Velký odklon vědomí

p>Planeta Nibiru (planeta X): 27 909 př. n. l. pří průletu Nibiru se hlavní ostrov rozpadl na sedm větších a neznámý počet menších ostrůvků - Druhá etapa ničení Atlantidy.

Petr ChobotZačalo to nevině přibližně před 30 000 roky začala jakási vtělovací hra a byla i navržena i tato planeta (není vhodná ke stálému životu, protože vulkanická aktivita je extrémně vysoká, je neustále v pohybu a je nestabilní, obíhá kolem hvězdy, míří na ni Slunce a nevyzařuje vhodné vibrace, jedna ze zabijáckých hvězd). Tímto způsobem nefungují jiné hvězdné systémy. Vznikla neškodná vtělovací hra a na tu hru zaútočila nějaká jiná forma života a zkreslila ji a obrazně řečeno vypustila jakýsi virus (tak jak to říkám jsou metafory) a ta hra přestala být hrou a stala se velkým kosmickým dramatem, ve kterém uvízla spousta bytostí a další se nabalovali. Dnes tu hru (kosmické drama) začala sledovat celá řada bytostí (upozornila na sebe protože je extrémní a šla do extrému protože spousta duchů zde zešílela a ztratila svůj kredit se kterým sem přišla a stále se zde recyklují dokola a těm duchům je vštípeno, že jsou špatní a proto se musí znova a znova inkarnovat. Na druhou stranu hra získala grády a můžete si odsud odnést spoustu zkušeností nebo se tu můžete zbláznit obrazně řečeno a zůstat tu navždy a poškodit se v té hře. Ta hra vytváří závislost. Více

Josef Janda: Duše byli stvořeny v jednotě (jako společníci boha) na počátku před mnoha miliardami roků, a před vstupem na Zem došlo k odpoutání od univerzálního vědomí a ke ztrátě vlastností (všudypřítomnost, všemohoucnost, vševědoucnost - vlastnosti božského, univerzálního vědomí - to není bytost). Vymanění se z tohoto celku má za následek vznik zla (došlo k oddělení a částečné nebo úplné ztrátě božských schopností ducha), ztráta schopností znamená automaticky strach (strach ze samoty, jako důsledek oddělení), a také jako důsledek vzniku ega (JÁ) Vymanění se z celku znamená současně vznik JÁ (důsledek oddělení).

Petr Davídek (27.6.2020) Lidé se však vědomě odtrhli od Stvořitele (my chceme žít sami a nevměšuj se), protože nám dal svobodnou vůli - tím nám to umožnil, přestože věděl že budeme zažívat utrpení. A nyní přechodem se vrátíme zpět do toho systému, abychom se radovali ze života (budeme osvobození) a propojili se se Stvořitelem na základě svobodné vůle.

Před cca 30 000 roky došlo k velkému odklonu vědomí a většina duší již prožila inkarnace, které byli před 30 000 roky, tedy před odklonem a může na tento vývoj navázat. Jiří Lexa

Kvůli rozdílům v technikách datování a interpretaci dat se paleoklimatologové liší v načasování Heinrichových událostí (H0 a H6), což je série šesti velkých tání ledovců, které nesly hrubozrnné skalní úlomky, zjevně ze severoamerických ledových štítů, do severního Atlantiku

 • příčinou mohly být i výbuchy způsobené válkou dávných civilizací
 • H3 a H6 nesdílejí tak přesvědčivou sadu symptomů Heinrichových událostí 

Heinrich EVENT 3 cca 31 000 - (29 000 př.n.l), klimatická událost způsobující vrstvu IRD v jádrech mořských sedimentů v Severním Atlantiku

Heinrich EVENT 2 cca 24 000 (22 000) př.n.l

Ledovcové maximum cca 16 000 př.n.l. (aktivní písečné duny)

Heinrich EVENT 1 cca 14 000 (14 800) př.n.l.

Allerod - ochlazení, Starší dryas - ochlazení cca 13 500-13 800 př.n.l.

Doba meziledová 10 880 - 12 700 př. n. l.,

Heinrich EVENT 0 cca 12 900 (10 900) př.n.l. 

