Jak bude vypadat svět po pandemii koronaviru?

Jak bude vypadat svět po pandemii koronaviru?

Vizionáři, vědci, akademici a komentátoři již přemýšlejí nad tím, co udělají dopady pandemie koronaviru následně, až jednou utichne, se společností a ekonomikou. Svět po pandemii se přesouvá do digitálního prostředí, důsledkem bude ztráty svobod, větší koncentrace majetku a moci, jsme závislí na globálních technologických firmách (projekt TOTAL CONTROL a vznik DVS). Ale díky tomuto prožitku najdeme novou cestu v souladu s lidstvím a přírodou (např. Barevná společnost). Svět po pandemií se již nevrátí do původní trajektorie před pandemií. Virus jsme si přitáhli, protože nám ukazuje způsobit našeho života, tedy to, že žijeme na úkor hostitele (Planety a Vesmíru), pokud to nepochopíme, přijde další projev nerovnováhy v nás, lidské civilizaci.

Evropský think-tank Bruegel spočítal, že podpora v Německu se vyšplhá na 52 % tamního hrubého domácího produktu, zatímco v Česku se podle dosud zveřejněných plánů vlády pohybuje jen kolem 20 % HDP. (květen 2020) Kdo tyto nové dluhy zaplatí??

 • Novým heslem by už neměla být slova "zisk za každou cenu", ale "udržitelný zisk". (ekonomka Helena Horská).
 • Můžeme mít udržitelný zisk, když žijeme na dluh budoucích generací, přírody a máme omezené zdroje na planetě (voda, ropa a další suroviny), které jsme již téměř vyčerpali? Jediná logická odpověď s použitím architektury vzájemných souvislostí  a v současném ekonomickém modelu je stručné NE! Současný svět se řídí podle ekonomických pravidel (na prvním místě je zisk, kterému je podřízeno vše) a nerespektuje přírodní zákony. Novým heslem by tedy mělo být: změna myšlení Homo sapiens a podřízení ekonomických zákonů Přírodě, která je živou bytostí, která má inteligenci a duchovní rozměr.

Co můžeme očekávat po skončení pandemie?

Svět už se nevrátí zpět do stavu před koronavirovou krizí, jde o nevratný vývojový proces a současná krize vytvořila podmínky pro další pandemie strachu a občanských válek, které se mohou postupně šířit s rozkladem současného civilizačního modelu. S růstem moderních technologií můžeme u části populace zaznamenat zvýšení duchovních schopností člověka (prekognice, telepatie atd.). Nyní procházíme změnou věků z věku Ryb do věku Vodnáře a současně končí jeden precesní rok a začíná nový. Inspiraci a pochopení dalšího vývoje můžeme najít ve věku Vodnáře, který právě nastává.

