální civilizace. Hodnoceny byly faktory jako možnost pěstování potravin pro své obyvatelstvo, ochrana hranic před masovou migrací či schopnost zachování výroby elektřiny.

 • Ke kolapsu civilizace by mohlo dojít z důvodu vysoce propojené a energeticky náročné společnosti. Zažehnout by ji tak mohla třeba vážná finanční krize, dopady klimatických změn, ničení přírody či ještě horší pandemie než pandemie covidu-19.
 • Globalizovaná společnost zaměřená na ekonomickou efektivitu odolnost zhoršuje a že v oblasti potravin a dalších životně důležitých odvětvích musí existovat rezervní kapacita. 
 • https://www.novinky.cz/koktejl/clanek/kam-se-odebrat-az-se-zhrouti-civilizace-na-novy-zeland-tvrdi-studie-40367538#

14.1.2021 Lidstvo nezvládá reagovat na hrozby způsobené poklesem biodiverzity a klimatickou změnou, čeká jej proto "strašlivá budoucnost". Uvedla to mezinárodní skupina vědců ve studii publikované v odborném periodiku Frontiers in Conversation Science.

"Planetě hrozí strašlivá budoucnost masového vymírání druhů, horšícího se zdraví lidské populace a klimatických rozvratů," píší vědci v nové zprávě s tím, že tyto skutečnosti výrazně ohrožují přežití lidstva jako takového. Podle nich stojí za nepěknou budoucností zejména laxní až ignorantský přístup plynoucí z nepochopení závažnosti klimatické krize. "Hrozba pro veškeré formy života včetně člověka je tak obrovská, že ji stěží chápou i dobře informovaní vědci," stojí ve zprávě.

Vědci dále varují, že blížící se klimatická katastrofa bude mít za následek hromadnou migraci, války o přírodní zdroje, ale i další celosvětové pandemie, podobné té, kterou zažíváme nyní. "Nechceme ale kapitulovat," ubezpečují experti. "Naším cílem je dát hlavám států studenou sprchu ohledně stavu planety, aby mohli učinit takové kroky, které strašlivé budoucnosti zabrání. Vzhledem k rozsahu problému je podle vědců nezbytné například vzdát se ideje neustálého ekonomického růstu. Nutné jsou změny v celkovém uspořádání globálního kapitalismu, ale i v systému vzdělávání či přístupu ke všeobecné rovnosti. Zásadní je přestat používat fosilní paliva, řádně nacenit externality týkající se životního prostředí, ale také pracovat na rovném postavení mužů a žen, říká zpráva, vycházející asi ze 150 vědeckých studií.

 • Světu nepodařilo splnit jediný cíl ohledně ochrany ekosystémů z dvacítky záměrů dohodnutých v roce 2010 v japonském Aiči.
 • Podle zprávy OSN hrozí nyní vyhynutí více než milionu živočišných druhů. Mnohé z nich přitom mají z planety vymizet jen v řádech desetiletí.
 • "Klimatická krize je pro civilizaci nesčetněkrát nebezpečnější než trumpismus či COVID-19.
 • Populační růst a obrovská míra konzumace ze strany bohatých národů je podle něj cestou do záhuby.
 • Velké populace a jejich orientace na neustálý růst mají za následek degradaci půdy i úbytek biodiverzity. "Více lidí znamená vícero syntetických sloučenin a nebezpečných jednorázových plastů.
 • Vycházíme z toho, že jakmile si uvědomíme rozměr problému, bude jasné, že potřebujeme více než odhodlání jednotlivců, kteří používají méně plastů, jedí méně masa a redukují využívání letecké dopravy. Potřebujeme velké a rychlé systematické změny

V posledních letech vydali vědci několik podobných varování ohledně stavu klimatu. Jedná se například o výstrahu 11 tisíc vědců, kteří předpokládají, že bez včasné a účinné akce zažije lidstvo "nevídané utrpení". V roce 2016 zase žádalo 150 australských klimatických vědců po tehdejším premiérovi, aby výrazně pokročil v redukci emisí.

https://cnn.iprima.cz/klima-cekaji-nas-dalsi-pandemie-masove-vymirani-a-valky-varuji-vedci-17025?

19.6.2020 Angela Merkelová: EU čelí velmi, velmi těžké době. Čelí nejhorší recesi od druhé světové války. Přesto někteří nemusí docenit, jak špatná tato situace je (Bloomberg)  

zobrazit více..
Loading...