Římská říše

Římská říše

někdejší Římské říše se začala rodit v roce 216 př. n. l. a zanikla v roce 476 n. l. V období 900 až 200 let před naším letopočtem, kdy se Řím rozrůstal a stával se mocnějším, diverzita nadále rostla a vrcholu dosáhla v letech 27 př. n. l až 300 n. l., kdy byl Řím hlavním městem říše sahající od severní Afriky přes blízký východ až po Británii

zatímco v raném období starověkého Říma a po úpadku Západořímské říše ve 4. století našeho letopočtu složení obyvatel odpovídalo předkům dnešních Západoevropanů, v době největšího rozmachu Říma do říše začali proudit přistěhovalci z dnešního Řecka, Sýrie a Libanonu. Tento fakt složení obyvatel zásadně změnil. více

  • mohla za úpadek Římské říše migrace ze Sýrie a Řecka? 
zobrazit více..
Loading...