Adolf Inneman

Adolf Inneman

Ing. Adolf Inneman, Ph.D.5. dubna 1964, Vystudoval VŠCHT v Praze. V současné době pracuje jako technický ředitel firmy Rigaku Praha, s. r. o., která se zabývá vývojem družicové RTG optiky pro astrofyziku. Dlouhodobě se zabývá také studiem a šířením myšlenek J. A. Komenského, Nikoly Tesly a dalších myslitelů.

 • tel: 731 502 548, marketa.fukova@seznam.cz (seznam akci)
 • https://www.vialucis.cz/Obsah.htm

Pískavice řecké seno - zdroj inzulinu (pomáhá léčit cukrovku 2. typu).

Ajurvéda má 3 energie (TRIDOSHI) Kappa (zásoby na zimu), Pitta, vata (studený, bolavý, chladný).

6 chutí a 5 živlů

 • 80 % životní energie spotřebuje mozek, srdce 10%, 10 % je pro zbytek těla.

17.5.2021 Jaroslav Dušek, Jan Rak a Áda Inneman, Skutečné neskutečno

 • 1618, pražskou defenestrací, se spustil proces posledního paktunu (20x20 konjunkcí Jupitera a Saturna) a Češi jako národ si v podstatě vzali nejtěžší úlohu. Letošním rokem začínáme karmicky sklízet to, co jsme si předplatili čtyřistaletým utrpením. Nyní tedy jako jsme v době pobělohorské. 

15.1.2021 Áda Inneman, Zázrak Nikola Tesla

 • Čistá pramenitá voda (bez cukru a alkoholu) má obnovovací a regenerační účinky, myšlení nám bude stále fungovat. K obnově energie člověk potřebuje aby v něm nehořelo vlákno jako v Edisonově žárovce, ale svítila zářivka (tedy potenciál mezi nevědomostí a věděním, ten prostor se vyplní světlem - Via Lucis, J.A. Komenský).
 • Nikola Tesla rozsvítil studené světlo (Studená fúze - imploze) - neónové trubice.
 • Základem pro člověka je pohyb, ne jídlo. Je možné žít s minimem energie a nemusí se plýtvat.
 • Byl přísný vegetarián (podobně jako Issac Newton, filosof Sokrates). Měl tolik myšlenek a práce, že neměl čas na lásku, ale miloval celý svět (to byla jeho partnerka). Tesla byl rádiem kosmického vědomí (v jeho životě a práci se projevilo čisté kosmické vědomí, měl myšlenky, které se dotýkaly nekonečna). Tajemství nekonečna je i tajemstvím naší budoucnosti.
 • Žil bez rodiny, dětí a spal cca 1-2 hodiny denně, jinak byl ve své laboratoři.
 • Duality (dobro a zlo, bohatství a chudoba) jsou největší utrpení na zemi. Dualitu mohu upravit tak, že tu dualitu neustále přenáším náboj z jednoho pólu na druhý (vytvořím a zruším, nabíjím a vybíjím) a to je dlouhodobě udržitelné.
 • Přejděme z myšlení Edisonova typu (exploze - žárovka, vydělej a ukradni co můžeš, LUK -rativní, máme výhodu nad ostatními) - stejnosměrný proud (vytváří odpadní teplo), na myšlení Teslova typu (imploze - zářivka, vše co věděl dal světu, publikoval to, popsal to, patentoval to, nic si nepřivlastnil k osobnímu zisku).
 • Teslo poselství pro dnešní dobu by mohlo znít: abychom všechno měli dohromady, abychom minimalizovali svoje potřeby.
 • Iontové motory mají velkou budoucnost pro lety do vesmíru, ušetří to velké množství energie, navíc by se využívala energie Slunce.
 • Nikola Tesla (byl ve svých myšlenkách mírotvorce, chtěl, aby to sloužilo všem lidem) byl asi inkarnací Achnatona, a Elon Musk je inkarnací Nikoly Tesly.
 • Věřím, že se dožijeme světa, který bude bez válek, kde lidé budou konzumovat jen obnovitelné zdroje (svět bude fungovat i na volné energii) a nebudou zabíjet kvůli jídlu. Současně budou umět hospodařit se svou životní energií a že nebudou nemocní (ve zdravém těle zdravý duch a naopak).

