Bod zlomu

Bod zlomu

Bod zlomu je stav, kdy už zmíněnou situaci nelze zvrátit zpět. Bod zlomu se projevuje v různých segmentech naší společnosti, v budoucnosti se trend bodu zlomu bude dále zrychlovat a bude zasahovat do námi netušených oblastí - nastává čas trvalých rychlých změn (řetězení bodu zlomu - transformace společnosti a civilizace, případně nástup TECHNOKRACIE).

Bod zlomu v zániku naší civilizace v podobě jak ji známe:

Níže uvedené body mohou být spouštěčem procesů, které nepůjde již zastavit, bod zlomu, ale také můžeme chápat jako zánik starého a vznik nového (očistný a regenerační účinek) - tedy pozitivní účinek věčného koloběhu vývoje.

 • Regionální zástupné války přerostou do otevřený konflikt mezi světovými mocnostmi.
 • Rozvoj Umělé inteligence a její obrácení proti lidstvu.
 • Klimatické změny a jako důsledek nerovnováhy.
 • Plošný rozvoj 5G sítě a satelitní sítě bez znalosti důsledku jejich působení na živé organismy a rostliny.
 • Porušování přírodních zákonů a žití na dluh přírody (spotřebováváme více než je schopna příroda obnovit) a dalších generací (ekologická stopa přírody).
 • Nedostatek levné a dostupné energie.
 • Pokusy s DNA a její mutace.
 • Geoinženýring.
 • Polarizace společnosti ve všech úrovních (ekonomická, sociální, společenská, kulturní, finanční, potravinová atd.).
 • Orientace pouze na zisk (kdo má peníze má moc i pravdu) a majetek, degradace hodnot i člověka (kapitalismus 21. století) může být příčinou zániku civilizace v podobě jak ji známe dnes (prof. Bárta 7 zákonů zániku civilizací).
 • Narušená homeostáza planety, přírody a člověka.
 • Podle učení filosofa a léčitele Jozefa Zezulky (autor životní filosofie Bytí) bod zlomu nastal již v 80 letech minulého století.
 • Sociální demence u mladé generace (digitální demence), která bez mobilů nemůže existovat a je neustále on-line ve virtuálním světě (digitální ekosystém a DVS).
 • Naplnění 7. zákonů, které podle prof. Bárty znamená zánik civilizace.
 • Nastane 6. globální vymírání druhů v příštích desetiletích?
 • Podle MVDr. Josefa Staňka to mohou být tzv. pomalé viry, které mohou způsobit rychlou redukci lidské populace.
 • atd.

více o souvislostech v knize: Cesta v desetiletí metamorfózy z pohledu laika

více o souvislostech v knize: Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika

Biodiverzita tvoří základ zdravých lesů, řek a oceánů

Diverzita (různorodost) zajišťuje křehkost (pokles diverzity, vymírání druhů, narušení dynamické rovnováhy atd.) nebo pevnost systému, narušením její celistvosti dochází po k porušení dynamické rovnováhy a překročení bodu zlomu k samodestrukci systému a následně se vytváří dynamická rovnováha v nových podmínkách.

 • Pokud zmizí biodiverzita druhů fauny a flóry a tyto ekosystémy, zhroutí se to spolu s čistým vzduchem, vodou, potravinami a klimatem - nastane bod zlomu v přírodě.
 • Celosvětová populace ryb, ptáků, savců, obojživelníků a plazů již mezi lety 1970 a 2012 poklesla o 58 procent, předpokládá se, že poklesu do roku 2020. dosáhne 67%.
 • více

Bod zlomu růstu teploty na zemi

Jde o situaci, kdy se celý systém zhroutí a bude znamenat globální katastrofu na zemi.

Bod zlomu 6. globálního vymírání druhů

Bod zlomu nákupního procesu (nákupní centrum x internet)

 • Současné nákupní centra budou v určité chvíli vytlačeny  internetovým obchodem.
 • Nejdůležitější bude bod zlom u rychlo obrátkových věcí (potraviny, atd.).
 • Zaniknou i velké nákupní galerie, kde lidé utrácí za zbytečné věci - zánik klasického maloobchodu.
 • Růst dopaminové závislosti na spotřebě, nových technologiích, výrobcích atd. (dopaminová závislost je jedním z nástrojů, které používají technologické nadnárodní firmy např. GAFA).
 • Motorem tohoto zlomu bude pohodlnost, šíře nabídky zboží a růst nových digitálních technologií (zlatý rybník).
 • Důsledek to bude mít pro pokles na trhu komerčních nemovitostí (maloobchodní prodejny).
 • V USA připadá na každého obyvatele 2,23 m² komerční plochy, v Německu je to 0,2 m² a v Česku 0,25 m².
 • V USA letos uzavřou cca 6 370 prodejen (móda, sportovní potřeby i elektronika)  - krizi umocňuje rychlý rozvoj internetových nákupů.

Bod zlomu islamizace Evropy

Došlo už ke bodu zlomu islamizace Evropy a nebo jde tento proces vůbec zvrátit?

