Petr Chobot

p id="wnd_TextBlock_970553_inner_1" data-wnd_separable_id="wnd_TextBlock_970553" data-wnd_separable_index="1" data-wnd_is_separable="1">3. července 1967 

Inca Botanica, s.r.o. , petrcobot.com, www.incabotanica.com 

Petr Chobot, přednášky, názory a komentáře

24.12.2020 Petr Chobot, Velká šance pro lidstvo 2. díl

23.12.2020 Petr Chobot, Velká šance pro lidstvo, 1. díl

22.11.2020 Petr Chobot - Lidské vědomí

 • všichni chtění něco změnit (finanční systém, volební systém atd.), kořen problému je vědomí, vědomí lidí. Zrušte peníze bude zde 100x horší diktatura než dnes (dnes je tady diktatura peněz a platebních karet, ale ty peníze za to nemohou). Lidé si myslí: zruší se peníze a vše bude paráda. Ne je třeba v lidech zrušit hovadství, pak bude všechno paráda. Je třeba změnit vědomí lidí. Planeta zaniká, přestože máme spoustu ekologických hnutí, protože není změněno lidské vědomí, protože má vládnout duch (Spiritokracie) a ne ego. Duch ve mě se má zvětšovat a mé já ve mě se musí zmenšovat, to je spiritokracie - vláda naší duše a ducha (spiritu v nás), kdy se umenší vláda ega. To je to jediné o co jde.
 • Jezdíme pracovat do Ruska, které je hrozbou pro celý svět, převládá tam primitivita. Stejně tak jsou hrozbou islámské země a Čína, která jde strašně nahoru ekonomicky, ale morálně jde spíše dolů, likviduje Afriku, Jižní Ameriku a Asii kde může, ekologicky. Tato území potřebují pomoc. Je potřeba působit na nemocné na této planetě, já velice věřím v lidstvo, že zmoudří a nevyhyne, že se mu podaří projít těžkým obdobím a že nezničí přírodu (o to se hodně hraje).

14.11.2020

 • Ajahuasca je další vnější prostředek na cestě za poznáním
 • Jediná skutečná spása je ve vás samých a ve vaší práci na sobě 7:47 Nespoléhejte se na vnější berličky. 

6.11.2020 Jsme součástí planetární hry? 1. díl

 • virus už je slabý (slábne, do budoucna už nebude moc řádit), jedna vlna může ještě přijít na jaře 2021
 • virus je nejspíše umělého původu, unikl z laboratoře ve Wu-chanu, umělé viry nemají dlouhou životnost, důležité je vybalancovat respekt k viru a nemít strach

23.9.2020 Náš duch potřebuje čistou přírodu

 • výluh nebo odvar z lišejníků v horké vodě - podporuje plíce, čistí dýchací systém, posiluje dýchací systém
 • smrky jsou živé pračky aury, čistí bio-pole, smrk čistí
 • stromy donory dub nebo buk
 • topol nebo vrba jsou stromy odsávající negativní energii

19.9.2020

 • sebedůvěra je klíč, jinak nám může někdo vsugerovat, že jste malí, slabí, že si něco nezasloužíme, že skrze utrpení něčeho dosáhneme atd. - triky temných sil
 • země je takové malé kroužící peklo, jsme přeprogramováni a jsou do nás vloženy různé kódy, před cca 30 000 roky se to zvrhlo do tohoto procesu se nabouraly určité síly, zneužily trenažér - hra se změnila v noční můru (můžeme se zde zacyklit)
 • naším domovem není prostor ani čas, není to konkrétní místo ani žádná planeta nebo věda, protože jsou to virtuální, ale jsme odevšad
 • Velký kosmický experiment, my jsme všichni individualizované verze absolutna, jsme bytosti absolutna

 • Sethovy promluvy (chanelling), Prof. Jan Rak

 • náboženství je zbraň proti nám, náboženství se může líbit jen zlému člověku

 • ezoterika jsou malé střípky pravdy smíšené se lží

 • M. Newton popisuje život mezi životy - lži v nejnižším astrálu (zóna iluze a klamu) o opětovné inkarnaci, průvodci, kteří tam jsou také podléhají této iluzi