28.10.2020 Áda Inneman, Mystik Jan Ámos Komenský

 • Sídlo světla: centrum moudrých a učených hlav, tímto centrem podle Komenského by mělo být Brno (54:00).
 • Jednota bratrská.
 • Nebojujme s temnotou, protože tam je přineseno světlo, tma sama mizí bez boje. Světlo má atributy božství, je všudypřítomné, všeobjímající, všeprosvětlující, ale není vidět jako Bůh. Hledejme světlo i v nejhlubší temnotě a snášejme vše pro světlo, sviťme, protože světlo se může odrážet.
 • Re-klam-a (opakovaný klam).
 • Od známého k neznámému.
 • Cílem vzdělání a moudrosti je světelná cesta životem.
 • Tři třídy: Fyzika - smysly (anatomie, analýza - mikroskop), METAFYZIKA - řeč (syntéza, dalekohled), Hyperfyzika - Bůh (synkrize, filosof používá periskop), do této třídy se musí dozrát. Víra je nástroj od Boha.
 • Neexistence důkazů, není důkazem neexistence.
 • Žravá housenka se jednou zakuklí a vylíhne se z ní motýl.
 • Naděje, láska a víra - tři klíče k nebeské bráně.

Článek byl uveřejněný v Novém Fénixu 5/2019.

Přednáška Adolfa Innemana, která proběhla v březnu v Galerii Cesty ke světlu, vycházela z knih jednoho z nejvýznamnějších záhadologů 20. a 21. století - Zecharia Sitchina, a my bychom vám ji rádi spolu s Adolfem více přiblížili.

Jednalo se o tituly 12. planeta a Kronika Annunaků. V nich Sitchin propaguje myšlenku mimozemského (vesmírného, chcete-li) původu lidstva. Sitchin tvrdí, že za vznikem starověké sumerské civilizace stáli Anunnaki (v Bibli hebrejsky Nefilim) - mimozemská rasa z ještě neobjevené planety našeho solárního systému - Nibiru. Tvrdil také, že sumerská mytologie tyto jeho teorie potvrzuje.

ZTRACENÁ KNIHA ENKIHO OTEVÍRÁ DISKUZI

Sumer se vyznačuje tím, že má nejstarší písmo na Zemi - písmo klínové. Hliněné tabulky nesou poselství, která se dlouho nedařilo rozluštit. Dnes jsou však tyto semitské jazyky poměrně dobře interpretovatelné. V oblasti města Ninive, jak jej známe z Bible, se našly knihovny, ve kterých byly ukryté desetitisíce klínových destiček. Zajímavé je, že na nich byl napsaný například proslule známý Epos o Gilgamešovi, který se objevuje rovněž v Bhagavadgítě v eposu Mahabharáta. Můžeme se jenom ptát, který z textů je původní? Sumerský či snad indický? Eposy o stvoření světa a o tom, jak vypadala zahrada Eden (kterou obývali Adam a Eva, poté i Kain a Ábel), jak to známe ze Starého zákona, byly v Ninive nalezeny také. Nabízí se vysvětlení, že od sebe staří zapisovatelé "opisovali". Právě mezi těmito dokumenty byla nalezena i ztracená kniha Enkiho (asi 14 klínových destiček), která velmi autenticky hovoří o tom, jaké to bylo, když na Zemi přistáli bohové Annunaki obývající planetu Nibiru. Otevírá tím jednu z nejzáhadnějších diskuzí nad původem lidského rodu.

Je fascinující, že eposy, které známe po celém světě, z různých kultur existují v knihovnách z Ninibe.

SLYŠELI JSTE UŽ O BÁJNÉ DVANÁCTÉ PLANETĚ?

Nibiru byla starověkými národy nazývaná Dvanáctá planeta. Proč dvanáctá? Tyto národy zahrnovaly Měsíc a Slunce mezi planety stejně jako např. Zemi. Nibiru je 6-8x větší, než je planeta Země. Její dráha je velmi protáhlá, stejně tak, jako je tomu u komet. Na rozdíl od dalších planet v naší sluneční soustavě, které jsou na jednotné oběžné dráze kolem Slunce, Nibiru je údajně na dvojité oběžné dráze mezi dvěma slunci: naším Sluncem a dalším, chladným (neosvětleným) sluncem daleko - vně naší sluneční soustavy. Sitchin ve své knížce vysvětluje, že 3600letý periodický cyklus Nibiru je Sumery nazvaný Shar. Zatímco jeden Shar zabírá časové rozpětí o něco více než 3600 let na Zemi, je to ekvivalent jednoho roku na planetě Nibiru.

