Tělo, duše, duch

Duše, tělo duch (3 - 6 - 9) nebo tělo - duše - duch?

Fáze duchovního vývojového procesu DE LUCE: (vývojový proces svobodné vůle jedince): "tunelové vidění" (jsme v temnotě - slepá víra, závislost, ne-logika, strach), na konci tunelu se objevuje světlo - "černobílý svět" (černá a bílá, projevená dualita - rozum potlačuje víru, nezávislost, logika, překonám strach- porazím strach) a vycházím z tunelů (např. prostřednictvím mimotělního zážitku, komunikace se Stvořitelem atd.), mám otevřené srdce (propojení se Stvořitelem uvnitř nás) a vnímám "Barevný svět"(protože jsem zvýšil svoje vibrace a dualita se transformuje v rezonanci) všemi smysly, který je vzájemně propojen do jednoty s vědomím (vědomý člověk přijímá a sdílí, vzájemně závislý, vědomí, dynamická rovnováha, je propojen rozum a víra ve vědomí a rodí se moudrost, přijímám strach, který je pomocník a je mou součástí). To je zjednodušené vyjádření cesty, jak se spojit se svým vědomím prostřednictví otevřeného srdce a tím zvýšení svých vibrací - dualita se transformuje v rezonanci a duše dokončí svůj duchovní vývoj ve fyzickém těle a ukončí proces inkarnací na planetě propojením se Stvořitelem. Pochopením a realizací, kdy "nevěnuji pozornost" věcem a událostem kolem nás, které polarizují společnost i jedince, mám čas pro pochopení sebe. Energii, kterou jsem věnoval vnějšímu okolí, nyní používám pro poznání sebe ("vypnutím mysli" se zvyšují vibrace a mohu naslouchat vědomí) a na spojení se svým vědomím. Tím zvyšuji svoje vibrace na úroveň lásky (odpoutal jsem se od závislostí, odpustil jsem, mám otevřené srdce) a jednou za precesní rok přichází "solární záblesk lásky", který umožňuje hromadnou transformaci a také vznik nového vývojového druhu člověka, který je základem pro vznik "barevné společnosti". Současně jsme již vstoupili do fáze, kdy vznikají s vědomou podporou populace "Digitální koncentrační tábory" (fáze zkázy Calhounova experimentu).

Propojení dynamického vzájemně provázaného toku minulosti, přítomnosti a budoucnosti v jeden celistvý vývojový transformační proces. Minulost ovlivňuje budoucnost a budoucnost ovlivňuje minulost, (např. náprava rodových křiv z minulosti v současností a uvolnění karmy (prokletí) rodu v budoucnosti, tím dojde k narušení opakujícího se vzorce z minulosti v přítomnosti i budoucnosti.

K POCHOPENÍ CELKU POTŘEBUJEME POCHOPIT ČÍSLA 3, 6 A 9. TROJKA JE OSOBNÍ PŘÍBĚH, ŠEST JSOU NAŠE STÍNY VSTUPUJÍCÍ DO INTERAKCE S OKOLNÍM SVĚTEM, DEVĚT JE OKOLNÍ S NÁMI PROVÁZÁNY SVĚT, AKTUÁLNÍ ČAS V ŽIVOTĚ SVĚTA. (od Radany).

Duch (Universu, Stvořitel, bežské vědomí, všeobecná inteligence, informační pole, energie - "nejvyšší" vše prostupující vibrace lásky) sníží vibrace - to je duše - sníží vibrace - to je tělo (proto i tělo a také duše může o určité době zaniknout - snížení vibrací znamená smrt, u těla člověka to může být i 120 roků a u duše 1 EON, precesní cyklus -cca 26 000 roků).