 • Globalizaci a kapitalismu 21. století (život na dluh) zasadil koronavirus tvrdou ránu, kterou současný západní civilizační model s největší pravděpodobností nepřežije (nastal soumrak globalizace podle Doc. Švihlíkové) a směřujeme ke kontrolované společnosti (Evropa nemá potenciál vytvořit vlastní systém, bude si muset pravděpodobně vybrat mezi západním projektem TOTAL CONTROL, nebo východním modelem Kontrolované společnosti se sociálním bonusem) - digitální demokracii jsme již propásli.
 • Budeme zavaleni exponenciálním růstem informací a nařízení ve kterých se již nermální člověk nestane orientovat, důsledkem bude nárůst prychických problémů a poruch.
 • Strach z návratu pandemie částečně paralyzuje celou společnost v globálním měřítku (omezení spotřeby, výroby, cestování atd. - to pozitivně působí na životní prostředí) a celoplanetární spolupráce je v nedohlednu.
 • Řada lidí postupně bude ztrácet naději na pozitivní změny ve které věřili (např. smysl života, koronavir, Qanon, očkování, vítězství Trumpa ve volbách, přechod do 5D, příchod spasitele atd.), propadají deziluzi, strachu ze změn a frustraci, uzavírají se do vlastního světa nebo virtuální reality. Nechtějí přijímat změny, realitu (zprávy, které jim boří nebo nezapadají do jejich reality, tak je nepřijímají) a vytváří si svůj vlastní svět (aby nepřišli o své iluze). Důsledkem budou psychické poruchy, sebevraždy atd.
 • Propouštění (růst nezaměstnanosti) sníží celkový objem mezd vyplácených v ekonomice (nižší kupní síla i díky 10 % poklesu CZK vůči EURu).
 • Západní civilizace nebude mít dostatek zdrojů a projekty spojené s klimatickými změnami, bude také nedostatek času na jejich realizace (naplno se projeví všechny důsledky života na dluh přírody).
 • Urychlí se proces digitalizace společnosti (digitalizace školství prostřednictvím služeb jako Google Classroom nebo Zoom, globálních firem - videokonference, státní zprávy, přechod do home office atd.) a rozvoj virtuální reality - dochází postupně k digitální kolonizaci veškeré populace.
 • Svět se rychleji přesouvá do virtuální reality (rozvoj digitálních služeb) - zábava, filmy, hry, turistika, zážitky atd., bude více využívat moderní technologie (Homo technologicus, digitální diktátor, Digitální myšlení ad.), čeká nás digitální měnová reforma.
 • Trendem budou pohodlné telekonference - omezí a zdraží se letecká doprava (desítky procent českých firem omezí nebo zcela zruší vysílání svých zaměstnanců na zahraniční cesty, ať už ty obchodní, či kongresové).
 • Vcházíme do nové reality - "stay-at-home" ekonomiky (Inovátor a blogger Robert Glaser), např. rozvážkové služby, služby a zařízení pro práci a vzdělávání na dálku jako Slack či Zoom, aplikace zaměřující se na udržení zdraví fyzického i duševního, hry a herní zařízení, dovážka jídla, streamovací služby jako Netlix či Disney, audio a e-knihy, gaming a e-sporty, zařízení a nástroje pro virtuální realitu a pro monitoring zdraví na dálku.
 • Bude docházet k přesunu výroby do mateřských zemí (postupná lokalizace ekonomiky) s využitím průmyslu 4.0  - robotizace, UI a moderních technologií (začíná proces deglobalizace) - programy, technologie, roboty a patenty však budou vlastnit globální firmy.
 • V krizi se ocitají sektory jako (offline) zábava, služby, maloobchod, turismus, restaurace a hotely, autoprůmysl, letecká doprava, výletní lodě, firmy pořádající konference.... Aerolinky se neobejdou bez státní pomoci.
 • Finanční dravci (již nyní drží vysoké zásoby hotovosti) budou skupovat oslabené a klíčové strategické firmy, díky dramatickým poklesům na burze, zmizí řada malých firem a služeb (zbankrotují), velké globální firmy budou ještě mocnější (koncentrace majetku a moci).
 • Odvrácenou stranou dopadů pandemie koronaviru bude více zásahů do soukromí ze strany státu a úřadů a kontroly lidí a věci, jako kontrola hranic a xenofobie se opět mohou stát pro populisty velké téma (nástup Technokracie).
 • Lidé přehodnotí své spotřební chování - dojde k poklesu spotřeby jak vynucené, tak spontánní - to působí Pád světového měnového systému.
 • Růst nezaměstnanosti, zavádění robotizace a Kurzarbeit (jsou to vlastně tzv. vrtulníkové peníze).
 • Nucená práce z domova (home office), firmy zjistí, že některé lidi na pracovišti nepotřebují, klesne potřeba osobních schůzek a porad, vzroste trvalý význam práce na dálku a pro více zaměstnavatelů.
 • Na rozdíl od minulé krize (2008) je narušen dodavatelsko - odběratelský řetězec (zastavila se práce, omezila se spotřeba a zastavil se tok cash flow), který byl až dosud celkem pevně globalizovaný, většina světa se v posledních dvaceti letech staly nezdravě závislá na Číně, tím vzniká prostor pro deglobalizaci z více stran (nástup robotizace, růst nezaměstnanosti, soběstačnost a nezávislost na lécích a potravinách, klimatické změny - snižování emisí atd.).
 • Bude velká snaha vrátit část výroby na lokální domácí půdu (zejména strategické obory), obchodní bariéry však vždy ovlivňovaly ekonomický růst negativně, pozice Číny jakožto "továrny světa" se hned tak neotřese, jde o dlouhodobý a finančně náročný proces..
 • Kultura - existenční problémy budou mít, kina, divadla, pořadatelé veřejných akcí, natáčení filmů a televizních seriálů. Podobná situace bude ve sportu i službách.
 • Dále nabobtnají dluhy států, firem a obyvatel - nebude dostatek prostředků v případě dalších hrozeb výzev před kterými stojíme (klimatické změny, energetika, zemědělství, zdravotnictví, penzijní systémy, potraviny, automobily atd.).
 • Řada firem bude zestátněna (nebo částečně znárodněna, vládními půjčkami nebo zárukami, které propadnou), zejména ty, co zaměstnávají nejvíce zaměstnanců (např. automobilky, letecké společnosti, dopravci, ubytovací služby....) a nemají odbyt výrobků či služeb.
 • Současní ekonomický model globálního kapitalismu 21. století směřuje ke kolapsu.
 • Zkolabuje současný kensingtonský měnový systém (existuje od roku 1976), čeká nás pád světového měnového systému - bude realizována Digitální měnová reforma.
 • Idea, že svět směřuje jenom k pokroku, může být někdy jen iluze...
 • Obyvatelé v USA i Česku se vyzbrojují, můžeme očekávat občanskou nebo potravinovou válku (po roce 2020)?
 • Krachy firem, růst nezaměstnanosti, zdražování potravin, osobní bankroty, růst úroků (riziková přirážka pro většinovou populaci).
 • Hospodářská krize vyvolaná koronavirem změní směr fúzí a akvizic (poklesne jejich objem). V posledních letech jich většina směřovala do sektoru nemovitostí, ten je ale teď paralyzovaný nejistotou vývoje po krizi a minimálně v letošním roce tam větší obchody nejde očekávat. Naopak podle poradenských společností, které radí investorům při vyhledávání firem ke koupi, se zvýší zájem o společnosti zaměřené na informační technologie, e-commerce, telekomunikace, zdravotnictví, farmacie a doplňky stravy.
 • Díky poklesu ekonomiky budou postupně kolabovat banky (2020 - 2022) díky nesplácení hypoték, krachů firem, záporným sazbám a poklesu globální ekonomiky atd.
 • Čeká nás zvyšování daní, stát rozdává (žije na dluh) a kasa je prázdná (sníží se objem příjmů z ekonomiky - pokles DPH, ze spotřebních i firemních daní atd.), lze ale očekávat postupný rozklad současných států, které jsou nemocné, byrokratické, předlužené, zkostnatělé, zkorumpované atd.
 • Globální digitální prodejní galerie (Amazon, Alza, Mall atd.) s ještě větším sortimentem nahradí lokální kamenné hypermarkety.
 • Čeká nás zdražování potravin, energie, spotřebního dovozového zboží atd.
 • Lze očekávat další pokles kurzu české koruny (CZK) či jiných měn (EUR, USD) s nástupem digitálních měn. Jedním z průvodních jevů koronavirové krize bylo i bude výrazné oslabení koruny. Ta po vypuknutí krize oslabila až k 28 korunám za euro, tedy na úroveň, která byla běžná do roku 2007. Ještě v únoru přitom euro stálo méně než 25 korun.
 • Dojde k poklesu míry porodnosti v reakci na globální zdravotní krizi, protože lidé budou odkládat manželství a děti. 
 • Čekají nás další černé labutě (protože je nerovnováha v Přírodě, která je způsobena zejména člověkem).
 • O dalším vývoji a variantách po skočení pandemie koronaviru mluví i sociolog Michal Kořan.
 • Jak ovlivní 6. globální vymírání druhů vývoj lidské populace ? (homo sapiens je dominantní druh, který aktivně působí na hromadné vymírání druhů).
 • Koronavirus a globální recese.
 • Prof. Staněk - trendy 9.5.2020.

