Univerzita života De luce

Univerzita života je cestou k trvalé změně, krerá reaguje na změny v přírodě, člověku a společnosti, s využitím vědecké metody Achitektura sovislostí.

Cyklus lekcí, které vás naučí v praxi, jak používat jedinečnou unikátní metodu prof. Petera Staňka, " Tok informací v "Architektuře souvislostí" , která se na realitu dívá prostřednictvím cca 20 různých oborů a oblastí života (např. příroda, ekonomika, ekonomika, průmysl, doprava, společnost, geopolitika, zdravotnictví, zbrojní průmysl, klimatické změnyvoda, zemědělství, školství, atd.)

Cíl: naučit účastníky lekcí, s využitím know how prof. Staňka (způsob práce s informacemi, jejich oddělení od balastu a dezinformací), pracovat, myslet a využívat "Architekturu souvislostí" v běžném životě a zároveň předvídat možné události v budoucnosti, hledat řešení, vnímat a sdílet novou homeostázu člověka a přírody...

Další termín lekce: 19.9.2019 Brno v 17.00 (cca 2-3 hodiny)

Frekvence lekcí: každý měsíc

Přednášející: Prof. Ing. Peter Staněk CSc.

Rezervace: p. Kulhánková 603 416 373

Vstupné: 1 000kč (na jednu lekci)

více o souvislostech v knize:  Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika

zobrazit více..
Loading...