Doc. RNDr. Václav Cílek CSC.

Doc. RNDr. Václav Cílek CSC.

Doc .RNDr. Václav Cílek, CSc. (11.5. 1955, Brno), nemá auto, má chalupu na Kokořínsku, filosof, spisovatel, překladatel, geolog, esejista, klimatolog, popularizátor vědy zejména geologie a klimatologie, který podobně jako profesor Peter Staněk a profesor Miroslav Bárta dokáže vnímat společnost a svět v souvislostech. Zajímá se geologii, proměnu a vývoj krajiny, klimatické změny (již od konce osmdesátých roků píše o klimatických změnách) a životní prostředí...Spolupracuje také s ekonomem profesorem Milanem Zeleným (22.1.1942) se kterým společně napsal knihu Věk nerovnováhy: Klimatická změna, bezpečnost a cesty k národní resilienci. Více

16.7.2021 Cílek & Roller & Binder o Dunaji

24.1.2021 V knize Antropocén 20 českých vědců rozebírá data o klimatických i jiných změnách.

 • Jistěže se otepluje a je to nebezpečné. I když oteplování a ochlazování je v dějinách Země pravidelné a není ničím výjimečným, tentokrát má v sobě něco zvláštního. "Klima se v geologické minulosti měnilo, někdy i prudčeji než dnes, ale současná situace je velmi zranitelná, protože geologicky žijeme v modu chladného světa (to znamená, že existují ledové polární i horské čepičky), ale zároveň se rychle otepluje, takže obrovské ledovce mohou odtávat a jejich tavné vody ovlivňovat mořské proudění a tím rozvod tepla po celé planetě." 
 • Je či bude to jev nevratný? To zatím nevíme. Možná z hlediska desetiletí či staletí, rozhodně ne v rozměrech geologické proměny počítané na tisíce, ba miliony let.
 • https://magazin.aktualne.cz/kultura/literatura/vzniklo-jako-provokace-antropocen-pokorny-storch-recenze/r~9cd9f49e5dc911eb9c800cc47ab5f122/

