Kolik lidí uživí naše planeta?

Kolik lidí uživí naše planeta?

Maximální počet lidí na planetě? Je to "zlatá miliarda"? Jedna miliarda byla překonána až na počátku 18. století, dvě miliardy pak zaznamenal počátek dvacátých let.

Už ekonom a demograf z konce 18. století Thomas Malthus napsal esej o tom, že reprodukce lidstva povede k přelidnění planety, vyčerpání všech jejích zdrojů a smrti v masovém hladomoru. Jak moc se blížil pravdě? 

Sociobiolog Harvardské univerzity Edward O. Wilson ve své knize Budoucnost života uvedl, že 3,5 miliardy hektarů polí ročně vyprodukuje přibližně dvě miliardy tun obilí. To je dost na to, aby bylo možno nakrmit deset miliard vegetariánů, ale nasyceni by byli jen 2,5 miliardy všežravců. 

  • Globální míra porodnosti podle něj poklesla na "reprodukční úroveň", která matematicky představuje 2,1 dítěte na ženu. 
  • Před deseti tisíci lety, což není vzhledem ke stáří planety tak dlouho, na Zemi nemohlo být více než několik milionů lidí. Jedna miliarda byla překonána až na počátku 18. století. 
  • Problémem ani není počet lidí na planetě, ale počet spotřebitelů, rozsah a povaha jejich spotřeby.  

Podle nové analýzy globálního systému potravin se na Zemi za stávající situace bez problémů nají jen 3,4 miliardy lidí, aniž by přitom naše civilizace musela překračovat stanovené bezpečnostní limity pro udržitelný rozvoj planety. Z toho je možné odvodit, že tyto limity v dnešní době překračujeme.

Pokud v našem zemědělství a péči o krajinu uděláme několik klíčových změn, měla by Země uživit mnohem více lidí a přitom udržet životní prostředí v dobrém stavu. Jde například o omezení hnojení dusíkatými hnojivy v oblastech, kde se hnojí příliš.

  • Pokud k takovým změnám ještě významně omezíme produkci odpadu z jídla a spotřebu tradičně vyráběného masa, mohla by Země podle odhadů uživit asi 10,2 miliardy lidí. To je o něco více, než kolik odborníci předpovídají pro rok 2050. 
  • Tyto analýzy jsou ovšem založeny na předpokladu, že se naše planeta neoteplí o více než 1,5 °C, což se dnes nezdá příliš reálné.  
zobrazit více..
Loading...