Tomáš Pfeiffer

Tomáš Pfeiffer

Tomáš Pfeiffer (30.8.1953), představitel biotroniky (léčitelský směr, který nenahrazuje medicínu, ale doplňuje vitalitu), filosof, technik, léčitel, propagátor vegetariánství, žák a pokračovatel práce a učení Josefa Zezulky (30.3.1912 - 13.12.1992, byl pro mě učitel a filosof, který vše patřičně zdůvodňoval), který také působil v Psychoenergetické laboratoři (PEL) profesora Františka Kahudy. V mládí pěstoval i kulturistiku. V 6 letech měl obrovskou vizi a mluvil s Ramana Maharišim (1879 - 1950) telepaticky. (příběh osudu a cesta: Mahariši - Paul Brunton - Zezulka).

 • více
 • Kinaur Kailás je posvátnou horou jak buddhistů tak i hinduistů, nachází se na SV státu Himáčalpradéš v těsné blízkosti čínské hranice
 • vím že jsem člověk omylný a malý, ale zaplať pán bůh za ty dary, mohlo být ještě hůře přece... (5.10.2020)
 • jsem desítky roků abstinent a vegetarián (cca 40 roků)

Tomáš Pfeiffer, názory, vize, pohledy:

 • Dobývání Země a Vesmíru je hloupá filosofie a skončí to špatně. 
 • Čeká nás epizoda prudkého snižování kyslíku v atmosféře, zvyšování podílu uhlíku a dalších plynů (metan, CO2 atd.) Popsal to ve svém filmu David Attenborough
 • Vždy za 2 000 roků přichází jen jeden přinašeč (Zezulka), i tak je to dost abychom to zpracovali, pochopili a nezničili. Přinašeči chodí zásadně tam, kam určuje osud a to tam, kde je to nejvíce potřeba. Většinou se 3x zrodí do stejného místa. To místo se později stává duchovním centrem. Jsou tu centra, která se odvíjí v 2 000letém cyklu a větších (Himaláje). Zezulka se již v Indii zrodil a zase bude, ale nyní ne. Zezulkův zrod do Prahy byl připravován zpětně století a tisíciletí.
 • V přelomové době (konec platónského roku, jednou za 25 000 roků) se objeví velká variabilita genomů, druhů, možnost vzniku nových druhů a také vytváření organismů s novými vlastnostmi (tedy např. na úrovni virů).
 • Jsme na počátku zlatého věku (přechod mezi dvěma cykly precesního roku a to z věku Ryb - dostředivý do věku Vodnáře - odstředivý), jeden precesní cyklus (24 000 roku, platónský rok) skončil dle Mayského kalendáře (je naprosto geniální záležitost i k statisíciletých cyklů) 2012, začíná nový platonský rok.

9.4.2021

 • Hmota, duch a vitalita (energie). Energie navštěvuje ducha i hmotu a dává dynamiku pochodům a procesům, které jsou v nich skryty. Pokud spojíte kyslík s vodíkem, tak to většinou bouchne. Živá a neživá (anorganická) hmota (plazma) prochází procesy a chladne, zhmotňuje se. Duch je zrcadlem hmoty, tedy jak nahoře, tak dole (jak v duchu, tak ve hmotě a naopak). 
 • Vznik duše, jako oddělené části vědomí, které bylo v jiné formě (které je součástí anorganické hmoty). Pokud dojde k propojení anorganické hmoty s duševní částí začíná vznikat něco, čemu říkáme bytostný život.
 • Na počátku všeho není žádná bytost, Bůh není bytost, Bůh je vědomí všeho, bez jakýchkoliv hranic (časových, prostorových atd.). Bytostní život je spojen s omezením (vnímá to, co doposud načerpal ve svých zkušenostech, vnímá to, kam dosáhne se svým smyslový vnímáním atd.). Tak se to stále prohlubuje až k člověku. Náš vývoj prošel přes rostliny, zvířata (vývojově pasivní, ale spírá zkušenosti) až k člověku (vědomý proces). Duše je přímý důsledek tvoření našeho světa rozdělením boží části (boží jiskra je přítomna v každém životu na planetě). Duše je část prazákladu, který stojí před vším tvořením času, prostoru, vesmíru. Ve skutečnosti žádný vývoj není, ale vše je. Je to jen způsob, kterým jsme schopni konzumovat existenci našeho prostoročasu. 
 • Duše je nesmrtelná (nese si svůj dosažený stupeň a vtěluje se do různých osudů, které vnímá jako svůj život a které ji formují, duše si je vybírá tím co ve svém životě preferovala a tvořila). Hmota těla není smrtelná, trvá stále. Bůh má rád dualitu (napravo a nalevo).
 • https://www.youtube.com/watch?v=xFfdNRyo6MI