27.9.2020 Mor je nejdříve ve společnosti, teprve později se projevuje jako nemoc u lidí

 • koranavirus přicházel v sametových botičkách zadním schodištěm. Říkal jsem si: "Ano, další světová revoluce nezačne výstřelem z Aurory, ale přijde zadním schodištěm pro služky, a bude u nás už nějakou dobu bydlet, než si jí vůbec všimneme. Takže mě překvapila a zarazila dlouhodobost, mírnost, trvalo to hrozně dlouho, že to byl běh na mnohem delší trať, než jsem si myslel
 • Jsme furt na konci první fáze. Kolik těch fází bude...? To znamená, že se nebojím nějaké druhé velké vlny koronaviru, spíše pořád přemýšlím, odkud přijde další rána.  
 • resilience je psychologická odolnost, existuje resilience energetická, environmentální, odolnost, která reaguje na proměňující se svět. Svět není úplně bezpečné místo a že se na něm dějí čas od času zlé věci. Toto myšlení kupodivu člověka uklidňuje, protože ví, že prostě "ano", a smíří se s tím. Pro resilienci je mít jednoho, dva, tři kamarády nebo rodinu. Prostě mít lidi, se kterými si můžeš popovídat. Je důležité, aby tam bylo přítomné vnímání krásy - do svého života přizveš něco harmonického, krásného, nadosobního, co tě přesahuje.
 • Transcendence (přežívání) je často doprovázena mystickými zážitky, které má mimochodem minimálně 10 % lidí, kteří o tom neradi mluví. 
 • Při krizi v první fázi uděláš obranu svého území, ale protože máš zároveň vypěstovanou i nějakou resilienci, tak víš, že to nestačí a že musíš být kreativní. A v další fázi je ještě transcendence, buďto vrcholný kulturní, nebo náboženský zážitek. Trauma se léčí pomocí divadla (smíchu, vybití emocí, tanec očistný proces - katarze)
 • Al-Džazíra říkala: "My se nedivíme tomu, co se děje v Americe. Amerika byla nemocná už před koronavirem." A to je klasický postoj, který se budoval od renesance, že mor je ve společnosti, a pak teprve se projeví jako skutečná nemoc.
 • pro mě (co nejvíce napomáhá nemoci, destrukci a infekci společnost)  je to rychlost, žijeme příliš rychle, a proto musíme žít na povrchu, aniž bychom měli kontakt sami se sebou a přílišný důraz na peníze a v okamžiku, kdy se na ně příliš soustředíme, tak nám unikne například stabilita, nebo zdraví, případně duševní vyčerpání a podobně 
 • Cesta k sobě představuje např. kultura, protože kupodivu kolektivně prožívaná kultura, třeba chodit na koncerty, hodně pomáhá. To věděly všechny generace před námi, chodit společně na koncerty, do divadla. Posttraumatický stres ze sebe můžeme dostat chvěním nebo venkovskými tancovačkami, že se skrze uvolnění alkoholem, tancem, výskotem a veselím se vyzdravíš z traumat, která v sobě nosíš.
 • Slovanská epopej (Mucha, svobodný zednář) do značné míry odpovídá na potřebu národní vize: Kdo jsou Češi. A také reaguje na germánství nebo na pangermánství. Masarykova slovanská otázka, nebo vize nové Evropy, je docela úžasná věc. Slovanská epopej zajímá lidi čím dál víc, nevím, jestli je to nyní cesta k následování, ale cítím tady doopravdy potřebu nějaké vize
 • Myslím, že má Český národ hodně dobrého před sebou, a to z několika důvodů. Nejsme zatížení koloniální minulostí. Zaplať Pánbůh, že jsme vždy spíš byli kolonií, než abychom byli kolonisty. A pochopitelně vnímám, že se Evropa v posledních několika letech už etnicky rozdělila a vydala se jinou cestou, a budeme jim držet palce, ať to zvládnou a myslím, že to není náš příběh.  
 • Toto období je období vyčkávací. Něco se stalo, něco dalšího se pravděpodobně stane. Není zapotřebí dělat nějaké velké, obrovské změny, spíš bych to viděl jako malá zlepšení, jako když zpočátku jdete o 10 stupňů stranou, ale za 5 let jste hodně daleko od trasy, kterou jste si původně vybrali. Krize není za námi. Může přijít, já to furt čekám. Stále nevím kdy. Nějaký další zádrhel ze strany ekonomiky, potravin, nevím čeho. Julius Fučík: "Lidé bděte." Takže být připraven na to, že se něco prostě může stát.

20.9.2020

 • Preperské motto: co tě nezabije, to se vrátí a zkusí to znovu.
 • Jiří Kuchař (Kárl Gustav Jung, Steiner - kolektivní utrpení více otevírá kolektivní podvědomí): kolektivní utrpení vždy otevírá nějakou kolektivní imaginaci podvědomí, kreativitu.
 • Kruhy v obilí určitě nedělají mimozemšťané. Spojitost kruhů v obilí a koronavirus: Podle Hoppiů se společná mysl lidí se stává fyzickou silou, která vytváří různé obrazce včetně kruhů v obilí. Stejná síla, stejné společné podvědomí, které je schopné projevit i fyzicky je schopné vytvořit situaci, kdy sami na sebe pošleme koronavirus, abychom se změnili, protože vlastními silami to nedokážeme (pohybujeme se mimo vědu na tenkém ledě). Pokud nezačneme přemýšlet o své změně, tak se obávám, že na sebe pošleme něco horšího - druhou povodeň. Současné období beru jako období, které je dáno k přípravě na další možné pokračování, ale jaké bude nevím.
 • Jeden bankéř mě řekl: neboj se, že přijde ekonomická krize v USA, nebo krach akcií a burze, protože ta státy nalily obrovské množství peněz, které skončí  bohatých lidí a ty si a to budou set koupit akcie
 • V klášteře na Athosu (jsou tam apokalyptická vyjádření) jsem sedával pod freskami, kde andělé sypou na Zem sůl. Jakoby sypali koronavirus, aby byla hořká, a neúrodná.   
 • má pocit, že koronavir má laskavost (k některým států) a inteligenci, koronavir necítím jako trest, ale jako varování (návěstí pozor). Koronavir jakoby navazoval na tu Grétu a tím se omezila produkce CO2, já svět vnímám jako živou entitu, kdy Gréta je propojená s koronavirem a kruhy v obilí, s indiány a se vší možným a vytváří to síť světa, která nám něco ukazuje a někam spěje - je na nás jak budeme reagovat - mezník doba před a po koronaviru
 • Teď nebude možné přenášet problémy svého zdraví na zdravotníky (nemáme vakcínu a nevíme, kdy bude), je důležité, aby člověk měl dobrou imunitu a byl zdravý, dobře spal a měl dobré myšlenky. Proti rezistentním virů - přírodní antibiotika. jde o komplex věcí
 • Krize je evoluční pobídka, abychom věci dělali jinak (děti by měli věci jinak než jejich rodiče), součástí krize je prvek kreativity (tvoření energie, kterou jsme ztratili v krizi), která je více než obrana (ochrana teritoria, ztrácím sílu). Co jsem si vybudoval před krizí je základem. 
 • Nyní jsme v mezidobí mezi pandemií a něčí co přijde
 • svět po koronaviru už nebude stejný, bude samozřejmě takový, jaký si ho vybudujeme. Jaký svět vlastně začneme budovat? Máme usilovat o návrat starého, nebo se pokusit jít na to jinak?