4.8.2020

 • Astlan (ASTLANU) dávná civilizace, která také zanikla díky válkám, Egypt už byla úpadková civilizace
 • Indická civilizace s příchodem Arijů (pasáčci, systém kast, přivedli kněze s Védami a zavedli uctívání cikánských strašidel hinduistických bohů) se stala také úpadková, kultura Mohendžodáro - tmavé původní obyvatelstvo (pozůstatky vědění Astlanu)
 • Astlan: https://matrix-2012.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=62&Itemid=372&limitstart=63
 • období 2020 - 2026 bude velmi dynamické, nastartuje se vývoj, který nás dovede daleko, na této planetě se hraje na mnoha hřištích a hraje se o Čínu, jak se bude vyvíjet Čína, tak se bude vyvíjet celá planeta (etický vývoj stagnuje, jsou tu stále koncentrační tábory, lidský život tu v podstatě nemá žádnou cenu), záleží kam budou směřovat mladí Číňané a Evropa je také stěžejní území (kormidlo, mozek, je etickou a morální garancí pro celo planetu). Evropa (zkouškou jsou muslimští přistěhovalci - nesou energie, které rozbíjejí naše pole, které jsme získali přes obrovské utrpění, pokud se naředí migranty, je to konec Evropy) a Japonsko mají vysoké vibrace.

