Společnost H21

Společnost H21

Společnost H21 podle Karla Janečka nebude rovnostářská, přetrvají majetkové rozdíly, ale lidé budou daleko více energie věnovat ve prospěch celku. Směřujeme ke společnosti, v níž role státu bude daleko menší než je dnes a kapitalismus už nebude důležitý pojem (půjde o globální změnu paradigmatu). Zásadním problémem v současném světě je nespolupráce, nenávist a rozdělování společnosti. Jde tedy hlavně o problém v komunikaci a my jej můžeme řešit s využitím nových technologií.

Přechod ke společnosti H21. To není o tom, že by lidé byli rázem hodnější, že by se nějak zásadně změnili, ale budou mít prostě úplně jinou motivaci. A tedy i jinak jednat. Víc budou ten svět považovat za svou rodinu. Nebudu nuceni bojovat o obživu a kvůli tomu vraždit. 

Karel Janeček a jeho pohled na společnost budoucnosti:

 • klíčovou hodnotou už nebudou peníze, ale čas (který budeme věnovat někomu jinému), pojem kapitalismus už bude irelevantní
 • Vznikne kapitalismus 21, měl by být založen na konsensu, na hodnotách ekonomické spolupráce a být daleko spravedlivější
 • k této společnosti, ten kdo bude více energie věnovat ve prospěch celku - více se napojovat na celek, více dodávat společnosti své názory, svůj čas, svou energii - bude mít přirozeně nárok na luxusnější produkty, než ten, kdo se dobrovolně rozhodne žít odpojený od celku někde v lese.
 • majetní (správci kapitálu) musí cítit odpovědnost a najít způsob, jak rozumně zdroje využít
 • chudší člověk může už dnes mít podobně kvalitní život jako ten bohatý, bez jakéhokoliv strádání, přestože budou výrazné majetkové rozdíly (majetková polarizace tedy zůstane), budou mít stejná práva a bude tam komunikace, která dnes chybí
 • cesta je anarchokapitalismus, není jasné, jak se to zrealizuje, ale to dnes řeší stát, budou řešit soukromé instituce
 • velké naděje vkládá do decentralizace sociálních a komunitních sítí (ne skokově, ale postupnou změnou), které budou vzájemně propojené, nástupu umělé inteligence a v neposlední řadě i svého "vynálezu" − volebního systému D21 
 • výhledově se role státu jako mocenské organizace bude zmenšovat díky postupné decentralizaci a postupně (není to skoková věc, ale postupná změna) ho nahradí různé demokraticky volené konsensuální skupiny
 • Ano, i v budoucnu přetrvají nějaké miniparlamenty, odborné skupiny lidí, které budou řešit různé dílčí problémy, ale ne že budou řešit všechno. 
 • důležité bude jak společensky smysluplně jsou tyto kapitálové zdroje využívány
 • kapitalisté budou jen správci kapitálu, kteří budou okolím tlačeni k daleko větší odpovědnosti
 • nová optimalizace decentralizovaných sociálních sítí (nebude to Facebook, ten je nastavený na komerční prospěch, aby vydělával co nejvíce peněz ) bude spočívat na lidských hodnotách a budou fungovat jako komunita (budou to sítě důvěry, které se budou vzájemně propojovat)
 • "Pokud člověk není úplný magor, který se uzavřel do cyklu závislostí, třeba na moci, tak začne přemýšlet nad novou rolí. A chce dělat věci, které jej naplňují, chce něco tvořit," 
 • Vyšší zdaňování státem? vyšší zdaňování jen posiluje roli státu a celý ten neefektivní systém. Místo státu a vyšším zdaňováním vidím cestu ve vyšším společenském tlaku, aby lidé s větším majetkem nesli i větší zodpovědnost a investovali i více sociálně (nepřímé zdanění, klíčový není maximální zisk i když je důležitý kvůli udržitelnosti).
 • Kdo pocit společenské odpovědnosti mít nebude, tak tu holt mohou být i nějaká vynucovací pravidla, aby byly hlídány a penalizovány škodlivé vlivy jeho podnikání (zdaňování negativních externalit, obdoba sociálního bonusu v Číně)
 • Když je u vás uspokojena ona základní část lidských potřeb, jak ji definuje Maslowova pyramida, snažíte se jít dál, pokud nejste uzavřen do cyklu závislostí (moc, zisk, ženy, atd) 
 • Lidé budou svět považovat za svou rodinu. Nebudu nuceni bojovat o obživu a kvůli tomu vraždit.
 • více

Jak to vnímají čeští miliardáři rostoucí majetkovou nerovnost?