Meltwater pulze 1A (cca 11 500 - 12 700 př.n.l.) rychlé zvýšení hladiny oceánů o cca 16 - 30 m za dobu 400 - 500 roků (ve stelném obdobím probíhal poslední interstradiál), 12 500 př.n.l. Böllingův interstadiál, globální oteplování, 2 interstradiály Bolling, Windermere

Přechod věk Panny do věk Lva je bod zlomu, jarní rovnodennost - setba

Věk LVA: 10 940 -8 780 př.n.l. (před 12 960 - 10800 roky) - (Sfinga Egypt) konec poslední doby ledové, Holocén, stavba Göbekli Tepe, počátek ZEP TEPI, zánik Atlantidy, potopa světa a Noemova archa

Velký odklon vědomí, Tamarina

22.12.2020

 • Atlantida zanikla již po velkém odklonu vědomí, zvítězilo tam jejich ego, které se začalo probouzet a chtěli ovládnout něco, co ovládnout nemohli (Země jako živá bytost to nemohla dopustit, protože by mohlo dojít k celosvětové destrukci a planeta by byla již neobyvatelná a došlo k potopení kontinentu). Zmizel fyzický kontinent, ale jako lidské bytosti, které byli na Atlantidě se stále rodíme (mnoho z nás je bývalou součástí obyvatel Atlantidy). Nyní je potřeba podpořit své vědomí a zkrotit vaše ego, které je nyní také velmi bujaré a současní vládci jej nechávají hodně uvolněné uzdy. Místo abychom vnímali náš duchovní posun a rozvíjeli se, tak se rozvíjíme materiálně (Skočili jsme na návnadu vnějšího světa, který je pouhým zrcadlem a pokud se budeme řídit zrcadlem, tak se nebudete řídit sami sebou. Pokud se nebudete řídit sami sebou, tak se nemůžete duchovně rozvíjet a posouvat, protože jste v určité pasti. Potřebujeme otočit tento vzorec: nejprve budeme vnímat sami sebe a potom budete vnímat vnější svět.), Základem bude vnitřní svět a vnější svět bude pouze doplněk, který vám bude zrcadlit vaše nitro.

21.10.2020

 • Proč došlo k manipulaci vědomí (Velký odklon vědomí)? Pár jedinců mělo postupně problém se zpracováním svého ega, protože docházelo k poklesu jejich vibrací a tuto nerovnováhu projevovali tím, že chtěli mít nadvládu nad lidmi. Postupně se to zvrhlo v určitý směr a ten přetrvává dodnes a téměř všichni již nemáme ty schopnosti, které jsme měli před tímto procesem. Současná transformace nás opět vrací zpátky k původnímu nastavení.

19.10.2020

 • Jak bude dlouho trvat návrat lidstva do stavu před velkým odklonem? Každý musí začít sám sebe (změnit nikoliv k přírodě, k jiným lidem, ale sám k sobě), abychom pochopili vlastní důležitost v celém systému a tím to velmi urychlíme a možná to bude trvat jen několik desítek roků. Okolní svět je pouze vaše zrcadlo a my jsme tvůrci vlastního života. Pokud se necháme ovlivňovat situací vně, jinými událostmi, tak žijete život jiných lidí. Pokud žijeme svůj život, tak inspiruje i lidi kolem nás a tím se postupně mění kolektivní vědomí a mění se naše civilizace. A tím se také v nás probudí naše ztracené schopnosti.

