E-koruna

E-koruna (archa záchrany)

SOUČINNOST - SOUDRŽNOST - SOUNÁLEŽITOST

23.4.2021 Bitva o lidstvo začala! Jak daleko to necháme dojít, až pohár u většiny z nás přeteče.

 • Tma (tmu nemůžeme měřit) neexistuje, je jen nedostatkem světla. Zlo neexistuje (přestože ho vidíme), vnímáme ho, protože je nedostatek lásky.
 • E-koruna měla smysl v roce 2018 - 19, v roce 2020 je na E-korunu pozdě, proto se od ní vzdaluji, už nestihne lidi nějakým způsobem spojit. Proto se v posledních pořadech více zaměřuji na kulaté stoly, které nás mohou propojit.
 • Růstem zbrojení nemůže vzniknout mír, mír se nedá vybojovat zbraněmi.

E-koruna O PROJEKTU

 • E-koruna je ryzí energie.
 • E-koruna nejsou obyčejné peníze, je to ryzí oběživo.
 • E-koruna lidi spojuje.
 • E-koruna eliminuje chudobu.
 • E-koruna řeší důchodovou problematiku efektivně a jednou provždy.
 • E-koruna řeší výběr daní efektivně a spravedlivě bez výjimek.
 • E-koruna naplňuje a proměňuje tři slova ve skutečnost:

Projekt E-koruna.

Práce na tomto projektu se provádí výhradně s Láskou. Čeština pro tento druh Lásky nemá výraz, proto bychom to rádi objasnili. V řečtině pro ni existuje výraz "Agapé", a je to láska nesobecká, láska pečující, láska bezpodmínečná, všeobecná láska k lidem a mezi lidmi. "Agapé" (laskavost, oddanost) - pečující vztah, sladění vzájemných potřeb, v novodobém kontextu "pravá láska" / dále jen Láska.

Ramena tvoří Součinnost a Soudržnost. V základech leží Sounáležitost. Všechny tyto, řekněme, ingredience jsou nadmíru důležité. Láska je prapůvodní silou vesmíru, Láska je tvořivá a vše spojující. Abychom mohli s Láskou budovat, potřebujeme spolupracovat, a aby dílo přežilo věky, je potřeba držet při sobě. To už budeme vědět, že patříme do skupiny lidí, kteří si vzpomněli. Kteří se probudili ze strachu do krásného dne prozářeného Láskou, kde konkurenci nahradila spolupráce a kde brzda lží je nahrazena všeobjímající Pravdou.

Lidé E-koruny mají řešení. E-koruna je řešení. Nejdříve vymýtíme chudobu. Chudoba je důsledkem nerovnosti podmínek a příležitostí. Daně jsou nastaveny způsobem, který vrhá chudé do ještě větší chudoby. Navíc chudobou jsou často postiženi staří a nemohoucí lidé.

To jsou základní věci, které E-koruna mění. A mění je způsobem, který je v souladu s ekonomikou celého kosmického prostoru. Je to ekonomika, která dala vzniknout hvězdám, planetám, ale hlavně životu. E-koruna je přímo "závislá" na životě a neustávajícím koloběhu energie peněz. Z toho vzniká až zázračná hojnost pro všechny, ale zázrak to není. Je to příroda, která nám to dnes a denně dokazuje. Z jednoho zrnka obilí vyroste klas s desítkami dalších zrn. Stromy plodící desítky let desítky kilogramů plodů ročně. Proč? Jak? Odpovědí je energie. Ano, neustálý koloběh energie a její přeměna tu na zrno, tu na jablko. Tou životodárnou energií je voda. Voda ale není v pohybu jen tak sama od sebe. Svou nezanedbatelnou roli zde sehrává slunce ve spolupráci s gravitací.