Hrozí nám "lístkový systém" na potraviny koncem roku 2020 a později? Již nyní se zdražují ovoce, zelenina, maso a další potraviny. Bude se zdražovat voda. Některé státy dokonce zakázali vývoz potravin (2.5.2020).

Čeká nás digitální měnová reforma (předcházet bude pád současného světového měnového systému). Výsledkem budou bezhotovostní digitální měny postavené pravděpodobně na technologii blockchainu (jediným tlačítkem tak dojde k digitální měnové reformě). Jde o řízený proces, který se odstartoval spouštěčem jménem pandemie koronaviru na kterou se svede vše.  

https://www.e15.cz/byznys/jaky-bude-novy-normal-kdo-budou-vitezove-a-porazeni-pandemie-1367755?

Co může znamenat tato KONJUNKCE JUPITER SATURN - 21.12.2020 v současné realitě?

Konjunkce znamená střídání vlády mezi současným králem (Saturn) a korunním princem (Jupiter). Změna zaběhnutých modelů, systémů, schémat našeho myšlení a způsobů konání, změna hodnotových systému. Může to znamenat celosvětové změny nebo pády vlád a prezidentů. To co bylo v lednu 2020 byla pouze příprava.

Díky této konjunkci se přestávají děje odehrávat v zemi (zemitá znamení) , a začínají se odehrávat ve vzduchu (vzdušná znamení) a tím se kompletně přesouvá energie ze starého pohledu (po období věku Ryb, hmotný svět) do nového (věku Vodnáře, duchovní svět) - zásadní změna paradigmatu.

