Terra preta

Už jste někdy slyšeli magické slovo Terra Preta? Možná budete překvapení, ale tímto názvem se označuje půda, kterou najdeme v Amazonii i v Africe. Pravděpodobně je dílem lidských rukou, které dokázali společně v symbioze s přírodou vytvořit unikátní černozem Terra preta, která je schopna se sama regenerovat a pravidelně rodit nové plodiny, bez toho, aniž by se znehodnocovala a klesala její úrodnost.

  • Terra preta má rozlohu kumulovaně cca 155 000km2 a tvoří cca 3,2 % povodí Amazonky 
  • Amazonský prales je v podstatě zpustlým sadem ((je zde nápadně velký výskyt stromů s jedlými plody než se stromy s plody nejedlými) - skončilo to kolem roku 1610 (kolonizace Jižní Ameriky a díky nemocím pomřelo místní obyvatelstvo) a od té doby zarůstá Amazónie druhotným pralesem (kolem roku 1610 začala Amazonie opět zarůstat a akumulovala CO2, bylo to potvrzeno i sondami v ledovcích) Doc. Mgr. Petr Pokorný

Informace o Terra preta:

  • Terra preta může mít výnosy až o 330 % větší oproti sousedním zeminám, mocnost vrstvy je cca 0,5-2m a má vysoký obsah uhlíku až do 150 g C / kg půdy (spalování dřeva bez přístupu vzduch-dřevěné uhlí), zatímco okolní půda má pouze 20-30 g C / kg, díky mocnosti úrodné vrstvy má schopnost regenerace a plodí stovky roků na rozdíl od ostatní půdy, které po vypálení je po 2-5 letech neplodná
  • tento typ úrodné černé půdy (voní po humusu) vznikal před více jak 2000 roky (kapsovité plochy) jako homeostáze přírody, jejich cyklů a člověka
  • terra preta pravděpodobně vznika jako jakýsi kompost v zemi, kde se ukládali všechny organické odpadky, včetně exkrementů, hliněných střepů, sazí (až 9%) a rostlinného uhlí, které se pálilo bez přístupu vuduchu
  • v této půdě funguje i tzv. mykorhiza, která v současné průmyslově obhospodařované půdě neexistuje
  • Terra preta (Dark Earth) je vyjímečná vysokým obsahem uhlíkatých látek (dřevěné uhlí), mikroorganismů, živočichů, která je schopna zadržovat vysoké množství vody
  • v této půdě existuje nějaký neznámý proces regenerace, který zajišťuje biologickou obnovu bez vlivu na obsah živin a minerálů v půdě po dobu více jak 100 roků, běžná amazonská půda se vyčerpá již za 2-5 roků a je neplodná
  • Více.
Výskyt Terra preta (modré plochy, oranžová je typická amazonská neúrodná půda) v povodí Amazonky
zobrazit více..
Loading...