Zdenka Blechová (1956)

Zdenka Blechová (1956)

Zděnka Blechová se narodila a žije v Plzni. Úspěšně podniká, je majitelkou čajovny kavárny RELAX a Antických lázní, či nakladatelství Zděnka Blechová, ve kterém vydává své knihy, karty a CD. - Od roku 2003 vydává časopis Mysteria tajemna a pořádá přednášky a semináře v rámci celé České republiky i na Slovensku. Zabývá se poradenskou činností v oblasti mezilidských vztahů, nemoci, zaměstnání a v dalších otázkách života pomocí channelingu (napojení na vesmírný kanál skrze automatické písmo, kde čerpá informace), tarotu, numerologie a psychologie. Ve svých knihách se blíže zabývá partnerskými vztahy, vztahy rodičů a dětí, otázkami zdraví i otázkami smrti.

 • https://www.zdenkablechova.cz/ https://www.antickelazneplzen.cz/  
 • Od roku 1996 používá automatické písmo (forma channelingu s Vachajem, oprášený dar z minulých životů) a karty. Partnery měla alkoholiky, které ji pomohli ve svém růstu. Nyní žije s partnerem Vláďou. Channeling používá jako moudrost pro své zrání.
 • Vydala knihu Rok 2012, aneb co nás čeká.
 • Ve skutečnosti je tvořivost láska (31.1.2021).

Zdenka Blechová, názory, komentáře, poznání: 

