Základní nepodmíněný příjem

Základní nepodmíněný příjem (všeobecný základní příjem, UBI), belgický filozof a stoupenec UBI Philippe Van Parijs 

Idea základního nepodmíněného příjmu je prostá. A zároveň v praxi neuskutečnitelná. O její uvedení do praxe se v různých koutech světa lidé pokouší už vlastně po staletí, vesměs neúspěšně. Přitom každý nový pokus zase a znova vyvolává až nemístný mediální zájem, který je po tolika ztroskotáních už jen těžko pochopitelný. Vysvětlení je jediné: idea je to nejen prostá, ale také nesmírně svůdná.

Idea nepodmíněného příjmu spočívá ve zrušení systému sociálních dávek i důchodů. Místo něj by se zavedla dávka jedna jediná, pro všechny totožná. Všichni by ji dostávali bez ohledu na to, zda pracují či ne, bez ohledu na to, zda pracovat chtějí či ne. Ing. Lukáš Kovanda

Jaký může mít Základní nepodmíněný příjem význam?

  • řešení hlavních sociálních a strukturálních problémů, včetně nezaměstnanosti a podzaměstnanosti 
  • v důsledku nástupu nových technologií, extrémní chudoby, sociálních pastí a skrytých demotivačních faktorů k práci
  • UBI by osvobodil lidi z pout pracovních míst mizerné kvality i nekonečné byrokracie a umožnil jim plně realizovat svůj potenciál. 
  • je argumentem v době vleklé mzdové stagnace, přetrvávající chudoby, rostoucí nerovnosti a nízkého hospodářského růstu. 
  • snižuje byrokratickou zátěž a s ní spojené administrativní náklady, a tím zajišťuje nový příjmový tok chudým lidem, zejména díky tomu, že zmenšuje či zcela odstraňuje potřebu prokazování příjmů a dalších podmínek. 
  • pokud se příjmy  (Základní nepodmíněný příjem) stanou " bezcelními" (bez kontroly) , dojde tak tak ve jménu spravedlnosti a rovnosti, kdy je zaručeno, že každý člověk bude mít pravidelný peněžní příjem nenavázaný na jakékoliv podmínky. Všichni občané potažmo získají trvalý přístup na finanční trhy, jejichž rozšiřování nabralo závratných rozměrů.

více

Nepodmíněný příjem, zprávy z tisku:

21.8.2020 Základní nepodmíněný příjem vyzkouší v Německu. V ČR by jeho zavedení znamenalo, že průměrný starobní důchod se sníží ani ne na polovinu nynější úrovně. Další zemí, která otestuje základní nepodmíněný příjem, se stává Německo. Naši západní sousedi jej otestují pilotní studií pod vedením berlínského Institutu pro ekonomický výzkum (DIW). Institut to oznámil tento týden. Studie se bude účastnit 1500 lidí, z nichž 120 obdrží 1200 eur (31 270 korun) měsíčně bez jakýchkoli podmínek. Financovat to bude 140 tisíc drobných soukromých dárců.

https://www.kurzy.cz/zpravy/554630-zakladni-nepodmineny-prijem-vyzkousi-v-nemecku-v-cr-by-jeho-zavedeni-znamenalo-ze-prumerny/

13.5.2020 Evropu čeká kvůli pandemii koronaviru hluboká ekonomická krize a rychlý nárůst nezaměstnanosti. Jedním z nástrojů, které by podle politiků z jižních států Evropské unie mohly pomoci situaci zvládnout, je celoevropské zavedení základního nepodmíněného příjmu. Jsou to pravidelné platby státu občanům, na které má podle původního konceptu nárok každý.  

Španělský vicepremiér Pedro Iglesias navrhuje spolu s ministryněmi sociálních věcí Portugalska a Itálie, že by mohlo jít o celoevropský program podle jednoho vzorce. Každá země by si ovšem částku vypočítávala podle svých ekonomických parametrů. Není však jasné, zda by se peníze platily z unijních fondů, nebo z národních rozpočtů.

Vláda v Madridu už začala svůj vlastní program připravovat. Od června by se měl podle detailů, které zveřejnil deník El Mundo, týkat více než milionu domácností a pomoci až dvaceti procentům obyvatel Španělska. Nejchudší lidé by měli dostávat každý měsíc 462 eur (cca 12 tisíc Kč), příjem by se zvyšoval podle počtu dětí, ale je stanoven horní strop pro domácnost na 1015 eur (přibližně 28 tisíc).

Podobnou myšlenku mají nejen státy, ale i regiony a města. Pro své občany ho chce zavést kvůli pandemické krizi například severoanglické město Hull. Diskutovat o nápadu hodlá i skotská premiérka Nicola Sturgeonová. "Možná přišel čas zvážit všeobecný základní příjem," řekl ve svém velikonočním projevu také papež František I.

https://archiv.ihned.cz/c1-66762820-nepodmineny-prijem-se-vraci-spanele-ho-budou-vyplacet-nejchudsim-program-chteji-rozsirit-i-do-cele-eu

Loading...