Budoucnost

Budoucnost

Nové druhy živočichů nevznikají plynule, objevují se nové druhy a některé druhy zanikají), takový vývoj se týká i člověka, až přijde čas vzniku nového lidského druhu, tak se musí ti co budou genetickým pokračováním zásadně odlišovat od svých rodičů, až dojde k oddělení - nyní  jsme uprostřed cyklu přeskoku (indigové děti, několik generací je nositelem přechodu po dlouhém "období klidu"), musíme nasbírat energii (polarizace ve společnosti se pozitivně transformuje a energie vědomých lidí) a pak k němu může dojít, dříve ne (pokud se to nepovede, tak za 25 000 roků dojde k dalšímu okamžiku přeskoku), přechod je tu, pokud jsme citliví vidíme to při pohledu do kočárku (Tomáš Pfeiffer 8.6.2020).

Transformace, kterou prochází jednotliví lidé a celá civilizace, směřuje k vědomému návratu ke spojení se Stvořitelem po velkém odklonu od vědomí do hmoty (vznik HOMO Aquarius), tento proces je propojen i s vývojem planety Země. V opačném případě směřujeme část populace prostřednictvím Technokracie (nadvláda robotů a umělé inteligence nad člověkem) s digitálním diktátorem k zániku lidství (Homo technologicus).

Calhounův experiment: po roce 2020 vstupujeme do fáze zkázy a chaosu 2020 -2032 (smrti, populace pouze stárne a vymírá, nástup Technokracie), rezignovali na "společenské a rodinné funkce", spíme jíme a staráme se pouze o sebe, část populace nemá zájem o opačné pohlaví, někteří se věnují kultu svého těla, unikají do virtuální reality, dochází k hloupnutí zejména mladé populace, narůstá agresivita, strach atd., jsme psychicky rozložení (naplňuje se duchovní a fyzická smrt jedinců), máme strach ze měny a budoucnosti, nejsme ochotni se přizpůsobovat, čeká nás kontrolovaná společnost se sociálním bonusem (DVS), nebo jiná forma kontrolované společnosti (společnost řídí umělá inteligence místo člověka, která podporuje degeneraci lidstva, nastává "digitální potopa světa"), kde dobrovolně vstupujeme do "digitálních koncentračních táborů" přecházíme do virtuální reality, kde vládne digitální diktátor. Místem, kde se naplní fáze zkázy budou zejména velké aglomerace, kde žije více jak 60 % světové populace (velké aglomerace na pobřeží jsou také ohroženy stoupající hladinou oceánů) a tento trend dále koncentrace do měst dále narůstá. Klíčové bude myšlení lidí (nikoliv místo pobytu). Právě blahobyt a závislost na virtuální realitě a technologiích budou klíčovými faktory. Odpoutáním se ze závislostí, změna paradigma jedince a společnosti, "otevřené srdce" a tvůrčí proces vědomého člověka je lékem na fázi zkázy a chaosu.

Podle výzkumu britských vědců z Newcastlu můžeme očekávat mezi lety 2030-2040 nástup malé doby ledové (vypadnou obě sluneční elektromagnetické vlny zcela ze synchronizace, což způsobí značné omezení sluneční aktivity), vzniknou podmínky, které byly naposledy v "Maunderově minimu" v 17. a 18. století. 

  • 2030 - 2040 Modern minimum, malá doba ledová, v té době totiž klesne sluneční aktivita až o 60 % (A v následujícím 26. cyklu (v letech 2030 - 2040) by mělo dojít k desynchronizaci těchto vln, což povede k dočasnému útlumu sluneční činnosti, a to až o 60 % oproti normálu). 

