Psychoenergetická laboratoř prof. Kahudy

Psychoenergetická laboratoř prof. Kahudy

Psychoenergetická laboratoř profesora Kahudy pro výzkum paranormálních jevů, členové:

Psychoenergetickou laboratoř vedl (ve funkci ředitele) profesor František Kahuda od roku 1978 až do roku 1986. Spolu s dalšími vědci se snažil dokázat, že mentální energie může mít vliv na růst živých organismů a že jejím prostřednictvím lze též diagnostikovat a léčit. Mezi vědci se František Kahuda proslavil svéráznými představami, které za svého života prosazoval i do škol, například svojí teorií mentionů a psychonů, částic myšlení a mimosmyslové komunikace. Psychoenergetická laboratoř (zkratka PEL) bylo experimentální pracoviště pro vědecky podložený výzkum paranormálních (parapsychologických) jevů v působnosti pražských vysokých škol (ČVUT a VŠCHT). Pracoviště fungovalo od svého založení v roce 1978 až do svého zrušení na počátku 90. let dvacátého století.

Psychoenergetickou laboratoř (dělali se zde experimenty s telekinezí a telepatií) podporoval Štrougal a v roce 1991 skočila činnost. Místo profesora Kahudy vedl laboratoř jeho nástupce Ing. Valdemar Grešík. Celkem v této organizaci podle Jaroslava Kuchaře bylo cca 50 - 60 lidí.

 • Josef Zezulka (30. března 1912 - 13.12.1992)
 • Tomáš Pfeiffer, biotronik, nástupce a pokračovatel Josefa Zezulky (30.8. 1953 - )
 • Prof. RNDr. a PaedDr. František Kahuda CSc (3. ledna 1911 - 12. února 1987), který se zde s dalšími vědci snaží dokázat, že mentální energie může mít vliv na růst živých organismů a že jejím prostřednictvím lze diagnostikovat a léčit
 • František Karabina
 • Ing. Valdemar Grešík (23. prosince 1962 -) , byl posledním jejím ředitelem, vynikající senzibilní diagnostik a léčitel
 • Jindřich Paseka (1928 - 7.7.2005)
 • Josef Prouza (Úpice - nebyl registrovaný u prof. Kahudy)
 • PhDr. Marta Foučková (1937- )
 • Renata Lopourová
 • Karel Kožíšek (Bystrc), 8. 1. 1929 - 20. 7. 1995, legenda československé psychotroniky
 • MUDr. Václav Vydra (*1. 10. 1941 ) z Aše
 • MUDr. Lubomír Oliva
 • Václav Vávra
 • Bohumil Houser
 • Milan Calábek (1940)
 • Milan Toušek, léčitel (Zámrsk) - pracoval pro dr. Rejdáka, se sídlem v Šlikově ulici na pražském Břevnově
 • Robert Pavlita z Lázní Bělohrad - pracoval pro dr. Rejdáka, se sídlem v Šlikově ulici na pražském Břevnově
 • Ladislav Cimbál
 • Jiří Kuchař (1960), vydal knihu Léčitelé jak je neznáte, členem je od roku 1983
 • Břetislav Kafka (14. května 1891 - 27. srpna roku 1967) podal důkaz reinkarnace, označován za spoluzakladatele světové psychotroniky a někteří autoři jej dokonce řadí mezi takové kapacity, jakými jsou Purkyně, Bechtěrev, Sinskair či Einstein
 • Dr. Zdeněk Rejdák, 7. listopadu 1934 - 24. prosince 2004, (vazby na Rusko, dělali pokusy i v Japonsku), mezi Rejdákem a prof. Kahudou byla rivalita, byl prezidentem Mezinárodní společnosti pro psychotronický výzkum (International Association for Psychotronic Research /IAPR/) znal Wolfa Messinga od roku 1968
 • Josef Šrytr
 • František Kabelák (8. listopadu 1902 - 5. září 1969) byl český hermetik, mág a kabalista.
 • Viliam Poltikovič (28.2.1958, Znojmo...)
 • Honza Zpěváček (indián, indoš,), člen zálesácké školy
 • Jan Mikolášek (7.4.1887 - 29.12.1973) byl známý český léčitel a znalec bylin, setkal se s vyhlášenými léčiteli - lékařem Valentinem Zeileisem a léčitelkou paní Mühlbacherovou, která rozpoznala Mikoláškův mimořádný talent a naučila ho diagnostikovat choroby prostřednictvím pohledu na moč pacientů - podobně jako to uměla Božena Kamenická ("bába radnická")
 • Ing. Richard Stříbrný (1956, Stříbný, astrolog, vodnář), astrologie není nástroj k přesnému rozpoznání budoucích dějů, ale nástroj k rozpoznání a rozložení pozice planet v životní partii, není však jasné co duch s tělem v této životní partií sehraje. Cestuje do Indie, Číny, Tibetu a Nepálu, ale i jinam...
 • atd.
 • seznam bylinkářů, léčitelů a fytoterapeutů
zobrazit více..
Loading...