Wilhelm Reich

Wilhelm Reich

Wilhelm Reich (24. března 1897 - 3. listopadu 1957) byl rakousko-americký psychiatr a psychoanalytik židovského původu, pokoušející se o syntézu poznatků z biologie a sociologie při léčbě duševních onemocnění. Jeho rané práce o svalovém napětí jako duševním obranném mechanismu přispěly ke vzniku většiny psychoterapií zaměřených na práci s tělem jak Gestalt psychologie Fritze Perlse, nebo Bioenergetiky Reichova žáka Alexandra Lowena nebo Biosyntézy (psychoterapie) Davida Boadelly.

 • Objevil léčivou i smrtící sílu všudypřítomné energie, kterou nazval orgon. Příroda vytváří a uvolňuje orgon a v té chvíli se tvoří malé toroidní energetické částice, které nazval biony. Pokud proudí tato energie, jste zdraví, šťastní, pokud ne, začnete mít psychologické, fyzické a zdravotní problémy. Pokud do vašeho těla proudí energie, ale vy ji jen vstřebáváte a nijak ji neuvolňujete tak ve vás zemře a vzniká tak mrtvý orgon. Když jste šťastní a děláte to, co vás baví, pak toto láskyplné vědomí vytváří léčivou energii.  
 • Nevybitá energie je jedna z důležitých příčin vzniku nemoci (cvičení, fyzická práce, sex, pohyb, sport jsou velmi důležité pro zdraví). Pokud se člověk stáhne strachem, nevybitým napětím, shrbí se, tělo začne chátrat. Právě strachem a napětím globální systém oslabuje, ničí a postupně zabíjí lidstvo. 
 • Vzorec: napětí, náboj, výboj, relaxace je vzorec života, zdraví a vytváření pozitivních částic bionů, modrých kuliček energií, měřitelných pod mikroskopem. Vytváření napětí, strachu, negace bez vybití a relaxace je zdrojem nemocí, proto je třeba nepotlačovat pocity, být nad věcí, projevovat svou tvořivou mysl, být upřímný a ctít pravdu. 
 • Sestrojil orgonovou komoru na principu modifikované Faradayovy klece, jejíž plášť tvořily střídající se vrstvy kovu a celulózy, kde měli být lidé vystavováni silnému biomagnetickému poli orgonu a takto léčeni mimo jiné i pacienti trpící rakovinou. O výsledky těchto o experimentů projevil zájem i Albert Einstein, který se s ním opakovaně setkal.  
 • Vytvořil léčebné přístroje - orgonové krabice, které vytvářely léčivý orgon a také zjistil, že největším generátorem orgonu v našem prostředí, je slunce. Zjistil, že kovy prve přitáhnou orgonovou energii a jak ji přitáhnou, tak ji začnou odpuzovat. Přitahují orgonovou energii z okolního prostředí. Orgon zastiňuje PVC, plast a zejména hliník. Orgonová krabice je vyplněna střídavě kovy z organickým materiálem, a tak dochází střídavě ke vstřebávání a odrážení orgonu, což vytváří vertex, který generuje více orgonu uvnitř krabice, jak kdekoliv jinde v přírodě.
 • na principu orgonu později sestrojil i přístroj, jímž údajně dokázal rozhánět mraky na obloze a přivolat déšť 
 • Už v letech 1936 - 1939 se Reich zabýval tím, že se tvoří dobré energie ve formě probiotik a nebo špatné ve formě choroboplodných mikrobů a virů.
  Reich prokázal tvorbu mikroorganizmu ve sterilním prostředí, kde byla jen voda, SO2 (a frekvence) a zpochybnil dosavadní vědecké teorie a ukázal jejich absurditu. Většina lidí podporována ortodoxní vědou se tomu, že mikrobi vznikají, spontánně vysmívají, říkají, že je to něco, na čem si skeptici ukazují svoje ego a dělají z nich konspirační teoretiky. Ale důkazem jeho teorie je třeba to, že byl prokázán vznik plaktonu na oknech vesmírných stanic (voda+Schumanovy frekvence). 
 • Pod mikroskopem pozoroval sterilní oblasti, kde se spontánně množili mikroorganizmy, objevil se modrý záblesk a z ničeho nic se objevili mikroorganizmy, které se začali pohybovat, zářili modrými světly, měli kulovitou formu. Reich jim začal říkat biony. Podle oficiální vědy je spontánní plození nemožné. Tato skutečnost totiž má průlomový charakter a ihned přináší další otázky a odpovědi, zejména bourá představu o naší výjimečnosti ve vesmíru a ukazuje naopak fakt, že vesmír je plný mimozemského života. 
 • Po druhé světové válce navíc Americký úřad pro ochranu potravin (Food and Drug Administration - FDA) zahájil tažení proti jeho orgonovým přístrojům. FDA mezitím nechala spálit mnoho jeho vydaných a nepublikovaných teoretických materiálů nejen o orgonu, ale i předchozí protinacistická díla vydaná v Německu a Skandinávii.

Vraťme se k identitě, která nás a vesmír stvořila. Buďme mírumilovní a láskyplní. Ztišme se a naslouchejme... Životní síla je kolem nás, když cítíme inspiraci. Energie, která námi prostoupí, musí být zdravě vybita přes tvořivost a zdravou komunikaci. Jak toto proběhne, vytvoří se ve vašem těle probiotika a to co vaše tělo potřebuje, aby bylo zdravé a vitální. Tato energie také rozkládá choroboplodné mikroby a bakterie, které by vás připravovali o zdraví a vitalitu. Kolem nás existuje životní síla, kterou musíme správně využít. 

 • https://celostnivzdelavani.cz/wilhelm-reich
zobrazit více..
Loading...