Církev

Církev, papež, Vatikán

 • https://ucatholic.com/category/news/

Josef ZezulkaZákon Bytí nejsou dvě zákonitosti, ale pouze jedna s dvěma protilehlými póly (např. dobro a zlo, víra a vědění), skládejme dvojnost (polaritu) do jednoty, protože v tom je cesta i cíl. Nechtěl jenom věřit, víra je jenom jeden pól a ten druhý je vědění. Dohromady a v rovnováze tvoří zákon poznání. Poznávej zákonitosti, buď kritický a budeš blíže pravdě. Duchovní vývojová cesta je jen jedna: měnit sebe, svůj názor, svůj postoj k životu a všemu živému. Aby ses mohl správně měnit, musíš pravdivě poznávat a také poznávané správně hodnotit, abys nevzal poškozené. Pak nebudeš odkázán na slepou víru, ale budeš vědět.

 • Bůh: https://en.wikipedia.org/wiki/God
 • Vatikánský apoštolský archiv, se datuje do roku 1612. V jeho čele stojí prefekt, jenž se zodpovídá kardinálu archiváři. Do 19. století byl archiv nepřístupný veřejnosti, ale přesto se někteří badatelé dostali dovnitř. Za všechny jmenujme Františka Palackého, který archiv navštívil v roce 1837.

Tomáš Halík:

Myslitel a farář Akademické farnosti Praha při kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze, je teolog a pedagog Univerzity Karlovy.

25.12.2020

 • Nepatrný virus otřásl planetou a ukázal, že nejsme pány světa
 • Po letošní krizi přijde náročnější doba. "Pokud bude dostatečné procento lidí pokornější a tvořivější v hledání nových cest, bude to velmi pozitivní. Každá krize je šance 
 • Tomáš Halík si nemocí prošel, nakazil se během mše, kterou sloužil v úzkém kruhu. Covid jej vyčerpal hlavně únavou, kterou způsobuje. 
 • Mně ta doba ukázala, že mezi falešnými alternativami, totiž naivní lehkověrností na jedné straně (nekritickým polykáním fake news) a nihilismem a totální skepsí na druhé straně, existuje prostor, v němž se navzájem doplňují zralá víra ("pradůvěra") a kritický rozum
 • https://www.seznamzpravy.cz/clanek/knez-halik-nepatrny-virus-otrasl-planetou-a-ukazal-ze-nejsme-pany-sveta-134250#<br>

22.3.2020

 • loni vyhořela katedrála Notre Dame katedrála ve Paříži, letos jsou zavřené kostely, včetně mešit - vytváří se prostor pro transformaci náboženství a reformu církve (změna smýšlení, obrat na spirituální hloubku), současný stav je výzvou pro hledání nové cesty

17.3.2020

 • Tomáš Halík v době krize nabádá k politickému klidu. "Lidé si zvolili prezidenta, který je neviditelný a nefunguje. Premiéra, který chápe stát jako svou firmu
 • pandemie nastavila zrcadlo našemu přesvědčení, jak mocní jsme jako společnost. Věří, že Češi krizi ustojí, podobně jako při sovětské okupaci v roce 1968 či zhroucení komunismu v roce 1989.
 • prezident Trump reagoval na krizi jako vždy pozérsky, trapně a zmateně jako všichni populisté, kteří myslí především na to, aby z tragické situace vyzískali politické body pro sebe
 • jedním z pozitivních důsledků hospodářských obtíží, které nastanou, může být to, že tento lidsky nezralý psychopat v nastávajících volbách snad prohraje a konečně zmizí ze scény 
 • katolická církev nyní stojí před nutností další reformace. Pokud církev neprovede zásadní změny v pojetí kněžství, pak během další generace budou zavřené kostely, semináře a kláštery velmi častým jevem 
 • změna musí nastat nejen v tom, že i západní církev umožní svěcení ženatých mužů a diakonát žen, jak to žádala nedávná synoda, nýbrž provede radikální reformu v celé koncepci výchovy a vzdělání kněží a hlavně ve stylu kněžské služby
 • bude třeba vrátit se k praxi spojení kněžství s civilním povoláním, jak jsme to praktikovali v době komunistické perzekuce 
 • Společnost potřebuje mít před očima osobnosti vyzařující pokoj, moudrost a empatii 
 • Pandemie nám ukazuje, že náš svět je ne-mocný. A nemyslím tím teď jen lidi na nemocničních lůžkách. České slovo nemoc vystihuje tento stav: opak moci. Dlouho jsme byli opojeni mocí: nejen komunisté si mysleli, že "poručíme větru, dešti", že vezmeme do své režie přírodu a dějiny, využijeme bezuzdně všechny možnosti, které nám poskytla technika, že se nebudeme ptát, zda všechno, co můžeme (ve smyslu: dokážeme), také můžeme ve smyslu "smíme" (zda je to morálně přípustné a zodpovědné)
 • https://www.seznamzpravy.cz/clanek/nas-svet-je-ne-mocny-cesi-to-ale-v-tezkych-casech-umi-rika-halik-93651?