8.3.2021

 • Duchovní bytost (vědomý člověkmá stále méně rozporů mezi tím, co chce Bůh a co chceme my, směřujeme tak do jednoty (dochází ke sjednocení). 
 • Osud je něco jako hřiště na kterém vybíráte to kam a kterým směrem běžíte a platí to jak pro velká zastavení (zrod, rodina, doba místo) a pro cestu v samotném osudu, kdy lze velmi široce (u některých osudů) měnit svoji polohu a to na základě svého myšlení, chování a svých činů. 
 • Prostor a čas je zakřiven v nekonečné křivce (průchodem několika podvesmíry se ocitneme opět ve vlastním vesmíru, vrátíme se na místo, že kterého jsme vyšli). Dualitu rozumem nepochopíte na to musí být i emoční myšlení. Vesmír je zakřivený, není jeden vesmír, ale kola v kolech, které se vzájemně prostupují jako fraktál (vesmíry tvoří vesmíry a jak směrech vzhůru tak směrem dolu, dovnitř i vně). Někteří lidé se domnívají, že tvůrčí princip vesmíru se týká pouze jednoho vesmíru. 

13.11.2020

 • Bůh (místo vzniku) nemůže být bytost, to je omezení, on musí být vším, bytostí i nebytostí (projevené i neprojevené), vzniky a zániky jsou bez konce.
 • Svým způsobem lze říci, že Krišna, Buddha atd. jsou nejvíce vědomým (hmotná a duchovní rovina) zrozencem
 • První věda je věda rozumu, druhá věda je věda srdce, někteří užívají obojí, např. Nikola Tesla
 • Zvyšující se teplota je z velké části způsobena člověkem, (spalování, znečištění, ničení přírody a živočišných druhů atd.) důsledkem je tání ledovců na pólech i na Sibiři. Znamená to, že přicházíme o klimatizační jednotku (rovník se ohřívá a póly planetu chladí), která mění % poměry, jakmile zmizí ledovec na pólech zvýší se účinnost topidla a bude se oteplovat a to díky skleníkovým plynům, které se uvolní z tajícího permafrostu (Sibiř a póly). Tento proces už člověk nemůže ovládat (a někdy mohl?), vypustil Krakena z jeskyně. Nyní člověk pouze může tento proces (exponenciální růst) zpomalit nebo urychlit. Čeká nás epizoda prudkého snižování kyslíku v atmosféře, zvyšování podílu uhlíku a dalších plynů (metan, CO2 atd.) Popsal to ve svém filmu David Attenborough.
 • Díky technice člověk znásobil své možnosti, důsledkem bylo tisícinásobné zasahování (a tím rychleji, než tomu bylo předtím - vznikla páka, levridž a to je to urychlení) do planety a jejich procesů, Země již nestačila scelovat to, co způsobil člověk (Ekologická stopa planety). Současně se díky neřízené porodnosti, v některých částech planety, překračují všechny meze přítomnosti člověka na Zemi (cestou je řízená a dobrovolná depopulace). Již nyní přesahuje 2x co je Země schopna uživit a snést. Poselství: nebude tento proces zastaven, dokud nedojde k tomuto cíli, protože je jinak neudržitelný. Každá hodina, den, měsíc přináší pokles v této oblasti, pokles rovnováhy (jsou to dlouhodobé procesy a Země je na konci svých možností). Jediná cesta vpřed (v zemích, kde je vysoká porodnost) je koncepční práce, nadhled a regulace porodnosti (kořen všeho je v přemnožení jednoho druhu - člověka).
 • Dobývání Země a Vesmíru je hloupá filosofie a skončí to špatně. 
 • Láska je cesta, láska vám nedovolí se přemnožovat, protože budete myslet i na druhý svět a budete se vědomě regulovat, aby jste k životu (hejnu) na planetě přispěli co nejlépe. Je to cesta míru (nemít 15 dětí není zlo, zlo ve válka, nedostatek potravin, surovin, energie a jiné sociální aspekty přemnožení).
 • Poznámka autora: (Řád je rezonance a díky chaosu je zajištěna dynamická rovnováha a vývoj na planetě).
 • V přelomové době (konec platónského roku, jednou za 25 000 roků) se objeví velká variabilita genomů, druhů, možnost vzniku nových druhů a také vytváření organismů s novými vlastnostmi (tedy např. na úrovni virů). A přesně to nyní žijeme. (poznámka: díky přijetí virů, může dojít i k transformaci člověka). K vytvoření nové variety nového života, nového stupně života (druhů) je podřízeno jistému druhu rezonance a není to možné kdykoliv. Tyto cyklické děje jsou něco jako kvantování (iterace) a neplatí zde lineární a primitivní přístup trvalého vývoje (ten platí pouze pro úpravu druhů). Já zde mluvím o tvorbě nových druhů (nelineální vývoj - exponenciální vývoj), a v této době může předpokládat i tvorbu (vznik) zcela nových druhů i na úrovni nejnižší (a tím i nejvyšší). Tající permafrost může přinést i návrat starých bakterií, virů atd., které byli zamrzlé po tisíciletí.

