Divoká příroda

Divoká příroda je termín, který vyjadřuje stav přírody, která není zasažena činností člověka, jak z pohledu výsadby, těžby či jinné činnosti člověka. Jak příklad můžeme označit dětné pralesy v Amazonii a u nás například Boubín a na Slovensku soukromou rezervaci Vlčí.Lesoochranárské zoskupenie VLK spravuje cca 300 ha lesů, v roce 2004 se tato oblast stala první soukromou rezervaci na Slovensku - Vlčí v pohoří Čergov.

  • divoká příroda je pro nás pokladnicí znalostí a poznání, je to nejdokonalejší organizmus na planetě, které se dokáže sám zregenerovat a také se přizpůsobuje všem změnám a účinků (i z Univerza). Divoká příroda zůstává (z mého pohledu má přirozenou resilienci), ale civilizace zanikají!

Lesoochranárské zoskupenie VLK  a filosofie Juraje Lukáče:

  • se svými příznivci skupuje slovenské lesy, v nichž pak nejsou povoleny žádné zásahy člověka, ale pouze vlků, medvědů a další divoké zvěře či "rozmarů" přírody
  • Snažíme se zachránit lesy tím, že se v nich nic nedělá, ani když je napadne kůrovec. Spadlé stromy stíní a nové přirozeně rostou. Náš nejstarší les má 30 let.
  • Na hektaru lesa máte deset na dvacátou prvkou bakterií, žijí tam miliony drobných živočichů stovky ptáků a sem tam nějaký savec či jiný tvor, je tam nejméně deset na dvacátou třetí vazeb (žádný takový model v počítači neuděláte jde Bionickou síť přírody, které je člověkem nenapodobitelná, protože žijeme pouze ve 3 rozměrné realitě - fyzickém těle, toto je názor Juraje Lukáče jenž býval kybernetikem, nyní je "pravicový ekolog")
  • wolf.sk

PANENSKÁ PŘÍRODA PĚSTUJE LES JINAK NEŽ LESNÍCI, POTŘEBUJE K TOMU JEN NAŠE NEZASAHOVÁNÍ, A STAČÍ JI POUZE, POKUD JI POZORUJEME. PŘÍRODĚ DOSTAČUJE 5 – 10% „DIVOKÉ PŘÍRODY“NA VLASTNÍ REGENERACI. (takový názor jsem si přečetl od Prešovského pravicového ekologa)

POKUD JSME VNÍMAVÍ K PŘÍRODĚ, TAK MŮŽETE „KŮROVCOVOU KALAMITU“ VNÍMAT JAKO SIGNÁL, ŽE NAPADENÝ LES JE UMĚLÝ (MYŠLENO UMĚLE VYSÁZENÝ), OSLABENÝ A MOŽNÁ I NEVHODNÝ SVOU SKLADBOU STROMŮ. NEBO MŮŽETE S KŮROVCOVOU KALAMITOU BOJOVAT INVESTOVAT VYSOKÉ ČÁSTKY DO JEHO ELIMINACE A SANOVAT NAPÁCHANÉ ŠKODY. MŮŽETE SE NAD TÍM, CO PÍŠI ZAMYSLET, NEBO MÁVNOUT RUKOU, ŽE VÁS TO NEZAJÍMÁ! JEDINOU MOŽNOU CESTOU, DLE MÉHO NÁZORU JE, NECHAT REGENERACI POSTIŽENÉHO LESA NA PŘÍRODĚ, NEKONAT, JEN POZOROVAT, POCHOPIT A PŘÍPADNĚ NAPODOBOVAT. PŘÍRODA JAKO JEDINÁ SE UMÍ REGENEROVAT, VZNIKNE NOVÝ ZDRAVÝ "DIVOKÝ LES" (DIVOKÁ PŘÍRODA). PŘÍRODA JAKO JEDINÁ ZŮSTÁVÁ (REGENERUJE SE, PŘIZPŮSOBUJE SE), CIVILIZACE ZANIKAJÍ!

více o souvislostech v knize: Cesta v desetiletí metamorfózy z pohledu laika

zobrazit více..
Loading...