 • Současná vládní strana ANO může být vystřídána novou vládní stranou (Piráti) - podobné děje se mohou odehrávat na celém světě (vlády, prezidenti).
 • Konec spalovacích motorů (2030 2040) a nástup elektromobilů a aut na vodík.
 • Nástup malé doby ledové Modern minimum 2030 -2040.
 • Konec uhelných elektráren a nástup obnovitelných zdrojů.
 • Bohaté státy stále žijí na úkor jiných: podle šéfa Světové zdravotnické organizace se svět ocitl na prahu katastrofálního morálního selhání. Tedros Adhanom Ghebreyesus upozorňuje především na skutečnost, že distribuce vakcíny proti covidu-19 probíhá nerovnoměrně a zatím se k ní dostávají hlavně bohatší státy, které dokáží více zaplatit. Příkladem může být Izrael, který si zajistil přednostní zásobování vakcínou od společnosti Pfizer zřejmě jen díky tomu, že za ni platí trojnásobek toho, co ostatní země (20.1.2021). 
 • Konec papírových peněz a nástup digitálních měn a kryptoměn (Pád světového měnového systému).
 • Místo lidí nás budou řídit a ovládat roboti a UI (současné vlády nahradí globální digitální diktátor).
 • Konec kapitalismu a nástup Technokracie (DKT) - digitální ekonomiky, kde většina zboží a služeb bude mít nemateriální podobu. Digitální občanský průkaz, digitální základní příjem a satelitní internet jsou základní kameny projektu TOTAL CONTROL.
 • Konec vlády židů (peněz) a jejich náboženství, vznik nového nebo nových náboženství.
 • Kompletně se přesouvá energie ze starého pohledu (hmotný svět, peníze) do nového (duchovní svět, intelektuální, komunikační, technologický a vzdělanostní věk).
 • Končí osobní vlastnictví a NASTÁVÁ DOBA SDÍLENÍ (aut, kol, chat, domů, kanceláří atd.).
 • Přestáváme žít reálný život a přesouváme se do virtuálního prostředí (Virtuální realita, virtuální vztahy, dovolená, sporty atd.).
 • Lidskou práci postupně nahradí roboti a část populace bude mít více úvazků, nebo bude pobírat např. Základní nepodmíněný příjem, opět se vracíme k Neofeudalismusu.
 • Pracovník přestává chodit do práce a práce přichází k němu domů (Home office), podobný proces se bude odehrávat ve výrobním sektoru a službách.
 • Konec globalizace a nástup lokalizace.
 • Světové dění (obchod, spotřeba, technologie atd.) se přesouvá z Euro-atlantického prostoru do Asijského prostoru (smlouvu o volném obchodu RCEP v polovině listopadu 2020 podepsalo 15 asijských zemí, například Čína, Japonsko, Austrálie, Jižní Korea či Vietnam, pokrývá více než dvě miliardy lidí a zhruba třetinu světové ekonomiky). Euro-atlantický prostor je více zasažen epidemií koronaviru a díky tomu budou ekonomiky, zdravotní a sociální systémy v tomto prostoru více zasaženy.
 • Koncentrace populace do měst (vysávání venkova) se urychluje a zvětšuje se dále rozdíl mezi městem a venkovem, města se stávají více zranitelná.

Juval Noach Harari, svět po koronaviru

 • Rozhodnutí, která lidé a vlády učiní v příštích několika týdnech, budou pravděpodobně ovlivňovat svět v následujících mnoha letech. 
 • Lidstvo si podle Harariho musí vybrat: mezi totalitním dohledem a právy občanů nebo mezi nacionalistickou izolací a globální solidaritou (bude to  vítězství nejen proti koronaviru, ale proti všem budoucím epidemiím a krizím, které by mohly postihnout lidstvo v 21. století).
 • Pokud se nám nepodaří správně vybrat zdroje svých informací, můžeme se rovněž brzy ocitnout bez našich nejcennějších svobod a domnívat se, že to je jediný způsob, jak chránit naše zdraví .
 • Harari více

Jiří Pehe

Díky koronaviru (plošné vypnutí ekonomiky) se blíží hospodářská krize, která může být za určitých okolností skutečnou kalamitou. Postupně dochází k rozvolňování omezení zavedených vládou v boji s koronavirem zdánlivě vracet do normálních kolejí, a ekonomické dopady pandemie se ještě tolik neprojeví. Nepropadejme ale euforii.

 • Mnoho menších podniků i firem poskytujících služby nepřežije.
 • Výrazně se sníží kupní síla obyvatelstva. 
 • Tisknou se peníze - poroste inflace.
 • Spustí se také vlna osobních i firemních bankrotů, půjčky a hypotéky lidé nebudou schopní splácet, nebo nebudou mít na nájem - může nastat řetězová reakce.
 • Zpřetrhané dodavatelsko-odběratelské vztahy bude těžké na mezinárodní úrovni rychle obnovit.
 • Klíčové je sledovat dění v Německu, kam jde více než třicet procent našeho exportu.
 • Bez produktivní spolupráce v rámci EU se z nastávajících potíží jen tak nevybředneme, což si u nás zatím leckdo nepřipouští. 
 • https://www.novinky.cz/komentare/clanek/komentar-pandemie-odezniva-skutecna-krize-ale-teprve-prijde-jiri-pehe-40322560?