Pro pochopení si tyto mocné síly dáme do podobenství ekonomiky E-koruny. Tak snadno každý pochopí naši inspiraci v přírodě. Voda je v přeneseném slova smyslu E-korunou, tedy penězi, ale ne obyčejnými, je to ryzí oběživo. Slunce, to je Láska a gravitace jsou lidské potřeby. Všechny tři složky musí být přítomné, jinak by se vše zastavilo. Co jsou peníze, ví každý. Stejně tak víme, co a jaké jsou lidské potřeby, tedy ty, pro které užíváme energii peněz. Ale jakou roli zde hraje Láska? Tedy v přeneseném smyslu slova slunce? Láska nám dává nekonečnou energii. Láska, to je dávání. Když něco dáváte s Láskou, tak se vám to mnohonásobně vrátí. Ne z vypočítavosti, ale dle zákona přitažlivosti. Sluncem E-koruny, nekonečnou Láskou, je denní úpis. Stejně jako Láska, pravá Láska s velkým L, nezná výjimky. Úpis u E-koruny také nezná výjimky a týká se všeho a všech stejně. 1,643 promile z každého účtu se každý den upíše, aby se vzápětí vše rozdělilo zpět. S Láskou se dělíme, abychom s Láskou mohli přijmout. Bez odpařování by nemohl padat déšť. Stejně jako déšť přináší život, tak půlnoční rozdělování nejdříve vymýtí chudobu a zajistí slušné prožití stáří. Současně zde vzniká také povědomí u všech lidí, jak hospodařit s touto životodárnou energií. To vše naprosto přirozeně a nenásilně. Tím to však nekončí. Díky kompatibilitě s kosmickým zákonem ekonomie, bude brzy E-koruna dávat energii do zdraví obyvatel, vzdělání a nakonec do všech sfér našich potřeb. A ne trochu nebo dostatečně, ale opravdu štědře.

Proč? Protože příroda je štědrá a E-koruna je v jejím souladu. Protože Láska podporuje život a Láska je nekonečná a její energie nevyčerpatelná.

Jaký je princip E-koruny?

E-koruna není nová měna! Je to ta stejná Česká Koruna jak ji znáte, jen se v prostoru E-koruny mění její charakter. Česká Koruna se na účtech E-koruny mění v Elektronickou směnku. Na začátku 1,- Kč = 1 E-koruna. Nemůže existovat jediná E-koruna (Elektronická směnka), která by nebyla krytá Českou Korunou (to je FIAT měna, která není ničí krytá). Na základě vkladu Českých Korun na krycí účet je připsán přímo úměrný počet E-korun. Ty jsou použitelné v síti E-koruny, a tím, že jsou kryté skutečnou státní měnou, jsou i směnitelné zpět na Českou Korunu. Směna zpět je provedena s poplatkem ve výši 1,643%. Vždy o půlnoci se z každého zůstatku na účtu provede úpis ve výši 0,1643% (to odpovídá 1,643 korun z každé tisícikoruny). Tento úpis v budoucnosti nahradí veškeré daně a poplatky. Ihned po provedení úpisu dojde k přerozdělení zpět k uživatelům E-koruny. Nejvýhodnější je tedy mít před půlnocí zůstatek ve výši nula E-korun.

Na samotném počátku, tedy na první úrovni, se celých 0,1618% dělí mezi uživatele E-koruny. Polovina mezi subjekty, které přijímají E-korunu (firmy, obchody, živnostníky - dále obchodníci) a druhá polovina se dělí mezi běžné uživatele. Rozdělení se provádí podle bonusového hodnocení. Bonusové hodnocení se stanovuje u obchodníků dle celkové výše přijatých E-korun a u uživatelů dle celkové výše směněných Kč na E-koruny. Směna zpět z E-korun na České Koruny naopak snižuje bonusové hodnocení. Dělení mezi obchodníky bude ukončeno až ve chvíli, kdy bude státem zrušena daň z přidané hodnoty (DPH). Zbývá 0,0025%, to jsou prostředky na samotný provoz aplikace, její zabezpečení a další vývoj.