Církev, papež, Vatikán, zprávy z tisku:

27.7.2021 Vatikán zveřejnil, že mezi jeho majetek patří i pět tisíc nemovitostí. Transparentní se rozhodl být hlavně kvůli nadcházejícímu procesu, ve kterém je i jeden z kardinálů obžalovaný ze zpronevěry.

Je to vůbec poprvé, kdy se Vatikán rozhodl zveřejnit šíři svého nemovitého majetku. Jedná se o více než pět tisíc nemovitostí po celém světě. 4 051 z nich je na území Itálie, zbytek v Británii, Francii nebo Švýcarsku. Jedná se zejména o investice v luxusních částech daných metropolí. Výdělek z nich byl za minulý rok 15 milionů eur (asi 390 milionů korun). Asi 40 procent z celkového nemovitého majetku jsou školy, nemocnice nebo kláštery. Mezi nemovitosti se nepočítají budovy ambasád a velvyslanectví. Informace a starost o majetek papežského sídla má v gesci Správa dědictví Svatého stolce, která je známá pod zkratkou APSA. Vydala dokument, ve kterém detailně popisuje dané nemovitosti i výši jejich nacenění. Označují to za "krok k transparentnosti". Dokument vyšel před dnes začínajícím a dlouho očekávaným soudním procesem s deseti lidmi, včetně třiasedmdesátiletého kardinála Angela Becciua. Skupina je obžalována mimo jiné z praní špinavých peněz a zpronevěry týkající se nákupu a pronájmu budovy v luxusní londýnské čtvrti Chelsea. Zpronevěřit měli až 350 milionů eur (asi 9,1 miliardy korun).

Vatikán londýnskou nemovitost koupil před deseti lety, kvůli nevýhodné koupi papež František předal správu investic právě pod ASPA. Po procesu ale Vatikán plánuje budovu opět prodat. "Vycházíme z kultury tajností, ale naučili jsme se, že pokud se jedná o ekonomické záležitosti, transparentnost nás chrání lépe než tajnosti," komentoval otec Juan Antonie Guerrero Alves, prefekt Ekonomického sekretariátu, dikasteria římské kurie.

Během pandemie vatikánský rozpočet obstál velmi dobře. Městský stát se rozhodl výrazně omezit svoje výdaje a deficit státního rozpočtu klesl ze 79,2 milionů eur na 64,8 milionů eur (asi 1,7 miliardy korun). K šetření pomohlo i zrušení různých církevních událostí, ale i aktivit Vatikánu o 75 procent, seškrtal se i rozpočet pro zahraniční diplomaty.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/vatikan-odhaluje-karty-pred-sledovanym-procesem-vlastni-tisice-nemovitosti-170597# 

16.2.2021 Duka: Koronavirus je čínská biologická zbraň. Vojáci o tom vědí, ale nic neřeknou. Uvedl to během kázání, které pronesl na začátku února, video z něj se ale začalo šířit až nyní. Duka ještě dodal, že původ koronaviru znají všichni vojenští specialisté - jen to buď nechtějí, nebo nemohou říci. Proti výroku se ohradil například imunolog Václav Hořejší, který se jako katolík za výroky kardinála stydí a jemuž přijdou skandální.

https://cnn.iprima.cz/duka-koronavirus-je-cinska-biologicka-zbran-vojaci-o-tom-vedi-ale-mlci-19260?