9.11.2020

 • Vždy za 2 000 roků přichází jen jeden přinašeč (Zezulka), i tak je to dost abychom to zpracovali, pochopili a nezničili. Přinašeč v těchto dohledných dobách není nám nikdy vyslyšen, to se potom za staletí přemýšlí co řekl, dělají se zápisy, ale když žije, je to jeden z nás. Aby jste posoudili velikost přinašeče, musíte být sami velcí, alespoň přibližně, když přijde někdo tak velký, jako je přinašeč, tak tu většinou není nikoho kdo by to mohl pochopit. Přinašeči chodí zásadně tam, kam určuje osud a to tam, kde je to nejvíce potřeba. Většinou se 3x zrodí do stejného místa. To místo se později stává duchovním centrem. Jsou tu centra, která se odvíjí v 2 000letém cyklu a větších (Himaláje). Zezulka se již v Indii zrodil a zase bude, ale nyní ne. Zezulkův zrod do Prahy byl připravován zpětně století a tisíciletí.

24.10.2020

 • Horizont poznání (vnímáme pouze to, na jaké jsme úrovni poznání) - přírodní zákon
 • Koronavir (je součástí paradigmatu doby) - jednou a 25 000 roků dochází k vývoji nových druhů (ale také k mutaci stávajících), obdoba cesty elektronu kolem svého jádra (i on přeskakuje v určité době s energii a souvislostí), je zde analogie, jak se chová elektron a jak se v jiné oblasti chová částečka života, ale nejenom to, tyto přelomové body (doby), kdy mohou vznikat nové formy života jsou zvláštní i jinými aspekty: bývá to větší tlak přírody, někdy katastrofické děje, změny v širším okruhu a záleží jak ten rezonující Vesmír je koherentní (soudržný)  nebo heterogenní (různorodý), to znamená, jak moc se sčítají ty kmity (podobně jak vojáci na mostě, když nezruší krok - most se rozkmitá v rezonanci mostu a může se zhroutit)
 • Rezonance je nejsilnější síla vůbec, souvisí s prazáklady existence (proč když změníme dráhu dochází k odstředivé síle, z jakých důvodů?)
 • Příroda má ráda opakování, protože zákony platí vždy, všude a na všem
 • Problémů může být více, ne jen jedno zastavení (Koronavir), pravděpodobně s hlediska Platónského roku není úplně poslední. Covid se z vyššího patra systémová věc.
 • Známe dva druhy energie, která se váže na projevy neživé hmoty a živé hmoty. Neživá energie má prvky, které vedou k dráždění, ničení až destrukci. Živá energie má opačný prvek. Je to jako JIN a JANG. Když použijete na správném místě dráždění ve správné síle, můžete získat prospěch (buňky budou rychleji metabolizovat, rychlejší látkové výměně), když to přeženete bude to špatně. Magnetopunktura - magnetické pole je také schopno ovlivňovat dráhy (např. akupunkturní dráhy) v našem těle a které užívá akupunktura. Tako člověk by měl mít náležité vzdělání, aby věděl co činní. Dlouhodobé nošení magnetických předmětů (náramků) pohledu biotroniky může vést k silovému rozvratu (úbytek energie a kolaps těla), protože magnetické pole otevírá zásobní zdroje energie. Živá hmota, pokud jsou zachovány principy oborů a není to co působí znečištěno, tak nelze předávkovat a poškodit, v to je jistá výhoda o proti léčbě chemií, tak je to velmi zásadní.
 • Myšlenka je realitou a je srovnatelná s fraktální útvarem nebo hologramem, je mnoho důkazů, že náš způsob vnímání reality není konečný, je náš, ale to neznamená, že je to konečný způsob vnímání reality. Skutečná realita má čtyř rozměrný charakter, je to lidsky nepochopitelné (obsahuje všechny, děje, časy, prostory, rozměry současně - není zde bylo a bude, je zde pouze JE). Svým vědomým tomu dáváme čas a postup, to je způsob, kterým dokážeme tento útvar vnímat - pro mnohé z nás zatím jediný a postupným vývojem to budete chápat stále hlouběji a hlouběji a až na konci budete více tam, než tady, budete žít 4-rozměrnou realitu, jako dnes žijete svou tří rozměrnou realitu, která je nám popsatelná, protože ji známe. I 4 rozměr má svůj zrod, je to bezrozměrná koule, která obsahuje vše a je nekonečně malá a současně nekonečně velká tím, co v ní vše bylo a bude. Toto je nejvyšší forma reality, protože nemá žádných hranic a je ve statické podobě - to je kořen existence.
 • Vesmír kmitá ve své rezonanci kole 4 základních stavů, aby po nekonečné počtu kmitů zmizel do ničeho, které je vším. Ale i toto je jen popis lidského vnímání.
 • Černé díry - gravitační čočky, spojují různé Vesmíry (Jin a JANG je propojen v prostoru 3D černými děrami - probíhá mezi nimi neustálý tok)