Druhá úroveň znamená začátek výplaty prvních "důchodů." Úmyslně v uvozovkách, protože začátek bude znamenat výplatu v řádu haléřů denně, ale nějak se začít musí. Druhé úrovně se dosáhne ve chvíli, kdy první uživatel (nikoliv obchodník), dosáhne maximální výše denní odměny, tedy 167 E-korun. Představme si to jako řadu nádob. Jakmile bude první nádoba přetékat, začne plnit druhou nádobu. Maximální denní důchod je ve výši 733 E-korun. Nárok na E-korunový důchod vznikne dosažením věku 55 let a současně aktivním užíváním E-koruny. V případě bonusového hodnocení ve výši nula je i denní odměna nebo E-korunový důchod ve výši nula.

O třetí úrovni již rozhodnou sami uživatelé. Součástí aplikace bude i volební část, kde budou uživatelé vybírat další směřování financí E-koruny.

V počátcích E-koruny bude poměrně často docházet ke zpětné směně. Obchodníci nebudou mít dostatek příležitostí k užití E-koruny. Přebytky budou nuceni směnit, aby mohli nakoupit zboží atd. V takovém případě dochází k následujícímu: 5% se dělí na tři části: 1% jde na poplatky, 1% se přesune do společného balíku (stejně jako denní úpis) a 3% zůstávají na krycím účtu. Poslední položka způsobuje, že reálný kurz E-koruny neustále roste. Hodnota E-koruny bude pouze růst. Prakticky neexistuje možnost, jak by mohla klesnout. S prostředky českých korun na krycích účtech se nijak nemanipuluje. Je to krytí připravené pro případ zpětné směny. K placení se používá E-koruna.

Jednoduchý příklad, jak to může vypadat:

Máme první dva uživatele: Adama a Boženu a jednoho obchodníka Jedničku. Zjednodušeně si každý uživatel smění (koupí elektronické směnky) a ihned u Jedničky utratí 1000,- Kč. Adam 1000,- Kč na 1000 E-korun a Božena 1000,- Kč na 1000 E-korun. Na E-korunovém účtu obchodníka Jedničky je 2000 E-korun, na E-korunovém účtu Adama je 0 E-korun, na E-korunovém účtu Boženy je 0 E-korun. Na krycím účtu je 2000,- Kč.

Přichází půlnoc a provede se denní úpis ve výši 0,1643% ze zůstatku na E-korunových účtech. Oba uživatelé mají 0,- Kč. Pouze od Jedničky se odečte 3,286 E-korun a 0,05 E-korun půjde na provoz. 3,236 se dělí 2, což činí 1,618 E-korun. Jedna polovina jde mezi obchodníky. Jelikož je jediný, dostává celou částku. Adam i Božena směnili stejnou částku 1000,- Kč, dostanou tedy oba 0,809 E-korun.

Účet obchodníka: 2000 - 3,286 + 1,618 = 1998,332 E-korun

Účet Adama: 0,809 E-korun

Účet Boženy: 0,809 E-korun

Provozní účet E-koruny: 0,05 E-korun

Kontrolní součet všech E-korun: 2000 E-korun

Krycí účet: 2000,- Kč

Kurz: 2000 E-korun / 2000,- Kč = 1,00000000

Druhý den bude matematicky složitější, ale prosím o trpělivost. Všechna desetinná místa jsou potřebná, protože je důležitý celkový součet, kde je jasné, že nedochází k žádným ztrátám. Ale abychom to příliš nezkomplikovali, necháme pouze dva uživatele a jednoho obchodníka.

Adam neprovedl žádnou transakci a má tak 0,809 E-korun.

Božena směnila 1000,- Kč a hned je u Jedničky utratila, zůstatek má tedy také 0,809 E-korun.

