Jaromír Schmidt, vlákna stvoření

ul>
 • rozvedl se v 2013 -4, přišel o dům a měl strach co přijde, neměl práci, hrozilo, že bude bezdomovec - říka: nechal jsem tomu volný průběh a ono se něco stane
 • pomož si a Vesmír ti pomůže
 • hojnost neznamená, že mám peníze
 • nejvyšší hodnota, kterou nabízím mohu být já sám (mám to v hlavě srovnané, mám lidem co nabídnout, tak ty peníze přijdou), nemusím si vše koupit- nemusím za vše platit, já jim za to mohu něco nabídnout (šíře je nekonečná a my vnímáme jen peníze)
 • Nic netrvá věčně.
 • Jaromír Schmidt, názory a komentáře:

  25.12.2020


  23.11.2020

  • Astrologové se shodují v tom pádu systému, nebude se to měnit radikálně, ale pozvolna a uvidíme co se odehraje do slunovratu (21.12.2020), tento měsíc je předzvěst a ukazují se důležité momenty, které budou v budoucnu probíhat a čeho se to bude týkat.
  • Mění se nám jídelníček a asi to souvisí s tím co se bude dále dít, aby člověk byl fit a v pořádku. Budeme si muset zvykat i na jiný způsob myšlení (práce na sobě), pokud ji uděláte, tak se to hned projeví v realitě.
  • Virus tu už v podstatě není (to už chápe téměř každý člověk) a nyní se do toho již míchá běžná chřipka (když jste nemocní, máte kašel, tak máte covid). To mediální šílenství už s virem nemá nic společného, to dělá systém (ti co z toho mají nějaký prospěch) a proto je zájem, aby tento stav vydržel.
  • Zákaz cestování vydrží až do příštího jara (bude zjevné, že je to totální nesmysl a nemá to nic společného s virem). Do dvou letu může být jiná nemoc (vypustí další nemoc).
  • Jak se bude snižovat vliv karmy (odložený účinek, odezvu), tak to bude přecházet do osobní zodpovědnosti (má okamžitou odezvu, nic se neodkládá do budoucnosti) a bude zjišťovat jak jsme v rozkolu (zákony společnosti, kterými se nyní řídíme) se zákony Stvořitele (desatero). Důsledkem bude, že některé prvky společnosti přestanou úplně fungovat (projeví se okamžitě trest a lidem nezbyde než opouštět původní vzorce chování společnosti) a společnost se začne jinak formovat. Nabíhá to postupně a jsou to jen úvahy a nebude to skoková záležitost (jinak by bylo hodně utrpení a neštěstí). Stvořitel zmírňuje tlak (postupný náběh, nikoliv skokový) na nás v rámci změny paradigmatu a máme čas se přizpůsobovat. Tlak, který se začne projevovat bude neústupný. Bude se to promítat tak, že někteří úspěšní se budou stávat neúspěšnými a naopak.
  • Důležitý je vyslat záměr stvořiteli a nechat tomu volný průběh (nic nevymýšlet), všímat si a pozorovat co přichází a to může obsahovat řešení mého problému.
  • 21.12.2020 neočekávejte, že nastanou radikální změny a že se budou dít zázraky, očekávejte vstup do období radikálních změn (bude se rozšiřovat lidem individuálně vnímání, uvidí něco jiného než doposud viděli, nebude se to dít celospolečensky), průběh změn bude probíhat v důsledku vnitřní evoluce jedince (od 21.12.2020 se bude otevírat tato možnost). Zásadní události se ale budou odehrávat na společenské rovině, protože ty první změny jdou do lidské psychiky (tuto část má v současnosti spousta lidí v disharmonii) a spousta lidí má rozhozenou psychiku (důležité je uzemnění i díky sklenici piva si můžete vnitřní psychiku srovnat, protože otupí závažnost působení na nás).