17.10.2020

 • Právě skončil náš platonský rok, tak ještě před 12 000 roky před poslední katastrofou bylo období, které se říká "zlatý věk", tak lidé několik tisíc roků žijí v harmonii a neválčí, nekradou, nepomlouvají a žijí.
 • My nyní zažíváme dobu duchovní zimy, konec platónského roku a poslední tři měsíce, končíme Rybami a podle toho to také vypadá. Pokud společnost propadne negativním vlivům (ale závěr roku je nejhodnotnější z celého platónského rok), tak se kultury a společnosti začnou přenášet do podob podstatně násilnějších (ovládání, diktátoři, boj, krádež ničení, vraždění atd.), člověk se stává mnohdy člověku nepřítelem (je zakořeněn egoismus). Tyto období se střídají a každá z kultur má jiný základ (střídají se kultury emoční a rozumové), my končíme éru rozumu a zažíváme konec technické civilizace a nikoliv konec lidstva nebo světa, jde o konec jedné epochy.
 • Svoboda v rámci možného: Člověk netvoří osud, ten je a v rámci osudu se máme možnost se rozhodovat a v něm se pohybovat po různých kolejích. Současně netvoříme nic, co by už nebylo, nejsme tvořitelé, ale proživatelé, svými rozhodnutími oživujeme různé části tvůrčího díla, které jsou v souladu se vším kolem vás a se všemi ostatními. 

10.10.2020 

 • Jsme na počátku zlatého věku (přechod mezi dvěma cykly precesního roku a to z věku Ryb - dostředivý do věku Vodnáře - odstředivý), jeden precesní cyklus (24 000 roku, platónský rok) skončil dle Mayského kalendáře (je naprosto geniální záležitost i k statisíciletých cyklů) 2012, začíná nový platonský rok.
 • Byl způsob léčení Ježíše založen na biotronice jako u pana Zezulky? Kdykoliv působí vědomí s darem ohně na rukou je to vlastně obdobné, záleží na tom, jak moc toho ohně je.
 • Dá se biotronika považovat za odpouštění hříchů? Ne zcela, jen z části a pokud to á smysl. Osud není pomstychtivá bestie (oko za oko, zub za zub), osud je učitel a jestliže uzná, že je možné nějakou lekci vynechat, tak ji vynechá.
 • Vše co začíná, také musí skončit, tak je to z dechem i lidským životem, nekonečný cyklus z pohledu člověka (vesmír vzniká a zaniká) není a pohledu vyššího je (protože je nekonečné množství vzniku vesmírů a zániku vesmírů). A to celé z pohledu 3 rozměrného vesmíru nám nedá nikdy odpověď, protože je 4 rozměrný (časo - bezčasový a rozměro-bezrozměrový). Teprve tam najdete smysl trvání existence té nepatrné části, která je projevená, která je tou menší částí nekonečna (lze-li mluvit o velikosti) toho co jest. Tedy nepatrná část té nekonečné, věčné, neprojevené existence se protáhne procesem tvoření. To první nic se rozdělí na dvě části a je tu první rozměr (nalevo a napravo a mezi tím čas), ale aby to bylo v rovnováze, tak se musí rozdělit i tyto části a tak vznikají 4 základní části 4 živly (síly) a pátý živel je "O" (tvůrčí princip) na špici té pyramidy. V tomto vytvořeném útvaru se manifestuje to v něm bylo i před tím a jediná změna je v tom, že je to projevené do času a prostoru a stejně tak vše to projevené existuje v jiné formě v tom bezčasí a bezprostoří. Dá se tedy říci, že vše, co nás obklopuje, popisuje také to neprojevené (tedy Boha).