2.8.2020

 • člověk hluboko v sobě má jádro, které může ztratit kontakt s vaší osobností
 • jádro se dělí a nám se zdá že se inkarnujeme, ale to je iluze, životy, které považujete za minulé nebo budoucí se odehrávají teď v tuto chvíli, váš duch se rozdělil do mnoha částí a vy existujete v podstatě paralelně a hrajete různé role (v různých dobách současně) a čím více má duch zkušeností, tím snadněji se rozděluje do více osobností (ježíš atd. se může rozdělovat do desítek, stovek osobností a současně pracovat s mnoha lidmi a to ovládá spousta lidí) - vědomé rozdělování, vytváření personalit, tím že tyto osobnosti pracují s lidmi, tak se sami zdokonalují a dostávají se vyšší evoluční úrovně (mají lásku k vám, ale je v tom také záměr bytostí pracovat tímto způsobem na svém vývoji)
 • veškerá negativita, deprese, stres, hádky, války a utrpení poskytují energii -tím tyto bytosti živíme "Archonti" (Supai), tyto formy života se naučili takovou strategii na rozvojových planetách např. Zemi (i milionech jiných planet) a tu energii do sebe nasávají. Současně existují síly, které se jim v tom snaží zabránit. Tyto dva týmy se snaží dostat co nejhlouběji do toho druhého týmu a porazit ho (dát mu více "gólů"). My lidé jsme ten míč do kterého se kope z obou stran (jeden pomáhá a druhý škodí) a nevíme o tom.. To je hrubá představa jak to funguje, Vesmír je velmi neklidné místo, něco jako tajné hráčské doupě (hra na dualitu) v temných částech vesmíru.
 • Existují mistři genetici, které neustále pracují na různých rasách, lidé jsou unášeni. Jsou vytvořena těla tak, aby žila velice krátkou dobu a nestačíme za ten život vyspět (i v 80 letech jsme na úrovni malého dítěte) a nestačíme získat potřebné zkušenosti a pochopit kdo jsme, než to stačíme pochopi fyzicky zemřeme. Potom jsme drženi v astrálním prostoru v iluzích (je to falešný prostor veskrze a navržený tak, aby nás klamal) aby jste se opět tzv. inkarnovali z karmických důvodů, nikdo z nás však nemusí (karma neexistuje, je to iluze). Po smrti je nám to však sugerováno. A přibližně ve 4. měsíci jste připevnění k lidskému embryu (vsunuti do něho) a zase musíte prožít extrémně krátký život (v průměru prožíváte stovky a tisíce životů na planetě a život trvá několik minut) a nestačíte se zorientovat a navíc se mění pohlaví, genetický typ, prostředí a díky tomu jsme strašně zmateni. To je jen hrubá představa a tyto týmy bojují o duši každého z vás - jestli půjdeme vibračně nahoru nebo dolů (jsme figurky ve hře a využívají nás jiné síly). Tyto síly (dobro a zlo) se na nás zdokonalují. Nedá se s tím nic jiného dělat, než vás z toho postupně dostat ven - podobně jak píše Edgar Cayce. My tu nejsme doma a nikdy jsme tu doma nebyli, jsme tu jen na skok (několik tisíc roků). 
 • Začalo to nevině přibližně před 30 000 roky začala jakási vtělovací hra a byla i navržena i tato planeta (není vhodná ke stálému životu, protože vulkanická aktivita je extrémně vysoká, je neustále v pohybu a je nestabilní, obíhá kolem hvězdy, míří na ni Slunce a nevyzařuje vhodné vibrace, jedna ze zabijáckých hvězd). Tímto způsobem nefungují jiné hvězdné systémy. Vznikla neškodná vtělovací hra a na tu hru zaútočila nějaká jiná forma života a zkreslila ji a obrazně řečeno vypustila jakýsi virus (tak jak to říkám jsou metafory) a ta hra přestala být hrou a stala se velkým kosmickým dramatem, ve kterém uvízla spousta bytostí a další se nabalovali. Dnes tu hru (kosmické drama) začala sledovat celá řada bytostí (upozornila na sebe protože je extrémní a šla do extrému protože spousta duchů zde zešílela a ztratila svůj kredit se kterým sem přišla a stále se zde recyklují dokola a těm duchům je vštípeno, že jsou špatní a proto se musí znova a znova inkarnovat. Na druhou stranu hra získala grády a můžete si odsud odnést spoustu zkušeností nebo se tu můžete zbláznit obrazně řečeno a zůstat tu navždy a poškodit se v té hře. Ta hra vytváří závislost. Různé látky, které člověk užívá mohou vytvořit závislost a my jsme si vytvořili závislost na kyselině DNA (to je v podstatě návyková látka). Při stálém používání těl zapomínáme na to, že těla vůbec nepotřebujeme a tělo se stalo zlozvykem. Nyní se vytvářejí kosmické operace pro naše vysvobození. Na planetu jsou vysílány různé ?? jako výsadkáři (kosmičtí vojáci) Podobný proces popisoval i Edgar Cayce. Většina má za úkol stavět mosty a po těch mostech přecházejí bytosti z jiných dimenzí a pracují s lidmi (např. během této práce) a v dalším desetiletí se to zintenzivní, nejsme sami a osamoceni, žádejte o pomoc. Celým svým duchem křičte do Vesmíru o pomoc, a pokud nebudete křičet, tak pomoc nemusí být tak velká, jak by mohla. Ještě mnoho bytostí ve vesmíru si neuvědomilo závažnost této situace (jde bezvýznamnou okrajovou planetu). Kdybych tu nestrávil 50 roků, nikdy bych nevěřil, že se může planeta dostat do takového marazmu. Až odejdu z fyzického těla tak budu hledat pomoc pro vás a budu pro vás pracovat i když nebudu mít toto tělo pokud se udržím ve vaší sféře. Řada bytostí (které hrály člověka) pro lidstvo udělali zásadní práci až po své fyzické smrti např. Bruno Gröning, Ježís (bez těla vládnete více práce, ale bez těla nepochopíte lidi a tuto planetu) a další tisíce. Na protistranu nelze přímo útočit, protože používají na svoji ochranu lidské štíty. (zajatých lidských duchů) a nebo lidské vojáky po fyzické smrti. Snaha o vysvobození se mnohem více zesílí a uvidíte změny (akce vyvolává reakci), temné síly to tzv. přepískly během posledních staletí. Čekají se výsadky bytostí, kteří vypadají jako lidé a jejich působení svým způsobem nebude možné zastavit temnými silami (ale počítá se s tím, že archonti jejich fyzické tělo zlikvidují a po fyzické smrti budou pracovat dále - tělo je pouze skafandr pro ducha). Temné síly nám vložily takový typ kódu, že si myslíme, že musíme trpět a odčinili si karmu. Nemusíme trpět a můžeme s tím skoncovat ihned, musíme se spojit a zapomenout na rasové problémy, všechna náboženství, lokální rozdíly. Archonti se budou neustále mezi vámi rozdmýchávat konflikty (Esoterika je rejdiště archontů a jejich výtvor). Slovanství atd. (jednou jsme Rus, Američan, Slovan atd. proti komu se chceme spojovat) jsou nebezpečné hrátky s temnými silami (jakákoliv forma nacionalismu, náboženství jenom nás staví proti sobě na této planetě, snaží se využít primitivity a slepoty mimo fyzický svět). Je třeba se spojit v jeden milující se celek osvobozený od závislostí. Láska vyhání temné síly z planety. Temné síly se snaží zničit přírodu, protože některé druhy organismů na této planetě vyzařují velmi kvalitní silné vibrace např. stromy a rostliny, aby jsme žily na pusté zamořené planetě jedy atd.. Viry, bakterie, tasemnice atd. vyzařují negativní energie. Temné bytosti působí přes duchovní proudy. Všechno je špatné jaké to je (planeta, je zamořená, tělo je zamořené atd.). Nemoc ti něco říká ona tě učí - nemoc nás nic neučí, každá nemoc je od ďábla. A pokud budeme přemýšlet nad tím, že nemoc nás něco učí, tak se ji nikdy nezbavíme. Když se bavíte s nemocí, bavíte se s temnou silou. Každý člověk má potenciál pracovat s lidmi a jak to uděláte stanete se terčem temných sil. Časem rok za rokem se ty podmínky na planetě budou měnit až budete pracovat s větším množstvím lidí, tak ty útoky budou slábnout. Těch lidí bude hodně a síla protistrany bude slábnout (budoucí desetiletí a staletí). Tady se nacházíme na úrovni duality a směřujeme do jednoty (jsme z jednoho zdroje, ano), ale ne v tomto vesmíru na této planetě, to je v jiných oblastech bytí, ke kterým můžeme dospět, ale napřed musíme tady vyřešit naši současnou realitu (zacyklení). zdroj pulse a nyní jsme ve stádiu rozpínání a pak se bude stahovat a tím se budeme přibližovat ke zdroji (propojit do jednoty), Ale nyní jsme v té hře. Cílem je stát se silnou bytostí, které bude světlo šířit kole sebe a pomáhat druhým. Štastní lidé vyhání z planety temné síly a když trpíte, živíte temné síly.

