Jak bude vypadat globální pandemie?

Jak bude vypadat globální pandemie?

23.3.2020 Jak bude vypadat globální pandemie? Vědci již před dvěma roky správně předpověděli jejího původce i jeho chování

Koronavir - COVID 19: https://www.centerforhealthsecurity.org/resources/COVID-19/

Baltimore Výzkumné centrum Johns Hopkins Center for Health Security v americkém Baltimoru se před dvěma roky zabývalo tím, jak bude vypadat příští světová pandemie. Ve svých předpovědích vědci přesně určili charakteristiku budoucí koronavirové nákazy a její chování.

Choroba se bude přenášet vzduchem, nakažený bude infekční několik dní před projevením symptomů a smrtnost bude nízká, ale nezanedbatelná," píší výzkumníci ve zprávě s názvem Charakteristika pandemických patogenů, která vyšla v roce 2018.

Vědci již tehdy upozornili, že ačkoli se nejvíce pozornosti dostává chorobám jako ebola či zika, skutečné nebezpečí představují více nenápadné druhy virů, které se oproti jmenovaným chorobám dokážou šířit vzduchem.

Proti dotyčnému patogenu nebude mít lidstvo vyvinutou imunitu a kvůli nízké smrtnosti se jím nakazí velké množství lidí, odhadovali výzkumníci.

Důraz vědci kladli na důkladné testování. "Pacienti často dostávají nespecifickou diagnózu jako 'zápal plic' či 'virový syndrom', aniž by se lékaři snažili určit přesný patogen. Tím ale ztrácíme přehled o aktuálních virových hrozbách," píše se ve zprávě.

Text také obsahuje doporučení, jimiž by se měly státy řídit, aby minimalizovaly riziko vypuknutí světové pandemie.

Vlády by se podle doporučení měly snažit najít univerzální vakcínu proti virům útočícím na dýchací systém a zesílit výzkum rizikových patogenů, zejména RNA virů, které dokážou velmi rychle mutovat. Právě do této skupiny spadají i chřipkové nákazy a Covid-19, kterým již od minulého roku onemocněly stovky tisíc lidí.

Zdroj: https://www.lidovky.cz/relax/veda/jak-bude-vypadat-globalni-pandemie-vedci-jiz-pred-dvema-roky-spravne-odhadli-charakteristiku-koronav.A200322_163814_ln_veda_hetom

17.1.2020 Centrum Johns Hopkins pro zdravotní bezpečnost, Světové ekonomické fórum a Nadace Bill & Melinda Gatesové vyzývají k spolupráci veřejného a soukromého sektoru pro připravenost a reakci na pandemii

Organizace vydávají 7 doporučení ve společné výzvě k akci

https://www.centerforhealthsecurity.org/newsroom/center-news/2020-01-17-Event201-recommendations.html

10.5.2018 Studie Centra pro zdravotní bezpečnost identifikuje charakteristiky mikroorganismů, které s největší pravděpodobností způsobí globální pandemii

Nový výhledový rámec pro zvláštní kategorii nejzávažnějších nově se vyskytujících infekčních nemocí pomůže informovat o budoucí připravenosti a úsilí o reakci

Nick Alexopulos | 10. května 2018

Práce na přípravě infekčních chorob se zaměřuje převážně na historický seznam patogenů odvozených od biologických válečných agentů, politických úvah a nedávných ohnisek. To nezodpovídá za nejzávažnější původce, kteří nejsou v současné době známí nebo bez historického precedensu, pište vědce z Johns Hopkinsova centra pro zdravotní bezpečnost do nové zprávy o zvláštnostech mikroorganismů s vysokým pandemickým potenciálem.

Zpráva " Charakteristika pandemických patogenů " stanoví rámec pro identifikaci přirozeně se vyskytujících mikroorganismů, které představují globální katastrofické biologické riziko (GCBR), a vydává obecná doporučení ke zlepšení úsilí o připravenost GCBR. GCBR jsou události, ve kterých by biologické činitele mohly vést k náhlému, mimořádnému, rozsáhlému katastrofu nad rámec kolektivní schopnosti národních a mezinárodních vlád a soukromého sektoru kontrolovat. Neexistuje vyčerpávající katalog viníků GCBR, takže komunita zdravotního zabezpečení nechává spoléhat na historické příklady (např. Španělská chřipka z roku 1918), aby řídila své priority připravenosti.