5.10.2020

 • Z roztroušené sklerózy se lze vyléčit (léčil ji Josef Zezulka.)
 • Červené maso je silně karcinogenní stejně jako azbest (výzkum WHO), vegani a vegetariáni mají v populaci nejnižší výskyt rakoviny, zejména pokud jsou vegetariány ve více generacích.
 • Stavba těla člověka plně odpovídá býložravci, dokládají to i kosterní nálezy našich prapředků, souvisí s tím i nemocnost (velký nárůst rakoviny v populaci).
 • Každá nemoc má svou příčinu a u rakoviny to není zdaleka jen maso (ale je to i maso a to významně), ale také alkohol, emulgátory, dehty, akrylamidy atd.
 • Zezulka: vajíčka jsou potřebná, diabetici nesmí jíst velké dávky masa, zhoršuje to průběh nemoci. 
 • Jíst maso a vnitřnosti při rakovině? Je to naprosto chybné, je to jeden z důvodů proč v oblasti prevence je medicína tak slabá, velmi pokročila v oblasti ničení nádorové buňky a mnoha lidem přinesly nové postupy velký prospěch (úmrtnost klesla na polovina), na druhé straně se nám zvýšilo množství nemocných. 
 • Já se na každého člověka dívám jako na bratra a na na každou filosofii jako na bratra, přestože jsem pevně usazen v Zezulkovi a o to více je mi to možné, protože se ani o milimetr neodchýlím od Zezulky a přesto díky Zezulkovi to bratrství zažívám stále silněji.
 • Zezulka: přemýšlejte a ciťte, a jestliže mám pravdu, tak ji přijměte.
 • Ramana Mahariši nepřinášel celou nauku tak, jako Zezulka, ale ten díl, který přinášel, přinesl naprosto správně. 
 • Zákony života a ducha jsou pro všechny stejné, jména těch zákonů mohou být velmi různá, hledám vždy to, co nás spojuje a nikoliv to, co nás rozděluje, ctím každou základní nauku
 • Vím že jsem člověk omylný a malý, ale zaplať pán bůh za ty dary, mohlo být ještě hůře přece. 
 • Isaac Newton (1643 - 1727) - slavný anglický fyzik a byl alchymista.