Možné varianty budoucnosti (20.6.2015, přednáška reálně probíhala možná v roce 2011 nebo 2012)

 • budoucnost není daná, žádný blackout nebude, přepolování také nebude
 • šamani vidí nebezpečí spíše v příštích letech, koncem příštího roku může hrozit nukleární válka, další roky budou velice bouřlivé (hrozba tady je)
 • Don Serchio mluvil o Evropě jako o ráji, cítí že je snaha dostat sem špinavé energie (přistěhovalci z muslinského světa)
 • Konec roku bude velice významný, přijde první vlna zajímavé energie, která aktivizuje solar (vesmír vysílá energii, která nás vyzkouší), tím že máme aktivizovaný solar, tak se nám 1000x snadněji splní naše přání individuální i kolektivní ( a to je velká zkouška)
 • lidstvo  musí změnit sebe sama a své techniky a technologie (používáme destruktivní technologie - fosilní paliva, výstavba atd.), které jsou 100 let zastaralé, ničíme povrch planety- pokud to nezměníme skončíme jako řada civilizací před námi (Astlan, atd.), do 6 roků by mohly nové technologie přijít opět na světlo (Tesla volná energie, teleportace atd.)
 • Vesmír za nás žádnou destrukci ani spásu dělat nebude
 • pokud Izraelci nezaútočí na Írán rok proběhne hladce
 • v USA je semeniště lidí, kteří na sebe chtějí upoutat pozornost
 • období pačakuty (velké změny)
zobrazit více..
Loading...