Karel Červený

Karel Červený

Doktor Karel Červený je vedoucím lektorem rozvoje kreativity managementu a strategického myšlení Talent Innovation. Kromě toho přednáší také na vysoké škole ekonomické a je spoluautorem čerstvé knihy Kreativní metody v inovacích.

 • Kniha: Kreativní metody v inovacích

Elitu zřejmě smete revoluce nespokojených mas, bude nastolen nový řád - a na pár let nastane větší míra spravedlnosti

Kreativitu tvoří postoje: zvídavost, chuť, odvaha, atd., potom vlastní schopnost mozku plodit nápady a potom je to znalost metod a technik, které šetří čas, peníze a energii (jsou z praxe).

 • Paretovo pravidlo - (Richard Koch - 80/20) lze požívat jako prizma, přes které se dá dívat na svět a předvídat (doktor Karel Červený, vytváří synergické mapy a plánovací scénáře cílem je oddělil důležité od nedůležitého, sledovat tendence a predikovat, co a kdy nás potká),identifikovat co se děje pod povrchem- pozitivní (podpořit) a negativní (omezit) síly - přemýšlet a vidět očima PR znamená: malé příčiny přináší velké následky

Karel Červený, komentáře, názory:

29.10.2020 Lidé si budou zvyšovat IQ implantováním čipů do mozku - a budou dokupovat data


22.10.2020

 • očekává se, že během 2020 -2022 přijde kvůli Umělé inteligenci ve světě o práci jen 130 milionu lidí a do konce desetiletí to má být 50 % pracovních míst - cca 1 miliarda
 • každá práce, která je opakovatelná, předvídatelná a lze i převézt do algoritmů bude nahrazena robotem
 • Kolik kreativity nám umělá inteligence nechá nebo kolik ji dovolíme nám vzít?
 • Limit Umělé inteligence je tam, kde končí logika (jedničky a nuly)
 • Robot nebrblá a nemá výkyvy ve výkonu, nezakládá odbory, nechodí na toaletu a oběd, nemá nemocenskou a dovolenou, pokud bude naprogramován může neustále zvyšovat svoje IQ
 • Tento vývoj mě leká a za několik roků budu pořádat kurzy, jak se bránit umělé inteligenci. Do filosofie nám nikdy nebude UI zasahovat, protože ještě dlouho nepochopí o co tam jde. Do filosofie bude utíkat, když nám bude ouvej
 • Pandemie ovlivní péči o své vlastní zdraví? Odpovědných lidí je asi 20% a může tu vzniknout tlak od pojišťoven (odměňovat a trestat)
 • Když vytváříte systém pro 10 milionů lidí, musíte nacpat lidi do škatulek, proč by odpovědní měli sponzorovat nezodpovědný život těch nezodpovědných? Důležitá je propagace zdravého životního stylu, odpovědnost je na prví místě, bude se rozvíjet telemedicína (virtuální lékař) a lékaře bude kontrolovat UI - Wodsen. Medicína se zásadně promění a bude výhodnější žít zdravě než nezdravě.
 • Bude čím dál méně dobytka protože se budou vyrábět steaky z klonovaných buněk, je možné, že se tento koncept rozšíří po celé světě (díky tomu cca 1000 krav uživí celou planetu)
 • Jako lidstvo, hledáme nové způsoby, jak uživit planetu a pokud bude čím dál méně orné půdy, tak bude přibývat vertikálních farem (Aeroponie, Fosfa Břeclav), jak houby po dešti po celém světě. Ti co se vzepřou, budou vytvářet komunity a pěstovat plodiny tradičním způsobem v půdě. Ne nad vším budeme jásat, je důležité nakrmit lidi.