2.10.2020

 • Nástup veganství je móda, ale také vychází z východu, současná veganská strava (vejce a mléko se veganovi nelíbí) je pro člověka velmi náročná, nejcitlivější je to u dětí (křivice atd.).
 • Zezulka: pro dnešního člověka se více hodí vegetariánská strava, rámec života vychází z celkové vůle společnosti, nebude jíst maso, stav dostupnosti potravin je způsoben člověkem jako celkem a on za to nenese odpovědnost a není to jeho věc, to je věc lidí, kteří to způsobili. Jsou tu hranice, které je potřeba hledat, je to naše odpovědnost a my si ty meze stanovujeme i to kam chceme dojít. Vegetariánství je z boží moci zcela v pořádku a je o řády bezpečnější než veganství.
 • Masitá strava patří ke spouštěčům rakoviny, většinová společnost dělá vše proto, aby se tyto informace na veřejnost nedostaly. I červené víno v malých dávkách škodí, pivo škodí, veškerý alkohol škodí a to zásadně. Alkohol patří mezi významné karcinogeny.
 • Zezulka: jediná správná cesta je, aby to vše reagovalo na potřebu, až lidé nebudou chtít maso nebudou - a ne ničit masny (bráníme tím jiným lidem, kteří si to maso koupit chtějí, touží po tom, jsou na to zvyklí, je to tradice) - nechme tomu volný průběh, ať se každý rozhodne svobodně. Vrcholoví vytrvalostní sportovci nejí před výkonem maso, protože odebírá velké množství energie na trávení.
 • Systém byl původně nastaven ve vzájemné prospěšnosti - bylo to navrženo tak, že zvíře nemělo být výrobním prostředkem, ale partnerem a přítelem (člověk měl dávat zvířeti a pak mohl brát). To co nyní odebíráme od zvířat neodpovídá přirozenosti a je to daleko za hranou (vejce, mléko atd.). Člověk pracuje za hranou všude. Dary moderní velkovýroby, které jsou tak vychvalovány způsobují, že většina potravin chutná jinak, jsou kyselá, nelahodná atd. Chleba s máslem posolený na začátku 20. století chutnal jinak než dnes.
 • V této době a kultuře nenajdete vůbec nic, co je v pořádku, téměř vše jsme svým rozumem posunuli do velmi nepřirozené rovnováhy, i šlechtění přesáhlo míru, která je přirozená a jinou cestou tak vytváříme mutanty, které nejsou v pásmu přirozenosti a rovnováhy.
 • Zmnožili jsme se 7- 8 miliard a do toho ta katastrofa, a pod praporem rozumu pokračuje více a dál (je to falešné), je nutná dobrovolná redukce o 4 miliardy, jinak se celý systém zhroutí.
 • Technika (věc rozumu) je rozumová úchylka, protože technika zároveň ničí svět ve kterém žijeme a činí ho neobyvatelným pro biologické bytosti, stroje potřebují nepřímo také kyslík do doby, než se vytvoří automatický systém replikátorů.
 • Filosofie se nedá vyučovat ve smyslu naučených traktátů, filosofie je proces (životní proces bytosti) v kontextu hlubokého přemýšlení a ne pouček, co kdo řekl...Musíme hledat souvztažnosti (porovnávání, zkušenost atd.), proč je to tak a pro ne jinak, a jak by to mohlo být ještě jinak, než je to tak...
 • Společnost v této podobě končí, nemá možnost v pokračování, protože každý její další krok vede jen k vlastnímu zmaru (vyčerpala se), je to zpětná vazba. A to tvoří současně tak na změnu, která vyústí v postupnou tvorbu nového společenského a filosofického paradigmatu, ten povede, něž se po nějaké době znemožní a skončí svoji epochu. Děláme zvěrstva na zvířatech a na lidech - ztrácíme citlivost k bolesti jiných.
 • Zezulka: poznání je naše společné vlastnictví.

21.9.2020

 • na severu pod příkrovem ledu jsou v podloží zbytky tropické fauny a flóry - v minulosti to byla rovníková oblast
 • dozvídáme se, že čas má jinou formu a dokonce že není, má jinou vlastnost, tak jak ho vnímáme my, souvisí s námi, nikoliv s podstatou času
 • nyní je nejdůležitější jedna věc- celosvětové pochopení všech národů, v jakém průšvihu se nacházíme. Z tohoto pochopení by mělo dojít u všech k dobrovolnému přijetí myšlenky, že dva lidé by měli mít jedno dítě (to, že je velká rodina norma je problém). Není jiné řešení klimatické katastrofy či jiných, než dobrovolné snížení počtu lidí na zemi,protože zem je malá
 • těžíme několika násobek kapacity každý rok, za 15 roků zmizí z našeho stolu některá část potravin. Za tohoto vývoje nebude do roku 2050 - 60 lidstvo schopno uživit, se všemi důsledky
 • vždy jsou dvě cesty - cesta dobra a zla
 • každá velká kultura měla svůj vrchol a sestup
 • již v 70-tých letech bylo pozdě na změny a my na tu misku vah ještě přidáváme další zátěž a procesy mají setrvačnost

19.7.2020

 • bude se dále oteplovat a hladina moří se přiblíží k hranicím České republiky

10.7.2020

 • nejvyšší mistr se rodí jednou za 2 000 roků (přinašeč) např. Zezulka
 • pokud se Vám podaří najít duchovní cestu, máme dva principy poznání (chladný analytický rozum, který dělá statistiku a pak emoční myšlení - meditace), obojí je stejně potřeba (není vyšší nebo nižší), není meditace bez rozumu, ale rozum bez meditace je. Pokud ve svých úvahách dojdete do určitého horizontu a budete mít "štěstí" narazíte na další možnosti, v meditaci můžete získat to, co nelze získat množením informací a použitím syntézy (dynamická architektura souvislostí - syntéza rozumu a meditace). Meditace umožňuje pracovat na chápání sebe i celku, dá se použít ve vědecké oblasti, kdy lidé jako Tesla byli blízko meditaci než rozumu
 • věda není jen rozum, ale má význam i ducha (meditace), věda bez duchovní vědy nemůže nikdy pokročit tam, kam se dostal Nikola Tesla, a možná proto bude stavět ještě větší urychlovače v Cernu, ale úplně Vám to nebude k ničemu, z pohledu dneška to sice posune velmi, ale z pohledu velkého to bude jen milimetr - exponenciální průběh (protože tam chybí rozměr meditace) - svět byl stvořen z jednoho bodu, pak se ukázaly polarity (racionální a duchovní věda) a do jednoho zase plynně
 • ve spánku se opravují buňky a utřidují se poznatky v mysli (čistí a regeneruje se tělo a mysl)
 • duchovní praxe je dobrovolná, nesmíme nikoho nutit