5.10.2020

 • Starý zákon, co je skutečnost a co je fikce? Vše ve staré zákoně vychází z nějaké pravdivé informace? Podstatné je srovnávání. Co znamená vyhnání ráje? Bylo to opuštění našeho nastavení v hladině alfa vyhnalo nás to do bety a mělo to další souvislosti, přestali jsme být vnímavý a začali jsme se věnovat tom vnějšímu světu, ten ráj je uvnitř nás, jemno-hmotný svět, tam je nám nejlépe. Dobře je nám, když si lehneme vnímat jenom svoje nitro, pokud tam nemáte zaneseny negativní pocity a myšlenky - to bylo vyhnání z ráje. Babylonská věž a zmatení jazyků? Přechod na verbální platformu a opuštění telepatického kontaktu? Ano je to tak, naše vědomí bylo odkloněné, někdo si hrál s naším vědomím a s krystaly, které vyzařovali frekvenci a Vy jste se díky tomu uzavřeli (naše vědomí trpělo vyzařováním těchto krystalů) a lidé začali více požívat verbální jazyk (tyto jazyky se používali i před tím, ale měli komunikovat telepaticky) a zmizela telepatie. V té době lidé dosahovali průměrného věku několika set roků (500), protože těla před odklonem nastavena tak, že byla nezničitelná a neměl přirozeného predátora. Po odklánění mysli začali lidé mezi sebou soupeřit a nastal boj ega, začala nerovnováha a likvidovali se navzájem. Dnes se také likvidujeme a hrajeme si na to, že jsme humánnějšími, pokud nepřestaneme se zabíjením bytostí (lidí i zvířat), tak to bude jen hra. Potřebujeme získat vyšší vibrace tím, že nebude ubližovat a dělat násilí jiným tvorům. Konzumace zvířat nastalo po velkém odklon vědomí a tím se snižovali jeho vibrace a bylo to záměrně využito. Posouváním věků začali i další bytosti, ty které toho měli profitovat, začali se chovat jako ostatní lidé (jedli maso) a upadalo v zapomnění, že by neměli jíst maso (to bylo je pár jedinců). Ve staré zákoně najdete i o tomto zmínky a také o mimozemských civilizacích, které s člověkem byli v nestálém kontaktu, najdete zmínky o nukleárních válkách dávno před námi. V dnešní Africe v Egyptě proběhla jedna z nukleárních válek atd. Není důležité vědět, co je fikce nebo skutečnost, ale je důležité, aby jste rozkódovali různá podobenství ve Starém zákonu. Pokud se naučíte číst informace z kvantového pole (budeme si stahovat potřebné informace k tomu, abychom se posunuli), toto nepotřebujete, protože přes starý zákon se budete vracet k chybám, které člověk udělal a pak teprve je budete opravovat.

11.9.2020

 • Před odklonem (před cca 30 000 roky) měla hypnóza jakýsi programovací charakter, který nyní neděláme. 

29.8.2020

 • Jak byly postaveny pyramidy v Gíze? Pyramidy po celé světě postavili z části lidé a z části mimozemské civilizace. Pyramidy sloužily na teleportaci-cestování v čase, na uzdravování lidí, byli konstruovány s použitím drahých, které je sytily energií. My tyto schopnosti máme v sobě a pyramidy vznikly až po velkém odklonu vědomí (v průběhu 30 000 roků) při nižších vibracích a vznikly proto, že jsme se chtěli dostat k tomu, co člověk měl před odklonem vědomí. Pyramidy jsou poskládány z kvádrů a energií, které dnes neumíme využívat (pár jedinců to mí), ale máme to v sobě. Dokázali díky energiím a schopnostem postavit pyramidy velmi rychle

25.8.2020

 • Jak staré jsou pyramidy? Dnes neplní tu funkci, kterou měli. Pyramidy jsou různé po celém světě i pod zemí a na Atlantidě. Pyramidy byli stavěny postupně po Vašem odklonu vědomí a byla do výstavby zainteresována mimozemská kultura. Pyramidovým komplexům dodávalo energii specifické minerální podloží a sloužily pro kosmická plavidla, teleportaci lidí (dříve před odklonem to bylo běžné) - bylo to pro vyvolené, sloužily k opravám lidského těla. Docházelo zde k časo-prostorovým posunům a do jiných vesmírů

22.8.2020 

 • Kdo odstranil historii Slovanů? Ona je, pouze nás někdo odklonil, abyste nebrali v úvahu toto Staroslovanské učení (bylo již po odklonu), které mělo velmi blízko k prapůvodnímu nastavení člověka před 30 000 roky. Základem je postavení muže a ženy - kdy muž je muž a žena je žena se svými právy a povinnostmi (nyní jsou zaměněny energie žena mužů, ženy vstupují do mužských energií a chtějí se vyrovnat muži, kteří jsou potom nevěrní). Tím že ženy mají mužské energie, muži si stahují ty ženské. Žena by měla mít hlavní slovo z pozice ochránkyně rodu a nikoliv ten poslední na řadě se svým názorem, ale naopak, protože žena má daleko lépe vyvinutou intuici. Většina mužů, kteří jsou úspěšní, mají velmi harmonický stav (výjimky potvrzují pravidlo). Muž je vždy jakési přerostlé dítě a žena matkou, která se o něj bude starat. Muž musí být oddaný ženě a musí pro ni dělat a být tady jen pro ni. A tím se může opravovat a regenerovat naše civilizace.
 • Měli lidé před 30 000 roky hmotná těla? Ano, ale měli vyšší vibrace a jinak nastavené své vědomí, dokázali se svými těly jinak pracovat a vážili si jich. Tělo nebylo pouze prostředek pro hmotnou inkarnaci, ale bylo kompaktním a celistvým aparátem, který je učil a pomáhal ve vývoji a měli ho propojené s vědomím.