 • Duše pulsuje mezi tělem a duchem (rostou nebo se snižují vibrace, zvyšováním vibrací se vyvíjí duše a tím se více napojuje na informační pole Stvořitele) a otevřením srdce tělo zvyšuje své vibrace - pulsuje aby se mohla propojit duše s duchem (projev polarity duše- tělo, které mění polaritu a směřují v jednotu) - střídá se den a noc a proto se mění i aktivita duše a těla, které musí být v rovnováze. Z 3 je 6 mění svoji polaritu a nebo je to naopak z 6 jsou 3.
Model tělo, duše a duch je určitý model (konstrukt) vnímání reality a na určitém stupni poznání můžeme zjistit, že je to iluze. Můžeme dojít k závěru, že duše, která uvízla v cyklu reinkarnací neexistuje a je pouze tělo a duch. A v dalším poznání zjistíme, že je pouze duch a jeho vibrace prostupuje vším.

Pohledy různých osobností na význam čísel 3 - 6 - 9:

 • Duch nikdy nevznikne, protože "je" a proto nikdy nezanikne (Mudr. Mikuláš Štefan).
 • Od 4 dimenze výše neexistuje dualita (dualita je například vyvolaná tím, že lidé soudí ostatní: viník - oběť, nebo střídáním dne a noci - pokud se dostaneme mimo planetu Zemi - střídání dne a noci není), od určité dimenze nebo poznání věci jen jsou (dualita se propojuje v jednotu) - neumíme to z našeho pohledu poznání popsat, pochopit, někteří díky syntézy rozumu a meditace jsou schopni vnímat informační pole (Ákáša).
 • Frekvence - energie - vibrace (3 - 6 -9), kdo pochopí význam čísel 3 - 6 -9 pochopí Vesmír Nikola Tesla, frekvence - energie - vibrace (to vše jsou pojmy, které se vztahují k archetypu vodnáře) (28.3.2020 Taťjana Micic) člověk ve svém vývoji prochází očistným procesem (např. nemoci či další omezení nebo blahobyt), tím zvyšuje své vibrace těla a frekvence duše, tím se přibližuje k Bohu, stává se energii, která propojuje vše se vším. Nikola Tesla, základem pro pochopení Vesmíru jsou čísla 3 - 6 - 9, od dne, kdy se věda začne učit nejen fyzické jevy, dosáhne velkého pokroku za jedno desetiletí, a tedy více než za všechny přecházející století své existence.
 • ??duše (3) + tělo (6) = duch (9) (tělo 3 - duše 6 - duch 9), to je projev polarizace, z 3 se stává 6 a naopak - tělo s duší pulsují (mění polaritu) v rovnováze s duchem (duše pulsuje mezi tělem a duchem). Proces probíhá ve fyzické rovině (např. nemoc léčí duši aby se směřovala k čistě, např. koronavir) následuje změna myšlení, které směřuje k pochopení a poznání - zvyšují se vibrace (postupně se objevuje, mravní čistota, odpovědnost, uvědomělost, moudrost a láska k Bohu) sebe sama, Vesmíru, Boha. Trojice je víra, že Bůh je složen z Otce , Syna (ztělesněného metafyzicky do fyzické říše Ježíšem ) a Ducha Svatého .
 • Sofie, slunce v srdci Božské čísla: 3 - mysl (tělo), 6 - duše (spojení polarit, vykřesávané světlo poznání duše v přítomnosti), 9 - vědomí, moudrost, světlo (duch).
 • Ležatá osmička je symbolem dynamické rovnováhy 3 + 6 = 9.
 • Minulost (3) - přítomnost (6) - budoucnost (9), víra (3, intuice, víra je slepá) - vědění (6, rozum) - poznání (moudrost, vědomí, světlo) (9).
 • Intuice (víra - je slepá, ne-logika, meditace) + Rozum (vědění, logika, znalosti)  = Moudrost (poznání, vědomí, láska k bohu, spojení s bohem) - rozum pulsuje mezi intuicí a duchem, rozum (tělo) propojuje intuici s duchem (vše prostupující pole).
 • Fáze vývojového procesu: "tunelové vidění" (3), na konci tunelu se objevuje světlo - černobílý svět"(6) a vycházím z tunelů a vnímám "barevný svět"(9) všemi smysly, který je vzájemně propojen do jednoty rovnováha, je propojen rozum a víra v harmonii a rodí se moudrost).