15.10.2020

 • Kreativita nám pomáhá podívat se na věci jinýma očima, než jsme to dělali doposud, vyvozovat nové závěry ze starých faktů, otočit problém úplně vzhůru nohama, rozdělit jej na menší části a tak dále. Dějinné události nás staví do takové role, kdy musíme naprosto změnit myšlení, totálně ho převrátit a hledat nové cesty téměř ve všem.
 • Kreativita, dalo by se říci, že je to do jisté míry přizpůsobivost. Kreativita je dar od boha, současné školství to potlačuje
 • Co bychom si mohli z pandemie, která přišla, vzít? Za prvé smířit se s nečekaností, s tím, že přijdou věci, které nečekáme, nebo je čekáme, a nikdo jim nevěnuje pozornost, nikdo takové hlasatele, proroky, nebere vážně. Dokud prostě taková věc neudeří, tak lidé neuvěří. Takže hlavní je očekávat zatím neočekávatelné a být připraveni na něco, co může udeřit, jako to bylo u pandemie koronaviru. Situace vygenerovala u mladých lidí spoustu zasunuté kreativity, vymýšleli respirátory, pomůcky, tiskli to na 3D tiskárnách, vymýšleli donáškové služby, leteckou dopravu malými letadly na posílání zásilek.
 • Kterých pět oblastí pandemie změní nejvíc naše životy pro brzkou i vzdálenější budoucnost? Rozhodně je to akcelerace umělé inteligence, protože vědci po celém světě začali zadávat umělé inteligenci, aby rychle hledala vhodný mix látek, který by mohl sloužit jako lék, antivirotikum, nebo očkovací látky. Takže když se prosadila tak mocným nástupem ve farmacii, tak tento vývoj půjde mnohem rychleji i v jiných oblastech. Pak to bude péče o naše zdraví (všechny zásady zdravé výživy, cvičení, spánku, spánek na prvním místě). Dokud nebude velmi účinné a spolehlivé antivirotikum, nebo nějaká očkovací látka, tak je na nás, co budeme dělat se svým zdravím. Pak to bude změna v organizaci práce, v mnoha firmách, to znamená úbytek open space a více home office, kdy lidé budou více pracovat doma. Odhaduje se nárůst o 30-50 % home office, a to natrvalo. A potom poslední změna bude určitě v legislativě, kdy budou přijaty určité zákony a předpisy, které budou upravovat chování lidí při takovýchto výjimečných situacích, jako byla pandemie.
 • Co myslíte, že by mohlo nastat, a co by současnou situaci mohlo nakopnout, s prominutím, nějakým jiným směrem, ať už negativně, nebo pozitivně? Mohou to být živly, jak jsem zmínil, země se velmi otepluje, slunce se ochlazuje, tak uvidíme, co z toho. Může se aktivovat nějaká sopka, která může zastavit leteckou dopravu na celé severní, nebo jižní polokouli. Teď si představte, že by se dal na pochod milion, dva, tři, pět milionů emigrantů, kteří by si mysleli, že se v Evropě lépe uživí. A tady by byly rozložené vlády, takže bude anarchie, a budou si dělat, co chtějí. A pokud by tady napochodovalo ještě několik milionů migrantů, tak by mohlo dojít k velké občanské válce, všichni by bojovali proti sobě, a to by byla sakra katastrofa. Může vzniknout i světová válka, ve světě existuje asi 300 ohnisek. Může to být ničení životního prostředí. Musíme uvědomit, že se příroda snaží neustále vyrovnávat všechna poškození, která jí člověk dělá, a tento systém má nějakou setrvačnost. A jakmile nastane bod zvratu, tak bude trvat dlouhá desetiletí, než se systém znovu nahodí, a bude zase normální. Potom jsou zde ty technologické. Maximální rozšíření superbaterií, fotovoltaiky. Je pozitivum, že se každá budova na zemi může stát energeticky soběstačnou. Jsou to 3D tiskárny, které budou nahrazovat továrny. Ještě bych k tomu doplnil, že i teď probíhá na zemi řada takových trvalých událostí, jako je klima, nespokojenost lidí z politiky, změna životního stylu.
zobrazit více..
Loading...