  19.9.2020

  • astrál má tu špatnou vlastnost, že odpovídá na otázku, a když se blbě zeptáte, dostane blbou odpověď
  • Jaromír se také ptá, ale nedostává odpovědi přímo, ale přes intuitivní sféru - dostaneš informaci - víš, že víš
  • Když dojde k napojení a stvořitele, najednou nemá otázky na které by se zeptal, všechny otázky jsou odpovězeny
  • první kdo byl na planetě před 80 miliony lety, byli zlý Anunaci (to je náš zkreslený pohled, dělali genetické manipulace na původním obyvatelstvu, aby je přivedli k moudrosti), vybudovali EDEN (Eufrat A Tigris), byli tam jenom muži, protože nechtěli aby probíhala evoluce (ženy znamenají evoluci), tak je klonovali - Adamové (jeden druh stejných bytostí, kteří se evolučně nevyvíjely) a díky to se pářili se zvířaty. Potom dostali Evu, první styk s ni měli Anunaki, narodil se Kain, tak se zrodila Kainova rasa a teprve pak přišli lidi a to byl Ábel. Toto poznání zaniklo (dva nevlastní bratři)
  • Za Ježíše Krista existovali ještě sekty, které se dělili na Káinovce a Ábelovce (dědice Anunaků nebo Adama). Anunaki měli záměr (chtěli se asimilovat do lidské rasy), aby dokázali vytvořit tělo, které dokáže tyto bytosti přijmout a časem se to postupně ředilo a tak mezi námi jsou promíchaní
  • To co nás čeká bude něco nevídaného s gradací - proto je důležité se držet zuby nehty "duchovna"- vstupujeme do nové brány bytí, tu změnu vyvoláváme my lidé nikoliv nějaký Solární záblesk, lidé a smysly v nich se probouzí zejména na východě,my lidé jsme motorem těch změn, nikoliv něco ve vesmíru
  • Přišli Anakové (Egypt, Perský záliv atd.) a Ásové (dělení západ a východ, sever) - Slované a slovanští bohové (Rusko, Asie atd.) - zde je základ dvou rozdílných mytologií
  • před cca 2150 lety (počátek věku Ryb) a v té době mezi nimi došlo k velké bitvě (Řím asi spadal ještě pod Asii) a střetli se v Jeruzalému, k bitvě nedošlo, protože Anunaki opustili planetu na vždy - je to popsáno v římských legendách. Asové odešli na Azgard. Od roku nula bylo ukončeno zasahování do dějin lidstva
  • Nyní se naplňuje naše lidská vůle -je to odezva na úroveň kolektivního vědomí
  • v průběhu 80 milionů let se civilizace ničily (např. Atlantis) a proto bylo rozhodnuto, že lidé budou omezeni na vlastnostech a schopnostech, aby neměli potenciál sebezničení (pracovali s éterem a oddělovat živly), éter propojuje Vesmír - síla, která vše propojuje. Oddělování živlů způsobilo nerovnováhu a zničení planety. Proto se nám bude nyní otevírat sféra v oblastech, které nám byli omezeny (v materiálním světě už nemá vývoj smysl)-budou se nám rozšiřovat smysly, abychom vnímali duchovní svět (budou přicházet informace), budeme zaplaveni informacemi a to může způsobit šok
  • 4.D, 5D atd. neexistuje
  • osvícení je porozumění, pochopení

  18.9.2020

  • žádný světelný záblesk nebude je to výmysl, něco jako záblesk bude, ale spíše to bude zvuk (nebude to mít nic společného se Sluncem a zábleskem, bude to něco na úrovni živlů a ÉTERU, který propojuje celé Universum)
  • Chanelling je odrazem většinou jich samých (provozovaný astrálním světem, astrální bytosti nic neví, ví pouze to, co jim řekneme, nebo co máme v hlavě)
  • Ideální je využívat intuici, astrální svět k ní nemá přístup (nemá přístup do našeho vědomí - duše), může ji využívat stvořitel nebo Gaja (planeta). Intuice vyžaduje určitou zkušenost a úroveň poznání (přes intuici přijde informace, které porozumíme na úrovni svého poznání), svým poznáním zvyšujeme úroveň informací, které přijímáme
  • Intuice od ega nelze odlišit, protože Intuice přichází přes ego (bez ega nelze existovat, ego je bytostné JÁ a má dvě polarity), smysly jdou přes ego
  • Vesmír stvořil muže a ženu proto, že to má smysl
  • duše je vědomí (je to totéž), duše je vědomá

  20.7.2020

  4 živly (svastika) jsou živé a v neustálém pohybu, propojuje je éter (když mám živly v dynamické rovnováze dostává se nevědomí do vědomí), zvědomění je uvědomění a tím ovlivňuji svoji realitu a vývoj. Jak si vědomím živly kolem sebe? Pomocí živlů uskutečňuji realitu. Voda se rodí ze vzduchu (éteru) - čirá energie, emoce, pak je zde mysl dává plán (záměr), země je finální realizací a pak se to opět vrací do vzduchu, protože to co jsi uskutečnil, tak se zhmotní ve vzduchu a znovu to vytváří vodu (energii) a tak se ten kruh otáčí...

  • oheň - vědomá mysl
  • voda - emoce (protéká nějaký druh energie, něco prožívám - cítím to - pocity, mysl mě umožňuje, pokud jsem vědomý, s pocity (energií) pracovat, pokud je dobrá nechám ji proudit a naopak
  • země - realizace ve hmotě
  • vzduch - mysl dává plán

  událost se děje v souvislosti s tím, co do toho vkládám (myšlenka, emoce a pak se to bude dít v hmotě), 

  • lidé, kteří učí lidi hojnost (naprogramovat hojnost, afirmace) je ještě více napojují na současný systém, ve které uvízli a ze kterého se neumí dostat, oni ji řeknou, vy ten systém musíte vyždímat (mají stejný model a bojují o tutéž energii), to znamená, že bude všichni uvažovat stejně, tak z toho systému není co dostat (jen chceme brát)
  • můžeš mít hojnost, ale ty musíš tvořit, nemůžeš očekávat, že ten systém tě bude krmit a že se na něj napojíš lépe než si byl napojený - musím se naučit tu svoji cestu vědomě vytvářet
  • Prvotní co je musíte vlastně zjistit, co chcete, co vás baví - záměr (vzduch), tak potom prostřednictví ohně a vody mohu tvořit pomocí éteru na zemi (realizace ve hmotě) záměr
  • nejvyšší hodnota, kterou nabízím mohu být já sám (mám to v hlavě srovnané, mám lidem co nabídnout, tak ty peníze přijdou), nemusím si vše koupit- nemusím za vše platit, já jim za to mohu něco nabídnout (šíře je nekonečná a my vnímáme jen peníze)
  • zákon vesmíru: vybočíš a přijde ti to co potřebuješ, i když si to neumíš představit
  • člověk si měl učit sebe poznání, dále tu mám živly, duši atd., co je pro člověka důležité? Jsou to peníze nebo tvořivost?
  zobrazit více..
  Loading...