Příroda

Příroda, vegetace (bylinky, keře, stromy), půda, voda, vzduch.

Příroda je charakteristická těmito procesy

Slunce je hlavním motorem (energetickým zdrojem) všech procesů na planetě

 • vše je propojené se vším a probíhá neustálá komunikace (informační tok a výměna energie) - neuronová síť přírody v půde, oceánech, atmosféře i Vesmíru
 • dynamická rovnováha uvnitř i vně ekosystému (homeostáze)
 • cyklování (den a noc, střídání ročních období, glaciál a interglaciál, vodní, uhlíkový, dusíkový cyklus)
 • symbióza, mykorhiza
 • polarita JIN a JANG v prostoru, teplo a chlad, dostředivý a odstředivý pohyb
 • body zlomu a obratu
 • diverzita a plasticita
 • řetězení procesů, které jsou vzájemně provázané, působí pozitivní a negativní zpětné vazby
 • vrstvení (půdy, vzduchu, oceánů)
 • kvantové provázání

Zajímavé odkazy:

Co nás čeká v České krajině mezi roky 2030 - 2050?

 • zvyšování teploty (skleníkový efekt v naší atmosféře), důsledkem budou extrémní výkyvy počasí (sucho, pododně) - prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.
 • díky zvyšující se teplotě, růstu dopravy a migrace se bude zvyšovat počet invazivních druhů fauny a flóry, které budou vytlačovat původní druhy  - prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.
 • postupně se bude měnit charakter lesů (smíšený les) - prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.
 • díky rostoucí teplotě se bude zvyšovat výpar vody v krajině a vysušování půdy (porostě vodní a větrná eroze) a její degradace - prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.
 • slábne cirkulace Golfského proudu a proto by do roku 2050 dojít k ochlazení a jení jasné jaké bude počasí u nás protože jsme na rozhraní dvou pásem, také nyní dokází rozpadu ekosystému nebo jeho transformaci (přerodu) - Doc .RNDr. Václav Cílek, CSc.
 • je narušený malý vodní cyklus, mizí přirozená fauna a flóra, destruktivní systém dotací, krajina se přehřívá, krajina je odvodněná, model intenzivního zemědělství a scelená půda do velkých lánů, to vše ještě situaci zhoršuje - Doc. RNDr.Jan Pokorný, CSc.
 • Byla doba v 19. století, kdy si civilizovaní lidé mysleli, že je naprosto morálně přijatelné vlastnit jiného člověka jako otroka. A během dvaceti, třiceti let, se vše naprosto změnilo. Domnívám se, že jsme na začátku velkých změn.“ Přístup mladých lidí ke klimatickým změnám a enviromentální krizi je pro mě „zdroj velké naděje“ přírodovědec David Attenborough
 • PANENSKÁ PŘÍRODA PĚSTUJE LES JINAK NEŽ LESNÍCI, POTŘEBUJE K TOMU JEN NAŠE NEZASAHOVÁNÍ, A STAČÍ JI POUZE, POKUD JI POZORUJEME. PŘÍRODĚ DOSTAČUJE 5 – 10% „DIVOKÉ PŘÍRODY“NA VLASTNÍ REGENERACI. (takový názor jsem si přečetl od Prešovského pravicového ekologa Ing. Juraje Lukáče, Lesoochranárské zoskupenie VLK, které spoluvlastní cca 300 ha lesů)

POKUD JSME VNÍMAVÍ K PŘÍRODĚ, TAK MŮŽETE „KŮROVCOVOU KALAMITU“ VNÍMAT I JAKO SIGNÁL PŘÍRODY, ŽE NAPADENÝ LES JE UMĚLÝ (MYŠLENO UMĚLE VYSÁZENÝ, NEPŘIROZENÝ, NENÍ V SOULADU S PŘÍRODOU), OSLABENÝ A MOŽNÁ I NEVHODNÝ SVOU SKLADBOU STROMŮ A BIODIVERZITOU.

MŮŽEME S KŮROVCOVOU KALAMITOU BOJOVAT INVESTOVAT VYSOKÉ ČÁSTKY DO ELIMINACE NÁSLEDKŮ PŮSOBENÍ KŮROVCE A SANOVAT NAPÁCHANÉ ŠKODY. MŮŽEME SE NAD TÍM, CO PÍŠI ZAMYSLET, NEBO MÁVNOUT RUKOU, ŽE VÁS TO NEZAJÍMÁ! JEDINOU MOŽNOU CESTOU, DLE MÉHO NÁZORU JE, NECHAT REGENERACI POSTIŽENÉHO LESA NA DIVOKÉ PŘÍRODĚ, NEKONAT, JEN POZOROVAT, POCHOPIT A PŘÍPADNĚ NAPODOBOVAT. PŘÍRODA JAKO JEDINÁ SE UMÍ REGENEROVAT, VZNIKNE NOVÝ ZDRAVÝ "DIVOKÝ LES" (DIVOKÁ PŘÍRODA). PŘÍRODA JAKO JEDINÁ ZŮSTÁVÁ (REGENERUJE SE, PŘIZPŮSOBUJE SE), CIVILIZACE ZANIKAJÍ! 

Solární cyklus

Solární minimum

při tomto úkazu (perioda Slunce), který nastává cca po 11 letech (Slunce pulzuje) , se snižuje výskyt slunečních skvrn a erupcí. Na druhou stranu se však sluneční vítr (způsobuje kosmického záření a trvalejších děr ve sluneční atmosféře)  má potenciál způsobit škody všemu elektickému kvůli magnetickým bouřím, včetně satelitů. Takže při solárním minimu se zvyšuje aktivita slunečního větru (tok mezi Zemí a Slunce) a stoupa rozpínavá aktivita Země

 • červen 2019, více jak 16 dní bez skvrn (solární minimum), na zemi působí více energie, kosmického záření díky slábnutí magnetického pole slunce (vznik magnetických bouří ovlivňuje migraci zvířat a tvorbu mraků v horní atmosféře)
 • v roce 2020 se předpokládá sluneční minimum (solární cyklus č. 25)

Solární maximum

perioda Slunce, kdy je plné velkých skvrn, na Zemi tento stav příliš nepociťujeme, ale ve vesmíru je to výrazné

 • solární maximum se předpokládá v letech 2023 - 2025, tedy v době, kdy se plánují první starty na Měsíc

Zdroj: Space Weather

více o souvislostech v knize: Cesta v desetiletí metamorfózy z pohledu laika

Loading...