Řepka olejka

Řepka olejka

v Česku se řepka pěstuje na cca 300 - 400  tisících hektarech, dvě třetiny řepky vypěstované v Česku se používají na výrobu potravin, například olejů na smažení nebo majonézy, zatímco na výrobu biopaliv se spotřebuje třetina. Jedním z největších zpracovatelů řepkového semene a výrobcem metylesteru, který se přimíchává do bionafty, je společnost Preol z holdingu Agrofert,

Výhody a nevýhody pěstování řepky:

  • má velkou nadzemní i podzemní část a díky tomu půda zadržuje dobře vodu
  • vhodná meziplodina mezi obilovinami
  • řepku napadá při jejím růstu hodně škůdců, proto je nutno chemicky ošetřovat (zemědělec se o řepku stará téměř 10 měsíců, její pěstování je náročné na hnojení a pesticidy) a to kontaminuje půdu a vodu
  • kořenové části a zbytky rostliny přispívají k tvorbě organické hmoty
  • při květu působí potíže alergikům, ale současně je vítanou stravou pro včely
Řepkové pole
Řepkové pole
zobrazit více..
Loading...