Zlatý rybník

Zlatý rybník (zlaté jezero): vytěžit zlatý rybník z ekonomického pohledu znamená zpeněžit (monetizovat) metadata v rámci reklamních platforem (a v budoucnu vzniknou ještě další možnosti, jak donekonečna tento rybník těžit), protože spotřebitelé nemají dostatečnou kontrolu nad svými daty a mnohdy ani netuší, že tato metadata poskytují. Jde o "novodobý digitální obchodní model", jak z nabízených služeb s minimem nákladů (mail, WI-FI, cloud atd.) nebo zdarma, vytěžit maximum!

  • Soustavná plnění a zpeněžení zlatého rybníka plného kaprů je novým současných technologických společností
  • Zlatý rybník s kapříky je digitální virtuální ekosystém
  • Digitální obchodním modelem Zpětnovazební síly, jsou součástí sil působících v dynamické rovnováze přírody, spolupodílejí se na jejím cyklování a pulzování. Při narušení zpětnovazebních sil a rovnováhy dochází ke kolapsu a změně kvality (pólu). Můžeme si to představit jako gumičku, kterou napínáme a při překročení určité síly praskne.
zobrazit více..
Loading...