Účet obchodníka: 1998,332 + 1000 = 2998,332 E-korun

Provozní účet E-koruny: 0,05 E-korun

Kontrolní součet všech E-korun: 3000 E-korun

Krycí účet: 3000,- Kč

Kurz: 3000 E-korun / 3000,- Kč = 1,00000000

O půlnoci proběhne úpis ze všech účtů, protože všechny mají vyšší hodnotu než nula:

Adam má bonusové hodnocení 0,66666666 (celkově směněno Adamem 1000) / (Celkový počet E-korun 3000 / 2 uživatelé)

Průměr 1,2135 x 0,66666666 = 0,809 (přípis pro Adama)

Adam 0,809 - 0,001329187 (úpis) = 0,807670813 + 0,809 (přípis) = 1,616670813 E-korun

Božena má bonusové hodnocení ve výši 1,33333333 (celkově směněno Boženou 2000) / (Celkový počet E-korun 3000 / 2 uživatelé)

Průměr 1,2135 x 1,33333333 = 1,618 (přípis pro Boženu)

Božena 0,809 - 0,001329187 (úpis) = 0,807670813 + 1,618 (přípis) = 2,425670813 E-korun

Účet obchodníka: 2998,332 - 4,926259476 (úpis) = 2993,405740524 + 2,427 (přípis) = 2995,832740524 E-korun

Provozní účet E-koruny: 0,05 - 0,00008215 = 0,04991785 + 0,075 = 0,12491785E-korun

Kontrolní součet všech E-korun: 3000 E-korun

Krycí účet: 3000,- Kč

Kurz: 3000 E-korun / 3000,- Kč = 1,00000000

Druhý den Adam dostal odměnu, i když neprovedl žádnou transakci, a tak by ji dostával ještě třicet dní. Po třiceti dnech neaktivity systém označí účet jako neaktivní. Po tu dobu se z takového účtu provádí úpis, ale takový účet se nepočítá do průměru, ani se na něj nepřevádí přípis. Jakákoliv transakce na účtu ho opět zaktivuje na dalších třicet dnů.

Božena v druhém dni provedla další směnu, a tím zdvojnásobila svůj přípis. Každý kdo dává E-koruně život, dostává zpět přímo úměrnou odměnu. Směnami zpět, a tím zvedání kurzu, se vše začne komplikovat. Navíc při směně jde 1% k přerozdělení, což okamžitě zvedá aktuální přípis, ale snižuje samozřejmě výši přípisů příštích.

Ideální by bylo, aby přibývali uživatelé E-koruny, ale i obchodní místa, a také, aby jednotliví uživatelé pracovali s E-korunou dnes a denně. To vše závisí na každém z nás. Je to na nás - na lidech, abychom si zlepšili své životy. Abychom pomocí soudržnosti a součinnosti, prostřednictvím sounáležitosti, došli k tomu, aby se na této planetě realizoval ráj na zemi.

zdroj: https://e-koruna.com/

Klíčové otázky: potřebujeme peníze ANO či NE? Dnes a zítra? Po duchovní transformaci? Jsou peníze konstruktem materiálního pojetí života?

Komentář (předem upozorňuji, že se mohu mýlit): tento projekt nevyřeší problém současné situace, je nutná změna myšlení lidí a e-koruna to změnit ani nemůže. Vzhledem k zveřejněným informacím tento projekt nese znaky pyramidové hry (ponzi schéma, jste jako současné měny a tištění nekrytých peněz, které postupně ztratí důvěru) - "ovládá a vytváří závislost na hmotě". Člověka nemění systém, ale vědomá osobní transformace. Smyslem života je tvoření, radost a osobní naplnění. Hromadění a závislost je uvíznutí v modelu "Otrok a Otrokář", vědomý člověk nebude potřebovat k naplnění svých potřeb berličku (hromadící se papírové peníze, kryptoměny, směnky, zisk atd.) - jistoty, které žádnými jistotami nejsou, protože jsou pouze založené na důvěře (energii, kterou tomu věnujeme), historické civilizace nepoužívali peníze a přesto existovali...