 • 3 - jarní rovnodennost, 6 - letní slunovrat, 9 - podzimní rovnodennost, 12 - zimní slunovrat (koloběh bodů zlomů a obratů), léto a zimu oddělují body zlomu s přechodovými fázemi (jaro a podzim) jako body obratu - slunovraty.
 • Měsíc (3, závislý) obíhá kolem Země (6, nezávislý) a ta obíhá kolem Slunce (9, vzájemně závislý - sluneční soustava).
 • Závislý (3), nezávislý (6), vzájemně závislý (9) - vývojová triáda s metamorfózou a pulsovou změnou prostřednictvím bodu zlomu.
 • Josef Zezulka: Podstata (Bůh), ze které vzniklo vše co jest dělením. Vznikla tak hmota, duch a vitalita, která prostupuje a oživuje prvé dvě (obdoba TAO, JIN a Jang). Hmota, duch i vitalita jsou tvořeny 4 základními prvky, které jsou dostředivost, odstředivost, žár (pohyb) a chlad (klid) - tzv. Tvůrčí čtyřka. Vše podléhá stejným přírodním zákonům. Cykly (pendlování) jsou ve všem - v dechu člověka, v dechu planety (střídání ročních období), ale i v tzv. dechu vesmíru, kdy se ve vesmíru cyklicky pravidelně střídají 4 fáze. My se nyní nacházíme ve fázi dostředivé a klidové, kdy vše chladne. V této fázi se prošla hmota a duch a vznikla tak prvá bytost, prvé jsem.
 • Ideálem je rovnováha - kalagátie (kalokagathia, ideál rytířství), vyjadřuje ideál harmonického souladu a vyváženosti tělesné i duševní krásy a dobroty, ctnosti a statečnosti. Myšlení rozděluje na rovnocenné části: víru (intuici) a vědění (rozum). Je chybou jen věřit, je chybou jen rozumovat. Ideálem je rovnováha - kalagátie (kalokagathia, ideál rytířství) - Josef Zezulka.
 • Brahma (tvoří, princip stvoření) - Višnu (udržuje, plodí, princip harmonizace, umění života a rovnováhy) - Šiva (ničí život, destruktivní síla, nebo princip smrti a znovuzrození - TRANSFORMACE),  zničení vesmíru se děje proto, aby mohl být znovu stvořen (Šiva jezdí na býku Nandi) trojice - pomocí těchto sil cirkuluje energie v univerzu - koloběh života, to je obecný princip, které se stále opakuje, ale konkrétní život je nepředvídatelný (jde o komplexní systém), to co vytváří člověk je ve většině případů komplikovaný systém, který je předvídatelný (funguje pouze logika), funguje jako stroj a neprobíhá tam přirozený koloběh (3 - 6 - 9), tedy komplexní systém.
 • Tzv. Trimurti (hindská trojice nebo Velká trojice), tři základní síly ( guṇy ), skrze které se vesmír vytváří, udržuje a ničí v cyklické posloupnosti . Každá z těchto sil je zastoupena hinduistickým božstvem: Brahma : představuje Rajase (vášeň, tvorba), Vishnu: představuje Sattvu (dobro, uchování), Shiva : představuje Tamas (tma, destrukce). V hindské tradici je trojice často Brahma-Vishnu-Mahesh . Všechny mají stejný význam jako tři v jednom; různé formy nebo projevy jedné osoby, Nejvyšší bytosti. RADŽAS (pohyb nebo aktivita, tvorba), TAMAS (těžkost nebo hrubost, temnota, destrukce) vykřesávají světlo poznání SATTVA (čisté duchovní bytí, čistota, poznání).
 • Trinity point (Prof. Jan Rak).
 • Přítomnost, minulost, budoucnost jsou provázané a propojené na vnitřní a vnější úrovni. To, co existuje za čísly 3 a 9 (body obratu) je "bod zlomu" a nový vývojový tok, (informační tok pulzuje v dynamické rovnováze mezi póly 3 a 9, po překročení těchto mezních bodů dochází k pulsové změně prostřednictvím trasformačního bodu zlomu).   
 • Tři základní principy
 • Zákoník Karla IV: na prvním místě je vůle boží (vládce), na druhém místě je prospěch spravovaného celku, na třetím místě vůle panovníka (MVDr. Josef Staněk).