 • Marek Dospiva ve svém komentáři označuje za cestu do pekel, když se pod záminkou zlepšování kapitalismu objevují ve světě názory, které zpochybňují samu funkci firem v ekonomice a společnosti.  Nejenže vyděláváme peníze, ale měníme zanedbané lokality k lepšímu, zvyšujeme tam kvalitu života, rozvíjíme město s maximální odpovědností k jeho urbanismu i životnímu prostředí,
 • Daniel Křetínský, Toto bohatství není vytvořeno na úkor chudší části lidstva. Ta by byla pouze chudší, úspěšné firmy (Microsoft, Google atd.) zvyšují efektivitu světové ekonomiky, zvyšují celkové bohatství, které se mezi lidstvo dělí a také zpravidla přímo a nepřímo zaměstnávají velmi vysoký počet obyvatel.
 • Radim Passer  odmítá názory zpochybňující podstatu tržní ekonomiky a význam soukromého sektoru, neváhá také velmi razantně vystoupit proti všem mladým fanouškům socialismu, kterých hlavně v USA výrazně přibylo. 
 • JIří Šimáně, "Pokud by někdo chtěl vymýšlet reformu kapitalismu, tak by měla vést k tomu, aby se neutralizovala ta obrovská moc, kterou dnes mají peníze, pokud změny nepřijdou, můžeme v budoucnu kvůli nespokojenosti chudých čekat "vlnu násilí a padání hlav" se všemi důsledky pro společnost.
 • Karel Janeček, Místo vyššího zdaňování by tu měl být vyšší společenský tlak, aby lidé s větším majetkem nesli i větší zodpovědnost a investovali i více sociálně. Tedy "zdaňovat" nepřímo. Hlavní pohled už nemůže směřovat k maximalizaci zisku, byť zisk je také důležitý kvůli udržitelnosti. Klíčovou hodnotou se stane ČAS
 • více

Zdanění bohatých?

 • výraznější zdanění nadměrné spotřeby (např. zvýšené sazby DPH z luxusních produktů nebo zavedení významně navýšených tarifů pro nadměrnou spotřebu základních komodit)
 • vyšší zdanění bohatých 
 • zdaňování negativních externalit 
 • znárodněním firem 
 • charitativní aktivity ze strany nejbohatších obyvatel planety, kterou považuji za vysoce pozitivní. 

Někteří multimiliardáři v USA hovoří o údajné neudržitelnosti současné podoby kapitalismu už hraničí se sebemrskačstvím.

 • Ray Dalio tvrdí, že v americké společnosti už dávno neexistuje rovnost příležitostí, reálné příjmy stoupají jen hrstce bohatých, šedesáti procentům lidí od roku 1980 stagnují nebo klesají.
 • pokud prý během dvou let nepřijdou radikální změny, které zastaví narůstající nerovnost, dojde ke vzpouře nespokojených a rozpadu společnosti. 
 • na prvním místě v podnikání už nemá být tvorba zisku, nýbrž vytváření pracovních míst, podpora inovací, životního prostředí, větší bezpečnosti atd.
 • Přibývá zpráv o tom, že příkop mezi bohatými a chudými se ve světě neustále prohlubuje. V tomto duchu vyznívá i aktuální studie mezinárodní poradenské společnosti Boston Consulting Group ( úzké skupině 22,1 milionu dolarových milionářů loni patřila více než polovina soukromých světových financí) O druhou polovinu se dělí zbývajících 7,6 miliardy obyvatel planety, před 3 roky(2015) to bylo pouze 43%
 • k apokalyptickému konfliktu mezi bohatými a chudými kvůli rozevírajícím se majetkovým a příjmovým nůžkám nemusí nutně dojít, změn lze dosáhnout evoluční, nikoliv revoluční cestou 
 • více
zobrazit více..
Loading...