 • V roce 2017 žije v Evropě cca 760 miliónu obyvatel ( v EU 510 milionů, z toho cca 25-50 milionů je islámské orientace, jaký obraz bude za 10-20 roků?
 • Přizpůsobují se obyvatelé Evropy příchozím, nebo je to naopak?
 • Potenciál dalšího růstu islámské populace.
 • Velikost armády v Evropě, např. Česko má pouze 800 bojeschopných vojáků. EU vůbec nemá žádné vojáky má pouze Frontex na ochranu hranic.
 • Populační růst Islámské populace versus stárnutí obyvatel Evropy.
 • Rozpory v EU (odchod Velké Británie, V4...).
 • Finanční a sociální polarizace mezi západní a východní částí.
 • Přehlížená a zapomenutá část obyvatel v EU, většina obyvatel z menších států EU je odstřiženo od rozhodování.
 • Cílem integrace v EU je vytvořit Evropana bez národní identity (někteří úředníci v Evropském parlamentu se tak již cítí).

Bod zlomu rozpadu EU:

 • Ekonomický kolaps Řecka.
 • Ukončený odchod Británie z EU.
 • Růst dluhů v Itálii, Řecku, Francii a Španělsku.
 • Ztráta hodnot v EU.
 • Diktát silného jádra států EU včele s Německem a Francií (migrace, ztráta suverenity atd.), tzv. 2 rychlostní Evropa.
 • Nezvládnutá migrace, nepokoje a útoky migrantů, povinné každoroční kvóty, povinné platby za nepřijímání migrantů.
 • Zastavení plateb z fondů EU některému členskému státu EU jako důsledek neposlušnosti.

Bod zlomu splatitelnosti státních dluhů:

Je velmi pravděpodobné že dluhy většiny zemi se stanou nesplatitelné a vyvolají celkový kolaps. Kdy tento bod zlomu nastane, není zatím známé. Některé krajiny, Japonsko, Řecko, USA, Itálie jsou již v situaci, že jejich dluhy jsou reálně nesplatitelné!! S rostoucími úrokovými sazbami ve světě se tento bod začíná reálně přibližovat...

 • On-line stav dluhů jednotlivých států vůči GDP
 • Dluh Řecka (2016) je vyšší jak 326 miliard EUR (180% HDP) a budoucnost Řecka v EU je také bodem zlomu rozpadu EU, zatím se daří tento stav udržet, ale v případě krize nastane kolaps...a minimálně Řecko a další státy jižní Evropy zbankrotují...

Bod zlomu výnosu amerických dluhopisů

Pokud výnos krátkodobých amerických dluhopisů ( 3 měsíce) bude vyšší než výnos desetiletých dluhopisů dojde k bodu zlomu, který bude signalizovat další ekonomickou a hospodářskou krizi  např. (jako 2008).

26.3.2019 Výnos 3 měsíčních pokladničních poukázek USA byl 22. března vyšší než výnos amerických 10letých vládních dluhopisů (výnos českých desetiletých dluhopisů-bondů je 1,86%). Křivka výnosů se tak převrátila, což v posledních desetiletích (naposledy v roce 2007) poměrně spolehlivě předznamenávalo recesi v USA a pokles na akciovém trhu. Mají je investoři očekávat i tentokrát? Pokud by ale křivka zůstala inverzní po několik dnů, její význam jako indikátoru blížící se recese roste (indikátor s předstihem zhruba roku až dvou). 

 • Německý desetiletý výnos je v záporných vodách - znak extrémního pesimismu.

Bod zlomu růstu úrokových sazeb v Česku (EU a USA)

ČNB dne 3.8.2017 poprvé po 9 letech (únor 2008) poprvé zvýšila hlavní úrokovou sazbu na 0,25%, nastal bod zlomu u úrokových sazeb (jen jsme čekali až se to stane) a byla zažehnána deflace.

Bod zlomu zániku lokálních podniků... , bod zlomu úrodnosti půdy...a tak můžeme pokračovat v různých oblastech.

Některé státy již nají nulovou (dlouhodobě Japonsko) nebo zápornou úrokovou sazbu (např. EU).

Bod zlomu (Transition Point) v používání moderních technologií

 • Umělá inteligence, robotika a technologie změní společnost  (nástup Technokracie a závislostí na spotřebě) podobně jako objem elektřiny.
 • Mění se podstata téměř všeho včetně jisté lidskosti, která se např. na mobilech stává závislá a nedovede si život bez nich představit fenomén FOMO.
 • Již nyní většina lidí nejprve zkontrolují mobil a až pak partnera.
 • První věc, kterou ráno udělají, je, že se podívají, co je nového na Twitteru, Instagramu a Facebooku.
 • Dříve sloužilo k definici člověka náboženství, politická orientace nebo národnost, dnes jsou to technologie, které považuje za nositele důležité hodnoty (jde však pouze o nástroj, pomůcku).
 • Mladí lidé tráví většinu svého času on - line a nemusí chodit ven z bytu a nemají vyvinuté sociální dovednosti (sociální kontakt a komunikaci s očí do očí).
 • Velká města (roste koncentrace obyvatel) jsou kosmopolitní, ale netvoří se v nich komunity, všichni mají nasazená sluchátka a nevnímají okolní svět.
zobrazit více..
Loading...