Josef Zezulka: Zákon Bytí nejsou dvě zákonitosti, ale pouze jedna s dvěma protilehlými póly (např. dobro a zlo, noc a den, víra a vědění), skládejme dvojnost (polaritu) do jednoty, protože v tom je cesta i cíl. Ne jenom věřit, víra je jenom jeden pól a ten druhý je vědění. Dohromady a v rovnováze tvoří zákon poznání. Poznávej zákonitosti, buď kritický a budeš blíže pravdě.

Duchovní vývojová cesta je jen jedna: měnit sebe, svůj názor, svůj postoj k životu a všemu živému. Aby ses mohl správně měnit, musíš pravdivě poznávat a také poznávané správně hodnotit, abys nevzal poškozené (tím se zvyšuje tvoje vibrace). Pak nebudeš odkázán na slepou víru, ale budeš vědět. 

 • Tunelové vidění - tma, jsme v tunelu (víra, která je slepá - jenom pravda nebo jenom lež, ne-logika) - víra (rozum je potlačen), člověk opakuje co slyší od "vzdělanějších.
 • Černobílé viděné - polarita (pravda nebo lež, rozum potlačuje víru, logika) - rozum, napadá, vytváří opozici, kritizuje, odsuzuje - na konci tunelu vidíme světlo.
 • Barevné vidění (barevný svět, přijímá a sdílí s ostatními) vycházíme z tunelu, máme otevřené srdce a vnímáme svět všemi smysly, je "barevný" - vše je vzájemně propojené v jednotu. Nebo také složená dvojnost (polarity - víra a rozum jsou propojené) do jednoty, ne jenom věřit, (víra - je slepá) je jenom jeden pól a ten druhý je vědění, dohromady a v rovnováze tvoří zákon poznání (vědomí, moudrost).  

Zamyšlení, cyklus stromu: starý strom na konci svého životního cyklu vyprodukuje velké množství semen, aby zajistil pokračování svého druhu (zde je jedno z vysvětlení přemnožené populace a jeho významu) po svém pádu v materiální rovině a současně poskytl dostatek živin pro své potomky (současné lidstvo však žije na dluh a pro své potomky zanechá dluhy, vyprahlou zemi bez půdy a lesů). Vývoj stromu pokračuje v duchovní oblasti (předávání moudrosti -lesní stařešina svým potomkům prostřednictvím kořenů, kteří ho vyživují). Tím je zajištěn koloběh života.

 • Energie a hmota se neztrácí pouze se transformují prostřednictvím metamorfózy v průběhu cyklu, které se opakují a jsou předvídatelné, mají fraktální strukturu, jsou nepředvídatelné (různé působení jednotlivých aktérů ve Vesmíru i na Zemi) a na jejím "konci" probíhá metamorfóza, která se stává novým počátkem.
 • A právě Milankovičovy cykly jsou jedním z projevů fraktální struktury, která se skládá i různých pohybů planety Země na oběžné dráze (cykly), které se cyklicky opakují a ovlivňují vývoj na planetě Zemi včetně člověka.

Sid Smutný: Člověk na úrovni ducha potřebuje dvě věci: očistit si svou minulost a najít své poslání (smysl života). Učím scelování duše. Všude, kde jsme ublížili jsme nechali část duše a potřebujeme ji dostat zpět přes lásku, odpuštění, přijetí a prací na sobě (přijetí zodpovědnosti za to, co se mě děje).  