17.8.2020

 • Když nepotřebujeme jídlo na co je nám trávící trakt v těle? Člověk před odklonem (30 000 roků) neměl trávící trakt jako nyní (a díky odklon se postupně dovyvinul do dnešní podoby), byl menší a lidé jej téměř nepožívali (konzumovali šťávy a vůně rostlin) a ani to ve skutečnosti nepotřebovali, jejich vědomí jim dokázalo vytvořit takovou iluzi, že i když měli pocit hladu, tak jíst nemuseli 

15.8.2020

 • Sny jsou obrazem toho, co žijeme v hmotné realitě, my žijeme sen i v hmotném světě, který je hodně hmatatelný a co sníme ve stavu spánku je úplně stejné co prožíváme v bdělé realitě, ale tam (ve spánku) tu hmotu tolik nevnímáme a je to hodně podobné i tomu, jak budete žít, a opustíte hmotná těla (to vše jsou vědomé či nevědomé vzpomínky ze současného života, minulých inkarnací a různé astrální vzpomínky). Létací sny jsou vzpomínka na to co bylo před 30 000 lety (odklon naší mysli), kdy člověk mohl levitovat jen na základě přání a určitým nastavením těla. Sen si užívejte jako děj v reálu a i v reálu můžete říci, že tuto realitu - sen, nechcete žít, není náš, že vám ji někdo podsouvá a uvidíte, jak se život změní nahlížení na svět a svůj život - sny zobrazují a zrcadlí něco většinou z minulosti i budoucnosti a berte to jako pomůcku v hmotném světě, které můžeme brát také jako pouhý sen. O tom, jak se narodíte v dané inkarnaci rozhodujete a vybíráte sami - nemusí to mít lineární vývojovou posloupnost a přesto můžete vibračně postupovat vzhůru, ale vědomý člověk se již nepotřebuje dostávat do nižšího postavení a snižovat svoji vibraci v další inkarnaci (vědomý člověk se nemůže stát tyranem)
 • V čem spočívá výjimečnost dnešní doby? Můžeme si změnit své energetické a vibrační nastavení a naše DNA (to se za historii lidstva nikdy za posledních 30 000 roků nestalo, vibrace šly dolů a nyní se obrací) má aktivní 2 vrstvy při narození na Zemi a my si nyní podle svého posunu v hmotné realitě můžeme DNA přenastavit, nyní se rodí děti (po roce 2020), které mají aktivní 4 vrstvy DNA a ony si ji také budou moci měnit - my jsme první generace, která si může měnit nastavení své DNA a dále sním pracovat (budeme méně negativní), a svou pozorností, čemu věnujeme energii měníme a programujeme své DNA a svůj život (to je ta výjimečnost dnešní doby) - jsme na křižovat zda budeme za pochodu růst (měnit své DNA) nebo to zabalíme. Děti narozené po roce 2032 (budou mít větší schopnosti a nástroje - ale budou konfrontováni se zkaženým světem) to budou mít ještě jednodušší, než to mají děti narozené po roce 2020. Svojí starou karmu si vyřešíme tím, že se rozhodneme, jakou cestou jít.
13.8.2020

 • bráníme se návratu do původního nastavení (nyní stále hledáme následky a příčiny), kde je přirozené bytí a proto nejsme tak šťastní, jako byli lidé před odklonem myšlení, neumíme žít jenom tak, potřebujeme stále nějako berličku nebo předmět, co nás bude držet v jistotě - chceme mít jistoty a nechceme se jich vzdát (lpění na jistotě se stává závislostí)
 • Proč jsme tratili své schopnosti, které jsme měli před 30 000 roky a co tom předcházelo? Protože došlo k odklonu našeho vědomí, protože někteří nás chtěli ovládat lidstvo a vládnout ostatním, kteří se nechali vlákat do této cesty (zneužití ve svůj prospěch) a přineslo to utrpení - nyní se můžeme vymanit z této závislosti - ovládání "otok a otrokář" a vrátit se na správnou cestu - nyní máme recept jak na to