Maxmilián Kašparů

 • Lidi nyní nejvíc trápí strach a samota (musím být zavřený doma, lidé nerozlišují mezi samotou a osaměním - osamění vede k depresi), strachu se zbavíme, když ho zesměšníme (berme strach s humorem)
 • 4 podoby koronavirové krize: strach, samota, zklamání a nejistota

Jak bude svět vypadat po pandemii koronaviru, zprávy z tisku:

9.3.2021 Reuters: Pandemii covidu-19 se podařilo to, o co se pokoušelo a co se nepodařilo mnoha starostům - vymést z center měst desítky tisíc ubytování sjednaných přes platformu Airbnb, a pomoct tak snížit náklady na bydlení místním. Na některých místech je to nyní až o 15 procent (ČTK)

V Praze ubytovací inzeráty Airbnb podle stránek Inside Airbnb v období od března do prosince zaznamenaly propad z více než 14.500 na méně než 8000. Nájmy se podle developerské společnosti Trigema pak snížily zhruba o osm procent.
"Každý měsíc jsem přicházel o 20.000 dolarů (445.000 Kč) a regulace to ještě zkomplikovala," postěžoval si agentuře Reuters pronajímatel Ondřej. Dva byty pronajímané prostřednictvím Airbnb prodal a další tři dal do podnájmu.

https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4624127/reuters-pandemie-v-evropskych-mestech-zastavila-rozmach-airbnb.html 

14.2.2021 Po překonání pandemie koronaviru zřejmě už svět nebude takový, jaký býval dříve. Změnilo se toho už mnoho a to zdaleka ještě nejsme u konce. Lékař a sociální epidemiolog Nicholas Christakis z Yalovy univerzity vydal nesmírně zajímavou knihu, ve které přirovnává zotavení ze současné pandemie k bouřlivým 20. letům minulého století. Podle něj je příliš optimistické se domnívat, že jsme na začátku konce této války. Na základě historických znalostí předpovídá, čeho se můžeme dočkat v příštích třech až čtyřech letech.

 • Kniha nese název Apollo's Arrow: The Profound and Enduring Impact of Coronavirus on the Way We Live (Apolonův šíp: Zásadní a trvající vliv koronaviru na způsob, kterým žijeme). Jde o jedno z prvních děl svého druhu, které se zabývají postpandemickou realitou. Podle autora Nicholase Christaskise by svět už brzy mělo zaplavit umění, radost ze života a také nezřízená sexualita. Tedy něco podobného, co se odehrálo ve 20. letech 20. století po první světové válce a epidemii španělské chřipky. 

Podle Christaskise se v současné době nacházíme v počáteční fázi pandemie, tedy v čase hlubokého sociálně-ekonomického šoku, emocionální bolesti a kulturních otřesů. Oprávněně jsou lidé vystrašení a vykazující averzi vůči riziku a izolaci. Přestože nedávný pokrok ve vývoji a zavádění vakcín přinesl určitou vlnu optimismu, stále je před lidstvem velmi dlouhá cesta. "Nejsme na začátku konce této pandemie, jsme jen na konci začátku," uvedl k uvedení své knihy Christakis.

Je podle něj pravděpodobné, že tato primární fáze epidemie bude pokračovat až do chvíle, kdy bude proočkována velká část populace. S novými poznatky se sluší dodat, že bude muset být očkována vakcínou, která bude zabírat i na koronavirové mutace. Právě kolektivní imunita může zabránit tomu, aby se viru podařilo zakořenit ve většině komunit.

Pokud do roku 2022 půjde vše podle plánu, mohlo by se biologické riziko viru dostat do značné míry pod kontrolu, ale důsledky pandemie nás budou pronásledovat i nadále. "Bude trvat nějaký čas, než se vzpamatujeme z psychologického, sociálního a ekonomického šoku. Miliony lidí budou bez práce, miliony dětí zameškaly školy, miliony lidí budou mít dlouhodobé následky nemoci," vysvětlil profesor Christaskis.

S ohledem na předchozí pandemie předpokládá, že by k úplnému návratu do normálu mohlo dojít až ke konci roku 2023. Okolo roku 2024 pak vstoupíme do takzvané postpandemické éry, což je fáze, kterou autor knihy považuje za optimistickou. "Domnívám se, že to bude jako v průběhu bouřlivých dvacátých let po pandemii v roce 1918. Religiozita, která šla nahoru, půjde zase dolů. Lidé budou neustále hledat společenské příležitosti v nočních klubech, barech, restauracích, na hudebních koncertech, sportovních utkáních i politických shromážděních," tvrdí autor. Dokonce se domnívá, že budeme svědky rozpuku sexuální zvrácenosti, ale také rozkvětu umění a nových podnikatelských nápadů.

Dvacátá léta minulého století sice byla pro lidstvo šťastným obdobím, ale jak dnes už víme, neskončila příliš dobře. V roce 1929 došlo ke krachu na newyorské burze, který spustil masivní hospodářskou krizi a následný hněv obyvatelstva způsobil nástup autoritářských režimů, které nakonec vedly ke druhé světové válce.

https://www.mix24.cz/necekana-predpoved-profesora-z-yaleovy-univerzy-po-pandemii-uz-nic-nebude-jako-drive-dojde-i-k-explozi-nezrizene-sexuality/


20.1.2021 Podle šéfa Světové zdravotnické organizace se svět ocitl na prahu katastrofálního morálního selhání. Tedros Adhanom Ghebreyesus upozorňuje především na skutečnost, že distribuce vakcíny proti covidu-19 probíhá nerovnoměrně a zatím se k ní dostávají hlavně bohatší státy, které dokáží více zaplatit. Příkladem může být Izrael, který si zajistil přednostní zásobování vakcínou od společnosti Pfizer zřejmě jen díky tomu, že za ni platí trojnásobek toho, co ostatní země.