12.6.2020

 • inteligence (rozumové znalosti) nedělá z člověka komplexní osobnost (patří sem i duchovní osobní rozvoj a ten určuje jak se zachováme, když nemůžeme kalkulovat - tak se pozná kdo je kdo), často se nechá stáhnout, přestože to byli slušní lidé (cca 30 % z nás zachovává standardní lidské postoje a zbytek nikoliv- např. experiment, kdy si studenti hráli na věznitele a vězně - toto schéma se opakuje stále), ale i celé národy
 • výkyvy nálad (nálada se netvoří přímo rozumem) jsou emoce se kterými se dá pracovat a je to propojenou se změnou chemie v mozku např. na synapsích (duševní dysfunkce mohou ovlivňovat mozek a naopak)

8.6.2020

 • nové druhy živočichů nevznikají plynule, objevují se nové druhy a některé druhy zanikají), takový vývoj se týká i člověka, až přijde čas vzniku nového lidského druhu, tak se musí ti co budou genetickým pokračováním zásadně odlišovat od svých rodičů až dojde k oddělení - nyní jsme jsme v uprostřed cyklu přeskoku (indigové děti, několik generací je nositelem přechodu po dlouhém "období klidu"), musíme nasbírat energii a pak k němu může dojít, dříve ne (pokud se to nepovede, tak za 25 000 roků dojde k dalšímu okamžiku přeskoku), přechod je tu, pokud jsme citliví vidíme to při pohledu do kočárku
 • svět vnímám jako jednotu řádu (souvstažnost přírodního zákona) a ten hledám projevy v jednotlivých částech, například technické, biologické atd.
 • pomoc nesmí být ohrožením sebe sama, pak to není pomoc, ale sebedestrukce, důležité je najít rovnováhu tak, aby zájmy pomáhajícího i zájmy pomáhaným byli v rovnováze
 • na zemi je prostor pro 2 miliardy lidí, více ne. Pokud je nás více, vzdalujeme se přírodě, žijeme v mrakodrapech a technokratických rájích, které nás nakonec zničí, rovnováha se nedá nalézt v nerovnováze, člověk vytváří umělé katastrofy, kterých je bohužel více než přírodních, nelze se domnívat, že v budoucích desetiletích to bude jinak

1.6.2020

 • Mění se používání "ÓM" na ÓN", je to způsobeno změnou věku (věk vodnáře), je to spojenou také se změnou dostředivého pohybu (já, ego) na odstředivý, může mít však patologickou podobu
 • Karel Čapek byl jeden z největších jasnovidců v nejvyšší rovině (popisuje základ všech jevů, RUR, Továrna na absolutno, Válka s mloky, Matka - brilantní studie problémů lidské společnosti)

31.5.2020

 • přinašeči (Ježíš, Zezulka atd.) se vždy rodí 30. března (po 2 000 letech) a to bez ohledu na problémy s kalendáři, které máme

2.5.2020

 • Podle Tomáše Pfeiffera jsou 3 Kaillashe, Jeden v Číně (Velký Kaillash), druhý malý Kaillash v jižní Indii (Vellienghery 1 300m, posvátná hora) a třetí pod póly (pod ledovým příkrovem brzy se objeví...) 
 • je jedno zda je koronavirus přírodní nebo umělý, to odrazem naší charakteristiky, (souhrnné vlastnosti naší reality, vše je součástí jednoho celku, který má nějaké charakteristiky) příroda pracuje v cyklech a současný stav není finální, bude zažívat zmírnění a zvýšení tlaku (tendence bude stoupající) do té doby, až člověk změní své chování jako druh (člověk musí dobrovolně snížit porodnost v závislosti na regionu)
 • zažíváme civilizační lidskou krizi, která má zásadní dopady na planetu na které žijeme (Zezulka a já o tom mluvíme desítky roků i to jaké to bude mít následky) i to co je před námi již bylo sděleno
 • řešení krize: 1 stupeň: poznání vážnosti situace, druhý stupeň: rozumné hledání východisek a třetí stupeň: naplnění nejlepších opravných metod, kterých budeme schopni
 • V roce sedmdesát byla jedna z posledních dob, kdy tyto procesy byli ovlivnitelné, nyní je můžeme pouze zmírnit (procesy již nelze zastavit, jsme za bodem zlomu a proběhnou)

