Christian Kimmich

Christian Kimmich Ph.D., M.Sc

kimmich@fss.muni.cz 

Původem německý expert na společenské a ekonomické dopady ekologických opatření působí na brněnské Masarykově univerzitě od roku 2016. Spolu s dalšími dvěma kolegy se zde podílí na projektu MEDEAS, financovaného z programu pro výzkum a inovace EU Horizon 2020. Cílem MEDEAS je navrhnout nástroj, který by umožnil vyhodnotit různé strategie přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku, na národní, evropské i celosvětové úrovni.

Snažíte se s kolegy vyvinout nástroj, který by uměl modelovat dopad přechodu na bezuhlíkovou ekonomiku - tedy bez fosilních paliv - nejen na energetický sektor, ale také na životní prostředí, hospodářství a společnost jako celek.

  • Náš model má tři úrovně: globální, evropskou a národní a počítá s čtyřmi tisíci proměnými. A ty jsou propojené, takže jde simulovat různé scénáře, s různými variantami politických rozhodnutí na evropské i národní úrovni.  
  • pro záchranu klimatu nestačí měnit chování lidí nebo přestat spalovat uhlí. "Musíme umět zjistit, jak se ta opatření projeví v celé společnosti. Změna, která nás čeká, bude naprosto fundamentální 
zobrazit více..
Loading...