Podle šéfa WHO je aktuálně velmi ohrožena spravedlivost distribuce vakcín, a to ve chvíli, kdy má příští měsíc začít dodávání očkovacích látek chudším zemím v rámci programu WHO Covax. V loňském roce došlo k podpisu 44 bilaterálních dohod na nákup vakcíny a letos už jich je nejméně dvanáct. "Přesně takový postup může omezit dodávky Covax a vytvořit přesně ten scénář, proti kterému byl navržený," uvedl Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Smyslem této iniciativy přitom bylo zamezit hromadění vakcín jednotlivými státy, nekoordinovanému postupu, chaosu na trhu s vakcínami a prodloužení ekonomických i sociálních problémů spojených s epidemií. Vzhledem k tomu, že některé země postupují stylem, že mají být v každém případě na prvním místě, jsou ohroženy zejména ty nejchudší a nejzranitelnější. "V konečném důsledku toto chování pandemii pouze prodlouží," vysvětlil šéf WHO.

https://www.mix24.cz/sef-who-varuje-svetu-hrozi-katastroficky-scenar-lidstvo-se-ocitlo-na-prahu-moralniho-selhani/

20.12.2020 Jak bude vypadat život po skončení pandemie koronavirů? Odborníci předpovídají sociální důsledky COVID-19

https://www.sciencenews.org/article/covid-19-coronavirus-life-after-pandemic-ends-predictions?

26.10.2020 Odborníci předpověděli, jak může současná pandemie posunout sociální chování a genderové normy ve společnosti. Očekávají, že dojde k poklesu míry porodnosti v reakci na globální zdravotní krizi, protože lidé budou odkládat manželství a děti.

https://techfocus.cz/veda-vesmir/2499-po-pandemii-klesne-podle-sociologu-vyrazne-porodnost-a-lide-budou-zustavat-dele-svobodni.html

1.10.2020 I kdyby byla už na jaře k dispozici účinná vakcína proti nemoci covid-19, život se hned tak k normálu nevrátí, upozorňuje zpráva britské Královské společnosti, o níž ve čtvrtek informuje stanice BBC. Upozorňuje, že je třeba realisticky přistupovat k tom, co vakcína umožní a kdy. Podle vědců by bylo možné opatření uvolnit rok po uvedení očkovací látky. K uvedení vakcíny se upínají odborníci i vlády většiny zemí světa a považují ji za světlo na konci tunelu. Zatím přitom není jasné, jak bude očkovací látka působit a na jak dlouho. Ani u lidí, kteří nemoc covid-19 prodělali, není jasné, na jak dlouho jim protilátky vydrží.

Zpráva také upozorňuje, že při vývoji vakcíny zůstává stále ještě mnoho nevyřešených problémů. Například tzv. RNA vakcíny, které využívají části genetické informace viru, se ještě nikdy nevyráběly hromadně. Tzv. mRNA vakcíny zase ještě nikdy nebyly schválené pro použití. 

https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/zivot-se-do-normalu-hned-tak-nevrati-ani-s-vakcinou-varuji-britsti-vedci-40338004<br>

9.7.2020 Zatímco další vývoj koronavirové pandemie zůstává nadále zatížen významnou nejistotou, již nyní je zřejmé, že jedním z jejích makroekonomických důsledků bude prudký nárůst státního zadlužení. To se přitom bude týkat nejen fiskálně zodpovědných jako například Německa, které si to s dluhem 60 % HDP může dovolit, ale také Itálie a spol., u nichž dluhové břemeno významně přesahuje hranici 100 % HDP. 

 • Začíná se vážně diskutovat o možnosti mimořádné monetizace koronavirového dluhu, kdy by centrální banka pokryla dodatečné výdaje státního rozpočtu tiskem nových peněz. Rozdíl oproti dnešnímu QE je zásadní - centrální banka by nakupovala státní dluh napřímo (nikoli skrze sekundární trh) a hlavně by nikdy nevyžadovala jeho splacení.
 • Monetizace státního dluhu však rozhodně není bezproblémová a mezi ekonomy je všeobecně považována za absolutní tabu. Přímé financování státního rozpočtu mělo historicky za následek řadu hyperinflačních epizod, příkladem budiž Výmarská republika nebo Zimbabwe.  
 • Problematičtějším aspektem je legálnost monetizace dluhu - primární právo Evropské unie tuto operaci explicitně zakazuje, což má garantovat nezávislost centrální banky. Na druhou stranu, v průběhu euro krize a také v pozdějších letech to byla právě ECB, jež významně ohnula vlastní pravidla, aby pomohla nejvíce zadluženým státům a plnila roli věřitele poslední instance.
 • https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4448458/Rozbresk-Svet-po-koronaviru---jak-se-vyporadat-s-monstroznimi-dluhy.html?

