Prof. Petr Sklenička

Prof. Ing. Petr Sklenička CSc.

Petr Sklenička (1. února 1964), je český pedagog, od února 2018 rektor České zemědělské univerzity v Praze, emeritní děkan Fakulty životního prostředí ČZU v Praze. Od srpna 2019 je předsedou České konference rektorů. Specializuje se na ochranu krajiny a půdy z pohledu krajinně-ekologického, krajinně-architektonického, ekonomického i plánovacího

 • chytrá krajina Amálie, patří k vůbec nejsušším oblastem v České republice

Prof. Petr Sklenička, názory, komentáře:

18.6.2020

 • Sucho je extrém, který do určité míry lze předpovědět, díky čemuž jsme dostali čas se na něj připravit. V posledních letech stát začal konat více, ale stále to nestačí. Potřebujeme zrychlit tempo našich adaptačních opatření v krajině, protože v tuto chvíli je rychlost změny klimatu pořád o dost větší. 
 • Měli bychom nastoupit cestu, kdy stát nejrůznějšími pobídkami, dotacemi, daňovými zvýhodněními a dalšími nástroji motivuje vlastníky a uživatele půdy i jiných nemovitostí, aby sami iniciovali a realizovali opatření proti suchu. 

dříve

 • Pod mimoprodukční funkce zahrnujeme především schopnost půdy zadržet vodu a relativně přirozeně a vyváženě s ní dál hospodařit, dále schopnost zdravé zemědělské půdy regulovat teplotu povrchu, je půda pro život rostlinných a živočišných organismů nebo prostředím pro koloběh živin.
 • Výstavba na zelené louce nesmí být první volbou, protože jde o nevratný proces, v němž definitivně přicházíme o svrchní vrstvu půdy, měníme tím hydrologické a ekologické charakteristiky daného místa, ale taky ráz krajiny v širším okolí 
 • sucho v roce 4. 2019 zasáhlo už 99 procent území Česka, nestíháme se přizpůsobovat klimatickým změnám, stav je alarmující (v české krajině chybí 3 - 4 miliardy m3 vody - tj. dluh cca 20 roků)
 • Co nás čeká v české krajině v příštích letech? Jeďte se podívat do Řecka, Itálie, Španělska, Portugalska a uvidíte...., by jste viděli realitu nejezděte do turistických resortů a podívejte se do vnitrozemí...
 • Jaké faktory ovlivňují současnou situaci sucha: jsou přírodní cykly, které nemůžeme ovlivnit, činnost člověka, která tomu přispívá, neadaptace na měnící se podmínky v přírodě
 • Co můžeme v České krajině udělat? rozdělit obrovské bloky na menší celky do 30 ha, změnit nastavení dotací, zvýšit zádržnost vody v půdě tzv. organikou a v krajině (budování a obnova rybníků, mokřad a navrátit toky do původních meandrujících koryt)
 • podle rektora prof. Skleničky voda z Česka pouze odtéká, neakumuluje se v krajině, na zadržování vody chybí cca 50 - 70 000 menších a středních rybníků (tj investice min. cca 250-600 miliard Kč rozložená do 20 roků)
 • obrovské bloky orné půdy jsou další příčinou, která problém sucha ještě zvětšuje (rozdělit max. výměru bloků polí na 30 ha) a měli bychom se také vrátit k tradici, tj. vracení hnoje do půdy (půdy nejvíce trpí technickými plodina např. kukuřice a řepka olejka)
 • na univerzitě byl v létě 2018 zahájen projekt "Chytrá krajina" ve spolupráci s Izraelen, který je založen na sofistifikovaném zavlažovacím systému, který společně s různými typy nádrží (zvýšení retenční schopnost krajin), bude sloužit l přečerpávání zadržené vody znovu na zavlažování (realizace na 500 ha polí vyjde na cca 60 milionů kč, na celé území Česka by to stálo vyšší stovky miliard kč)
 • "Důležité je pracovat s krajinou a nastavit takové podmínky pro zemědělce, lesníky i další oblasti, abychom půdě vrátili její původní retenční potenciál, který jsme o třetinu snížili"
 • systém motivace pro zemědělce (navíc je 75 - 80% půdy je pronajaté, není tam vlastnický vztah hospodáře) a dalších hospodářů (např lesní monokultury smrků) by měl jít přes systém dotací, pokud podmínky nesplníš, tak je nedostaneš (dle expertního odhadu: nyní správně hospodaří cca 25% zemědělců, kteří dokáží zadržovat vodu v krajině), efekty u zemědělců budeme vidět do 20 roků u lesníků to bude podstatně déle...

Už v Mezopotámii před 4500 lety byly spory o vodu, sucho a teplo bylo také příčinou společenského kolapsu mayské civilizace říká prof. Petr Sklenička 

Podle rektora Prof. Ing. Petra Skleničky CSc: Kolaps krajiny předchází kolapsu společnosti. Nad suchem zvítězíme jen změnou myšlení 

Petr Sklenička vydané knihy:

 • Základy krajinného plánování, 2003
 • Pronajatá krajina, 2011
zobrazit více..
Loading...