12.2.2021 Vznik Vatikánského tajného archivu, jenž se od roku 2019 nazývá Vatikánský apoštolský archiv, se datuje do roku 1612. V jeho čele stojí prefekt, jenž se zodpovídá kardinálu archiváři. Do 19. století byl archiv nepřístupný veřejnosti, ale přesto se někteří badatelé dostali dovnitř. Za všechny jmenujme Františka Palackého, který archiv navštívil v roce 1837.

Kromě toho, že ve Vatikánském apoštolském archivu lze najít vzácné záznamy z mnoha historických obdobích, obsahuje i dokumenty, které nevrhají na církev zrovna to nejlepší světlo. Jedním z nich je i šedesát metrů dlouhý svitek se záznamem procesů s Chudými rytíři Krista a Šalamounova chrámu, jinak též templáři. V dobách své největší slávy se těšili obrovskému bohatství, což ale nevyhovovalo tehdejšímu francouzskému králi Filipovi IV. Sličnému, který je v roce 1307 nechal prohlásit za kacíře.

Velmistr řádu Jakub z Moley měl pak na hranici proklít jak krále, tak i papeže Klementa V. Zajímavé však je, že v roce 2001 objevila historička Barbara Frale v archivech takzvaný Chinonský pergamen, v němž se uvádělo, že Klement V. nakonec templáře tajně omilostnil. Nemohl to udělat jinak, protože král chtěl převzít templářský majetek.

V útrobách archivu je prý uložen přepis korespondence mezi svatým Pavlem a císařem Neronem, který se týká Ježíšova života s Maří Magdalénou a společných dětí. Pokud by to byla pravda, jaký byl jejich osud? Stali se veřejně známými osobami? Věděl někdo, kdo byl jejich otcem? Nebo naopak kvůli tomu žili v ústraní?

Nesmíme také zapomenout na cenzurovaná evangelia, kterých má být až třicet. Z Bible prý vypadla jednoduše proto, že se jejich poselství neshodovalo s dobovou křesťanskou naukou. A co zapomenutá proroctví, jako je třeba to o třetí světové válce, kterou prý předpověděla Lucia de Jesus dos Santos? Dívka patřila do trojice dětí, jimž se ve Fatimě zjevila Panna Marie. I tato výbušná informace je pečlivě ukrytá před zraky veřejnosti. Bojí se Vatikán masové hysterie?

Má katolická církev k dispozici i stroj času? Přístroj s názvem chronovizor měl vymyslet italský mnich Pellegrino Ernetti, který se od padesátých let zabýval možností přenosu zvuku a obrazu z minulosti. O dvacet let později došlo k výrobě prototypu. Tedy alespoň dle Ernettiho slov. Na vývoji chronovizoru se mělo podílet celkem dvanáct vědců, včetně známého konstruktéra raket Wernhera von Brauna, který dostal lidstvo na Měsíc.

Vynález byl postaven na principu myšlenky, že všechny živé bytosti po sobě zanechávají světelné a zvukové stopy, které dokáže objevit právě chronovizor. Ernetti tak měl mít možnost vidět třeba ukřižování Krista. Existence přístroje nebyla nikdy stoprocentně potvrzena. Pokud by ale skutečně existoval, došlo by zřejmě k přepsání mnoha historických knih...

https://www.lifee.cz/historie-a-tajemno/tajemstvi-vatikanskeho-archivu-ma-ukryvat-pravdu-o-jezisovi-i-stroj-casu_188793.html

22.1.2021 Soud ve Vatikánu včera poslal na osm let a jedenáct měsíců do vězení bývalého šéfa vatikánské banky. Angela Caloiu shledal vinným ze zpronevěry a praní špinavých peněz. Jde o doposud nejvýše postaveného činitele Vatikánu odsouzeného kvůli finanční trestné činnosti (ČTK).