17.6.2020 Schillerová: Pokud přijde druhá vlna, už nemůžeme vypnout ekonomiku. Postup, který se zvolil v roce 2008 a 2009, byl naprosto odlišný od toho, který jsme zvolili my. Určitě půjdu jinou cestou, než šel Miroslav Kalousek. Jediná šance je touto krizí se proinvestovat, investice navýšíme na téměř 200 miliard. Musí to být připravené projekty, většinou to půjde do dopravní infrastruktury. Půjde to na SFDI, na Ředitelství silnic a dálnic a tak podobně. Posilujeme to na všechny připravené projekty, nemůžeme na nic čekat. I příští rok, i v dalších letech budou vyšší schodky. Budeme je zhruba o půl procentního bodu snižovat tak, abychom se dostali na situaci jako před pandemií v roce 2028. Uvidíme, jak se budou vyvíjet příjmy. Když se podíváte na analýzu OECD, tak ona sice odhaduje propad pro Českou republiku 9,6 procenta. To nemůžu potvrdit, ani vyvrátit. Pokud ale přijde druhá vlna, nemůžeme v žádném případě vypnout ekonomiku.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/jak-hluboko-do-kapsy-budou-mit-cesi-po-koronakrizi-ptejte-se-aleny-schillerove-109537

15.5.2020 ŠVEJNAR: RECESE BUDE VÁŽNÁ, BEZ PRÁCE BUDE PŘES PŮL MILIONU LIDÍ, šlo toho udělat víc a rychleji, varuje kvůli tomu před zbytečnou ekonomickou újmou a nárůstem nezaměstnanosti. Nám vychází, že za období březen až srpen o 180 až 350 tisíc. To by odpovídalo nezaměstnanosti na úrovni 5,5 až 7,8 procenta. Evropa bude - myslím - zasažena dokonce víc než Amerika. Německo hodně ekonomicky závisí na vývoji v Číně. Dalším faktorem je, že protikrizová opatření nejsou v Evropě celkově tak razantní jako v USA. Americká centrální banka měla větší manévrovací prostor, mohla snížit úroky mnohem víc než ECB. Také šla razantně do nákupů všech možných dluhopisů, aby udržela v ekonomice likviditu - a to také víc než ECB. I vládní rozpočtové stimuly jsou v USA větší.

15.5.2020 Ekonom a investor Radovan Vávra, všechno, co není státní, dostane ránu. Češi podle něj utrácet své peníze nebudou. Největší strach má o kamenné obchody a bez šrotovného se jako stát neobejdeme. Ti, kteří byli silní, vylezou z deprese posílení, ti, kteří tak tak přežívali, budou mít velmi těžkou situaci. Ty, kteří se potáceli na JIP, bohužel vyvezeme v černých igeliťácích.

14.5.2020 Doc. Ilona Švihlíková: omezuje se ekonomická suverenita států a větší moc získávají nadnárodní korporace. Rovnováha moci se vychyluje v jejich prospěch a pak stát nemůže plnit některé úkoly, které od něj občané očekávají. To následně vede k politické krizi a nástupu antiestablishmentových stran, protože politický systém reaguje vždy pomaleji než ekonomický 

6.5.2020 Hromadné vymírání druhu: Je zde velmi silná analogie mezi prvním masovým vymíráním na Zemi a tím, co se děje nyní. Vývoj nových druhů může radikálně proměnit ekosystém celé planety. Nyní jsme my lidé nejmocnější ekoinženýři na planetě. A znovu způsobujeme masové vymírání," říká profesor Simon Darroch z Vanderbiltovy univerzity. Zatímco dinosaury vyhladil meteorit a ediakranskou faunu první skuteční živočichové, nyní vyhlazuje všechno kolem jediný živočišný druh - Homo sapiens nebo homo technologicus?.

2.5.2020 Český právník a sociolog Jiří Přibáň se ve své glose zamýšlí, jestli není čas reformovat v této mimořádné situaci ekonomiku a systém, který doposud preferoval bohaté a zvyšoval nerovnosti.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/glosa-berou-miliony-zatimco-zdravotnici-jen-par-tisicovek-103599?