12.8.2020

 • co se stalo před 30 000 roky, kdy došlo k odklonu? Určitá skupina osob chtěla ovládnout ty ostatní a proto vymýšleli způsoby ovládat většinu a manipulovali s jejich DNA a vědomím, doslova je terorizovali - probíhalo to velmi pozvolně a z lidí se stávali nesvéprávní otroci (dnes je většina nás otroky, podlehli jsme iluzi materiálního světa), důležité je, snažit se vymanit mentálně z tohoto otroctví, nejde o fyzické, ale o mentální otroctví a hledat své úžasné schopnosti, které máme

8.8.2020 

 • Biblický bůh: lidstvo při svém odklonu od skutečné podstaty prošlo řadou mentálních proměn, pro snadnější ovladatelnost lidstva (strach) byl využíván biblický bůh, který trestá, řídí. Pokud lidé mají strach uvěří v cokoliv. Bůh (Vesmír) je tvořící energie, která tvoří vesmír, která vytvořila i nás a my jsme její součástí. 

5.8.2020

 • Jak vznikla duše (vědomí)? Duše vznikly silou rozpínavosti vesmíru, který se rozdělil na nekonečné množství částic (duše, částice univerza), které se vydali na samostatnou cestu, jsou neustále propojeny a jde o jakou si hru v hmotě, kterou zakouší každá bytost, která to podstoupila a jednoho dne zjistíme, že jsme součástí boha (Univerza, Vesmíru) a máme ty schopnosti, které jste měli již od počátku a budeme je využívat, důležité je, abychom uznávali sami sebe a milovali se. 30 000 roků je určitá hranice, kdy naše rasa byla odkloněna na úrovni lidského vědomí a když se duše vracejí do jemno-hmotného světa, jsou udivené co mají za schopnosti a co je možné v hmotném světě realizovat. My jsme se rozhodli, že budeme v uzavřeném kolečku na planetě zemi a bude to pro nás trvat více jak 30 000 roků a transformace, kterou procházíte teprve započala. Duše tu byly už od počátku, kdy se vesmír začal rozpínat a je v neustálém rozpuku. Ve vesmíru vždy musí něco z hmotného hlediska zaniknout, aby přišlo něco nového a toho se není potřeba bát, všechno má svoji duši i planety a předměty, které užíváte - zkrátka všechno, protože vše je energie (vědomí). Nerosty jsou také jistá forma vědomí.

3.8.2020

 • Bermudský trojúhelník - došlo zde k zániku a potopení Atlantidy (chtěli narušit rovnováhu na zemi, dělali experimenty), jsou zde velmi silné vibrační pole, neboť tam stále fungují reaktory, které nebyli zrušeny a jsou příčinou změny klimatu, změny času v časoprostoru a dochází zde k různým anomáliím na jemno i hrubo hmotné úrovní (mizí zde lidé, lodě, letadla), technologie byli nesprávně využity před cca 15 000 roky - lidé byli již v odklonu vědomí a neměli dostatek možností, informací a zkušeností na to, aby uřídily tyto experimenty. Činnost tohoto pole bude záhy změněna, neutralizována.

27.7.2020

 • všichni si pamatujeme předchozí inkarnace (byli jsme tu už před 30 tisíci roky a inkarnovali jsme se 1000 až 10 000x), ale jsme odstaveni od zdroje informací, vědomě se nenapojujeme a nepoužíváme tyto možnosti, minulé životy nejsou tak důležité pro současný život - cílem je naučit se žít v hmotné realitě, užívat svobodné vůle a umět tvořit
 • dříve před odklonem (před cca 30 000 roky), člověk nepotřeboval stravu, strava je závislost, máme se živit světlem, které přichází z okolního vesmíru, postupně to můžeme dokázat v průběhu inkarnací, nyní bychom neměli jíst to, co je vytvořeno na základě utrpení jiných živočichů (první médium - listy, druhé médium jsou plody, třetí médium jsou býložravci), ale ovoce a zeleninu v syrovém stavu. strava je velmi individuální a každý je na jiném stupni vývoje

Anthea, Margot Vaneková

 • prvotní stav vědomí (prvotní zdroj), že kterého se postupně vyzářily všechny elementy (světlo, duch - oheň, který potom začal pohánět vzduch, ten začal tvoření šířit do forem, potom voda, která je vlastně hmotným odrazem éteru, té vodivosti informací a pak země, která vlastně není samostatný element, protože země je prolnutí všech elementů v jeden, země je zhmotněním 4 předchozích elementů vody, ohně, vzduchu a éteru

zobrazit více..
Loading...