BOHOVÉ ANNUNAKI

Anunnaki jsou v textech popsáni jako vysoce vyvinuté a inteligentní bytosti. Jejich vzhled byl velmi podobný lidem, lišili se ale v tom, že byli 2-3x větší. Je náhodou, že v Egyptě existují chrámy se sochami přesně v takovéto velikosti? Jestliže budeme vycházet z předpokladu, že bohové opravdu žili zde na Zemi, mezi lidmi, museli někde bydlet - tomu by odpovídalo to, že se některé z egyptských chrámů zachovaly v nestandardních velikostech.
Nestandardně veliké svatyně existují i v mayské civilizaci nebo v Africe, a to v podobě jeskynních komplexů, které jsou pravidelně a pravoúhle vysekané do skal. To je dodnes zcela nepochopitelné. A zde má také počátek tzv. "zakázaná archeologie", během které archeologové odkrývají např. lebky, do které se vejdou dva dospělí lidé.
Podle této teorie tedy na počátku světa byli vysoce obři. Je náhodou, že takové příběhy najdeme v mytologii moha národů, včetně toho českého?

Je otázkou, zda takové bytosti skutečně existovaly. Odpovědět nemůžeme zcela jistě, protože zatím nemáme žádné přesné důkazy. Neexistence důkazů není důkazem neexistence.

KDY ANNUNAKI NA ZEMI POPRVÉ PŘISTÁLI A PROČ?

To je jedna z nejklíčovějších otázek. Odpověď na ni najdeme v klínových destičkách. V londýnském muzeu existuje celá plejáda těchto destiček. Podle nejstarších dostupných zdrojů se zdá, že zde Anunakové přistáli přibližně před 100 Shary, tedy zhruba před zhruba 450 000 let př. n l. To se může jevit záhadně a diskutabilně, protože víme, že nejstarší nalezené lidské ostatky jsou staré 3,5 milionů let. Důvodem přistání bylo, že tu hledali nerostné suroviny, hlavně zlato, které našli a těžili v Africe. Anunnaki byli v podstatě kastou (hodností) a představiteli koloniální výpravy z Nibiru na planetu Zemi. Sitchin byl přesvědčený o tom, že Anunnaki geneticky vyvinuli druh Homo sapiens sapiens, a to křížením mimozemských genů s geny Homo erectus. Výsledkem byla stvoření určená pro otrockou práci ve zlatonosných dolech. Starověké nápisy údajně popisují zrod lidské civilizace v Sumeru a Mezopotámii pod dozorem a vedením těchto bohů. Lidští králové byli jmenováni jako prostředníci mezi Anunnaki a pozemšťany. Sitchin dále tvrdil, že se jeho výzkum shoduje s řadou biblických textů, které byly často převzaty z původních sumerských mytologických textů.

ZEMĚ JAKO ZDROJ ZLATA

Problémem planety Nibiru, která má protáhlou oběžní dráhu, je, že se dostává do vzdálenosti okolo 200-400 astronomických jednotek (tj. 10x dál než Pluto). Annunaki se tak potýkali s velkými klimatickými problémy. Zatímco se Země přehřívá, Nibiru se ochlazuje, a to tak, že se začala stávat neobyvatelnou. Skleníkový efekt, který je pro nás škodlivý, Annunaki naopak potřebovali a snažili se jej proto uměle vytvořit. K vytvoření skleníkového efektu je třeba látky, která jako zrcadlo dokáže odrazit infračervené paprsky neboli tepelné záření - a tou je ryzí zlato, které dokáže až v 99 % odrazit veškeré tepelné záření zpět. Vymysleli tedy, že na Nibiru vytvoří tepelný štít, k čemuž potřebovali několik milionů tun zlata. To ale Nibiru neobsahovala, a proto se dostali na Zemi...

19.12.2014 Adolf Inneman: Mayský kalendář a Kristovo království míru

zobrazit více..
Loading...