1.2.2021 Zdeňka Blechová, Kdo nebojuje, prohrává.

 • Mozková příhoda přichází, když my nechceme udělat změnu, aby nám změnila myšlení. Když my nejsme ochotni udělat změnu (duše už má svůj čas tu změnu udělat), tak přichází zásah shora, kdy je to bez nás o nás natvrdo. 
 • Závislost je spojená s tím, že se lidé nechtějí starat sami o sebe. Závislost vzniká např. mezi mužem a ženou, když se do sebe zamilují, oba uvěří vzájemné iluzi, že vztah bude trvat na věčnost. Partner (muž nebo žena) by se měl ve vztahu naučit, že na svém protějšku není závislý a vedle něho tvoří svůj život. Partner, který se nedokáže rozhodnout sám za sebe (jít nebo udělat to co potřebuje) a je závislý na rozhodnutí svého partnera má strach uvnitř sebe. Doporučuji, abychom vedle sebe žili jako dva rovnocenní partneři s tím, že každý máme svůj účet, platíme na polovinu veškeré výdaje domácnosti, nejsme jeden na druhém závislí, řešíme si každý své problémy a nenecháme řešit své problémy partnera. Potom se nám spolu pěkně žije., když to neumíme tak je tam závislost. 
 • Jdeme do období řádu a pořádku (přichází něco, co nás to naučí), odpovědnosti sami za sebe. My přemýšlíme tak, že když jsme v minulosti dělali nějaké dobro, že se nám to dobro musí vrátit (model očekávání a pokud se nenaplní jsme zklamaní atd.). Dobro je v tom, že činíme pro sebe a když máme dost pro sebe, tak dáváme druhým. Jsou tu staré vzorce, abychom se zalíbili druhým, tak řadu věcí děláme na náš úkor (nemyslíme na sebe, neumíme přijímat, nejsme odpovědní k sobě, ale závislí na ocenění z vnějšího světa). Doba, která přichází zúčtovává. Kdo byl odpovědný k sobě a nebyl závislý na druhých (naučil se samostatnosti - nezávislosti) se má nyní dobře.
 • Nemáme právo jeden druhému zasahovat do života bez zeptání (já rady dávám jenom v poradně), nebo protože si myslíme, že to je dobré. Žiju si pro sebe a už tam nemám to: musíme si zavolat, musíme se sejít (povinnost něčeho a výčitky). Vždy když chci někomu udělat radost, tak dostanu přes prsty, to je signál, že jsme někom závislí (na pozornosti a ocenění z venku). Když chci, tak to udělám ,ale není to povinnost (dělat něco z povinnosti je také závislostní vzorec). Když na někom přestanete být závislý, tak ta osoba cítí, že to pouto závislosti padá a začne být silnější a svobodnější (osvobodí se od závislosti, protože závislý mu odebíral energii). 
 • Vesmír funguje většinou tak, že vše na čem lpíte, to vám vezme, abychom se naučili na ničem nelpět a byli svobodní a potom vás nic nebolí. My se máme do té lásky dostat bez bolesti a dokud nás něco bolí, tak nás bolí naše ego. Srdce nebolí, to prožívá jen lásku a ani tam není zklamání. 
 • Když jsou lidé na sobě vzájemně závislí (bojí se jeden o druhého, aby o ten vztah nepřišli, tak se mohou po čase nudit a vznikají hádky), tak si berou energii. Na druhou stranu nemají spolu co sdílet, protože se ochuzují o zážitky a prožitky, které mohou prožívat samostatně (např. přijde nabitý energií a je mu dobře) a obohatit a sdílet je se svým partnerem. Naše maminky to často dělali (tahání energie), protože jim vadilo, že si jich manžel nevšímá a proto prudily, došlo k hádce a žena měla radost, že si s ní někdo povídá, ale ta doba je pryč.
 • Nyní se společnost prosévá, první skupina lidí už ví, proč sem přišli (duše sem přišli tvořit a vyvíjet se, tím se plní a vztahy mají až na druhém místě a mají klid v duši a lásku o kterou nemusí žebrat u někoho, oni si tu lásku naplňují tvořivostí, prací atd., protože tvořivost je láska) a druhá skupina lidí, jejich duše zbloudily a zapomněli se ve vztazích (nepochopily, že jsou tu proto, aby se o sebe postaraly, aby nabyly bohatství v duši, které si budou brát sebou, oni se jen zaplétají do vztahů, dělají si stále více karmických závazků, které budou muset stejně řešit) a mají problém, nudí se, protože druhá polovička pro ně nemá čas. Nyní ve vztazích je to tak, že jeden tvoří a druhý živoří, ten co živoří se vedlo toho druhého má naučit také tvořit, ale často mu slouží, je jeho otrokem (každé ženě nebo muži dělá dobře, když jsou hýčkáni), ale časem mu to dojde. A potom nastává problém, protože my bychom si neměli nechat sloužit, my bychom se měli naučit vše dělat sami (abychom nemuseli čekat, že nám bude někdo sloužit, tím zpohodlníme). Pak už to není sluha, ale člověk, kterého si vážím a když pro mě něco udělá, tak poděkuji a mám tam úctu. 
 • Když se ve vztahu naučíme žít i tu samostatnost (nezávislost, co zvládnu si udělám sama), co sama nezvládnu o to si řeknu a ten druhý mě rád pomůže, potom žijeme úplně jiný vztah, vztah úcty, kde je nám dobře.
 • Závislost a strach? Když se neumím o sobe postarat, tak se začnu bát se o sebe starat. Když se umím o sebe postarat, tak strachy nejsou. Čím více se posiluji ve všem v životě, tím méně se bojím. 
 • My jeden druhého nenakazíme koronavirem (ne jeden od druhého), ten koronavirus přichází z vesmíru. Ti lidé, kteří ještě nepřešli do nového řádu, možná ten koronavirus (k.) mají, aby jim změnil myšlení. K. nyní dělí lidi, uzavírá se starý svět a přechází se do "nového světa", tento přechod není bez následků (kdo nechce změnit myšlení, nebo trvá na starých vzorcích myšlení má průběh nemoci těžší). Cestou, jak se z toho dostat je práce na sobě (zabývat se sám sebou). Vesmír nám posiluje energetická pásma (máme vyšší vibrace a cítíme se lépe), když pracujeme na sobě. Je to o tom starat se sám o sobě, být samostatný, nenadávat nikomu, neopírat se o nikoho, ale jít si vlastní cestou (převzít vládu nad svým životem).  
 • Pokud se máme všichni spojit sami se sebou a společně tvořit, abychom neživořili, tak nám ten vesmír v první řadě vezme zábavu (proto nám nyní vzal veškeré kulturní akce, sport atd., abychom přemýšleli o sobě a našli nový smysl života). Ten člověk, který už tvoří, tomu současná situace vyhovuje.
 • Když už znáš hodnotu peněz (víš jaké to stojí úsilí, než něco vytvoříš), tak si vážíš sebe i těch druhých. Když to neznáš, tak si ničeho nevážíš. Když tvoříš, tak máš radost ze svého díla i z díla druhých. 
 • Sbírat odpadky např. v lese za druhé lidi nemá smysl, protože tam budou za týden znovu. Tím přístupem, že děláme něco za jiné lidi nic nezměníme a lidé si toho stejně neváží.
 • V éře vývoje planety ta duše, která pochopila svůj růst v určitém prostoru, tak potřebuje jít do jiného prostoru. To je vysvětlení příčiny současné migrace z Afriky a Blízkého východu do jiného prostoru (Evropy), duše pochopili, že se tam již nemají co naučit, tak migrují a chtějí se rozvíjet někde jinde. Vždy ten příval migrace na planetě byl, to se opakuje pořád (v cyklech). Duše, která tvoří, je zralejší a ví, že ji migrace neohrozí a dále si bude budovat svoje postavení. Duše, která je závislá na státu, se bude bát, jak to tady zvládneme a uživíme se. 
 • Doba spěje k tomu, že závislé duše (které pouze berou a neváží si toho) musí projít érou vývoje, aby se posunuli ve svém vývoji na vyšší stupeň (že si na to musí vydělat). Každá duše prochází určitým stupněm vývoje, vesmír posílá na zem různé bytosti, ty zralejší se uvolí měnit chod této planety, proto sem přicházejí novátoři a vizionáři.  Přicházejí také duše z jiných planet, které tu mírumilovnost chtějí nakazit. Boj dobra a zla ve vesmíru je i na Zemi. Duše pevná ve svých základech nebude tímto bojem narušena. a naopak slabá duše se bude bát.
 • Vesmír říká, že opět se posílá vyzrálé skupiny duší, které nám mají pomáhat, duše v energetickém stavu našeptávají vyspělým duším, jak mají jít dále a co mají dělat pro záchranu planety. Pyramidy měli sloužit lidem v různých nečasech (vždy, když došlo k nějakému zániku nebo převratu planety, tak pyramidy jsou postaveny, tak, že zemětřesení je neohrozí a dávají nám najevo, abychom si chránili planetu).
 • Mírumilovná láska je z toho, že tvořím, vážím si sebe a tím všeho kolem sebe. Pravda jako taková neexistuje, Vesmír říká, že je kdo, pro koho, za jakým účelem nač. I Čapek napsal, že objektivní pravda neexistuje. 

