Peter Wohlleben

Peter Wohlleben (1964)

Narodil jsem se v roce 1964 a první roky svého života jsem strávil v centru Bonnu. Přesto, nebo možná kvůli tomu, jsem se rozhodl stát se ochráncem přírody, když mi bylo šest. Vyrostl jsem v Sinzig am Rhein a později jsem studoval na Univerzitě aplikovaných věd v lesnictví v Rottenburg am Neckar. Poté následovaly dvě desetiletí jako úředník ve státní správě Porýní-Falc. Po několika letech jako vedoucí kanceláře lesnické kanceláře jsem byl přemístěn do oblasti snů: Lesy ve dvou malých Eifelských komunitách se staly mým profesionálním domovem.

Peter Wohlleben je německý lesník a autor knih o přírodě. Již od dětství se chtěl stát ochráncem přírody. Studoval lesnictví a přes dvacet let pracoval jako úředník zemské lesní správy. Dnes vede Lesní akademii v německém regionu Eifel a usiluje o návrat pralesů do různých oblastí světa. Často vystupuje v televizních pořadech, pořádá přednášky a semináře a píše knihy na témata týkající se lesa a ochrany přírody. Svými bestsellery Tajný život stromů, Citový život zvířat, Slyšíš, jak mluví stromy a dalšími nadchl čtenáře po celém světě. V Německu nedávno začal vydávat časopis Wohllebenův svět. V roce 2019 mu byla udělena Bavorská státní medaile za zásluhy při ochraně životního prostředí, a to za jeho citlivé a nekonvenční zprostředkovávání vědeckých poznatků. 

Peter Wohlleben umí jedinečným způsobem rozluštit napínavé hádanky přírody. V jakém vzájemném vztahu jsou jednotlivé druhy, zvířata a rostliny, ale také člověk a příroda? Wohlleben vypráví o této úžasné souhře a předvádí nám složitost a zranitelnost našeho životního prostředí: vše je jemně vyváženo a vzájemně sladěno jako hodinový stroj - a každá sebemenší změna či vychýlení mohou mít nečekané a dalekosáhlé následky.

 • V jeho životě ale nastala změna v momentu, kdy začal pro turisty organizovat pobyty ve srubech a kurzy přežití v přírodě. Přesně před dvaceti lety pochopil, že stromy jsou živými organismy, které mohou jako my lidé také cítit. 
 • Zvláštní objev: pokácený strom před 400 lety stále žil a vykazoval známky života. Peter to poznal i ze zelených stop na dřevu, které značily, že v materiálu se stále tvoří chlorofyl. Pro muže to byl velký objev. Když pátral dál, nalezl na místě podobné struktury, které tvořily kruh. Evidentně se jednalo o pozůstatky kmenu velmi starého buku.
 • Vědci přišli se zjištěním, že stromy si prakticky i po pokácení vzájemně pomáhají svými kořenovými systémy, a to buď přímo, kdy jejich kořeny prolínají s těmi druhými, nebo nepřímo prostřednictvím obrůstání jiných kořenových struktur. 

Peter Wohlleben, názory, teze:

 • stromy fungují jako my lidé, vzájemně si pomáhají a každý z nich je v lese potřebný pro ty ostatní. Jen několik stromů pohromadě dokáže vytvořit ekosystém, který udržuje stálé klima, zmírňuje extrémní vlivy počasí a udržuje vláhu 
 • Stromy je tedy potřeba zachovat co nejdéle to jde, v nedotčeném stavu, když nastanou v lese díky kácení velké mezery, může dojít k poškození i dalších stromů, dokonce i těch zdravých
 • Les je jako naše společnost, i nemocného člověka mají druzí snahu zachránit, aby mohl opět tvořit komunitu
 • strom jako jednotka může oplývat sílou a životem jedině tehdy, když les okolo něj bude v pořádku a zdravý
 • stromy mají údajně schopnost pociťovat i bolest


Peter Wohlleben, vydané knihy:

 • Tajný život stromů. Co cítí a jak komunikují. Objevování fascinujícího světa. Ráječko 2016. ISBN 978-80-905788-6-9.
 • Zvířata a rostliny v lese Průvodce lesním ekosystémem. Přes 250 druhů zvířat a rostlin. Praha 2017. ISBN 978-80-242-5765-5.
 • Slyšíš, jak mluví stromy? Co všechno můžeš objevit v lese. Brno 2017. ISBN 978-80-906819-4-1.
 • Příběhy stromů. Co nám o sobě vyprávějí... Praha 2017. ISBN 978-80-271-0277-8.
 • Citový život zvířat. Láska, zármutek, soucítění - úžasná tvář skrytého světa. Brno 2017. ISBN 978-80-905788-9-0.
 • Les. Návod k použití. Brno 2017. ISBN 978-80-906819-2-7.

https://www.peter-wohlleben.de/ info@mp-litagency.com

https://www.wohllebens-waldakademie.de/

zobrazit více..
Loading...