Zvířata, invazivní druhy

p>Nepůvodními druhy se rozumí rostliny, zvířata a mikroorganismy neúmyslně nebo úmyslně zavlečené lidmi do oblastí, ve kterých se přirozeně nevyskytují. Mnohé z nich se pak nekontrolovaně šíří, přičemž mají škodlivý vliv na životní prostředí, ekonomiku i lidské zdraví. 
  • počet invazních druhů rapidně zvyšuje, po celém světě je jich v tuto chvíli zaznamenáno více než 18 000. (červen 2020)

Beruška Asijská: 

Asijské berušky zamořují Česko. Úkryt hledají v domácnostech.

Jelen sika byl v Čechách uměle vysazen na přelomu 19. a 20. století. Původem je z Asie - konkrétně z Japonska, Thajska, Vietnamu nebo Koreje. Nejprve se choval pouze v oborách, po 2. světové válce, kdy bylo oplocení obor značně poškozeno, se pak jelen sika rozšířil i do volné přírody. Problém nastává ve chvíli, kdy se začne intenzivně lovit. Tím pak vznikají právě škody na těch starších porostech. Zvěř totiž jednak nemá co žrát, a jednak se bojí vylézt na místa, kde by mohla být ulovena, takže se zdržuje v lesích. Tam samozřejmě pod vlivem toho, že je stresovaná, dochází k překyselení žaludku a předžaludku a dojde k tomu, že začnou ohryzávat kůru tak, aby si to pH doplnili," zmiňuje Hart důvod, proč se zvěř uchyluje k ničení stromů. V lese je jelen schopný okousat stromy až do výšky 160 cm, takže stromy uhynou, protože okouše kůru. A to nejenom u mladých stromů, ale i u těch starých. A to jsou 80 let staré stromy, které jsou okousané tím, jak má zvěř hlad,"

Plzák španělský

Invazivní druhy rostlin

  • bolševník velkolepý
  • křídlatka japonská
  • netýkavka žláznatá, netýkavka malokvětá
  • zlatobýl kanadský
  • turan roční
  • pajasan žláznatý
  • akát, kořeny vypouštějí tekutinu, která brání konkurenci
  • Ambrozie peřenolistá (Ambrosia artemisiifolia)

30.6.2020 Vědci z celého světa varují v nové studii před rostoucí hrozbou související s invazními druhy rostlin a živočichů. Je podle nich naléhavě nutné učinit kroky, které budou předcházet jejich šíření. Měli bychom se vyhledat a udržet pod kontrolou na lokální i celosvětové úrovni. Nová studie byla zveřejněna v prestižním časopise Biological Reviews a jejím hlavním autorem je Petr Pyšek z Botanického ústavu Akademie věd ČR. S tím, jak rostou naše znalosti o invazních nepůvodních druzích, vidíme lépe i problémy, které biologické invaze způsobují. Hrozby, jež invaze představují pro přírodu, ekonomiku i zdraví, jsou velmi vážné a neustále sílí.

Studie také ukazuje, jak jsou dopady biologických invazí ještě prohloubeny dalšími vlivy, například klimatickou změnou, změnami ve využívání krajiny a mezinárodním obchodem. 

Studie v časopise Biological Reviews je součástí celosvětové iniciativy Varování světových vědců lidstvu: Druhá výzva, jež volá po rychlé změně našeho přístupu k planetě Zemi a životu na ní. Autoři zdůrazňují, že biologické invaze je možné do určité míry zvládat a zmírňovat jejich dopady. Poukazují na fungující přístupy uplatňované ve světě a dávají konkrétní doporučení pro lepší zvládání situace. Jedná se například o přísnější kontroly na hranicích včetně využití rentgenů a cvičených psů. Díky tomuto přístupu se například na Novém Zélandu daří trvale snižovat objem importovaných rostlinných patogenních plísní. 

Loading...