Rentiérský kapitalismus

Rentiérský kapitalismus (autorkou termínu je Doc. Ilona Švihlíková) nemá etiku, je modelem současné ekonomiky. Pojem rentiérský stát (Rentnerstaat, lichvářský nebo cizopasný stát) je stát, který má za cíl vytvořit takové podmínky, aby mohl uplatňovat svou konkurenční výhodu (kterou dokáží přetavit v tok hotovosti, který plyne pouze jedním směrem) na co největší část populace. Podobně jako státy fungují v tomto modelu i globální korporace.

  • v Česku funguje tzv. rentiérský kapitalismus s oligopolní strukturou trhu, tedy silnou tržní dominancí určitých subjektů.

Faktory, které podporují rozvoj rentiérského kapitalismu

  • právě technologie a vliv úspor, (efektivita, pohodlnost lidí) umožňují vytvářet gigantické globální firmy (konkurenční výhoda díky moderním technologiím a obchodní model lze rychle aplikovat na celý svět)
  • dalším faktorem je ochrana duševního vlastnictví, které je využívána úzkou skupinou firem díky mozkům z celého světa
  • moderní technologie na jedné straně podporují kooperaci lidí a sdílení, ale na straně druhé jsou zneužitelné i pro špiclování všeho druhu a nástup totalitního státu
  • snižování daní korporacím, daňové ráje, dotace, investiční pobídky, či deregulace finančnictví umožňující vznik tzv. stínového bankovnictví
  • parazitování na veřejných penězích (zneužívání veřejných peněz), monopolní postavení firem

Kurzarbeit znamená jinými slovy "vrtulníkové peníze", které se nemusí vracet a pochází z veřejných zdrojů a navíc jsou na dluh (způsobí nekontrolovaný růst většiny státních dluhů, které jsou již nyní nesplatitelné a zatíží budoucí generace) - jde o parazitování na státu (rentiérský kapitalismus) zejména ze strany nadnárodních firem, které mnohdy nemají ani sídlo v dané zemi

Rentiérské státy (nadnárodní korporace):

Pojem rentiérský stát (Rentnerstaat, lichvářský nebo cizopasný stát) je stát, který má za cíl vytvořit takové podmínky, aby mohl uplatňovat svou konkurenční výhodu (kterou dokáží přetavit v tok hotovosti, který plyne pouze jedním směrem) na co největší část populace

  • nadnárodní korporace v Ekonomika digitálních platforem
  • ropné rentiérské státy
  • státy provozující daňové ráje
  • státy a nadnárodní firmy, které žijí na úkor ostatních

Koncentrace majetku 2019:

Hodnota majetku ovládaného Američany dosahuje 106 bilionů USD (30 %) a tvoří pouze 4,5 % světové populace, asijské země dohromady ovládají majetek v hodnotě 141 bilionů dolarů (39 %). Samotná Čína vlastní cca 64 bilionů USD (18%) světového majetku. Africké země kontrolují asi 1,14 % bohatství a země Latinské Ameriky kolem 2,75 % globálního bohatství, které je definovaného jako hodnota všech finančních aktiv po odečtení dluhů. Češi ovládají jen 0,15 % světového bohatství a tvoří cca 1 promile světové populace. více

zobrazit více..
Loading...