Podstatou dějů a jevů, které vidíme na planetě je přemnožení jednoho z tvorů (člověka) cca trojnásobně (který spotřebovává více, než je schopna příroda zregenerovat, žije na dluh budoucích generací a přírody ve všech oblastech, proces se stále zrychluje, konzum se z materiálního prostředí šíří exponenciálně do digitálního prostředí), je jedno co děláte vzhledem k přírodnímu prostředí a planetě, protože děj přemnožení je nejsilnějším hráčem a všechno ostatní, to jen urychluje nebo zpomaluje tato slova se naplní během několika roků (zdroj: DUB Tomáš Pfeifer, Praha 26.4.2019), přemnožení lze řešit jedině za pomoci vědy (ne násilím ke kterému mají lidé sklony), kdy je důležité pochopit, kde se v současné fázi vývoje a přírodních katastrof nalézáme (Biotronika to pochopila již před 50 roky, např. dobrovolná a vědomá snaha, aby dva lidé měli pouze jedno dítě), budoucí válka může mít na svědomí 2-3 miliardy. "Akcelerátory růstu i digitální potřeby" v podobě robotiky, umělé inteligence atd. pouze děj urychlují (akcelerují současný stav) odsunují řešení do nemožnosti, která bude bodem zlomu a projevem nerovnováhy (dynamická rovnováha vztahů např. Jin a Jang).

Cílem vývoje člověka je jeho propojení se svým vnitřním hlasem (vědomím) - Stvořitelem, prostřednictvím otevřeného srdce, jedinec se stává vědomým člověkem, který nevěnuje svou energii věcem a událostem, které odebírají energii (osvobodil se ze závislostí včetně polarity: pravda - lež, černá a bílá atd.). S tím procesem je spojen i genetický vývojový proces a vznik HOMO Aquarius. Díky tomuto procesu může dojít v průběhu několika roků či desetiletí ke vzniku Barevného světa.

Vanga (byla slepá)

Wolf Messing (1899-1974) byl nejznámější okultista novodobých dějin. Narodil se 10. srpna 1899 nedaleko Varšavy v židovské rodině. Po vpádu Německa do Polska pro něj v zemi nebylo bezpečno, a když si dovolil předpovědět krutou porážku fašistů, konečnou kapitulaci a smrt Hitlera, musel utéct do Ruska. Jak využíval své nadpřirozené schopnosti poté, co se stal členem sovětské tajné služby? Jaké byly jeho skutečné záměry? A proč se lidé dodnes obávají o něm mluvit? 

Edgar Cayce, spící prorok 18.3.1877- 3.1.1945

více

Leden 2020 přesná konjunkce Saturnu a Pluta (Plutokracie v kontextu tranzitu 2020 - 2024) ve znamení Kozoroha (Taťjana Micic).

  • 12. leden 2020 přesná konjunkce Saturnu a Pluta (Plutokracie v kontextu tranzitu 2020 - 2024) ve znamení Kozoroha.
  • Leden 2020 je ještě silnější a ničivější aspekt, než opozice v 11.9.2001 (jde o střet mocností??), energie se může měnit i před tím i potom.. 
  • Může dojít k incidentu (coronavirus), který může být důvodem k ještě větší kontrole lidí, to by mohlo vést ke změnám na makro úrovni.
  • Změny ve světových strukturách a kdo bude dále vládnout, vytváří se základy pro budoucí existenci člověka, Saturn a Pluto znamenají konec něčeho.

Taťjana Micic: pokud se vyčerpá plutokracie (2023-2024, Pluto vstoupí do znamení Vodnáře) následuje technokracie, DVS (ovládnutí masy pomocí technologie), přechodná fáze je velmi nebezpečná (spojuje obě formy vlády, neví se, která je potenciálně nebezpečnější).

  • Velké množství uvědomělých jedinců (rozšířené vlastní vědomí) může mít positivní vliv na další vývoj civilizace.
  • S Technokracií dojde pravděpodobně k polarizaci ve společnosti (např. jako na konci druhé světové války mezi západem a východem).
  • Jedna část světa bude ovládaná moderními technologiemi a druhá část světa z bude těžit z výhod moderních technologií (lidé a humanoidní roboti).

Čeká nás vývojová transformace v období 2020 - 2024, kdy dojde ke změně či zániku současného systému a vzniku nového systému - vše bude provázané se změnou paradigmatu.

zobrazit více..
Loading...