 • Klíčová je důvěra lidí a proudící energie (reálný provoz systému, který si vydělá na provoz a další rozvoj systému, bez toho to nemůže fungovat, je to život na dluh), která rozhodně o životaschopnosti projektu
 • Model "něco za něco" je na konci svého vývojového cyklu - nemá dlouhodobou perspektivu, lidstvo postupně najde jiný model v průběhu příštích roků, který nebude založen na směně "něco za něco" a naplní se po duchovní transformaci, která ukončí model ovládání a závislosti "Otrok a Otrokář
 • Peníze neeliminují chudobu (chudoba je odrazem života v modelu "Otrok a Otrokář", ze kterého se lze osvobodit), chudoba se neměří výškou konta v bance
 • E-koruna je navázaná na tzv. FIAT měnu, která není "ničím krytá", ČNB používá model "tisknutí peněz" a "umělého snižování kurzu CZK". E-koruna je tak plně závislá na krocích ČNB, která lidem záměrně znehodnocuje jejich úspory pohybem kurzu a inflací. Kdo je centrální bankou projektu "E-koruna"? Existuje nějaký fond pojištění vkladů? Chrání někdo, nebo něco centrální mozek E-koruny a jejich účty - tedy zabezpečení systému? Atd.
 • Likvidita "e-koruny" (zpětná směnitelnost na CZK, vypořádání transakcí), je jedním ze slabých míst celého projektu a také kopíruje všechny neduhy současného finančního systému (včetně inflace a měnových intervencí)
 • Směnka (v tomto případě elektronická směnka) - výměna papírové koruny za elektronické peníze, byla v historii předmětem různých podvodů
 • Je systém ošetřen, aby eliminoval očekávaný pád světového měnového systému o kterém hovoří Pavol Lupták?
 • Brzy dojdou peníze na další rozvoj a údržbu projektu (provozní náklady cca 100 000 měsíčně, které pokryje 1200 donátorů - 111kč měsíčně po dobu 6 měsíců, nebo je nutný investor a přijdou další potíže), protože nefunguje tok energie peněz v projektu, neprobíhá reálný koloběh zboží, služeb atd., a co nemá energii, to zaniká..... Nebo ne? "E-koruna má přece nevyčerpatelnou energii, kterou pokryje všechny oblasti veřejného života. Proto budeme v jistotě a beze strachu. "Přicházející krizi zvládnou jen lidé, kteří budou naloděni na arše E-koruna. A to není vytahování se, to je prostý fakt", říká Názor autor E-koruny:  https://www.youtube.com/watch?v=xZ6sybjvMeI  (37:25)
 • Projekt E-koruna se podle zakladatele dostane do cílové rovinky za 5 roků v nejhorším scénáři do 10 roků i kdyby se jí házeli klacky pod nohy neuvěřitelný způsobem (3.9.2020)
 • Kybernetická bezpečnost (hackeři, kybernetické útoky atd.) současné e-koruny je nedostatečná již nyní a v budoucnu jen bude sílit její zranitelnost (rozvoj UI, moderních technologií, virtuální reality a kvantových počítačů)

Alternativní systémy pro budoucnost:

 • Ubuntu, Michael Tellinger, https://celostnivzdelavani.cz/michael-tellinger-ubuntu
 • https://gradido.net/de/
 • https://allatraunites.com/cs/tvoriva-spolecnost-project#idea
 • Hnutí Zeitgeist, https://www.zeitgeistmovement.cz/
 • Turčianské Teplice (informace Pavol Lupták), model který funguje dodnes

Zázrak z Wörglu

Nově zvolený starosta Michael Unterguggenberger si vzpomene na knihu, kterou četl během první světové války. Jde o dílo Silvio Gesella, vizionáře, který pojmenoval chyby peněžního systému. Inspirován touto knihou spouští experiment, který městečko uprostřed Alp změní z krachující obce na nejúspěšnější obec v Rakousku. To vše se děje během krize 1932-1933.

zobrazit více..
Loading...