15.3.2020 

 • zažíváme přerod, postupně končí naše technická civilizace a postupně se bude vytvářet nová podoba, pýcha člověka, kterou se člověk nakazil od racionalistů je směšná, věda o osudu je zanedbána 

14.2.2020

 • Člověk je jeden z dominantních druhů, které způsobuje, přímo nebo nepřímo, vymírání živočišných druhů (14.2.2020)
 • čas se mění s osobností a u každého neběží stejně (čas bytostní a čas skutečný jsou dvě rozdílné věci)
 • dnešní člověk se vzdálil od hlavní stezky života a vývoje a jeho mozek začal pracovat poněkud podivně
 • člověk z přírody prakticky nerozumí ničemu a jeho představy jsou stále scestnější, protože jedině přirozenost je trvale existující, jakékoliv umělé způsoby, které nahrazují přirozenost, sobě zdánlivě příznivým postupem jsou vždy odsouzeny k zániku, protože vždy naruší patra vzájemnosti, protože celek je na sobě závislý a člověk nemůže existovat jako jedinec nezávisle (14.2.2020)
 • technická civilizace našeho druhu nemůže směřovat dále protože, axiomy přijímané rozumem jsou mylné, pokud jsou mylné vedou k zániku (14.2.2020), vše co se dostane mimo rovnováhu je přírodou vyrovnáváno
 • my se nesnažíme věci vrátit do normálu, my se snažíme to vyřešit, to platí pro všechny obory lidské činnosti včetně zdravotnictví
 • podstata dějů a jevů, které vidíme na planetě je přemnožení jednoho z tvorů (člověka) cca trojnásobně, je jedno co děláte vzhledem k přírodnímu prostředí a planetě, protože děj přemnožení je nejsilnějším hráčem a všechno ostatní, to jen urychluje nebo zpomaluje tato slova se naplní během několika roků (zdroj: DUB Praha 26.4.2019),
 • přemnožení lze řešit jedině za pomoci vědy (ne násilím ke kterému mají lidé sklony), kdy je důležité pochopit, kde se v současné fázi přírodních katastrof nalézáme (Biotronika to pochopila již před 50 roky, např. dobrovolná a vědomá snaha, aby dva lidé měli pouze jedno dítě), budoucí válka může mít na svědomí 2-3 miliardy. "Akcelerátoty růstu potřeby" v podobě robotiky, umělé inteligence atd. pouze děj urychlují (akcelerují současný stav) odsunují řešení do nemožnosti, která bude bodem zlomu a projevem rovnováhy (dynamická rovnováha vztahů např. Jin a Jang).
 • současná kultura, civilizace zanikne v podobě jak ji známe, nová civilizace se bude vytvářet na troskách té současné a bude dále pokračovat a rozvíjet se...
 • zlo, které nyní vidíme u zvířat a lidí, je pouze přirozený nutný proces vývoje lidské společnosti (rovnováha vztahů - trvale udržitelný koloběh světa)
 • vývoj znamená svoboda v rozhodování, ale jen do určité míry (jsou tu hranice, které nás tísní ve svobodě)
 • děj jde podle zákonů přírody (bez ohledu na člověka nebo vědu) a ty vykonají to co musí, člověk hraje úlohu hráče a záleží jak se zachová
 • věda se snaží pochopit přírodu a poté se snaží přírodu léčit
 • to, co se děje nyní kolem nás, je výsledkem aktivní částí přírodní katastrofy (uschly významné části lesa, atd.) (zdroj DUB 20.5.2019)
 • prodloužili jsme věk dožití o 10-15%, ale počet výskytu rakoviny se zvýšil o stovky procent (není tedy pravda, že zvýšený výskyt rakoviny je způsoben zvýšenou délkou dožití), je to logická chyba (zdroj DUB 20.5.2019)
zobrazit více..
Loading...