17.9.2020

 • "Mladým lidem, kterým chci zkazit dětství a dospívání, říkám, že sice umřou hlady, ale s nádherným mobilem a mnoha úžasnými aplikacemi v kapse. A to za to stojí, ne? Nedají se, berou vážně jenom své oblíbené patnáctileté youtubery."

1.5.2020

 • poznání kým jsem (identita) se pro mě znamená, že mám uzké vazby k přírodě, k historii, pravěkým kulturám a také lidem o kolo kterých žiji
 • představa že koronavir (virová doba je impulz k něčemu, začíná proměna světa staršího v novější) nebo mor očistí společnost je mylná, katalyzuje (urychluje) procesy a výsledkem je jiné diferencované schování
 • adaptace na dobu a stav: svět je v pohybu, svět po roce 1960 je nejvíc anomální svět celých lidských dějin (relativně demokratický, relativně v dostatku, vzdělání atd.) a nyní se vracíme do normálního světa (svět každodenního zápasu o běžné reálie života), adaptace přichází sama sebou a my musíme být na tento stav připraveni
 • měřítkem úspěchu pro střední a starší generaci jsou peníze (a tzv. pozlátko kolem), pro mladou generaci je to ohlas na sociálních sítích nastává posun od velkého auta a dům k dematerializaci

19.3.2020

 • Čeká nás hledání viníků po koronaviru
 • Uteč včas, uteč daleko a nevracej se brzy - únik do přírody
 • Justiniánův mor se vracel po 20 letech, černá smrt se vracela každých 8 - 10 roků, ta pravidelnost je zajímavá a někdy se hledá souvislost se slunečními cykly, které ovlivňují počasí (11 a 20- letý)
 • černý mor (1348) v některých částech Evropy vyhubil cca 50 % populace
 • vznik skupin flagelantů (lidé, které se bičují za své hříchy)
 • největší pogromy na Židy jsou po morových nákazách (ve středověku)
 • resilience
 • vědecky nevíme co s koronavirem bude a co na něj působí, na koronavirus nemá vliv teplota a vlhkost, ale prospěšný třeba pobyt na slunci (pobyt na zahrádce, procházka) - přírodní vitamin D3 (sluneční vitamin), dobrá je kombinace fyzické a duševní aktivity
 • větší problém než koronavirus jsou v severní Africe kobylky (Somálsko, Etiopie, kousky Tanzánie, Kongo, kus východní Afriky) - vzniká nebezpečí hladomoru pro cca 10 milionu obyvatel, kobylky se již dostávají přes Rudé moře do Íránu a v létě se namnoží v Pákistánu a severní Indii (Egyptské rány). Kobylky způsobí větší ztráty na životech než koronavirus
 • celé je to pozitivní, člověk zvažuje fakta, pokud bude mít kousek rozumu a odvahy

17.3.2020

 • Turčinovy cykly 1820, 1870, 1920, 2020 (Turčin, sociolog), podle něj v roce 2020 je pravděpodobnost, že dojde k nějakému neklidu - nyní je to koronavirus (očekával se Trump, Sýrie atd.)