11.12.2020 Nejvýše postavený mexický katolický hodnostář, kardinál Carlos Aguiar, vyjádřil souhlas s výroky papeže Františka, který se vyslovil pro úřední svazky homosexuálních párů. Aguiar sdělil, že s výroky svého dlouhodobého spojence "zcela souhlasí". V dokumntu s názvem Francesco papež říká, že homosexuálové mají právo být součástí rodiny, protože jsou božími dětmi. 

9.12.2020 Seznam Zprávy zjistily, že čeští a moravští biskupové chystají plán, který má zamezit odtokům diecézních peněz ke kontroverzním majitelům. Církev chce založit nemovitostní fond, kam má natéct přes 10 miliard korun z restitucí.

Takovou finanční operaci česká katolická církev ve své moderní éře nezažila. Ve hře je hospodaření s miliardami korun, které církev dostává od státu coby náhradu za komunisty ukradený majetek.

Do roku 2043 jí stát bude vracet přibližně 47 miliard korun, pak bude odluka státu od církve dokonána. Do té doby si církev potřebuje vytvořit soběstačný finanční systém, protože pak už od státu nebude nic dostávat. Proto nyní musí co nejefektivněji a nejstrategičtěji investovat své zdroje.

Vedle toho, že církev potřebuje své peníze strategicky investovat, má podfond NEKAF zamezit rozhazování diecézních peněz do nejistých, až finančně nebezpečných projektů.

V minulém roce nejdříve začali biskupové prověřovat transakci českobudějovické diecéze, která získala podíl v kampeličce Artesa navázané na uprchlého a vyšetřovaného podnikatele Františka Savova.

Aktuálně se podle nedávného zjištění Seznam Zpráv zase ostravsko-opavské biskupství snaží stáhnout z jiné kontroverzní finanční skupiny Arca Capital, do které nalilo 17 milionů korun.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/cirkev-ma-plan-kam-nalije-miliardy-z-restituci-chysta-obri-projekt-132915#<br>

1.10.2020 Vatikán dnes poprvé zveřejnil detailní data z rozpočtu církevního státu a slíbil, že jeho finanční toky budou napříště "průhledné jako sklo". Informace o příjmech, výdajích a majetku prezentoval šéf ekonomického sekretariátu Svatého stolce kardinál Juan Antonio Guerrero Alves v době, kdy vedení katolické církve řeší finanční skandály a podvody, kvůli nimž před týdnem rezignoval i vlivný šéf jedné z kongregací římské kurie, kardinál Angelo Becciu

19.9.2020 Papež František (83) odmítl obvinění, že katolická církev je nepřítelem rozkoší. V knize, která obsahuje rozhovory s Carlem Petrinim (71) a která nyní vyšla v Itálii, se staví proti Petriniho nařčení, že katolická církev "požitek vždy trochu zatracovala, jako by to bylo něco, čemu se člověk musí vyhýbat". Církev sice odsuzuje "nelidskou vulgární rozkoš", ale přijala "lidské, střízlivé" potěšení, odpověděl podle webu katholisch.de.

"Potěšení pochází přímo od Boha, není to ani katolické, ani křesťanské, ani nic jiného, je to jen božské," říká František. Kniha s názvem Terrafutura vznikla po třech setkáních papeže s publicistou a sociologem Petrinim, který se označuje za ateistu.

https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/papez-sokuje-sex-a-take-dobre-jidlo-jsou-bozske-40336849#

24.7.2020 Istanbulská Hagia Sofia se stala mešitou, v pátek odstartovaly první velké modlitby

Více na https://www.e15.cz/zahranicni/istanbulska-hagia-sofia-se-stala-mesitou-v-patek-odstartovaly-prvni-velke-modlitby-1371813?