"Připravenost na zdravotní bezpečnost se musí přizpůsobit novým hrozbám a ne výhradně se opírat o historické pojmy," řekl Amesh Adalja, MD , vedoucí projektu a vedoucí vědecký pracovník v centru. "Aktivnější přístup k tomuto problému nakonec pomůže chránit před výskytem události GCBR."

Projektový tým Adalje zahrnoval vedoucího učitele Eric Toner, MD a vedoucího analytika Matthew Watsona . Aby formulovali zjištění a doporučení ve své zprávě, přezkoumali publikovanou literaturu a zprávy o objevujících se charakteristikách infekčních chorob, patogenním potenciálu mikrobů a dalších souvisejících tématech; rozhovor s více než 120 technickými odborníky z akademické obce, průmyslu a vlády; a svolali schůzku podskupiny těchto odborníků za účelem projednání předběžné analýzy informací, které tým shromáždil.

První a primární nález uvedený ve zprávě nastiňuje společné vlastnosti potenciálního pandemického patogenu na úrovni GCBR. Podle jeho týmu bude způsob přenosu s největší pravděpodobností dýchací. Bude to nakažlivé během inkubační doby, před vývojem příznaků, nebo když infikovaní jedinci vykazují pouze mírné příznaky. Nakonec bude potřebovat specifické faktory hostitelské populace (např. Imunologicky naivní osoby) a další vnitřní mikrobiální patogenní charakteristiky (např. Nízká, ale významná úmrtnost případů), které společně podstatně zvýší šíření nemoci a infekci.

Zpráva pokračuje ve svých zjištěních vysvětlením pandemického potenciálu určitých kategorií mikrobů a upozorňuje, že RNA viry jsou největší hrozbou. Zjištění týkající se připravenosti projektového týmu se odrážejí v 8 klíčových doporučeních:

  • Připravenost na hrozby na úrovni GCBR by měla mít cílený přístup s určitou flexibilitou.
  • Přístupy založené na seznamu historických patogenů by neměly být stálými pevnými nápady, které stultifikují myšlení o pandemických patogenech.
  • Vyšší prioritou by mělo být zlepšení sledování lidských infekcí viry RNA přenášenými dýchacími orgány.
  • Zvýšený důraz na vývoj specifického potrubí různých antivirových činidel pro respirační viry RNA - široké spektrum i specifické pro virus - by zvýšilo odolnost vůči potenciálním agentům GCBR.
  • Vakcíny proti RNA respiračním virům - včetně univerzální vakcíny proti chřipce - by měly být sledovány se zvýšenou prioritou.
  • Program klinického výzkumu pro optimalizaci léčby virů RNA s rozšířeným dýcháním by měl být financován farmaceutickými společnostmi a společnostmi zdravotnických prostředků a sledován klinickými středisky.
  • Zvláštní výzkum je zaručen pro výzkum virů RNA přenášených dýchacími orgány, které by mohly zvýšit pandemická rizika.
  • Provádění mikrobiologicky specifických diagnóz syndromů infekčních chorob ve všech lokalitách po celém světě by mělo být rutinnější.

"Doufáme, že tvůrci politik a odborníci budou při práci na posílení odolnosti zdravotnického sektoru a posílení pandemické připravenosti zvážit naše doporučení," uvedla Adalja.

Tento projekt byl podporován financováním z projektu Open Philanthropy Project a je součástí rozsáhlého výzkumu a stipendia střediska o GCBR .

O centru Johns Hopkins pro zdravotní bezpečnost:
Centrum Johns Hopkins pro zdravotní bezpečnost se snaží chránit lidi před epidemiemi a katastrofami a budovat odolné komunity prostřednictvím inovativního stipendia, zapojení a výzkumu, který posiluje organizace, systémy, politiky a programy nezbytné pro prevenci a reagovat na krize veřejného zdraví. Centrum je součástí školy veřejného zdraví Johna Hopkinse Bloomberga a nachází se v Baltimore, MD.

https://www.centerforhealthsecurity.org/newsroom/center-news/2018/2018-05-10_characteristics-of-pandemic-pathogens.html?

zobrazit více..
Loading...