2.5.2020 Rok 2020 je okamžik, kdy se svět probouzí z flámu konzumu, který si užíval na dluh vůči přírodě a generacím, které přijdou po nás. Zkušenost s koronavirem může být proto základ nové, moudřejší společnosti.

https://www.flowee.cz/civilizace/7821-pruvodce-budoucnosti-nevime-co-bude-ale-vime-ze-jsme-v-tom-spolu

24.4.2020 v zimě tu budeme mít současně epidemii chřipky a epidemii koronaviru ve stejnou dobu," dodal s tím, že takový scénář by dostal zdravotnický systém v zemi pod ještě větší nátlak, než jaký zažil v posledních týdnech, prohlásil ředitel amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) Robert Redfield  

21.4.2020 Na začátku března, v době, kdy z regálů obchodů začaly mizet mouky, rýže, těstoviny a droždí, se potichu vyprodávaly i úplně jiné komodity. V českých e-shopech zaměřených na zbraně, sebeobranu a obranné prostředky měli zjara obchodní žně. Spíš než ohrožení pandemií covid-19 ale vykoupený sortiment naznačuje blížící se zombie apokalypsu. Mačety, kuše, náboje do střelných zbraní. Taky plynové pistole, švýcarské piexony (volně prodejné pistole v ceně okolo 10 tisíc, které místo nábojů střílejí velmi agresivní gel na bázi pepřového spreje), teleskopické obušky, balistické vesty, taktické vybavení. To všechno jsou položky, které se v řadě e-shopů v posledních týdnech prodávaly výrazně rychleji než kdykoli jindy.

https://www.forbes.cz/cesi-se-chystaji-na-apokalypsu-v-tichosti-vykoupili-kuse-a-macety/

12.4.2020 Epidemie koronaviru a její následky jsou velkou výzvou nejen pro Evropskou unii, ale i pro vnitřní soudržnost národních států. "Například u Itálie jsou již nyní patrné nějaké odstředivé snahy některých regionů, k něčemu podobnému možná dojde i ve Španělsku," říká v rozhovoru pro INFO.CZ Petr Zahradník, ekonom České spořitelny a člen ekonomického poradního panelu Ústředního krizového štábu.

28.3.2020 Helena HorskáNákaza totiž způsobila zásadní externí šok, který změnil chování lidí a tím celou ekonomiku. K tomu nás zkušenost s novým koronavirem nepochybně posune dál v pohledu na moderní technologie a utlumí obavy, které jejich nástup zatím vyvolává. "Strach z technologií je menší než ze šíření nákazy. Odborníci navíc říkají, že se musíme naučit s epidemiemi žít. A že mohou přijít ještě zákeřnější mutace. Kvůli tomu začneme více sázet na automatizaci a digitalizaci, protože robota lidský virus nezastaví! Promění se zřejmě nejen výroba, ale rovněž řada dalších lidských činností. Komunikovat s úřady přece můžeme on-line, ostatně lidé si to stejně přejí. Rovněž výuku si lze zčásti představit na dálku, i s lékařem můžeme chatovat. A tak se virtuální učitel, lékař, ale také úředník či bankéř pro nás stane nejen daleko přijatelnějším, ale dokonce přímo vítaným

https://ekonom.ihned.cz/c1-66740830-jak-uzdravit-ekonomiku 

27.3.2020 Největší dopad bude na turistickou přepravu, cestovní ruch a maloobchod. Jak jsme poprvé viděli v Číně, poté v Asii a dále na celém světě, nejpalčivější dopady opatření na omezení šíření viru zaznamenává odvětví cestování a cestovního ruchu, toto odvětví představuje 10,4 % celosvětové ekonomiky a zaměstnává 10 % celosvětové pracovní síly, dopady budou značné

 • Podle World Travel and Tourism Council trvá v průměru přibližně 19,4 měsíců, než se odvětví zotaví z epidemií, což je dokonce déle než 11,5 měsíců, které jsou zapotřebí k vyrovnání situace po teroristických útocích. Letecké společnosti, výletní lodě, hotely, restaurace a přidružená odvětví v dodavatelských řetězcích budou v příštích týdnech a měsících trpět a návrat k normálu bude trvat alespoň do příštího léta. 
 • Maloobchod se stavebninami v souvislosti s dalším snížením ekonomiky v příštích dvou čtvrtletích prudce poklesne. Odvětví už nějakou chvíli bojuje a pokles důvěry spotřebitelů a zvyšování úvěrového stresu pravděpodobně způsobí, že řada podniků půjde ke dnu. 
 • Domnívám se však, že bankovní systém USA je odolnější než v roce 2008, s mnohem lepší kontrolou rizik a výrazně vyšším kapitálem. 
 • očekávám, že se průmyslová výroba v příštích šesti měsících zotaví rychleji než spotřebitelská odvětví. A vzhledem k tomu, že více než 75 % akcií celkově nabízí vyšší výnosy než americké státní dluhopisy - rekordně vysoké - poměry rizika / výnosu vypadají ve střednědobém horizontu příznivěji, když uvážíme ekonomický dopad viru s ohledem na velikost peněžní zásoby a fiskální reakci.
 • https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4371252/proc-je-koronavirova-krize-spis-podobna-te-v-roce-1918-nez-v-2008.html 
zobrazit více..
Loading...