14.7.2020 Katolická církev se před časem vrhla na podnikání a zatím se jí příliš nedaří. Pražské arcibiskupství teď přiznává, že si vylámalo zuby, když se pokusilo prosadit na poli luxusních hotelů. Už loni na podzim se ekonomové a vedení diecéze shodli, že hotely dál provozovat nebudou a zbaví se jich. A peníze z finančních náhrad vrhnou na stavbu nájemních bytů.

Ztráty ze svých hotelů diecéze nezveřejnila, ale jsou jistě bolavé a ještě je prohloubí epidemie koronaviru, která hotelnictví drasticky zasáhla. A je otázkou, zda hotely budou během přicházející ekonomické krize prodejné a také za jakou cenu. Např. českobudějovické biskupství se rozhodlo podnikat v bankovnictví a realitách. Investovalo proto před rokem do realitní firmy a také do nákupu podílu v kampeličce Artesa. Hlavně pořízení 9,5 procenta akcií největší české družstevní záložny vyvolalo otazníky. S Artesou je totiž spojován uprchlý podnikatel František Savov a záložna byla v hledáčku policie.

Katolická církev - hlavně pražská, ostravská a olomoucká diecéze - hospodaří na 130 tisících hektarů lesů a 30 tisících hektarů zemědělské půdy. Cena dříví ale kvůli přebytkům těžby způsobeným kůrovcem od roku 2015 klesla o polovinu. Loni ztráty v církevních lesích podle lesníků překročily 1,2 miliardy.

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/katolicka-cirkev-prodelala-kalhoty-na-luxusnich-hotelich-40330391#

2.3.2020, dojde k otevření části vatikánských archivů, můžeme očekávat zveřejnění některých významných informací. Zveřejnění dokumentů požadovaly zejména židovské organizace a historikové s tím, že je třeba vyjasnit roli katolických hodnostářů během holocaustu. K otevření archivu, který čítá na dva miliony dokumentů, dojde 2. března, na 80. výročí zvolení Pia XII. Pius XII., původním jménem Eugenio Pacelli, byl zvolen v roce 1939 na sklonku druhé světové války. Postoj nového papeže vůči rostoucí moci Hitlera sledoval již tehdy celý svět a jeho papežský úřad je dodnes předmětem polemik mnoha historiků a badatelů. Piovi XII. bývá vyčítáno, že neodsoudil nacistickou invazi do Polska a zavíral oči nad probíhajícím holocaustem. Z nečinnosti a přehlížení nacistických zločinů papeže obvinil i laureát Nobelovy ceny Elie Wiesel. Dokumenty budou zprvu otevřené pro malé množství výzkumníků. Zatím se o přístup k archivům přihlásilo 150 zájemců, najednou jich může v archivu studovat pouze 60. Mezi prvními z nich budou zástupci židovské komunity v Římě a výzkumníci z izraelského Muzea holocaustu. Vzhledem k objemu archivu se očekává, že bude plně prozkoumán až za několik let.

12.2019 Podle prof. Tomáše Halíka (rozpracovává jednu myšlenku papeže Františka) by církev měla být jako "POLNÍ NEMOCNICE". Církev by se neměla starat jenom o sebe, musí vyjít ven, tak kde jsou lidé zraňování, ať fyzicky, psychicky, morálně, má obvazovat a léčit rány. A to by měli dělat všechny instituce (univerzity, církve, svobodný tisk atd.), které jsou morálně, kulturně na výši, měli by mít roli diagnostickou (diagnostikovat přicházející příležitosti, či hrozby) a zároveň být imunitním systémem ve společnosti, kde se šíří psychické a morální infekce (populismus, nenávisti, strachy atd.). Církev se nemá zajímat o víru nevěřících (ateisté, hledači). Je krize rodiny, ztrácíme osobní identitu, kterou hledáme ve skupinové identitě.

12.12.2019 Podle zprávy deníku Wall Street Journal končí jen okolo 10 % finančních darů vybraných katolickou církví v rámci celosvětové výzvy pro pomoc chudým "Svatopetrský haléř" v charitativních projektech. Až dvě třetiny z celkových až 55 milionů USD používá Vatikán, podle informací WSJ pro vyrovnání deficitu svého rozpočtu.

zobrazit více..
Loading...