 • Bez scelené duše v těle vědomého člověka nelze otevřít srdce, aby jím proudila rezonance lásky.

TEZE: Odpoutáním ze závislostí, rozpuštěním bloků a odpuštěním křivd dochází ke scelení duše - propojení těla a ducha prostřednictvím astrálního těla (v tomto procesu současně došlo k odstranění karmy a pochopení iluze cyklu inkarnací). Pouze scelená duše v lidském těle vědomého člověka je schopna zvýšit svou rezonanci na úroveň lásky, otevřít srdce (i díky hormonu oxytocinu) a propojit se s Bohem (bezpodmínečnou láskou), pochopit iluze, které vytvořila mysl a ego člověka (dualita, inkarnace, duše, karma, náboženství, hřích atd.).

Transformace (řídí ji ŠIVA, energie smrti a znovuzrození) - nový zrod

působí na všech úrovních: vědomí a mysli, duše i těla, rodíme se do nového stavu vědomí

 • Prostřednictvím vejce (evoluce).
 • Prostřednictvím ptáka Fénixe, tedy z popela (revoluce).

Taťjana Micic

Léky (léky na uklidnění) tlumí očistný proces a někteří lidé ztratí možnost se vnitřně očistitkrize jsou užitečné a nemoc léčí (nemoc dostáváme proto, abychom se z něčeho vyléčili, např. rozpustili blok, odpustili, otevřeli se jiným pohledům atd.) - při projitím tímto procesem se může člověk i změnit (někdy to může trvat i několik inkarnací)

 • Rok 2020 právě nabízí příležitost pro člověka a kolektiv (vše co se nám děje nás něco učí) - přes prožité trápení a díky jiskře života (láska k životu- koncentrační tábor atd.) dochází k našemu duchovnímu růstu.
 • Svět je divný, měli bychom být vděční bohu za to co máme (měli bychom být více duchovní) a ne naopak. Člověk Bohu oplácí svou morální čistotou, svou odpovědností, uvědomělostí a láskou k Bohu (růstem vibrací).

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=rwcDJ-X9WKg

Základní triáda pro lidskou civilizaci: rodina - rod - národ (3 - 6 - 9).

 • Vývoj člověka probíhá prostřednictvím zvyšování vibrace (Mudr. Štefan). 

Šivovi je přidělena například úloha ničitele vesmíru (který předtím Brahmá tvořil a Višnu udržoval). Na západě díky tomu vznikla představa, že Šiva je jakési hrůzostrašné apokalyptické božstvo. Z pohledu hinduismu toto ale samozřejmě úplně neplatí. Stejně jako smrt není chápána jako definitivní konec, tak zničení vesmíru se děje proto, aby mohl být znovu stvořen. Šiva jezdí na býku Nandim (věk Býka, nyní začíná věk vodnáře)

Šivovými atributy jsou:

 1. Třetí oko (na čele) - je oko, které hledí za to, co je projevené. Šiva bývá také někdy označován jako Trinétríšvara (Pán s třema očima). Podle jedné legendy spálil žár Šivova třetího oka boha Kámu (zosobnění vášně), kterého za ním poslali ostatní bohové, aby donutili Šivu přestat meditovat.
 2. Kobra okolo krku - Šiva je také nazýván Nágéšvara (Pán hadů), což moderní učenci někdy vykládají jako pozůstatek ze starších přírodních náboženství. Kobra představuje smrt, kterou Šiva překonal. Také může představovat Kundaliní (hadí sílu).
 3. Půlměsíc - je symbolem času a ukazuje tedy Šivu jako vládce času (Káléšvara, Kála Bhairava).
 4. Ganga - je nejposvátnější řekou hinduismu a pramení v nebeských sférách. Na zemi stéká po Šivových vlasech.
 5. Bubínek - je zdrojem mantry AUM (čti Óm), která vibruje vesmírem.
 6. Vibhúti - jsou popelem namalované tři horizontální linie (tripundra) na Šivově čele. Představují skutečnou esenci bytí, která zůstane poté, co jsou nevědomost a všechny připoutanosti spáleny ohněm poznání. Šivovi oddaní sádhuové si na čelo tento symbol také malují.
 7. Trojzubec - představuje tvoření, udržování a ničení. Šiva nad nimi má kontrolu.

