Kolaps

Kolaps je způsob transformace civilizací o kterých mluví egyptolog Prof. Miroslav Bárta. Definoval 7 zákonů zániku civilizací, které získal analýzou zániku civilizací za posledních 10 000 roků.

 • kolaps je pouze jednou stranou mince " vzestup a pád"
 • kolapsu se nelze vyhnout, žádný strom neroste do nebe
 • kolaps je příležitostí pro restart společnosti

Podle rektora Prof. Ing. Petra Skleničky CSc (1964): Kolaps krajiny předchází kolapsu společnosti. Nad suchem zvítězíme jen změnou myšlení 

Kolaps, názory prof. Bárty (15.10.2019 Fokus VM)

 • při kolapsu společnost ztrácí komplexitu (různorodost, diverzitu), kolaps není zánik ani vymření, je to pouze snížení složitosti systému, který (kapři si svůj rybník nevypustí) se musí zbavit nefunkčních částí, které blokují jeho regeneraci a další vzestup
 • kolaps civilizace dokázal člověk vždy vyřešit, úspěšná civilizace je založená na tom, že dokáže přicházejícím výzvám čelit, neúspěšná bude vystřídána novou civilizací
 • nyní jsme v bodě, kdy se rozhoduje jakou cestou se vydáme (úspěšná a nebo neúspěšná civilizace)
 • změny civilizací zhruba po jednom tisíciletí (tzv. Bondův cyklus) jsou provázeny také zásadními změnami klimatu
 • kolaps je v podstatě transformace, která odstraňuje nefunkční aspekty a naopak přináší novou realitu a uspořádání věcí a nezřídka jedna civilizace, která vystřídala tu předchozí je nesená geneticky těmi stejnými lidmi, kteří postoupili do další úrovně svého intelektuálního, mentálního, technologického vývoje
 • Dají se kolapsy včas odhadovat? To neumíme, protože velký skok (transformace) je odstartován velkým spouštěčem, který není úplně signifikantní (nyní se blížíme k bodu zlomu, protože stoupají mandatorní výdaje státu, mizí společenská smlouva, elity ztrácí svoji legitimitu, klima je nestabilní - to je balík fenoménů, že problém se blíží) 
 • Dokážeme kolaps oddálit? Máme schopnosti, znalosti, technologie na to abychom o tom mohli uvažovat, jinou věcí je, jestli jsme schopni tyto rozhodnutí udělat (záleží to také na vzdělanosti společnosti a Gaussově křivce)

Studiem takzvaných kolapsů společností se prof. Miroslav Bárta soustavně zabývá už několik let. A výsledkem jeho práce v této oblasti jsou knihy autorských kolektivů s názvy Něco překrásného se končí (2008), Kolaps a regenerace (2011) a Civilizace a Dějiny (2013). 

Mezi největší rizika a hrozby v roce 2019 jsou pokládány:

zdroj: Světové ekonomické fórum

 1. extrémní počasí
 2. klimatická změna (podle Dany Drábové se změně klimatu zabránit nedá)
 3. riziko přírodních katastrof
 4. krádež dat
 5. kyberútoky

Graeme Maxton, kniha: Zmena alebo kolaps

Kolaps civilizací

každá civilizace se zrodí, rozvíjí se a zaniká - nasává kolaps, následně se transformuje a je nejčastěji geneticky propojena s nastupující civilizací (na starém vzniká nové) to dvěma způsoby 

 • z vejce (tvořivý proces) 
 • nebo popela (destruktivní proces - pták Fenix, vznikající z popela)

19.6.2020 Angela Merkelová: EU čelí velmi, velmi těžké době. Čelí nejhorší recesi od druhé světové války. Přesto někteří nemusí docenit, jak špatná tato situace je (Bloomberg)  

zobrazit více..
Loading...