Pozorovatel, role pozorovatele v nás, "neutralita"

Pozorovatel, role pozorovatele v nás, "neutralita"

Mít otevřené srdce znamená být v pozici pozorovatele (jsme přijímačem, neovládá nás rozum ani emoce, to jsou pouze nástroje, které používáme v dualitě pro svůj osobní růst, vystoupil jsem ze závislosti na dualitě, tím, že jsem poznal obě polarity), věci kolem nás pozorujeme a necháváme je plynou, neposuzujeme je, nekritizujeme (jsme v neutralitě, nezaujatí, nad věcí a pozorujeme, nenecháváme se vtahovat do dějů kolem nás, nepouštíme si je do své reality), pouze je vnímáme, pozorujeme reakce našeho ega a emocí, vnímáme je (nenecháváme se jimi ovládat) a při ztišení nasloucháme svému vnitřnímu hlasu. Když máme otevřené srdce jsme v jednotě se Stvořitelem (prapodstatou) a neovládá nás ego a emoce (závislosti), mizí strach (strach je důsledkem odpojení se od prapodstaty) a díky tomu vše propojuje bezpodmínečná láska, jako důsledek naší duchovní transformace.

 • Emoce (ovládá mě vnější svět, slepá víra, jsem závislý) - Ego (má svobodnou vůli, věřím v sebe, jsem nezávislý, musím, tlak, výkon, neustává aktivita) - Soulad, rovnováha, homeostáza (jsem v souladu se zákony stvoření - svobodná vůle je v souladu s prapodstatou, v jednotě se svým vnitřním hlasem prostřednictvím otevřeného srdce, vzájemně souvislý, nemusím dělat to co nechci), kde proudí bezpodmínečná láska.
 • Prostřednictvím dechu, uvolnění a zklidnění se můžeme odpoutat od tlaku a ovládání ega či emocí a můžeme se spojit se svým vnitřním hlasem ve svém srdci, které otevřeme tichu (tiché kontemplaci sami se sebou) a jsme v neutralitě.
 • Každý člověk má svou vlastní realitu do které si může pouštět (nebo nepouštět), na základě svobodné vůle (svobodného rozhodnutí), cokoliv z vnějšího světa a tím se vnější svět stává i jeho realitou. 
 • Neutralita (není apatie ani útek, ani popírání reality, ale jde o vystoupení z duality (symbol věku Ryb), nejsem pod vnějším tlakem) je klíčem, jak se dostat k vlastní rovnováze (odpoutám od závislostí, bloků a programů) na všech úrovních (mužský a ženský aspekt, dávání a braní atd.) a tím ke spojení se svým Božstvím (vnitřní hlas spojený s prapodstatou v nás). Díky neutralitě umožníme projevení naší přirozenosti. Neutralita je spojená s pokorou (most, napojení mezi Bohem a mnou) a důvěrou ve vyšší princip (Stvořitele), který to tu řídí ve vzájemných souvislostech a také cestou k uvědomění si vlastní svobody a svobodné vůle (kdy nemusím dělat to, co nechci). Bez propojení se Stvořitelem nežijeme vlastní život, ale pouze matrix.
 • Stav neutrality není důsledek rozumového rozhodnutí, ale vědomý proces duchovního vývoje (jedinec realitu interpretuje na základě vlastního vnímání a zklidnění, nikoliv díky vnějším podnětům, neustálé aktivitě, stresu či strachu), který je v souladu s vývojem přírody a planety Země (nastupující věk Vodnáře). Stav neutrality je jedním ze základů vědomého člověka na cestě propojení se Stvořitelem v nás.
 • Nějakým způsobem si pozorovatel realitu tvoří sám. Každý člověk někým způsobem interpretuje svoje pozorování a na základě té interpretace vytváří model reality, ale co ta realita je, je více filosofickou otázkou (Prof. Jan Rak 19.2.2021).

Duchovní vývoj: být závislý je stav, kdy mě ovládá mě vnější svět a mé ego (rozum). Nezávislým se stávám, pokud jsem v neutralitě a pozici pozorovatele. Vzájemně propojeným se stávám ve stavu, kdy komunikuji se svým vnitřním hlasem v nás (Stvořitel) a tvořím prostřednictvím otevřeného srdce, na základě svobodné vůle, v souladu se zákony Stvořitele, jsem vědomý člověk, který tvoří, sdílí atd. a díky tomu propojuje ostatní, mimochodem, energií lásky (která není cílem, ale výsledkem bytí).

1.2.2021 Jak si nenechat vzít radost.🙂 lidmi ani okolnostmi.

 • Je lepší, než se ptát proč se nám to děje, ale co nás ta situace přišla naučit (najít v ní ponaučení).
 • Nemůžeme být problémem někoho jiného, neměli bychom se nechat vtáhnout do dramat, životních lekcí, nebo vnitřních problémů jiných lidí.
 • Nezapomínejme: to jak se někdo k nám chová vytváří jeho karmu a to jak na jeho jednání reagujeme, zase vytváří naši karmu. Naše reakce může celou tu situaci proměnit. Žádná zkušenost, byť bolestná, kterou procházíme a ze které se dokážeme poučit, není zbytečná a přináší nám příležitost rozvinout si určité kvality. 
 • Jsou lidé, kteří nám dávají a jiní pouze berou a druhé zneužívají. Měli bychom znát svou cenu a nebýt s lidmi, kteří nás např. za zády pomlouvají, námi manipulují, nebo narušují naši důvěru ve vlastní úsudek, nebo se k nám chovají špatně. Měli bychom ve svém životě udělat místo lidem, kteří nám do života přináší harmonii a pomáhají nám uvědomit si naše silné stránky.
 • Díky svému vnitřnímu nastavení (vyzařujeme určité energie) si přitahujeme energie určitých typů lidí, když změníme své vnitřní nastavení (nestačí pouze rozumové a emocionální), tak už nebudeme poskytovat potravu určitému typu lidí (oni půjdou jinam), kteří nám do života přináší disharmonii (zákon přitažlivosti).
 • Důležité je si stále připomínat, že nejsme obětí situace, pokud nás přitahují lidé a situace, které nám škodí, tak jsme to my, kdo musí z toho "začarovaného kruhu" vystoupit a současně pochopit svůj podíl na tomto stavu. Často usilujeme o pozornost a přijetí u lidí, kteří se k nám chovají špatně (vyžadujeme pozornost vně sebe - je to náš vzorec chování, který je důsledkem nějakého psychického či jiného zranění), nebo kteří o nás nemají zájem. Na druhou stranu přehlížíme ty, kteří by byli rádi v našem životě a měli o nás skutečný zájem.  
 • Abychom nevstřebávali těžké energie, které jsou všude kolem nás, tak si musíme hlídat, abychom nenapodobovali nějaké chování, které by nám neprospívalo. Nenechme se momentální negativní událostí vykolejit tak (každá potíž dříve či později pomine), že to ovlivní naše trvalé naladění, vnitřní radost a světlo. 
zobrazit více..
Loading...