Růst civilizace za 60 roků

Uvádím zde několik čísel, které dokreslují dynamický vývoj civilizace v posledných desetiletích (ve srovnání s rokem 2019)

Co se událo za 60 roků v naší civilizaci?

 • Za 60 roků vzrostl celosvětový HDP z cca 1,4 bilionu USD na 90 bilionů USD (růst 64 x) a současně vzrostl počet obyvatel na planetě o 4,8 miliard (růst 1,6 x), za optimální počet obyvatel na planetě je považována tzv. „zlatá miliarda“
 • Již 60 roků žijeme na ekologický dluh planety (růst 1,8 x) a pravděpodobně toto průměrné číslo neodpovídá realitě, jde pouze o číselné vyjádření měřitelných veličin, nikoli o vyjádření provázaných vztahu v celém ekosystému a jejich důsledků
 • Za 60 roků se zvýšil ekologický dluh planety Země z 0 na 167 dní v roce 2020 (růst 167 x). Jak bude země vypadat až se tento dluh vyčerpá?
 • Za 60 roků vzrostla registrace automobilů z 98 milionu na 1 050 (některé zdroje uvádí až 1 300) milionu (růst 10 x), produkce automobilů v roce 2018 činila 95,6 milionů a do roku 2040 podle odhadů bude na světě cca 2 miliardy automobilů (předpokládá se dynamický růst aut v Číně, Africe a Indii), to, co trvalo dříve 60 roků, do roku 2040 stihneme pouze za 20 roků (některé prognózy uvádí dosažení tohoto stavu až za 30 roků v roce 2050), výrazně roste počet najetých kilometrů za rok na jedno auto (v EU je průměr cca 10 000 km)
 • Od roku 1959 vzrostla globální koncentrace CO2 v atmosféře z 316ppm na současných 415 ppm (2019)
 • Od roku 1959 vzrostla globální produkce CO2 v atmosféře z 9 bilionů tun na současných 36,15 bilionů tun (2017), za necelých 60 roků je to 4x více CO2
 • Do roku 2040 se předpokládá, že počet klimatizací vlivem klimatických změn vzroste téměř o 1 miliardu
 • Za 60 roků vzrostlo vlastnictví automobilů na 1000 obyvatel z 410 na 860 automobilů (růst 2 x)
 • Za 60 roků vzrostl počet turistů ze 70 milionů na 1,4 miliardy, kteří se koncentrují do oblíbených destinací (tzv. Overturismus, globální turismus do oblíbených destinací)!!
 • Roční celosvětová produkce plastů se od roku 1950 zvýšila ze 2 na 380 milionů tun a předpokládá se, že se do roku 2035 zdvojnásobí a do roku 2050 se téměř zečtyřnásobí
 • V roce 1900 žilo ve městech pouze cca 6 % populace, podle odhadů v roce 2050 to může být až 75 % populace
 • v roce 1960 se cca 16 afrických státu vymanilo z područí a získali samostatnost

zobrazit více..
Loading...