Alternativní zemědělství

Rodové statky a rodové osady, permakultura

Systém WARU WARU

Jeden příklad vznikl v Pre-Incan Jižní Americe a byl běžně používán mezi 300 př.nl a 1400 nl. Systém, dnes známý jako Waru Waru, sestával z vyvýšených půdních loží až do výšky dvou metrů a šířky až šesti metrů, obklopených vodními kanály. Tyto objevené polní systémy, které vědci poprvé objevili v 60. letech kolem jezera Titicaca, byly v následujících desetiletích zavedeny do oblastí mokřadů a vysočin Bolívie a Peru . 

Ve srovnání s jinými místními zemědělskými metodami zvednuté záhony zachycují vodu během sucha a zachycují vodu, když je příliš mnoho deště. To zavlažuje plodiny po celý rok. Voda v kanálu udržuje teplo a zvyšuje teplotu vzduchu obklopující půdní vrstvy o 1 ° C, (vyrovnává výkyvy teploty mezi dnem a nocí) čímž chrání plodiny před mrazem. Ryby, které jsou pěstované v kanálech jsou zdrojem další potravy.  více

Solar Food

Aquaponie


Hydroponie


Infarm

Naše infarm boxy jsou modulární a mohou se skládat, aby se vešly do jakéhokoli daného prostoru. Najdete je v supermarketech, restauracích a distribučních centrech, kde je produkt sklizen a nabízen svěží, živý a plný chutí, přímo ve vašem sousedství. více

Dálkově ovládáme všechna infarmy pomocí naší cloudové zemědělské platformy, která se neustále učí, upravuje a zlepšuje, takže každá rostlina roste lépe než ta předchozí.

Za novou planetární politiku

Ekosystémy plní v souhře s planetárním klimatem funkci úložiště uhlíku. V procesu regenerace ekosystémů je možné vychytat a uložit obrovské množství uhlíku z atmosféry, a přispět tak k regulaci globální teploty. Prostřednictvím ukládání uhlíku si ekosystémy budují svou hmotu a tvoří tak náš svět - tenkou slupku života mezi geologickými vrstvami planety a atmosférou. 

Je třeba ozdravovat mořské a přímořské ekosystémy s velkým sekvestračním potenciálem (tzv. "blue carbon") - přestat s destrukcí mořského dna rybářskými sítěmi, regenerovat mangrovové háje, obnovit podmořské louky, přestat s vybíjením podmořských býložravců a pomoci v obnově jejich působení (především pak velryb, které podobně jako suchozemští býložravci stimulují cyklus ukládání uhlíku v mořském ekosystému).

https://a2larm.cz/2019/09/za-novou-planetarni-politiku/

Syntropické zemědělství

https://www.arc2020.eu/beyond-agroforestry-what-is-syntropic-farming/ 

Regenerativní zemědělství 

zhruba čtvrtinu světových emisí můžeme z atmosféry vychytat jenom dobrým managementem ekosystémů. Jejich obnovou. Podle někoho i mnohem víc.

  • Pak můžeš začít regenerovat, to znamená, že půdu fyzicky buduješ. Za pět let tady budeš o pět cenťáků vejš.
  • Každý rok vyroste, umře, navrství se, zase vyroste. Je to interakce.
  • vodní cyklus (oběh a zadržování vody v ekosystému a atmosféře)
  • minerální cyklus (těžba a zpřístupnění minerálních sloučenin pro rostliny a živočichy skrze mikrobiální činnost)
  • populační cyklus (podpoření biodiverzity, tedy obyvatelnosti ekosystému nejširším možným společenstvím bytostí) 
  • energetický cyklus (maximální možné využití sluneční energie biosystémem - maximalizace hustoty, plochy a času růstu).

Tadeáš Michalik,  jako pasáček krav, programoval, učil jógu, vystudoval antropologii na Fakultě humanitních studií v Praze. Teď dokončuje první část psychoterapeutického výcviku. vesnice Lidmaň, kde dvaatřicetiletý Michalik buduje svou kraví farmu za 17 milionů (57 ha), na dotacích získá zpět každý rok půl milionu zpátky.

  • Já chci regenerovat místní ekosystém, jeho cykly. Tedy aby tady byl dostatek čisté vody, produktivnější půda, ve které je víc mikroorganismů, která dokáže ukládat víc uhlíku a tak dále.
  • Zároveň chci živit svou rodinu, produkovat maximálně kvalitní potraviny a finančně prosperovat. 

26.9.2019 Až 60 %ploch, na nichž se na planetě pěstuje pšenice, by mohlo do konce století čelit epizodám sucha, které zasáhnou několik produkčních regionů současně. Vyplývá to z mezinárodní studie, kterou vedli vědci z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR a Mendelovy univerzity v Brně a kterou ČTK poskytl vedoucí výzkumného týmu Miroslav Trnka. Jde o variantu prognózy, která kalkuluje s tím, že se nepodaří přijmout opatření ke zmírnění změny klimatu. Organizace pro výživu a zemědělství navíc očekává, že do poloviny století vzroste poptávka po obilovinách s ohledem na růst populace o 43 procent, převážně v rozvojových zemích (ČTK)

13.9.2019 Britský maloobchodník Marks & Spencer se přesunul do indoor pěstitelství ve spolupráci se start-upem Infarm. Chce tak nabízet čerstvé plodiny, které by rostly a sklízely se v některých londýnských obchodech (FT)

Loading...