Lidé

Podle údajů Organizace spojených národů (2017) trpí ve světě hladem 795 miliónů lidí. V roce 2050 to podle současných trendů budou dvě miliardy (to bude více jak 20% lidí).

16.10.2018 Až třetina celosvětově vyprodukovaných potravin se vůbec nevyužije, ročně se vyhodí jídlo v hodnotě 990 mld. USD, uvádí FAO. Přestože planeta je schopna uživit celé lidstvo, 821 mil. lidí loni trpělo hladem. V dnešní tiskové zprávě to uvedla společnost Storyous

 • počet obyvatel ve světě: 7 786 666 666 lidí k 30.6.2018, více
 • do roku 2050 se předpokládá počet obyvatel ve výši 8,5 - 12,5 miliardy (některé studie předpokládají pokles populace na 6 - 7 miliard), bude problém komunikace, náboženství, jídlo, voda, suroviny, technologie, nemoci, volné území, zvířata atd.
 • více
 • osobnosti Česko

Výhled vývoje do roku 2050

 • růst populace o 23% na 9,5 miliard obyvatel
 • populační přírůstek dosáhl vrcholu na konci 80 let 20. století, globální růst populace je dán zejména stárnutím populace, největší růst populace je v Africe (je zde největší podíl mladé populace), která má současně nejnižší průměrné IQ ze všech kontinentů, roste zde sucho a nedostatek potravin
 • koncentrace do měst až 70-75% populace (nárůst populace až o 100% do roku 2050) na malou plochu (práce, výše mezd, zejména mladá populace), vylidňování venkova
 • díky klimatickým změnám zasáhne nedostatek vody a potravin pro cca 2 - 5 miliard obyvatel cca 20- 50% populace zejména v Africe, Indii a Blízkém východě
 • více

Jak rostl historicky počet obyvatel na Zemi:

 • 1000 př. n. l. 80 milionů
 • 0 n.l. 250 milionů
 • 1 500 n.l. 460 milionů
 • 1 800 n.l. 900 milionů
 • 1830 1 miliarda
 • 1930 2 miliardy
 • 1960 3 miliardy
 • 1975 4 miliardy
 • 1987 5 miliard
 • 1999 6 miliard
 • 2005 6,5 miliardy
 • 2011 7 miliard
 • 2019 7,7 miliardy, největší přírůstky jsou v nejchudších zemích, kde růst počtu obyvatel není spojen s ekonomickým rozvojem - podvýživa, hladomory
 • 2050 7, 7 - 9,5 miliardy

Vývoj růstu počtu obyvatel

7.3.2020 V Číně příroda koronavirem reguluje přelidnění. Na přemnožená prasata také přišel prasečí mor, říká kardiolog Jan Pirk, přednosta Kardiocentra IKEMu. V Číně je populace přemnožená a u každého živočišného druhu, když se přemnoží, tak se něco stane. Příroda to začne korigovat." Na počty nakažených a zemřelých v Číně je potřeba nahlížet v měřítku a přihlížet k okolnostem.

 • Když se někde přemnoží živočišný druh, je ho tam příliš mnoho, nedodržují se hygienické zásady, tak potom něco bouchne
 • Podobná situace v přírodě nadchází u mnoha živočišných druhů. "Když se přemnoží hraboši, tak na ně také něco přijde. Když se tady přemnožila divoká prasata, tak přišel prasečí mor." Na situaci nelze pohlížet jako na srovnání člověka s prasetem, ale jako srovnání jednoho živočišného druhu s druhým (Calhounův experiment). 
zobrazit více..
Loading...