Nejčastěji bývá Šiva zobrazován jako meditující jógin. Sedí s překříženýma nohama a někdy jednou rukou posouvá kuličky na růženci (mále). Spojuje se v něm divokost přírody spolu s klidnou myslí. Šivovo spojení s divokou přírodou také vyjadřuje jedno z jeho jmen, Pašupati (Pán zvířat).

Natarádža: Velice známou formou Šivy je Natarádža, král tance. Šiva je zobrazován při ladném tanci, který má podle některých interpretací ničit svět. Jiné školy zase soudí, že Šivův tanec představuje celý projevený svět (jeho neustálé změny, vznikání a zanikání, atp.). Rozmanitost světa je způsobena zdáním, podle šivaistů je ve skutečnosti Šiva vším.

Dalším oblíbeným způsobem zobrazování Šivy je tzv. Šiva lingam. V této podobě je Šiva zastoupen pouze symbolickým falem představujícím Šivovu plodivou sílu.

Kráter Šiva: Měří 600x400 km a jedná se pravděpodobně o meteoritický kráter, který byl zřejmě vytvořen asteroidem nebo kometou s průměrem kolem 40 km. Vznikl na konci druhohor, asi před 65 miliony let. Tato událost zřejmě přispěla také k vyhynutí dinosaurů.

 • Kráter byl nazván podle hinduistického boha Šivy.

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0iva 

Energetická konstrukce člověka

Vhled je na téma aktuálních energií, cestě k sebenaplnění, ztělesnění svého potenciálu a celistvosti skrze tv. Tři Plameny Božské Lásky: 

 • Zření, jasnost (Srdce)
 • Sílu (Solar)
 • Důvěru (ZeMě)

 Předáno Galaktickou Rodinou - paprsky naší Duše. S láskou pro Vás přijala Anthea

Zprávy z tisku:

7.11.2020 Nová studie potvrzuje zajímavý jev - lidská těla chladnou. Platí to jak pro obyvatele vyspělých zemí, tak pro domorodce z Amazonie.

 • Teploty se během dne mění. Ráno jsou nižší než večer. A také to, že tělesná teplota dětí je vyšší, protože mají rychlejší metabolismus. 
 • Studie starých zdravotních záznamů ukázala, že zatímco před zhruba 150 lety byla průměrná tělesná teplota 37,16 stupně Celsia (častěji trpěli drobnými nebo většími záněty - od zkažených zubů, drobných poranění i vnitřních zranění), dnes je pouhých 36,60 stupně. 
 • Hlavní příčinou rozdílu mezi minulostí a dneškem jsou záněty. "Záněty v těle produkují bílkoviny a cytokiny, které zvyšují náš metabolismus, a tím zvyšují naši teplotu.
 • Lidské tělo dnes nemusí tak intenzivně regulovat teplotu, protože má kvalitní oblečení a klimatizaci 
 • Paradox: průměrná teplota obyvatelů kmene překvapivě rychle klesá. Teplotu začali výzkumníci členům kmene systematicky měřit v roce 2002. Z 18 tisíc lékařských záznamů 5500 domorodců z let 2002 až 2018 zjistili, že teplota tamních žen se za pouhých 16 let snížila o 0,45 stupně Celsia a mužů o 0,49 stupně. Z 37 stupňů Celsia klesla tělesná teplota obyvatel Amazonie k 36,5 stupně. Vědecký tým přiznává, že zatím nenašel žádné jasné vysvětlení snižující se tělesné teploty.
 • https://nedd.tiscali.cz/teplota-lidskeho-tela-klesa-a-neni-jasne-proc-499162?<br>
zobrazit více..
Loading...