6.3.2020

 • S klimatem jsme na tom špatně, situace se bude zhoršovat, protože veškeré kroky jsou zdlouhavé a drahé, není jednoduché řešení, zmatek a polarizace společnosti bude pokračovat
 • čeká nás něco podobného jako světová revoluce (populace do 35 roků nemá možnost ekonomického uplatnění a dostatek potravin, v Egyptě je to až 50 % populace), ekonomicky se nebude mít tak jako naši rodiče a ještě klimatické podmínky budou ještě více anomální, čeká nás zdražování a nedostatek potravin, energie
 • čekají nás nás násilné nepokoje (Francie), protože mladí se budou mít hůře než jejich rodiče
 • současná doba je o emocích (faktická složka, emoce a aktivismus např. Gréta) do celého procesu zasáhne robotizace a umělá inteligence
 • doba varování (strašení lidí) již pominula a je nutno nabízet pozitivní program
 • největším problémem je rozdělená společnost a pokud má Gréta pravdu, dojde ke generačnímu rozdělení společnosti (příjmové a majetkové rozdělení je již realitou), která se radikalizuje. důležité pro řešení je však abychom drželi více pospolu (vzájemně si naslouchat), ale nedojde k tomu, je to naivní z pohledu politiky a velkého měřítka, ale není to naivní z pohledu malého města a menších komunit
 • budoucnost začíná být nepřehledná a neodhadnutelná, svět bude bude plný překvapení a náhlých zvratů, na tuto situaci neexistuje žádná úspěšná strategie, jednou z cest pro jedince je resilience
 • současná mladá generace obsahuje v sobě hodně strachu a tím i agrese
 • pokud se mění informační charakter světa (globální provázanost civilizace) musí se něco změnit, je to nevyhnutelný přírodní proces, který akceleruje (cílem budoucnosti je spojení světa globalizace s pozitivními i negativními důsledky) a zatím nevíme co nám to přinese evolučně (transformace světa - sociální, politický, ekonomický, technologický, klimatický, společenský atd.)
 • 2 - 5 % procent populace směřuje k dobrovolné skromnosti a zbytek směřuje k nedobrovolné skromnosti, nebude mít na výběr, shoduje se s názorem prof. Václava Smila o zastropování spotřeby (vody, energie, dopravy - létání letadlem atd.) a vyšší daně za nadspotřebu nebo přídělové hospodaření
 • v roce 1900 žije pouze 6 % ve městech a zbytek žije na venkově a závisí na úrodě (závislost na přírodě a jejich cyklech, rozvíjíme přírodní aspekt mysli), přežívání ve městech závisí na kamarádech a konexích (rozvíjí se sociální aspekt mysli), výsledkem je přepolitizovaná společnost (komentář o komentářích), prospělo by nám dívat se více do přírody
 • část populace je zasažena enviromentálním smutkem - les zničený kůrovcem, nedostatek srážek
 • extrémní počasí přináší extrémní politiku, já upozorňuji na trendy, nejsem prorok a říkám co mám načtené a co si myslím
 • robot a biosféra (Frank Seas) jsou slova které vznikly díky českému okruhu
 • Potřebujeme energetickou, hydrologickou, potravinovou bezpečnost
 • množství lidí bude stárnout a oscilovat
 • čekáme co udělá Kůrovcová kalamita s vodou z Želivky, která zásobuje Prahu a Středočeský kraj
 • důležité je kromě technického řešení také umět propojit lidi, aby spolupracovali, případně se měnili v důsledku vzdělání a poznání
 • resilience (dynamická odolnost), které je na úrovni jedince, rodiny (pokud je úcta k rodičům nebouřím se proti císaři), energetická, vodní a potravinová resilience. Resilience z pohledu státu je mít plán B i C
 • důležité je i psychické zdraví
 • digitální proletariát, kdy budou lidi využívat jen počítače
 • doporučuje místo uhelných dolů jadernou elektrárnu, jsou zde dráty
 • doporučuje regionální spolupráci s Německem pro Karlovy Vary místo orientaci na Prahu
zobrazit více..
Loading...