Poradní shromáždění obyčejných občanů

Poradní shromáždění obyčejných občanů

prvořadým úkolem je dospět k dohodě, nikoli být znovuzvolen − se ze své podstaty dokážou vyhnout politickým nesnášenlivostem a směřovat k pragmatickým řešením konkrétních otázek. Nahradit demokraticky volené zákonodárné sbory nemohou, ale v případě potřeby by je měla doplňovat.

Irské shromáždění náhodně vybralo 99 občanů (a jednu předsedkyni), aby ustavilo orgán "široce reprezentativní pro společnost, jak ji reflektuje sčítání lidu, co do věku, pohlaví, sociální třídy či územního rozvrstvení". Jako takové dosáhlo mnohem větší názorové pestrosti, než jakou člověk nalezne v zavedeném politickém systému.  

  • Shromáždění se ale také drželo pravidel, jejichž cílem bylo pěstovat jednotu. Tak jako v mnoha parlamentech měli členové rovnou příležitost hovořit a všechna jednání byla veřejná. 
  • Od počátku se ale také členové zavázali vzájemně respektovat svá stanoviska a sedět u stolu s těmi, s nimiž nesouhlasí. 
  • více: https://ekonom.ihned.cz/c1-66696470-lepsi-svet-zacina-doma
zobrazit více..
Loading...