Plasticita

p>Plasticita zajišťuje oboustranné propojení systémů a tím podporuje komunikaci, koloběh, diverzitu, odolnost a přirozenou obnovu Přírody, podporuje zadržování vody, migraci rostlin, zvířat. I náš mozek má plasticitu tzv. NEUROPLASTICITU, která podporuje schopnost lokálních neuronových sítí a systémů měnit svou topografii a uspořádání v reakci na nové informace, senzorickou stimulaci, vývoj, poškození nebo dysfunkce.

  • Plasticita je komplexní schopnost se rychle přizpůsobit novým podmínkám, má v sobě dvě polarity: tvořivý informační tok, který se může změnit v destrukční informační tok
  • Základní vlastností plasticity je "INFORMAČNÍ TOK", který propojuje vše ve svém okolí v dynamické rovnováze

plasticita potřebuje prostor, kde může vše propojovat se vším v Homeostáze

  • plasticita je součástí transformačního procesu s pulzovou změnou a bodem zlomu
zobrazit více..
Loading...