22.9.2020

 • Koroavirus nás vede k odpovědnosti, už se nebude možné za nic schovávat.
 • Lidé se budou dělit na dvě polarity: činnost nám přináší radost (duše sem přišla tvořit a a všechny životy zapomněla na svoji tvořivost) - lidé nerozlišují volno a práci, vše dělají s radostí (naučili se dávat do života tvořivost a radost) a nečinnost přináší deprese.

Gošárna 24, 20. 6. 2020

 • Když máte problém v realitě, tak si pořizujete pejska (pes je otrok), symbol jistoty a bezpečí. Když vám umře pes, tak se vám bortí pocit bezpečí a jistoty a máte ho najít v sobě.
 • Kočka není otrok, ta je svobodomyslná. Kočky cítí, že člověk odchází, odvádí negativní energii. Pokud tam není negativní energie, kočka se tam nezdržuje.
 • Energie je věčná (ukazuje se nám např. prostřednictvím intuice), i když vám někdo umře, tak tu jeho energii může cítit stále kolem sebe (pokud kočky odejdou, tak jsou s vámi ve skutečnosti pořád, jsou napojené na světelný zdroj, ze kterého všichni získáváme informace).
 • Kdo nemá rád zvířata je povrchní, pravá a čistá láska je v dětech a ve zvířatech, protože oni nemají žádné emoce, oni jsou sví (nejsou obalení falší), čím víc na sobě budete pracovat, tak tu čistotu a přirozenost budete vidět (budete vidět každou povrchnost a faleš).
 • Když máte alergii na kočky, tak máte ve skutečnosti alergii na svobodu a volnost, když máte alergii na včely, máte alergii na pilnost.
 • Zvíře je obrazem páníčka.
zobrazit více..
Loading...