Čechy historie

Čechy historie

Svatý Václav: Kdo byla tajemná žena, se kterou ho donutili zplodit dítě více

Čechy mají zvláštní úděl. Nejpozději od konce 7. století hrají opakovaně roli strategicky důležité periferie. Tuto důležitost si Západ střídavě uvědomoval a střídavě na ni zapomínal, aby mu ji pak vývoj událostí mnohokrát důrazně připomněl. Pro Čechy tato poloha zase znamená šanci se přimknout k civilizovanému světu. A to zde také nepochopili všichni. Kníže Václav však ano. 

  • Strategický význam Čech si uvědomil poprvé Karel Veliký během svých bojů s Avary v 8. století. 
  • Západní vliv je ovšem v české kotlině také doložen hned na začátku, a to na základě zápisu, podle něhož bylo v roce 845 v Řezně pokřtěno čtrnáct českých předáků. Tedy více než 20 let před příchodem učených bratří Cyrila a Metoděje na Moravu. V Čechách v 9. a 10. století panovala kulturní rozmanitost, která tuto oblast výrazně obohatila a dala ji do vínku nezaměnitelnou identitu. 
  • Pojem "Slovan" se tak do mnoha jazyků dostal jako označení otroka. 
  • Václav založil svůj hlavní chrám jako symbol česko-saského spojenectví, protože král Jindřich věnoval Václavovi nesmírný dar: kus ruky svatého Víta, patrona Saska. Naše katedrála je tedy pomníkem přátelství se saským králem. Václav byl jeho manem. Nešlo však o vazalství vůči Němcům, protože Němci tehdy ještě nebyli jednotným národem a nebyl tu ani jednotný německý stát.

28. září - na den, kdy byl roku 935 svým bratrem Boleslavem zavražděn kníže Václav.

Po roce 1948

23. února 1949 schválili komunističtí poslanci zákon o Jednotných zemědělských družstvech. Ten legitimizoval násilné odebírání pozemků a majetku soukromým zemědělcům po vzoru Sovětského svazu. Provedení kolektivizace dostal Klement Gottwald od Sovětů za úkol již v červnu 1948. Trvala přes deset let a měla katastrofální dopad na životy tisíců rodin, úroveň zemědělství, krajinu a vztahy mezi lidmi na venkově. Více: https://www.pametnaroda.cz/cs/magazin/specialy/zacala-nasilna-kolektivizace?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

zobrazit více..
Loading...